open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 51/5 від 17.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

17 жовтня 2000 р.

за N 714/4935
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }
Про Спадковий реєстр
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

юстиції

N 8/5 ( z0168-01 ) від 23.02.2001

N 24/5 ( z0349-01 ) від 17.04.2001

N 26/5 ( z0374-01 ) від 23.04.2001

N 20/5 ( z0283-04 ) від 03.03.2004

N 67/5 ( z0878-04 ) від 14.07.2004 - набирають

чинності з моменту введення в дію модернізованої

версії Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ

N 117/5 ( z1309-04 ) від 13.10.2004

N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005

N 111/5 ( z1378-06 ) від 28.12.2006

N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }

З метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів
громадян і юридичних осіб, профілактики злочинів проти власності,
створення єдиної системи обліку заповітів та спадкових справ
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Спадковий реєстр, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 )
2. Створення, ведення, а також матеріально-технічне та
організаційне забезпечення функціонування Спадкового реєстру (далі
- Єдиний реєстр) покласти на державне підприємство "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 33/5
( z0373-05 ) від 07.04.2005 )
3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України до 01.12.2000 забезпечити впровадження Єдиного
реєстру.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 20/5 ( z0283-04 ) від 03.03.2004 )

5. Установити, що всі заповіти, складені та посвідчені,
змінені або скасовані в установленому законодавством порядку,
заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину
з 01.12.2000 підлягають обов'язковій реєстрації в Спадковому
реєстрі у порядку, передбаченому Положенням про Єдиний реєстр.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 )
6. Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням юстиції, державному
підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України в
строк до 01.05.2001 забезпечити реєстрацію в Єдиному реєстрі
заповітів, складених та посвідчених, змінених у встановленому
законодавством порядку, заведених спадкових справ та виданих
свідоцтв про право на спадщину до 01.12.2000 відповідно до розділу
4 Положення про Єдиний реєстр.
7. Установити з 01.05.2001 обов'язкову перевірку наявності
(відсутності) заповіту та наявності (відсутності) заведеної
спадкової справи за даними Єдиного реєстру згідно з пунктами 2.4,
3.3 Положення про Єдиний реєстр.
8. Покласти на державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України організацію виготовлення бланків заяв
Єдиного реєстру. Установити, що постачання бланків заяв Єдиного
реєстру державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам
здійснюється безкоштовно.
9. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики
(Круковес Н.В.), державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами, унесеними Указом Президента
України від 21 травня 1998 року N 493/98 ( 493/98 ); довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування в роботі.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра юстиції України Стичинського Б.С.
Міністр С.Р.Станік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

17.10.2000 N 51/5

(у редакції наказу

Міністерства юстиції України

від 07.04.05 N 33/5

( z0373-05 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 квітня 2005 р.

за N 373/10653

ПОЛОЖЕННЯ

про Спадковий реєстр

1. Загальні положення
1.1. Положення про Спадковий реєстр розроблено з метою
захисту майнових прав та інтересів фізичних та юридичних осіб,
створення єдиної системи обліку заповітів, спадкових договорів,
спадкових справ і виданих свідоцтв про право на спадщину та
установлює порядок ведення та користування Спадковим реєстром.
1.2. Спадковий реєстр - це електронна база даних, яка містить
відомості про заповіти, спадкові договори, спадкові справи та
видані свідоцтва про право на спадщину.
1.3. Держатель Спадкового реєстру - Міністерство юстиції
України, що забезпечує його функціонування.
1.4. Адміністратор Спадкового реєстру (далі -
Адміністратор) - державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України, що забезпечує технічне та
технологічне створення та супроводження програмного забезпечення
Спадкового реєстру, надання доступу до Спадкового реєстру,
забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Спадковому
реєстрі.
1.5. Реєстраторами Спадкового реєстру (далі - Реєстратор) є: державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви,
приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з
Адміністратором і мають доступ до Спадкового реєстру через
інформаційну мережу Міністерства юстиції України; державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України та його регіональні філії у разі: внесення відомостей про заповіти, посвідчені посадовими та
службовими особами, зазначеними в статтях 1251 та 1252 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), статті 37 та частині першій статті 40
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ); внесення відомостей про заповіти, спадкові договори, спадкові
справи та свідоцтва про право на спадщину, посвідчені (видані)
посадовими особами, зазначеними статтею 38 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ). За клопотанням приватного нотаріуса - Реєстратора доступ до
Спадкового реєстру з метою виконання функцій Реєстратора може бути
наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса. Пункт 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
1.6. Реєстратори вносять реєстраційні записи до Спадкового
реєстру, перевіряють за даними Спадкового реєстру наявність або
відсутність заповітів, спадкових договорів та спадкових справ і
видають відповідні витяги.
1.7. Ведення Спадкового реєстру здійснюється українською
мовою. { Положення доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 111/5 ( z1378-06 ) від 28.12.2006 }
2. Унесення відомостей до Спадкового реєстру
2.1. Відомості про заповіти, посвідчені нотаріусами,
посадовими та службовими особами, перерахованими в статтях 1251 та
1252 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статтях 37, 38 та
частині першій статті 40 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ), спадкові договори, спадкові справи та видані
свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковому внесенню
до Спадкового реєстру. Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
2.2. Про заповіти та спадкові договори Реєстратором до
Спадкового реєстру вносяться такі відомості: 2.2.1. Відомості про заповідача/заповідачів,
відчужувача/відчужувачів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів або причина
його відсутності; дата та місце народження. 2.2.2. Відомості про заповіт/спадковий договір: вид (заповіт, заповіт подружжя, секретний заповіт, спадковий
договір, спадковий договір подружжя); серія та номер спеціального бланка нотаріального документа,
на якому викладено текст заповіту (за наявності) або спадкового
договору; номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (за
наявності); відомості про особу, яка посвідчила заповіт або спадковий
договір; дата та місце посвідчення; місце зберігання заповіту/спадкового договору. 2.2.3. Відомості про видачу дубліката: серія та номер спеціального бланка нотаріального документа,
на якому викладено текст дубліката; номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі дубліката; відомості про особу, яка видала дублікат заповіту або
спадкового договору; місце зберігання дубліката. 2.2.4. Відомості про документ, який змінює або скасовує
заповіт: вид (заповіт, заповіт подружжя, заява, інший документ); серія та номер спеціального бланка нотаріального документа,
на якому викладено текст документа (за наявності); номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата та місце посвідчення; відомості про особу, яка посвідчила документ; місце зберігання. 2.2.5. Відомості про розірвання спадкового договору (вид,
дата та номер документа, на підставі якого розірвано спадковий
договір). 2.2.6. Відомості про визнання заповіту або спадкового
договору недійсним. 2.2.7. Додаткові відомості. 2.2.8. Відомості про Реєстратора.
2.3.Про спадкову справу Реєстратором до Спадкового реєстру
вносяться такі відомості: 2.3.1. Відомості про спадкодавця: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів або причина його
відсутності; дата та місце народження; дата смерті. 2.3.2. Відомості про спадкову справу: номер спадкової справи; дата та місце заведення; місце зберігання. 2.3.3. Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину: відомості про спадкоємця: ( Абзац другий пункту 2.3.3 набуває
чинності з 15 червня 2005 року на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 ) для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові;
резидент/нерезидент; ідентифікаційний номер у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або причина його відсутності; черга спадкоємця за законом (ступінь
споріднення); місце проживання; ( Абзац третій пункту 2.3.3
набуває чинності з 15 червня 2005 року на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 ) для юридичних осіб: найменування; резидент/нерезидент;
ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України; місцезнаходження; ( Абзац четвертий пункту
2.3.3 набуває чинності з 15 червня 2005 року на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 ) відомості про майно, яке отримано в спадщину (найменування,
опис вартість, частка тощо); ( Абзац п'ятий пункту 2.3.3
набуває чинності з 15 червня 2005 року на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 33/5 ( z0373-05 ) від 07.04.2005 ) серія та номер спеціального бланка нотаріального документа,
на якому викладено текст свідоцтва (для консульських установ - за
наявності); номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі; відомості про видачу дубліката свідоцтва про право на
спадщину (серія та номер спеціального бланка нотаріального
документа, на якому викладено текст дубліката (за наявності);
номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі
дубліката; відомості про особу, яка видала дублікат; місце
зберігання дубліката). 2.3.4. Додаткові відомості. 2.3.5. Відомості про Реєстратора.
2.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування (стаття
1251 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), стаття 37 Закону
України "Про нотаріат") ( 3425-12 ) здійснюють унесення відомостей
до Спадкового реєстру шляхом подання державному підприємству
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України чи його
регіональним філіям заяв установленого зразка (додатки 1-3, 9). Міністерство закордонних справ та його представництва в
регіонах здійснюють унесення відомостей до Спадкового реєстру про
заповіти, спадкові договори, спадкові справи та свідоцтва про
право на спадщину, посвідчені (видані) консульськими установами
України (стаття 38 Закону України "Про нотаріат") ( 3425-12 )
шляхом подання державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України чи його регіональним філіям заяв
установленого зразка (додатки 1-3, 9). Унесення відомостей до Спадкового реєстру про заповіти,
посвідчені посадовими особами, зазначеними у статті 1252
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частині першій статті 40
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), здійснюється державними
нотаріальними архівами при отриманні для зберігання примірника
заповіту. Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
2.5. Заяви подаються (надсилаються) Реєстратору в такі
строки: у день вчинення відповідної нотаріальної дії; протягом двох робочих днів після зміни місця зберігання
заповіту, спадкового договору або спадкової справи (відомості
подаються державною нотаріальною конторою або державним
нотаріальним архівом, до яких такі документи надійшли на
зберігання); протягом двох робочих днів після надходження на зберігання
заповітів, від осіб, які перераховані в статті 1252 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), частині першій статті 40 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ). { Абзац четвертий пункту 2.5
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
2.6. Заяву про реєстрацію заповіту, посвідченого посадовими,
службовими особами, зазначеними у статтях 1251, 1252 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), статтях 37, 38 і частині першій статті
40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), може бути надано
Реєстратору безпосередньо заповідачем. Під час подання заяви про реєстрацію заповіту заповідач
пред'являє паспорт або інший документ, за яким встановлюється
особа. Пункт 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
2.7. Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Спадкового
реєстру: якщо в заяві відсутні, не повністю або не чітко визначені
відомості, передбачені цим Положенням; відсутня плата за внесення відомостей.
2.8. Реєстратор уносить відомості до Спадкового реєстру у
такі строки: у день вчинення відповідної нотаріальної дії; протягом двох робочих днів після зміни місця зберігання
заповіту, спадкового договору або спадкової справи; протягом двох робочих днів після надходження на зберігання
заповітів від осіб, які перераховані в статті 1252 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), частині першій статті 40 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ); { Абзац четвертий пункту 2.8
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 } у день отримання заяви про внесення відомостей до Спадкового
реєстру (додатки 1-11) ( za373-05 ).
2.9. Для підтвердження факту внесення інформації до
Спадкового реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення
реєстраційного запису до Спадкового реєстру. При цьому державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси
виготовляють витяг у двох примірниках, один з яких залишається у
справах нотаріуса/державної нотаріальної контори, а другий
надається заявникові (заповідачеві, відчужувачу, набувачу та/або
спадкоємцю); державні нотаріальні архіви виготовляють витяг у двох
примірниках, один з яких залишається на зберіганні в нотаріальному
архіві, а другий надсилається заявникові (заповідачеві,
відчужувачу, набувачу та/або спадкоємцю); державне підприємство
"Інформаційний центр" та його регіональні філії виготовляють витяг
в одному примірнику, який передається заявнику (заповідачеві,
посадовій особі, Міністерству закордонних справ України). У разі внесення запису про посвідчення заповіту подружжя або
спадкового договору подружжя, на їх бажання, Реєстратор виготовляє
кожному власний витяг. Пункт 2.9 глави 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
3. Отримання інформації зі Спадкового реєстру
3.1. Витяги зі Спадкового реєстру видаються Реєстратором та
засвідчуються його підписом та печаткою.
3.2. Реєстратор видає витяги зі Спадкового реєстру на
письмовий запит: нотаріусів, уповноваженої особи консульської установи -
витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи; фізичних осіб - заповідачів та сторін спадкового договору -
витяги про заповіти та спадкові договори; спадкоємців померлого при пред'явленні свідоцтва про смерть
останнього - витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові
справи; суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у
зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або
кримінальними справами, що знаходяться у провадженні цих органів,
з обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової
печатки відповідного органу та при пред'явленні свідоцтва про
смерть заповідача/спадкодавця - витяги про заповіти та спадкові
договори; спадкові справи; Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень. Витяги із Спадкового реєстру щодо посвідчених заповітів, за
винятком заповідача, видаються тільки після смерті заповідача. Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
3.3. Перевірка наявності або відсутності заповіту та
спадкового договору за даними Спадкового реєстру здійснюється за
ідентифікаційним номером у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності)
та/або прізвищем, ім'ям, за наявності по батькові спадкодавця. Перевірка наявності або відсутності спадкової справи за
даними Спадкового реєстру здійснюється за прізвищем, ім'ям, за
наявності по батькові спадкодавця, ідентифікаційним номером у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності) та датою смерті спадкодавця.
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
3.4. Витяги зі Спадкового реєстру виготовляються в одному
примірнику, який залишається у справах нотаріуса. Витяги, які не
пов'язані з відкриттям та веденням спадкових справ та
виготовляються за зверненням суду, прокуратури, органів дізнання,
слідства, а також спадкоємця за законом, надаються заявнику.
4. Вимоги до документів Спадкового реєстру
4.1. Документами Спадкового реєстру є: витяг про внесення реєстраційного запису до Спадкового
реєстру; витяги зі Спадкового реєстру про заповіти, заповіти та
спадкові договори, спадкові справи.
4.2. Документи Спадкового реєстру виготовляються з
використанням спеціальних бланків документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України.
4.3. Документи Спадкового реєстру, передбачені пунктом 4.1
цього Положення, складені без використанням спеціальних бланків
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, уважаються недійсними.
4.4. Порядок постачання, зберігання, облік та звітність
витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної
системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про
порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання
спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства
юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ), зареєстрованим у Мін'юсті
14.07.2004 за N 878/9477.
5. Плата за користування Спадковим реєстром
5.1. За внесення до Спадкового реєстру реєстраційного запису
про посвідчення, зміну заповіту; посвідчення спадкового договору;
свідоцтво про право на спадщину; дублікат заповіту, спадкового
договору або свідоцтва про право на спадщину з видачею про це
витягу, а також за перевірку наявності чи відсутності заповіту та
спадкового договору, або спадкової справи, з видачею про це
витягу, справляється плата в розмірі, що встановлюється
Міністерством юстиції України. Пункт 5.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 111/5
( z1378-06 ) від 28.12.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1263/5 ( z0661-09 ) від
15.07.2009 }
5.2. Реєстрація заповітів, посвідчених посадовими особами,
які зазначені в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), статтях 37, 38 та частині першій статті 40 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), здійснюється безкоштовно. За реєстрацію заповітів, посвідчених посадовими, службовими
особами, які зазначені в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), статтях 37 та 38, частині першій статті 40
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), за заявою заповідача
справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством
юстиції України. Пункт 5.2 глави 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
5.3. Відомості зі Спадкового реєстру надаються безкоштовно на
письмову вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень, а також на
письмову вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів
дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними або
господарськими справами, що перебувають у їх провадженні. Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
5.4. Інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної
війни та прирівняні до них особи звільняються від сплати коштів за
всі звернення до Спадкового реєстру. Із звільненням від плати здійснюється внесення до Єдиного
реєстру реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на
спадщину на користь громадян, віднесених до першої категорії
потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб,
непрацездатних за віком, дітей-сиріт та держави. Від сплати коштів за внесення до Єдиного реєстру
реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину
звільняються громадяни, що успадковують майно осіб, які загинули
при захисті України, у зв'язку з виконанням інших державних чи
громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо
врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби
із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи
державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому
порядку.
6. Перехідні положення
6.1. Заповіти, посвідчені вповноваженими на це посадовими,
службовими особами органів місцевого самоврядування (стаття 1251
Цивільного кодексу України ( 435-15 ); спадкові договори, що
посвідчені нотаріусами до створення та введення в дію програмного
забезпечення Спадкового реєстру, підлягають обов'язковій
реєстрації в Спадковому реєстрі.
6.2. Посадові, службові особи органів місцевого
самоврядування здійснюють внесення до Спадкового реєстру
відомостей про заповіти, зазначені в пункті 6.1 цього Положення
шляхом подачі Адміністратору заяв встановленого зразка (додаток 9)
( za373-05 ).
6.3. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні
архіви та приватні нотаріуси, на зберіганні в яких перебувають
заповіти, які зазначені в пункті 6.1 цього Положення, забезпечують
реєстрацію цих заповітів шляхом унесення відповідних записів до
Спадкового реєстру або шляхом подання Реєстратору заяв
установленого зразка (додаток 9) ( za373-05 ).
6.4. Нотаріуси, які не мають власних систем доступу до
Спадкового реєстру, здійснюють унесення до нього відомостей про
спадкові договори, зазначені в пункті 6.1 цього Положення, шляхом
подання Реєстратору заяв установленого зразка (додаток 1)
( za373-05 ).
6.5. Унесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти
та спадкові договори, передбачені пунктом 6.1 цього Положення,
здійснюється безкоштовно.
7. Прикінцеві положення
7.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей,
що містяться у Спадковому реєстрі, від несанкціонованого доступу.
7.2. Відповідальність за вірогідність відомостей, що
вносяться до Спадкового реєстру, несуть особи, які надали цю
інформацію.
7.3. Адміністратор у повному обсязі несе відповідальність за
втрату інформації, що сталася з вини Адміністратора.
7.4. Шкода, завдана неправомірними діями Адміністратора або
Реєстратора, відшкодовується ними в повному обсязі.
7.5. Відповідальність за помилки, допущені помічником
(консультантом) приватного нотаріуса при користуванні Спадковим
реєстром, несе приватний нотаріус - Реєстратор. Главу 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1263/5 ( z0661-09 ) від 15.07.2009 }
( Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 33/5
( z0373-05 ) від 07.04.2005 )
Директор Департаменту
нотаріату та ліцензування
юридичної практики Н.В.Круковес

Додаток 1

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію посвідчення заповітів

та спадкових договорів
( Нову редакцію Додатка 1 див. ( za373-05 )

Додаток 2

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію зміни місця зберігання

заповітів та спадкових договорів
( Нову редакцію Додатка 2 див. ( za373-05 )

Додаток 3

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію зміни, скасування заповітів

та спадкових договорів
( Нову редакцію Додатка 3 див. ( za373-05 )

Додаток 4

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про надання витягу зі Спадкового реєстру
{ Нову редакцію Додатка 4 див. в Наказах Міністерства юстиції
N 33/5 ( za373-05 ) від 07.04.2005, N 1263/5 ( za661-09 ) від
15.07.2009 }

Додаток 5

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію заведення спадкової справи
( Нову редакцію Додатка 5 див. ( za373-05 )

Додаток 6

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право

на спадщину (нерухоме майно)
( Нову редакцію Додатка 6 див. ( za373-05 ) -

набуває чинності з 15 червня 2005 року )

Додаток 7

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право

на спадщину (рухоме майно)
( Нову редакцію Додатка 7 див. ( za373-05 ) -

набуває чинності з 15 червня 2005 року )

Додаток 8

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право

на спадщину (невизначене майно)
( Нову редакцію Додатка 8 див. ( za373-05 ) -

набуває чинності з 15 червня 2005 року )

Додаток 9

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію архівних заповітів
( Нову редакцію Додатка 9 див. ( za373-05 )

Додаток 10

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію зміни місця зберігання

спадкових справ
( Нову редакцію Додатка 10 див. ( za373-05 )

Додаток 11

до Положення про

Спадковий реєстр
Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про

право на спадщину
( Нову редакцію Додатка 11 див. ( za373-05 ) -

втрачає чинність з 15 червня 2005 року )


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: