open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

про дружбу та співробітництво

між Україною та Португальською Республікою
( Угоду ратифіковано Законом N 945-IV ( 945-15 )

від 05.06.2003 )

Україна та Португальська Республіка (далі "Сторони"), керуючись спільним бажанням розвивати відносини дружби і
співробітництва; підкреслюючи рішучість обопільне зміцнювати відносини між
собою на основі поваги до прав людини, основних свобод, демократії
та справедливості, які є спільними цінностями для обох країн; прагнучи сприяти розвиткові співробітництва та зміцненню
стратегічного партнерства між Європейським Союзом та Україною, а
також тіснішим взаємовідносинам між Україною та іншими
європейськими і євро-атлантичними структурами у справі розбудови
демократичної, мирної та солідарної Європи; підтверджуючи свої зобов'язання згідно з міжнародним правом
та Статутом ООН ( 995_010 ); підтверджуючи свої зобов'язання у рамках Гельсінського
Заключного Акта ( 994_055 ), Паризької Хартії для Нової Європи
( 995_058 ), Декларації Стамбульського Саміту ( 994_167 ) та
Хартії Європейської безпеки ( 994_166 ), а також інших документів
ОБСЄ; підтверджуючи свої зобов'язання у рамках Ради Європи; сповнені рішучості розвивати і зміцнювати співробітництво у
всіх сферах, що становлять обопільний інтерес, на рівноправній та
взаємовигідній основі; визнаючи, що розвиток та зміцнення демократичних інституцій є
важливим елементом розбудови об'єднаної Європи, домовились про таке:
Стаття 1
Відносини між Україною та Португальською Республікою
будуються на основі дружби, суверенної рівності, поваги до
територіальної цілісності і незалежності та мирного врегулювання
спорів у дусі довіри, партнерства і співробітництва.
Стаття 2
Сторони проводитимуть регулярні консультації з метою сприяння
розвиткові двосторонніх відносин і розширення сфер
співробітництва, а також для обміну інформацією з міжнародних
питань, що становлять обопільний інтерес.
Стаття 3
Сторони приділятимуть особливу увагу двосторонньому
співробітництву, спрямованому на зміцнення верховенства права,
забезпечення основних прав і свобод людини.
Стаття 4
Сторони сприятимуть контактам між їхніми Парламентами.
Стаття 5
Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері юстиції та
судочинства і сприятимуть розвиткові контактів між компетентними
відомствами, які відповідають за надання правової допомоги у
цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах.
Стаття 6
Сторони здійснюватимуть співробітництво у боротьбі з
міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, незаконним
обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, контрабандою і
незаконною міграцією, включаючи торгівлю людьми.
Стаття 7
Сторони розвиватимуть двостороннє співробітництво у
військовій сфері.
Стаття 8
Сторони сприятимуть розвиткові двостороннього
торговельно-економічного співробітництва, заохочуючи розширення і
диверсифікацію двосторонніх відносин в економічній та промисловій
сферах, а також диверсифікацію торговельних обмінів. З цією метою
Сторони створять Спільну Комісію з економічного співробітництва,
яка розроблятиме програми співробітництва та фінансові умови
їхнього виконання. Спільна Комісія зустрічатиметься почергово в
Україні та Португалії, порядок денний та графік її засідань
узгоджуватимуться дипломатичними каналами.
Стаття 9
З метою сприяння розвиткові двосторонніх відносин в
економічній сфері Сторони заохочуватимуть взаємні торговельні
обміни, прямі інвестиції і співробітництво між представниками
ділових кіл обох країн, а також у галузі туризму.
Стаття 10
Сторони розвиватимуть співробітництво у галузях освіти,
культури, науки і технологій, спорту, молоді та інформації,
підтримуючи розвиток тісніших обмінів між громадськими
інституціями, університетами та іншими навчальними закладами,
неурядовими організаціями, а також між видатними діячами у
згаданих галузях, та заохочуватимуть спільні ініціативи, зокрема у
рамках Європейських програм.
Стаття 11
У науковій та технологічній сферах Сторони розвиватимуть
співробітництво шляхом сприяння розвиткові контактів та обміну
інформацією між фахівцями обох країн, заохочуючи співробітництво і
обміни між науковими закладами, науковими колами, дослідними
інститутами та підприємствами, беручи до уваги практичну цінність
відповідних проектів.
Стаття 12
Сторони посилюватимуть двостороннє співробітництво та
поєднуватимуть зусилля у рамках багатосторонніх форумів у сфері
охорони довкілля, приділяючи особливу увагу запобіганню
екологічним і техногенним катастрофам та мінімізації їхніх
наслідків, особливо тих, які пов'язані з Чорнобильською ядерною
аварією, а також питанням охорони довкілля в регіонах Північної
Атлантики та Чорного моря.
Стаття 13
Сторони визнають важливість забезпечення у сфері міжнародних
відносин загальної поваги до верховенства права, демократії і прав
людини і підтримки механізмів, визначених з цією метою у Статуті
ООН ( 995_010 ) та у відповідних документах ОБСЄ і Ради Європи.
Обидві Сторони здійснюватимуть активне співробітництво, що
стосується міжнародних погоджених ініціатив, зокрема у рамках ООН,
ОБСЄ та Ради Європи, спрямованих проти порушення прав людини,
расизму, нетерпимості, ультра-націоналізму та ксенофобії у
будь-яких формах.
Стаття 14
Сторони співробітничатимуть і координуватимуть свої зусилля в
рамках ООН та ОБСЄ в мирному врегулюванні спорів та попередженні
конфліктів і їх вирішенні.
Стаття 15
Сторони підтверджують свою зацікавленість у співробітництві в
рамках ОБСЄ з метою зміцнення миру, стабільності, безпеки та
прогресу між усіма державами-членами.
Стаття 16
Сторони розвиватимуть співробітництво у рамках Ради Європи з
метою посилення ролі цієї загальноєвропейської організації,
збереження та втілення в життя загальновизнаних європейських
цінностей, особливо принципів демократії, верховенства права та
захисту прав людини.
Стаття 17
Сторони співробітничатимуть у зміцненні міжнародних режимів
контролю над озброєннями та в запобіганні розповсюдженню зброї
масового знищення.
Стаття 18
Португалія підтримуватиме розвиток тіснішого співробітництва
між Європейським Союзом та Україною, зокрема у рамках Угоди про
партнерство і співробітництво ( 998_012 ), Спільної Стратегії ЄС
щодо України і Робочих Планів з її впровадження, визнаючи, що
реалізація потенціалу, передбаченого цими документами, також
сприятиме подальшому зближенню України з Європейським Союзом.
Стаття 19
Сторони визнають, що розвиток та зміцнення демократичних
реформ, які в даний час здійснюються в Україні, є важливим
елементом розбудови більш об'єднаної Європи.
Стаття 20
Сторони розвиватимуть і оновлюватимуть, коли це буде
необхідно, правову базу їхніх двосторонніх відносин для
забезпечення її повної відповідності цілям цієї Угоди.
Стаття 21
Положення цієї Угоди не зачіпатимуть зобов'язань України та
Португалії за іншими міжнародними документами.
Стаття 22
Ця Угода укладається на 10 років з автоматичним продовженням
її дії на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не
денонсує її, письмово повідомивши про це другу Сторону, не пізніше
ніж за один рік до закінчення відповідного терміну.
Стаття 23
Ця Угода набуде чинності через тридцять днів після отримання
останнього повідомлення про виконання внутрішньодержавних
процедур, передбачених у кожній з обох країн для вступу в дію
міжнародних угод.
Вчинено у м. Лісабон 25 жовтня 2000 р., українською,
португальського та англійською мовами, при чому всі тексти є рівно
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Україну За Португальську Республіку

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: