open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент пруденційного нагляду
N 43-311/4502-7137 від 24.10.2000

м.Київ
vd20001024 vn43-311/4502-7137

Начальникам

Кримського республіканського,

територіальних, по м.Києву і

Київській області управлінь НБУ

Керівникам комерційних банків

Асоціації комерційних банків

Про порядок виїмки документів

Останнім часом до Національного банку України надходить
інформація про випадки, коли під час виїмки оригіналів банківських
документів установами банків не було зроблено завірених копій
документів. Зважаючи на те, що такі випадки стали непоодинокими, і мають
місце як в комерційних банках так і в установах Національного
банку України звертаємо вашу увагу на необхідність повного і
обов'язкового дотримання вимог чинного законодавства України при
проведенні виїмки. Виїмка проводиться на підставах та у порядку, визначених
главою 16 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ). Виїмка проводиться за постановою слідчого. Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, мають
бути пред'явлені понятим та іншим присутнім особам і перелічені в
протоколі виїмки чи в доданому до нього опису з зазначенням їх
назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені,
та індивідуальних ознак. При вилученні оригіналу або копії документа рекомендується
зробити про це відповідний запис у протоколі виїмки. Відповідно до п.2.1.1 "Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах
України", яка затверджена постановою Правління Національного банку
України 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) (зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 01.02.99 N 56/3349) в присутності представників
правоохоронних органів, які здійснюють виїмку, відповідним
службовим особам банку рекомендується зняти копії з оригіналів
документів, та скласти реєстр таких документів із зазначенням
підстав і дати їх вилучення та завірити відповідальними особами
банків та представниками правоохоронних органів, що здійснюють
виїмку. Якщо вилучаються томи документів, що не оформлені належним
чином (не переплетені, не пронумеровані тощо), відповідним
службовим особам банку рекомендується дооформити ці томи (зробити
опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити
своїм підписом та печаткою). У разі повернення представниками правоохоронних органів
раніше вилучених документів, ці документи приймаються під розписку
відповідною службовою особою банку та разом із рішенням про
повернення підшиваються до тих самих томів, з яких були вилучені. При вилученні копії документа, оригінал якого містить
інформацію на електронних носіях (зокрема, при переносі такої
інформації на паперові носії), копію такого документа
рекомендується завірити керівником банківської установи, головним
бухгалтером та особою, що провела виїмку, та зробити про це
відповідний запис у протоколі. При вилученні електронних носіїв
інформації рекомендується зняти необхідну для роботи інформацію на
інші електронні носії інформації. Відповідно до статті 12 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю МВС і СБ України, за постановою та з санкції
відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів
спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю,
а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора
протягом доби, в разі загрози знищення, приховування або втрати
предметів чи документів, які можуть бути використані у розкритті
та розслідуванні злочинної діяльності, мають право вилучати
предмети і документи із складанням відповідного акту. Порядок
вилучення у цьому випадку такий самий, як і при проведенні виїмки.
Копії акту вручаються представнику банківської установи, як
правило, її керівнику. Особливу увагу необхідно звертати на оформлення протоколу
виїмки. Про проведення виїмки особа, яка проводить виїмку, складає
протокол у двох примірниках з додержанням правил статті 85
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ). В
протоколі зазначаються: підстави для виїмки; приміщення чи інше
місце, в якому було проведено виїмку; особа, у якої проведено
виїмку; дії особи що проводить виїмку і результати виїмки. Щодо
кожного предмета, який підлягає вилученню, повинно бути зазначено,
в якому саме місці і при яких обставинах він був виявлений. Враховуючи вищевикладене, Національний банк України вважає за
доцільне довести цей лист до відповідальних осіб підпорядкованих
установ стосовно дотримання чинного законодавства та нормативних
актів Національного банку України у частині посилення внутрішнього
контролю за зберіганням первинних банківських документів.
Заступник Голови В.Л.Кротюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: