open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан реалізації адміністративної реформи

стосовно вдосконалення діяльності органів

виконавчої влади

Верховна Рада України відзначає, що Кабінетом Міністрів
України та Державною комісією з проведення в Україні
адміністративної реформи проведена певна робота стосовно
визначення цілей, завдань, шляхів та засобів реформування основних
елементів системи державного управління (адміністративної системи)
відповідно до потреб формування демократичної правової держави.
У грудні 1999 року в Україні були прийняті важливі рішення,
спрямовані на запровадження нової концепції управління, створення
більш ефективної системи виконавчої влади, підвищення керованості
суспільно важливих процесів, реформування державної служби,
зменшення чисельності апарату управління.
Водночас стан реалізації адміністративної реформи не
відповідає вимогам, що містяться в Концепції адміністративної
реформи в Україні стосовно формування ефективної організації
виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях
управління.
На сьогодні зроблені тільки перші кроки в питаннях
реформування апарату державного управління, які подекуди не
грунтуються на використанні науково-системних поглядів та
принципів. Незважаючи на прийняття ряду указів Президента України,
спрямованих на підвищення ефективності діяльності та зменшення
чисельності працівників органів виконавчої влади, стан справ у
цьому напрямі практично не поліпшується.
Питома вага видатків на утримання органів виконавчої влади в
загальному обсязі Державного бюджету України збільшилася з
1,5 відсотка в 1996 році до 3,8 відсотка в 1999 році. Разом з тим
середня заробітна плата працівників цих органів за минулий рік
становила лише 206 гривень. Значно зросла чисельність фінансових і
фіскальних органів у загальному обсязі органів державного
управління, питома вага яких збільшилася за останній рік з 43,6
відсотка до 53 відсотків.
Після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 року N 403 ( 403-2000-п ) про скорочення
працівників органів виконавчої влади до 180724 одиниць тільки за
наступні чотири місяці ця чисельність збільшена на 2519 одиниць.
Мають місце паралелізм і дублювання в діяльності
новостворених та існуючих органів виконавчої влади. Подекуди
заходи, спрямовані на зменшення чисельності місцевих органів
виконавчої влади, проводяться без урахування якісної і
функціональної перебудови цих органів.
Продовжують залишатися складними відносини між центральними
та місцевими органами виконавчої влади. Мають місце непоодинокі
випадки порушення чинного законодавства з боку органів виконавчої
влади стосовно діяльності органів місцевого самоврядування.
Протягом 1998-2000 років Кабінет Міністрів України прийняв три
постанови, які всупереч чинному законодавству обмежують фінансові
права органів місцевого самоврядування, а Міжвідомча комісія з
питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України
займає в цих питаннях позицію стороннього спостерігача. Кабінетом
Міністрів України внесено до Верховної Ради України законопроект
про Державну програму підтримки і розвитку місцевого
самоврядування, хоча питання фінансово-економічного наповнення
цієї Програми протягом двох останніх років не вирішене.
Робоча група з проведення реформи місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та державної служби,
створена згідно з Указом Президента України від 22 липня 1998 року
N 810 ( 810/98 ) "Про заходи щодо впровадження Концепції
адміністративної реформи в Україні", протягом двох років так і не
розпочала роботу.
Заслухавши 12 вересня 2000 року інформацію Кабінету Міністрів
України про стан реалізації адміністративної реформи стосовно
вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та враховуючи
викладене, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України взяти до відома.
2. Визнати, що хід реалізації адміністративної реформи в
Україні стосовно підвищення ефективності діяльності органів
виконавчої влади не набув цілеспрямованого, системного характеру.
3. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
прискорити подання на розгляд Верховної Ради України Закону
України "Про Кабінет Міністрів України" з пропозиціями Президента
України.
4. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи по підвищенню ефективності виконання
контрольних функцій органів виконавчої влади за додержанням
Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету
Міністрів України;
посилити спрямування діяльності місцевих органів виконавчої
влади на забезпечення реалізації прав і свобод громадян,
становлення та розвитку місцевого самоврядування на основі чіткого
функціонального розмежування з повноваженнями виконавчої влади;
до 1 грудня 2000 року подати на розгляд Верховної Ради
України фінансово-економічне обгрунтування щодо законопроекту про
Програму державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування;
розробити та подати у двомісячний термін після затвердження в
установленому порядку Концепції державної регіональної політики на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до
законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про
місцеве самоврядування в Україні";
прискорити розробку та подання на розгляд Верховної Ради
України після набрання чинності Законом України "Про Кабінет
Міністрів України" проекту Закону України про міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, активізувати роботу щодо
підготовки проектів актів законодавства, спрямованих на
врегулювання діяльності органів виконавчої влади;
до 1 квітня 2001 року проаналізувати структуру та чисельність
штатів центральних і місцевих органів виконавчої влади та вжити
заходів щодо їх оптимізації;
посилити контроль за реалізацією положень Указу Президента
України від 11 лютого 2000 року N 207/2000 ( 207/2000 ) "Про
вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних
службовців та підвищення ефективності використання бюджетних
коштів".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 листопада 2000 року

N 2067-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: