open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 18 жовтня 2000 р. N 406-р

Київ

Про затвердження Умов проведення конкурсу з

продажу пакета акцій ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )
( У тексті Розпорядження слова та цифри "1 жовтня 2000 р."

замінено словами та цифрами "1 січня 2001 р." згідно з

Розпорядженням КМ N 32-р ( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )

Відповідно до абзацу сьомого статті 1 Указу Президента
України від 2 серпня 1999 р. N 944 ( 944/99 ) "Про деякі питання
приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" та з метою
сприяння розвитку енергетичного сектору:
1. Затвердити Умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" (додаються).
Пакет складається з 111048001 акції, що становить
70 відсотків статутного фонду, номінальною вартістю
27762,00025 тис. гривень.
2. Фондові державного майна провести в установленому порядку
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ ЕК "Миколаївобленерго".
3. Взяти до відома, що державне підприємство "Енергоринок"
укладе в місячний термін угоду з ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" про
реструктуризацію заборгованості зазначеного товариства перед
державним підприємством станом на 1 січня 2001 р., яка
здійснюватиметься протягом п'яти років з відстрочкою погашення на
перші два роки, а протягом наступних трьох років шляхом її сплати
щокварталу рівними частинами, та що ця угода набере чинності
одночасно з договором купівлі-продажу пакета акцій товариства,
укладеним з переможцем конкурсу.
4. НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки розробити у тримісячний
термін методологію визначення тарифів на постачання та передачу
електроенергії для ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" з урахуванням
обгрунтованих витрат товариства та забезпечення інвестиційно
привабливого рівня рентабельності.
5. Мінпаливенерго, НКРЕ у місячний термін подати пропозиції
щодо скасування положень нормативно-правових актів, якими
встановлено заборону або обмеження відключення споживачів -
неплатників за електроенергію.
6. Фондові державного майна щокварталу інформувати Кабінет
Міністрів України про результати виконання договору
купівлі-продажу пакета акцій ВАТ ЕК "Миколаївобленерго".
7. Голова Фонду державного майна, Міністр палива та
енергетики, Міністр економіки, Голова Антимонопольного комітету та
Голова НКРЕ несуть персональну відповідальність в межах своєї
компетенції за організацію та забезпечення проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ ЕК "Миколаївобленерго".
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18 жовтня 2000 р. N 406-р
УМОВИ

проведення конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ ЕК
"Миколаївобленерго" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, встановлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов.
Особи, які здійснюють протягом не менше одного року
безпосередній контроль за діяльністю підприємств, що відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Умов, можуть
брати участь у конкурсі за умови володіння не менше ніж 51
відсотком акцій (часток, паїв) контрольованих ними підприємств.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть брати
участь у конкурсі безпосередньо або через контрольованих ними
внаслідок володіння прямо або опосередковано не менше ніж 51
відсотком акцій (часток, паїв) юридичних осіб за умови солідарної
відповідальності за зобов'язаннями, визначеними договором
купівлі-продажу пакета акцій.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку,
встановлені інструкцією Фонду державного майна про проведення
конкурсу, надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним відносинами
контролю за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), а також
інформацію, необхідну для одержання згоди Антимонопольного
комітету та НКРЕ на придбання пакета акцій ВАТ ЕК
"Миколаївобленерго".
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ ЕК "Миколаївобленерго".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у вигляді грошового
внеску на рахунок Фонду державного майна або банківської гарантії.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є:
провадження протягом не менше ніж трьох років прибуткової
діяльності з постачання і передачі електроенергії та
заінтересованість у збереженні частки ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"
на ринку відповідного продукту;
наявність договорів на передачу або постачання електроенергії
споживачам у кількості, не меншій ніж кількість споживачів, що
обслуговуються ВАТ ЕК "Миколаївобленерго", чи на постачання обсягу
електроенергії, не меншого ніж той, який постачає ВАТ ЕК
"Миколаївобленерго":
наявність власного капіталу загальним обсягом не менш як
50 млн. доларів США.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 114 209 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
надання протягом трьох місяців з моменту укладення договору
купівлі-продажу пакета акцій концепції післяприватизаційного
розвитку ВАТ ЕК "Миколаївобленерго";
повну оплату ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" грошовими коштами
електроенергії, що закуповується, та укладення цим товариством
відповідного договору купівлі-продажу електроенергії з державним
підприємством "Енергоринок";
сплату заборгованості ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" перед
державним підприємством "Енергоринок", що утворилася на 1 січня
2001 р., з відстрочкою погашення на перші два роки, а протягом
наступних трьох років шляхом її сплати щокварталу рівними
частинами відповідно до угоди між зазначеним державним
підприємством та цим товариством;
безперебійне постачання ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"
електроенергії споживачам, які забезпечують повну оплату спожитої
електроенергії;
наявність засобів комерційного обліку відпуску електроенергії
в кожного споживача;
збереження робочих місць ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" протягом
року з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;
виконання встановлених для ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" згідно
із законодавством мобілізаційних завдань;
дотримання ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" умов провадження
діяльності, яка ліцензується. Умови із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 32-р
( 32-2001-р ) від 02.02.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: