open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості приватизації пакета акцій,

що належить державі у статутному фонді відкритого

акціонерного товариства "Маріупольський

металургійний комбінат імені Ілліча"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.450 )

Приватизація пакета акцій, що належить державі у статутному
фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський
металургійний комбінат імені Ілліча" (далі - ВАТ ММК імені
Ілліча), здійснюється згідно з законодавством України про
приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Стаття 1. Мета Закону
Згідно з цим Законом метою приватизації пакета акцій, що
належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:
досягнення максимального економічного ефекту від приватизації
шляхом концентрації власності на акції у господарському
товаристві, заснованому не менш як 50 відсотками працівників ВАТ
ММК імені Ілліча;
збільшення надходження коштів до Державного бюджету України;
забезпечення захисту прав та інтересів держави та працівників
ВАТ ММК імені Ілліча;
підвищення конкурентоспроможності ВАТ ММК імені Ілліча.
Стаття 2. Особливі принципи приватизації
Особливими принципами приватизації пакета акцій, що належить
державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:
пріоритетне право закритого акціонерного товариства "Ілліч -
Сталь", до складу якого входить не менш як 50 відсотків
працівників ВАТ ММК імені Ілліча, на придбання пакета акцій, що
належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, за
ринковою вартістю;
продаж пакета акцій, що належить державі у статутному фонді
ВАТ ММК імені Ілліча, у розстрочку з урахуванням відсотків у
розмірі облікової ставки Національного банку України;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій.
Стаття 3. Об'єкт приватизації
Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій, що
належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча на день
набрання чинності цим Законом.
Стаття 4. Суб'єкти приватизації
Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:
Фонд державного майна України;
закрите акціонерне товариство "Ілліч - Сталь", засноване не
менш як 50 відсотками працівників ВАТ ММК імені Ілліча (далі -
Покупець).
Стаття 5. Порядок приватизації
Порядок приватизації передбачає:
визначення Фондом державного майна України вартості пакета
акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені
Ілліча. Вартість пакета акцій, що належить державі у статутному
фонді ВАТ ММК імені Ілліча, визначається як середня ціна покупки
акцій ВАТ ММК імені Ілліча в Першій фондовій торговельній системі
з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від
номінальної вартості акцій;
продаж пакета акцій, що належить державі у статутному фонді
ВАТ ММК імені Ілліча, Покупцю шляхом укладання договору
купівлі-продажу.
Стаття 6. Істотні умови договору купівлі-продажу пакета

акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ

ММК імені Ілліча
Істотними умовами договору купівлі-продажу пакета акцій, що
належить державі у статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча, є:
здійснення програм технічного переозброєння виробництва та
впровадження прогресивних технологій;
здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної
цілісності виробництва та технологічних циклів;
вимоги щодо збереження робочих місць;
вимоги щодо утримання об'єктів соціально-побутового
призначення;
заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та
охорони довкілля;
ціна пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ
ММК імені Ілліча;
порядок розрахунків за пакет акцій, що належать державі у
статутному фонді ВАТ ММК імені Ілліча;
порядок і умови застосування санкцій за порушення умов
договору;
порядок та умови розірвання договору;
інші умови, що вважаються сторонами договору істотними.
Стаття 7. Порядок оплати пакета акцій ВАТ ММК імені Ілліча
Оплата за придбаний пакет акцій здійснюється в два етапи:
50 відсотків вартості пакета акцій Покупець сплачує протягом
30 календарних днів після підписання відповідного договору
купівлі-продажу;
решта суми вартості пакета акцій сплачується в порядку,
визначеному договором купівлі-продажу, протягом шести місяців з
дати його підписання, з урахуванням відсотків у розмірі облікової
ставки Національного банку України за відповідний період.
У разі несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов
договору купівлі-продажу договір може бути розірваний у судовому
порядку.
Повернення пакета акцій у державну власність та повернення
Покупцю сплачених коштів провадиться відповідно до законодавства
про приватизацію.
Стаття 8. Використання коштів, отриманих від продажу пакета

акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ

ММК імені Ілліча
Кошти, отримані від продажу пакета акцій ВАТ ММК імені
Ілліча, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду
приватизації і розподіляються відповідно до законів України про
Державний бюджет України та про Державну програму приватизації.
Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін від дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року

N 2085-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: