open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2000 р. N 1608

Київ
Про затвердження Програми протидії контрабанді

та реалізації на внутрішньому ринку незаконно

ввезених товарів на 2000 - 2001 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму протидії контрабанді та реалізації на
внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки,
що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
відповідальним за виконання заходів затвердженої згідно з цією
постановою Програми, інформувати щокварталу до 15 числа місяця, що
настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про стан
справ.
Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 р. N 1608
ПРОГРАМА

протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому

ринку незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки

I. Загальна частина
Незважаючи на комплекс організаційно-практичних заходів,
здійснених центральними органами виконавчої влади (насамперед
правоохоронними і контролюючими) з метою посилення боротьби з
контрабандою, негативні процеси тривають і набувають організованих
форм. Це завдає значної шкоди економіці.
Основними причинами активізації контрабандної діяльності в
Україні є:
недосконалість законодавства з питань протидії контрабанді та
реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів;
відсутність дієвої системи контролю за реалізацією на
внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів.
Метою цієї Програми є:
виявлення причин збільшення обсягу контрабанди та реалізації
на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, низької
ефективності боротьби з цими явищами;
посилення контролю з боку центральних органів виконавчої
влади за додержанням вимог законодавства, що регулює
зовнішньоекономічну діяльність, здійсненням заходів щодо
запобігання незаконному переміщенню через митний кордон товарів та
їх реалізації на внутрішньому ринку;
удосконалення форм і методів протидії організованим злочинним
угрупованням, пов'язаним з контрабандою;
поліпшення взаємодії підрозділів правоохоронних органів
України між собою та відповідними органами суміжних держав.
Основними завданнями Програми є:
визначення заходів, необхідних для створення дієвого
механізму боротьби з контрабандою, та умов, які унеможливлять
реалізацію на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, у
тому числі шляхом активізації дій державних органів для припинення
контрабанди;
об'єднання заходів організаційного, оперативно-розшукового,
правового та інформаційного характеру з метою створення системи
надійного захисту від контрабандного переміщення товарів через
митний кордон та запобігання їх реалізації на внутрішньому ринку;
активізація роботи, пов'язаної з виявленням та викриттям
злочинних угруповань, окремих осіб, які займаються контрабандною
діяльністю або сприяють її провадженню.
II. Правове забезпечення виконання Програми
1. Сприяти прискоренню розроблення та прийняття:
а) нової редакції Митного кодексу України.
Держмитслужба, Мін'юст, Мінфін,

Мінекономіки, МВС, СБУ,

Держкомкордон.
IV квартал 2000 року;
б) проектів законів України:
про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
часткової декриміналізації статті 70.
Держмитслужба, МВС, Мін'юст,

Держкомкордон, СБУ.
IV квартал 2000 року;
про внесення змін до статей 10, 11, 29, 34, 35, 38, 208 і 209
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Держмитслужба, МВС, Мін'юст,

Держкомкордон, СБУ.
IV квартал 2000 року.
2. Розробити проект нормативно-правового акта, який
передбачав би виплату винагороди особам, які посприяли виявленню
чи припиненню факту контрабанди або порушень митних правил, у
розмірі певного відсотка загальної вартості товарно-матеріальних
цінностей, конфіскованих в результаті розгляду справи про
адміністративне правопорушення або кримінальної справи.
Держмитслужба, МВС, Державна

податкова адміністрація, Мін'юст,

Держкомкордон, Мінфін, СБУ,

Мінпраці.
II квартал 2001 року.
3. Підготувати пропозиції про внесення змін до актів
законодавства з питань запровадження дієвого механізму
відрахування відповідного відсотка коштів, отриманих від
реалізації затриманих товарів, для правоохоронних органів із
спрямуванням цих сум на придбання нової техніки, стимулювання
працівників, які безпосередньо брали участь у затриманні
контрабанди.
Держмитслужба, Держкомкордон,

Мінфін, Мінекономіки, СБУ,

Державна податкова адміністрація,

МВС.
II квартал 2001 року.
4. Підготувати пропозиції щодо удосконалення правової бази
стосовно захисту прав інтелектуальної власності з метою
запобігання незаконному виготовленню, введенню в господарський
обіг та переміщенню контрафактної продукції.
МОН, Мінекономіки,

Антимонопольний комітет,

Держстандарт, Держмитслужба, МВС,

Державна податкова адміністрація,

Мін'юст.
IV квартал 2000 року.
5. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до:
Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. N 30
( 30-93 ) "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення".
Держстандарт, Мінфін.
I квартал 2001 року;
постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
N 108 ( 108-95-п ) щодо запровадження супроводу товарів копіями
сертифікатів відповідності державної системи сертифікації,
захищених голографічними елементами.
Держстандарт, Мінекономіки, МОЗ,

Держмитслужба,

Держпідприємництво, Мін'юст.
IV квартал 2000 року;
Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
Держстандарт.
IV квартал 2000 року;
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) щодо визначення повноважень митних органів з питань
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
Держмитслужба, Мін'юст, Мінфін,

МВС, СБУ.
IV квартал 2000 року.
6. Вирішити в установленому порядку питання щодо доцільності
створення зони митного контролю в межах контрольованих
прикордонних районів.
Держмитслужба, Держкомкордон,

СБУ, МВС, Мін'юст.
I квартал 2001 року.
7. Розробити і затвердити Правила торгівлі на ринках,
передбачивши, зокрема, порядок реалізації меблів, одягу та
головних уборів з натурального хутра, а також електропобутових і
телерадіотоварів (за наявності гарантійного терміну) у
пристосованих для цього приміщеннях з обов'язковим застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі.
Мінекономіки, Держстандарт,

Державна податкова адміністрація,

МВС, Держпідприємництво, Мін'юст.
IV квартал 2000 року.
8. Розробити проект Правил оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами, передбачивши, зокрема, вимоги щодо
перекриття каналів надходження в роздрібну мережу та на ринки
незаконно ввезених (виготовлених) на територію України товарів.
Мінфін, Мінекономіки,

Держстандарт, Держпідприємництво,

Державна податкова адміністрація,

МВС, Держмитслужба.
II квартал 2001 року.
III. Робота з поліпшення взаємодії

правоохоронних органів
9. З метою недопущення дублювання функцій, проведення
узгодженої роботи та визначення відповідальності правоохоронних
органів за стан ведення боротьби з контрабандою забезпечити
розроблення спільних нормативно-правових актів з цих питань.
Держмитслужба, СБУ,

Держкомкордон, МВС, Державна

податкова адміністрація.
III квартал 2001 року.
10. Разом з відповідними органами суміжних з Україною держав
забезпечити проведення перевірок реального надходження товарів до
митниць призначення. На підставі аналізу інформації вживати
заходів до недопущення порушень законодавства.
Держмитслужба, Держкомкордон.
Щокварталу.
11. Продовжити практику здійснення правоохоронними та митними
органами скоординованих заходів щодо припинення незаконного
переміщення товарів через митний кордон (проведення спеціальних
цільових спільних операцій на державному кордоні, у межах
конкретних ділянок прикордонної смуги, контрольованих прикордонних
районів та виключної (морської) економічної зони тощо).
Держкомкордон, Держмитслужба,

МВС, Державна податкова

адміністрація, СБУ.
Щокварталу.
IV. Організаційні заходи
12. Провести експеримент із створення на нафтопереробному
заводі акціонерного товариства "Нафтохімік Прикарпаття" зон
митного контролю, визначити його ефективність та доцільність
створення таких зон на всіх вітчизняних нафтопереробних заводах.
Держмитслужба, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ.
IV квартал 2000 року.
13. Розробити план правових та організаційних заходів щодо
реалізації Закону України "Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та
небезпечної продукції" ( 1393-14 ).
Держстандарт, МОЗ,

Мінекоресурсів.
IV квартал 2000 року.
14. Розробити та здійснити спільні заходи щодо виявлення
фактів продажу на внутрішньому ринку незаконно ввезених
(виготовлених) товарів.
Мінекономіки, Держстандарт, МВС,

Державна податкова адміністрація,

Мінфін, Держпідприємництво,

Держмитслужба, Антимонопольний

комітет.
2001 рік.
15. Вивчити питання щодо розповсюдження в Україні друкованої
періодики, ввезеної на територію держави з порушенням
законодавства. Вжити дієвих заходів до припинення ввезення в
Україну друкованих видань інших держав без виконання податкових та
митних формальностей.
Держкомінформ, Держмитслужба,

Держкомкордон, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ,

Мінекономіки.
IV квартал 2000 року.
16. Організувати роз'яснювальну роботу щодо негативних
наслідків контрабанди для національної економіки та суспільства в
цілому, установлення відповідальності за цей вид злочину.
Держкомінформ.
Постійно.
17. Започаткувати регулярне проведення "круглих столів" з
представниками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності -
імпортерів товарів в Україну з метою роз'яснення змісту
законодавства, суті заходів, здійснюваних в Україні для посилення
боротьби з контрабандою та реалізацією на внутрішньому ринку
незаконно ввезених товарів, і врахування можливих пропозицій таких
суб'єктів, спрямованих на підвищення ефективності цієї боротьби.
Держмитслужба, СБУ, Державна

податкова адміністрація,

Держпідприємництво,

Держкомінформ.
З листопада 2000 року.
18. Удосконалити механізм розв'язання проблеми вилучення,
реалізації та знищення або утилізації залежалих і невитребуваних
товарів, які тривалий час знаходяться в контейнерах у морських
портах, аеропортах та на залізничних станціях.
Мінекономіки, Мінтранс,

Держстандарт, Державна податкова

адміністрація, МОЗ,

Держмитслужба, СБУ, МВС, Мін'юст,

Мінекоресурсів.
I квартал 2001 року.
19. Вжити заходів до удосконалення електронного контролю за
переміщенням експортних/імпортних та транзитних вантажів.
Держмитслужба, Мінтранс.
IV квартал 2000 року.
20. Для забезпечення дієвого митного та прикордонного
контролю (в тому числі проведення огляду та переогляду) опрацювати
питання щодо можливості відправлення вантажів, які переміщуються в
багатотонних контейнерах, через пункти пропуску на державному
кордоні, облаштовані електрокозловими кранами.
Мінтранс, Держмитслужба,

Держкомкордон.
I квартал 2001 року.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: