open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2009 N 1026

Про завершення підготовчого

та концептуально-діагностичного етапів

дослідно-експериментальної роботи

на базі дошкільного навчального закладу

N 349 м. Дніпропетровська

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.02.09 р. N 86 ( v0086290-09 ) "Про проведення
дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного навчального
закладу N 349 м. Дніпропетровська" темою експерименту визначено
"Ставлення вихователя до власного здоров'я як шлях формування
конкурентоспроможного фахівця".
Протягом звітного періоду згідно з програмою дослідження
педагогічним колективом проведено вхідний моніторинг щодо
освіченості педагогічного колективу з питання мотивації на
здоровий спосіб життя; теоретично обґрунтовано концептуальні
засади формування конкурентоспроможного фахівця дошкільного
навчального закладу; проведено діагностику стану фізичного,
духовного та психічного здоров'я педагогів; проаналізовано рівень
сформованості відповідального ставлення вихователів до власного
здоров'я; активізовано співпрацю навчального закладу зі службами
та оздоровчими закладами району й міста. Враховуючи вищезазначене,
Н А К А З У Ю:
1. Схвалити діяльність педагогічного колективу дошкільного
навчального закладу N 349 м. Дніпропетровська (завідувачка
Шаповалова Г.Д.) щодо виконання Програми підготовчого та
концептуально-діагностичного етапів дослідно-експериментальної
роботи за темою "Ставлення вихователя до власного здоров'я як шлях
формування конкурентоспроможного фахівця".
2. Відповідно до висновків Комісії з питань інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх
навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт
(додаток 2) та Програму організаційно-прогнозувального етапу
дослідно-експериментальної роботи на 2009-2010 навчальний рік
(додаток 3).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.):
3.1. Продовжити надавати організаційну та науково-методичну
допомогу педагогічному колективу дошкільного навчального закладу
N 349 м. Дніпропетровська.
3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня у травні 2010 року.
4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської
обласної державної адміністрацій (Сиченко В.В.) надавати допомогу
у забезпеченні необхідних умов в організації і проведенні
дослідно-експериментальної роботи педагогічному колективу
дошкільного навчального закладу N 349 м. Дніпропетровська.
5. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і
науки України www.mon.gov.ua.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністр П.Б.Полянський

Додаток 1

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1026

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ N 3

засідання Комісії з питань

інноваційної діяльності

та дослідно-експериментальної роботи

загальноосвітніх навчальних закладів

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

від 30.06.2009
Слухали: звіт про завершення підготовчого та
концептуально-діагностичного етапів дослідно-експериментальної
роботи на базі дошкільного навчального закладу N 349
м. Дніпропетровська за темою "Ставлення вихователя до власного
здоров'я як шлях формування конкурентоспроможного фахівця"
(завідувачка Шаповалова Г.Д.).
Ухвалили: Рекомендувати МОН України затвердити звіт про
завершення підготовчого та концептуально-діагностичного етапів
дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного навчального
закладу N 349 м. Дніпропетровська за темою "Ставлення вихователя
до власного здоров'я як шлях формування конкурентоспроможного
фахівця" та Програму організаційно-прогнозуючого етапу
дослідно-експериментальної роботи на 2009-2010 навчальний рік
відповідно до планових завдань експерименту згідно з наказом МОН
України від 09.02.09 р. N 86.
Голова комісії,
академік АПН України І.Д.Бех
Секретар комісії С.В.Кириленко

Додаток 2

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1026

ЗВІТ

про завершення підготовчого

та концептуально-діагностичного етапів

дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Ставлення вихователя до власного здоров'я

як шлях формування конкурентоспроможного фахівця"

на базі дошкільного навчального закладу

N 349 м. Дніпропетровська

(січень - серпень 2009 р.)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.02.2009 р. N 86 з січня по серпень 2009 року педагогічний
колектив дошкільного навчального закладу N 349 працював над
реалізацією програми підготовчого та концептуально-діагностичного
етапів експерименту за темою: "Ставлення вихователя до власного
здоров'я як шлях формування конкурентоспроможного фахівця".
Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи
основними завданнями даних етапів визначено: - вивчення рівня підготовленості вихователів до участі в
дослідно-експериментальній роботі через моніторингові дослідження; - діагностика стану фізичного, духовного і психологічного
здоров'я педагогів; - розробка Концепції формування конкурентоспроможного фахівця
шляхом свідомого ставлення до власного здоров'я вихователя
дошкільного навчального закладу; - активізація співпраці зі службами та оздоровчими закладами
району, міста (обласний центр здоров'я, спеціалізована медична
частина N 6, поліклініка N 7); - опрацювання тренінгових програм та практичного досвіду щодо
формування валеологічної та психологічної культури вихователів.
З метою виконання поставлених завдань експерименту визначено
рівень підготовленості вихователів до участі в
дослідно-експериментальній роботі через систему комплексного
моніторингу. За отриманими результатами 85% вихователів виявили
високий рівень особистісної готовності до сприйняття інноваційної
діяльності, а 15% вихователів - середній рівень.
За результатами діагностики стану психічного, соціального та
духовного здоров'я педагогів визначили рівень їх емоційної
стабільності, схильність до емоційного вигорання, психотип та
інше. Результати виявили, що серед вихователів дошкільного
навчального закладу 23% - дуже спокійні люди і 77% - люди, яких
дратує лише найнеприємніше. Аналіз даних тестування щодо
визначення психотипів особистості показав, що серед педагогів
79% - екстраверти, амбавертів - 21% , інтровертів - 0%. Наявність
"професійного вигорання" виявлена у 76% , зниження мотивації до
роботи - у 24% фахівців.
Спільно з обласним центром здоров'я досліджено фізичний стан
здоров'я вихователів. За даними діагностики 6 вихователів з 22
обстежених страждають від сколіозу, у 9 - виявлена нестача йоду в
організмі, серцево-судинні захворювання виявлені у 8 педагогів.
Фактори ризику усвідомлюють 98% респондентів, але тільки 73%
дотримуються елементів здорового способу життя, 9% - постійно
курять, 18% - вживають алкогольні напої 1 раз на тиждень.
Отримані результати допомогли визначити стратегію
дослідно-експериментальної роботи. Теоретично обґрунтовано поняття
"відповідальне ставлення до власного здоров'я вихователя",
прогнозовано програми корекції ціннісно-смислової сфери
конкурентоспроможного фахівця та розроблено Концепцію формування
конкурентоспроможного фахівця шляхом свідомого ставлення до
власного здоров'я вихователя дошкільного навчального закладу.
Методична служба дошкільного навчального закладу з метою
інтеграції дій колективу для досягнення мети експериментальної
роботи працювала над поповненням фонду методичного кабінету
сучасними виданнями з проблеми дослідження та щомісяця
організовувала "Годину знань" (огляд та аналіз нових видань).
Проведено консультації для вихователів "Здоров'я -
фундаментальна цінність життя" та "Загальні основи охорони
здоров'я"; майстер-клас з теми "Використання педагогічного досвіду
В.О.Сухомлинського у навчально-виховній роботі з дошкільниками".
Підготовлено та проведено круглий стіл "Життя людини - найвища
цінність", на якому висвітлено проблемні теми: "Цигарка - вбивця",
"Пияцтво та здоров'я", "Чума століття - СНІД". З метою
налаштування вихователів на позитив проводяться "Години
психологічного розвантаження".
Вихователі дошкільного навчального закладу перейшли в режим
пошуку, активно розпочали роботу над опрацюванням
науково-методичної літератури з теми дослідження та практичного
досвіду всеукраїнської, обласної, міської мереж шкіл сприяння
здоров'ю, середньої загальноосвітньої школи N 46
м. Дніпропетровська як опорної школи в освітньому окрузі великого
індустріального міста. Творча група педагогів проаналізувала,
систематизувала отримані матеріали, створила банк даних за темою
дослідно-експериментальної роботи, запровадила постійно діючий
семінар за підтримки обласного центру здоров'я з проблеми
"Формування культури здоров'я та позитивного ставлення вихователів
до здорового способу життя", у рамках якого розглядались актуальні
питання: "Раціональне харчування - невід'ємна частина здоров'я",
"Східні оздоровчі системи", "Охорона зору", "Профілактика
ЛОР-захворювань", "Зуби та здоров'я", "Традиційні та альтернативні
методи загартовування", "Як покращити пам'ять", "Йододефіцит - не
захворювання, а передумова захворювання". Під час тренінгу з теми
"Йододефіцит" вихователям навчального закладу запропоновано тест,
розроблений німецькими фахівцями, для самодіагностики дефіциту
йоду в організмі. Дослідження показало, що кожен третій страждає
на нестачу йоду в організмі. Результати самодіагностики стали для
вихователів сигналом для хвилювання та приводом звернутися до
лікаря. Щоб уникнути дефіциту йоду розроблено рекомендаційний
щоденний раціон людини.
Педагогічним колективом розроблено "Етичний кодекс
взаємовідносин між педагогами", "Валеологічний порадник", вивчено
та апробовано рекомендації лікарів і психологів щодо попередження
емоційного вигорання, перевантаження: "Правильно розпочатий ранок
є запорукою хорошого дня", "Що вам ніколи не принесе полегшення",
"Стресові ситуації у житті", "Перша допомога при гострому стресі",
"10 способів порятунку від стресу". Педагогами проведено "Аукціон
валеологічних ідей", ділові ігри, круглі столи,
семінари-тренінги, години психологічного розвантаження.
Фізкультурно-оздоровча служба дошкільного навчального закладу
забезпечувала турботу про зміцнення і збереження фізичного та
психічного здоров'я вихователів. Позитивні зміни у самопочутті
вихователів та збільшення їх рухової активності здійснювалось
шляхом успішної діяльності студії "Горизонтального пластичного
балету". Групові заняття студії відвідували вихователі різного
віку.
Для загального комплексного оцінювання системи формування та
розвитку конкурентоспроможного фахівця у дошкільному навчальному
закладі було активізовано співпрацю з обласним центром здоров'я.
Головним лікарем КЗ "Обласний центр здоров'я" Ю.А.Корягіним
затверджено план спільних заходів з питань формування здорового
способу життя. Згідно з планом на базі дошкільного навчального
закладу проведено семінар з питань санітарно-просвітницької роботи
у дошкільному навчальному закладі та семінари-тренінги з питань
профілактики серцево-судинних захворювань, охорони репродуктивного
здоров'я. Проведено моніторинг здоров'я і розвитку особистості,
який ґрунтувався на комплексності та системності. Моніторингове
дослідження відбувалося за наступними етапами: анкетування
вихователів, оцінка рівня фізичного здоров'я вихователів
спеціалістами, виявлення факторів ризику, самооцінка роботи,
тренінги. Це дає змогу прогнозувати стан здоров'я, контролювати
динаміку змін рівня здоров'я (протягом кожного етапу та
дослідно-експериментальної роботи в цілому) і вчасно
використовувати відповідні методи і засоби корекції.
У рамках проекту співпраці ДНЗ з обласним центром здоров'я
організовано роботу "Школи здоров'я". У циклі консультацій лікаря
порушено надзвичайно актуальну проблему остеохондрозу хребта,
оскільки, за даними діагностики фізичного здоров'я вихователів,
значна частина обстежених страждає від сколіозу. Розроблено
рекомендації для вихователів дошкільного навчального закладу
"Ходіть гордо - і не будете хворіти".
Розуміння вихователями чинників, що формують здоров'я людини,
надасть змогу підтримувати або й підвищувати рівень здоров'я за
допомогою оздоровчих систем та дотримання здорового способу життя.
Виявлення та своєчасне усунення причин, що шкідливо впливають на
організм, нададуть змогу кожному учаснику експерименту вчасно
застосовувати ті чи інші методи зміцнення і відновлення здоров'я.
Завдання підготовчого та концептуально-діагностичного етапів
дослідно-експериментальної роботи, виходячи з актуальності та
значущості обраної теми, були реалізовані у повному обсязі.
Діяльність педагогічного колективу дошкільного навчального
закладу у рамках дослідно-експериментальної роботи сприяла
підвищенню педагогічної компетентності, створенню атмосфери
співтворчості, зміцненню здоров'я педагогів, підвищенню опірності
й захисних сил організму у сучасних умовах, підтримці інтересу до
рухової активності.
На організаційно-прогнозувальному етапі
дослідно-експериментальної роботи (2009 - 2010 н.р.) планується: розробка прогностичної моделі становлення
конкурентоспроможного фахівця шляхом свідомого ставлення до
власного здоров'я вихователя дошкільного навчального закладу; розробка критеріїв визначення стану відповідального ставлення
до власного здоров'я педагогів дошкільного навчального закладу; розробка алгоритму навчально-методичної діяльності
педагогічного колективу у межах теми дослідно-експериментальної
роботи; проміжне та підсумкове діагностування свідомого ставлення
учасників експерименту до власного здоров'я; прогнозування рівня сформованості відповідального ставлення
вихователів до власного здоров'я.
Науковий керівник,
перший заступник директора
Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти МОН України,
кандидат педагогічних наук, доцент Ю.І.Завалевський
Завідувч ДНЗ N 349
м. Дніпропетровська Г.Д.Шаповалова
Координатор Т.А.Горлач

Додаток 3

до наказу МОН України

09.11.2009 N 1026

ПРОГРАМА

організаційно-прогнозувального етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

"Ставлення вихователя до власного здоров'я

як шлях формування конкурентоспроможного фахівця"

на базі дошкільного навчального закладу N 349

м. Дніпропетровська на 2009 - 2010 н.р.

-------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст | Термін | Кінцевий | Відповідальні | | |виконання| результат | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 1. |Узгодження програм |Вересень |Програми, договори |Сафронова Л.Б. - | |спільної діяльності |2009 р. |співпраці. |завідувачка відділу| |дошкільного | |Окреслена взаємодія |освіти | |навчального закладу з| |всіх суб'єктів |Красногвардійського| |різними інституціями | |освітнього округу у |району, | |всеукраїнського, | |становленні |Паук С.Л. - | |регіонального та | |конкурентоспроможного|методист | |міського рівня. | |фахівця. |Дніпропетровського | | | | |методичного центру,| | | | |Шаповалова Г.Д. - | | | | |завідувачка ДНЗ, | | | | |Мошенець О.П. - | | | | |директор СЗШ N 46. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 2. |Модернізувати роботу |Вересень |Плани роботи. |Купрієнко В.І. - | |творчих груп ДНЗ за |2009 р. |Матеріали діяльності.|консультант, | |напрямами: |- |Презентація наробок. |Паук С.Л. - | |природні умови |травень |Педагогічна рада, |методист | |здоров'я; |2010 р. |практикуми. |Дніпропетровського | |філософія і теорія | |Тренінгові програми. |методичного центру,| |сучасної | | |Козак Н.Г.- | |валеології; | | |методист ДНЗ, | |самовдосконалення | | |керівники творчих | |особистісної | | |груп. | |компетентності | | | | |фахівців; | | | | |співпраця з громадою | | | | |та | | | | |різними установами. | | | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 3. |Участь у роботі |Щомісячно|Методичні |Борисова О.В. - | |консультаційно - |2009 - |рекомендації. |заступник директора| |методичного центру з |2010 н.р.| |ЗОШ N 46, | |питань організації та| | |Василенко Н.І. - | |проведення | | |консультант, | |експерименту в | | |Шаповалова Г.Д. - | |освітньому окрузі. | | |завідувачка ДНЗ, | | | | |Козак Н.Г. - | | | | |методист ДНЗ. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 4. |Участь в організації |Жовтень |Програми взаємодії з |Василенко Н.І. - | |роботи незалежного | 2009 р. |різних напрямів |консультант, | |громадсько- | |діяльності, спільні |Борисова О.В. - | |експертного комітету | |проекти. |заступник директора| |з розвитку освітнього| | |СЗШ N 46, | |округу. | | |Шаповалова Г.Д. - | | | | |завідувачка ДНЗ, | | | | |Козак Н.Г. - | | | | |методист ДНЗ. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 5. |Розробка |Жовтень |Прогностична модель |Завалевський Ю.І. -| |прогностичної моделі |2009 р. |становлення |науковий керівник, | |становлення | |конкурентоспроможного|Купрієнко В.І.- | |конкурентоспроможного| |фахівця шляхом |консультант, | |фахівця шляхом | |свідомого ставлення |Василенко Н.І. - | |свідомого ставлення | |до власного здоров'я |консультант, | |до власного здоров'я | |вихователя |Шаповалова Г.Д. - | |вихователя | |дошкільного |завідувачка ДНЗ, | |дошкільного | |навчального закладу. |Козак Н.Г. - | |навчального закладу. | | |методист ДНЗ. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 6. |Розробка критеріїв |Листопад |Критерії визначення |Завалевський Ю.І. -| |визначення стану |2009 р. |ставлення педагогів |науковий керівник, | |відповідального | |ДНЗ до власного |Купрієнко В.І. - | |ставлення до власного| |здоров'я як важлива |консультант, | |здоров'я педагогів | |складова комплексного|Василенко Н.І. - | |дошкільного | |моніторингу. |консультант, | |навчального закладу. | | |Шаповалова Г.Д. - | | | | |завідувачка ДНЗ, | | | | |Козак Н.Г. - | | | | |методист ДНЗ, | | | | |керівник | | | | |лабораторії | | | | |моніторингу якості | | | | |освіти ДОІППО. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 7. |Визначення критеріїв |Грудень |Критерії |Жуховицька К.Ф. - | |психологічного |2009 р. |психологічного |психолог ДНЗ. | |комфорту людини в | |комфорту як складова |Творча група. | |освітньому середовищі| |комплексного | | |дошкільного | |моніторингу. | | |навчального закладу. | | | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 8. |Проведення проміжного|Грудень -|Внесення змін до |Купрієнко В.І. - | |та підсумкового |березень |планування діяльності|консультант, | |діагностування |2009 р. |ДНЗ. |Жуховицька К.Ф. - | |сформованості | | |психолог ДНЗ, | |усвідомленого | | |Козак Н.Г. - | |ставлення вихователя | | |методист ДНЗ. | |до власного здоров'я.| | | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 9. |Прогностичний аналіз |Грудень |Аналітичні матеріали.|Борисова О.В. - | |рівня сформованості |2009 р. -|Індивідуально - |заступник директора| |відповідального |квітень |корекційні програми |СЗШ N 46, | |ставлення вихователів|2010 р. |щодо формування |Жуховицька К.Ф. - | |до власного здоров'я.| |свідомого ставлення |психолог ДНЗ, | | | |вихователів до |Паук С.Л. - | | | |власного здоров'я. |методист | | | | |Дніпропетровського | | | | |методичного центру,| | | | |Василенко Н.І. - | | | | |консультант. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 10.|Визначення |Квітень |Проекти "Життєві |Василенко Н.І. - | |індивідуальної |2010 р. |стратегії" та "Моє |консультант, | |траєкторії вихователя| |власне майбутнє" як |Шаповалова Г.Д. - | |щодо усвідомленого | |шлях до усвідомленого|завідувачка ДНЗ, | |ставлення до власного| |ставлення до |Козак Н.Г. - | |здоров'я. | |здоров'я. |методист ДНЗ, | |Створення проектів | | |творча група. | |"Життєві стратегії" | | | | |та "Моє власне | | | | |майбутнє". | | | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 11.|Проведення міського |Травень |Методичний збірник. |Шаповалова Г.Д. - | |науково-практичного |2010 р. |Поширення досвіду |завідувачка ДНЗ, | |семінару | |роботи ДНЗ серед |Купрієнко В.І. - | |"Прогнозування рівня | |педагогів міста. |консультант, | |сформованості | | |Василенко Н.І. - | |усвідомленого | | |консультант, | |ставлення до власного| | |Паук С.Л. - | |здоров'я" за | | |методист | |результатами | | |Дніпропетровського | |організаційно- | | |методичного центру.| |прогнозувального | | | | |етапу експерименту. | | | | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 12.|Участь у дослідженні |Квітень -|Аналіз результатів |Купрієнко В.І. - | |психолого- |травень |моніторингу, висновки|консультант, | |педагогічної |2010 р. |та рекомендації. |Василенко Н.І. - | |взаємодії структурних| |Визначення базових |консультант, | |одиниць освітнього | |чинників освітнього |Шаповалова Г.Д. - | |округу та місцевої | |середовища. |завідувачка ДНЗ, | |громади. | | |Козак Н.Г. - | | | | |методист ДНЗ, | | | | |керівник | | | | |лабораторії | | | | |моніторингу якості | | | | |освіти ДОІППО. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 13.|Узагальнення |Травень |Науково-методична |Завалевський Ю.І. -| |матеріалів |2010 р. |збірка. |науковий керівник, | |дослідження на | | |Шаповалова Г.Д. - | |організаційно- | | |завідувачка ДНЗ, | |прогнозувальному | | |Купрієнко В.І. - | |етапі. | | |консультант, | | | | |Василенко Н.І. - | | | | |консультант. | ----+---------------------+---------+---------------------+-------------------| 14.|Підготовка звіту про |Травень |Матеріали звіту. |Завалевський Ю.І. -| |завершення |2010 р. | |науковий керівник, | |організаційно- | | |Шаповалова Г.Д. - | |прогнозувального | | |завідувачка ДНЗ, | |етапу дослідно- | | |Купрієнко В.І. - | |експериментальної | | |консультант, | |роботи. | | |Василенко Н.І. - | | | | |консультант. | -------------------------------------------------------------------------------
Науковий керівник,
перший заступник директора
Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти МОН України,
кандидат педагогічних наук, доцент Ю.І.Завалевський
Завідувч ДНЗ N 349
м. Дніпропетровська Г.Д.Шаповалова
Координатор Т.А.Горлач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: