open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
Угода

Кабінетом Міністрів України та Швейцарською

Федеральною Радою про міжнародні автомобільні

перевезення пасажирів і вантажів
{ Угоду ратифіковано Законом
N 2930-III ( 2930-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.150 }
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 756_052-16 ) від 19.05.2016 }

Дата прийняття: 30.10.2000 Дата ратифікації: 10.01.2002 Дата набуття чинності: 08.02.2002

Кабінет Міністрів України та Швейцарська Федеральна Рада
(далі - "Договірні Сторони"), бажаючи спростити автомобільні перевезення пасажирів і
вантажів між двома державами і транзитом через їхні території, домовились про таке:
Стаття 1
Сфера застосування
Положення цієї Угоди поширюються на перевезення пасажирів і
вантажів між територіями держав Договірних Сторін, а також
транзитом через їхні території автомобілями, зареєстрованими на
території держави однієї з Договірних Сторін.
Стаття 2
Визначення
1. Термін "перевізник" означає фізичну або юридичну особу,
яка в Україні або в Швейцарії має право здійснювати міжнародні
автомобільні перевезення пасажирів і вантажів згідно з чинним
законодавством його держави. 2. Термін "автомобіль" означає дорожній засіб з механічним
приводом, при необхідності з причепом або напівпричепом, який
використовується для перевезень: а) більш як 9 сидячих осіб, включаючи водія; б) вантажів. 3. Термін "дозвіл" означає всі документи правового характеру,
які відповідно до чинного законодавства Договірних Сторін
дозволяють здійснювати в'їзд, транзитний проїзд через території та
рух по територіях держав Договірних Сторін. 4. Термін "човникові перевезення" означає туристичні
перевезення попередньо сформованих груп пасажирів, які
транспортуються до пункту призначення і повертаються до пункту
відправлення рейсом, який виконується тим самим перевізником.
Стаття 3
Перевезення пасажирів
1. Нерегулярні перевезення пасажирів звільняються від
дозволів, якщо: а) перевезення однієї і тієї ж групи пасажирів виконується
одним і тим самим автомобілем протягом всієї поїздки, яка
починається і закінчується на території країни, в якій
зареєстровано транспортний засіб, і під час поїздки по всьому
маршруту або на зупинках поза її територією посадка та висадка
пасажирів не відбувається (перевезення при "зачинених дверях");
або б) виконуються перевезення групи пасажирів з пункту, який
розташований на території країни реєстрації автомобіля, до пункту,
який розташований на території держави іншої Договірної Сторони,
при умові, що автомобіль повертається на свою територію порожнім;
або в) виконуються перевезення групи пасажирів з пункту, який
розташований на території держави іншої Договірної Сторони, до
пункту, який розташований на території країни реєстрації
автомобіля, при умові, що автомобіль подається порожнім і
пасажири: - об'єднані в групи для перевезення контрактами, укладеними
до їх прибуття в країну, де здійснюється посадка; або - попередньо привезені в країну тим самим перевізником на
умовах, зазначених в пункті "б"; або - прибули до держави іншої Договірної Сторони на її
запрошення, при цьому транспортні витрати бере на себе запрошуюча
сторона і пасажири об'єднані в групу, яка створена тільки на цю
поїздку; г) виконуються транзитні перевезення через територію держави
іншої Договірної Сторони. 2. Перевезення пасажирів виконуються без дозволу при умовах,
якщо це: - "човникові" перевезення транзитом через територію держави
однієї з Договірних Сторін або до місця призначення, розташованого
на території держави іншої Договірної Сторони; і - переміщення порожніх автомобілів, які здійснюють
"човникові" перевезення. 3. Перевезення, зазначені в пунктах 1 і 2, здійснюються на
підставі відповідних документів для контролю. 4. Інші перевезення, що не обумовлені пунктами 1 і 2,
здійснюються на підставі дозволів у відповідності з національним
законодавством Договірних Сторін. Дозволи видаються на умові
взаємності.
Стаття 4
Перевезення вантажів
Будь-який перевізник Договірної Сторони має право тимчасово
ввозити порожній або завантажений автомобіль на територію держави
іншої Договірної Сторони з метою здійснення перевезення вантажів
на підставі дозволів: а) між пунктом, який розташований на території держави однієї
Договірної Сторони, і пунктом, який розташований на території
держави іншої Договірної Сторони; або б) при відправленні з території держави іншої Договірної
Сторони до третьої країни або з третьої країни до території
держави іншої Договірної Сторони; або в) транзитом через територію держави іншої Договірної
Сторони.
Стаття 5
Застосування національного законодавства
У всіх випадках, що не урегульовані цією Угодою, перевізники
і водії автомобілів однієї Договірної Сторони при перебуванні на
території держави іншої Договірної Сторони дотримуються її чинного
законодавства, яке застосовуватиметься до них на
недискримінаційних умовах.
Стаття 6
Заборона внутрішніх перевезень
1. Перевізникам однієї Договірної Сторони не дозволяється
здійснювати перевезення пасажирів і вантажів між двома пунктами,
розташованими на території держави іншої Договірної Сторони. 2. Змішана Комісія, яка передбачена статтею 10, може зробити
виключення з цього положення.
Стаття 7
Порушення
1. Компетентні органи Договірних Сторін здійснюватимуть
контроль за дотриманням перевізниками положень цієї Угоди. 2. У випадках порушення перевізниками і водіями автомобілів
однієї з Договірних Сторін під час їх перебування на території
держави іншої Договірної Сторони положень цієї Угоди, законодавчих
актів, правил автомобільних перевезень або правил дорожнього
руху, що діють на території держави останньої, на прохання
Компетентного органу цієї Договірної Сторони Компетентним органом
країни реєстрації автомобіля можуть бути вжиті такі заходи до
перевізника-порушника: а) попередження; б) позбавлення тимчасово, частково або повністю права на
виконання перевезень на територію держави тієї Договірної Сторони,
де сталося порушення. 3. Компетентний орган, який вжив один із заходів, зазначених
в пункті 2, інформує про це Компетентний орган іншої Договірної
Сторони. 4. При цьому залишається можливість застосування до порушника
санкцій, у відповідності до національного законодавства, судами
або Компетентними органами Договірної Сторони, на території
держави якої сталося порушення.
Стаття 8
Компетентні органи
Договірні Сторони спільно визначають Компетентні органи, які
уповноважені забезпечити виконання цієї Угоди. Ці органи мають право безпосередньо контактувати між собою.
Стаття 9
Порядок застосування
Компетентні органи Договірних Сторін, з метою виконання
положень цієї Угоди, уклали Протокол ( 756_014 ) до цієї Угоди,
який підписано одночасно з Угодою і є її невід'ємною частиною.
Стаття 10
Змішана Комісія
1. Компетентні органи Договірних Сторін створюють Змішану
Комісію з метою врегулювання питань, що виникають при застосуванні
цієї Угоди. 2. Змішана Комісія при додержанні принципів цієї Угоди
компетентна вносити зміни і доповнення до Протоколу ( 756_014 ),
який передбачений статтею 9. 3. Засідання Змішаної Комісії проводяться щорічно або на
прохання Компетентного органу однієї з Договірних Сторін почергово
на територіях держав кожної з Договірних Сторін.
Стаття 11
Застосування в Князівстві Ліхтенштейн
У відповідності з бажанням Уряду Князівства Ліхтенштейн ця
Угода поширюється також на Князівство до того часу, поки діє
Договір від 29 березня 1923 року між Ліхтенштейном та Швейцарською
Конфедерацією про митний союз. Швейцарія зобов'язується повідомити Українську Сторону про
припинення дії згаданого Договору як мінімум за три місяці до
закінчення терміну його дії.
Стаття 12
Набуття чинності та термін дії
1. Ця Угода набуває чинності з дня отримання останнього
повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур,
передбачених для підписання та набуття чинності міжнародними
угодами. 2. Ця Угода укладена на невизначений строк і може бути
денонсована кожною з Договірних Сторін при умові попереднього, не
менше ніж за три місяці до закінчення календарного року,
письмового попередження. В цьому випадку Угода втрачає чинність з
першого дня наступного року.
Вчинено 30 жовтня 2000 р. в м.Києві, в двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними. Засвідчуючи викладене, належним чином на це уповноважені
Урядами обох країн підписали цю Угоду.
За Кабінет Міністрів За Швейцарську
України Федеральну Раду

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: