open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
N 52 від 18.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 листопада 2000 р.

за N 780/5001
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ

N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва

при місцевих органах виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету

з питань регуляторної політики та підприємництва N 118 ( z0905-01 ) від 09.10.2001 N 71 ( z1034-05 ) від 22.08.2005 )

Відповідно до Указу Президента України від 15.07.2000
N 906/2000 ( 906/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення підтримки та
дальшого розвитку підприємницької діяльності" та на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 N 12640/1
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про координаційну раду
(комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих
органах виконавчої влади (додається). 2. Управлінню регіональної політики розвитку підприємництва
(В.Пазенко), управлінню правової підтримки (Є.Солодко) у
встановленому порядку подати зазначене Типове положення в
п'ятиденний термін на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України. 3. Управлінню регіональної політики розвитку підприємництва
забезпечити доведення наказу до відома місцевих органів виконавчої
влади. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Футоранську.
Голова Комітету О.Кужель
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

18.10.2000 N 52
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 листопада 2000 р.

за N 780/5001
Типове положення
про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку

підприємництва при місцевих органах виконавчої влади
1. Координаційна рада (комітет, комісія) з питань розвитку
підприємництва при місцевих органах виконавчої влади (далі - Рада)
є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної
політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації
регуляторної політики. 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади,
відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим
Положенням. 3. Основними завданнями Ради є: координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у
запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері
підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в регіоні; підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової
бази у зазначених сферах; участь представників Ради у розгляді питань сприяння
створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та
реалізації регуляторної політики в регіоні; обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних
питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка
рекомендацій щодо їх розв'язання; розгляд проектів комплексних та цільових регіональних програм
розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх
заходів; сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація
ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності,
відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного
підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн.
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 71 ( z1034-05 ) від 22.08.2005 ). 4. Відповідно до покладених завдань Рада має право: утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі
групи, залучати до участі в них представників місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за
погодженням з їх керівниками); одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та
матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому
чинним законодавством; звертатися за методичною, інформаційною, організаційною
допомогою, а також з пропозиціями до Ради підприємців України при
Кабінеті Міністрів України; ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 71 ( z1034-05 ) від 22.08.2005 ) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
місцевих органів виконавчої влади, органів, що здійснюють
контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій з питань, що належать до компетенції Ради; подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з
питань, що належать до компетенції Ради. 5. Раду очолює керівник відповідного місцевого органу
виконавчої влади. Голова Ради має двох заступників. 6. До складу Ради на паритетних засадах входять представники
громадських об'єднань підприємців, уповноважений з питань захисту
прав підприємців, громадські діячі та вчені, з одного боку та
представники місцевих органів виконавчої влади, у тому числі
державної податкової служби, органів внутрішніх справ, з іншого. Персональний склад Ради затверджується відповідним місцевим
органом виконавчої влади. Голова, його заступники та члени Ради беруть участь у її
роботі на громадських засадах. Пункт 6 в редакції Наказу Держпідприємництва N 118 ( z0905-01 )
від 09.10.2001 ) 7. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради
проводяться не рідше ніж щомісяця відповідно до плану, який
затверджується головою Ради. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як
половина членів Ради. Засіданням Ради керує її голова або за дорученням голови один
з його заступників. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 71
( z1034-05 ) від 22.08.2005 ). 8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів членів Ради, присутніх на її засіданні. 9. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції є
рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі місцевими
органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями. 10. Рада систематично інформує громадськість через засоби
масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання. 11. Питання організаційного, матеріально-технічного та
фінансового забезпечення діяльності Ради вирішується головою Ради. 12. Рада у своїй роботі використовує бланк установленого нею
зразка.
В.о. начальника відділу роботи з
громадськими організаціями та
фінансовими інституціями В.Вовченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: