open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 271 від 03.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 833/5054

Про затвердження Порядку розподілу додаткових коштів між

обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 328 ( z0014-01 ) від 13.12.2000 )

На виконання статті 52 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) щодо розподілу додаткових коштів
між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розподілу додаткових коштів між
обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад, що
додається.
2. Керівникам головних фінансових управлінь обласних
державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської
міської державної адміністрації, районних фінансових управлінь
(відділів) забезпечити перерахування додаткових коштів з
відповідних бюджетів на підставі Порядку. Рекомендувати міським фінансовим управлінням (відділам) цей
Порядок для застосування при розподілі додаткових коштів між
міським бюджетом і місцевими бюджетами нижчого рівня.
3. Управлінню територіальних бюджетів Департаменту по бюджету
(Мярковський А.І.) подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів Германчука П.К. та Голову Державного
казначейства України Кірєєва О.І.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

03.11.2000 N 271
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 833/5054
Порядок

розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та

бюджетами територіальних громад
1. Цей Порядок визначає механізм розподілу додаткових коштів
(відповідно до статті 52 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) між обласним бюджетом та
бюджетами територіальних громад з урахуванням положень Порядку
надання додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам з
Державного бюджету України у 2000 році, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2000 р. N 1582
( 1582-2000-п ). Розподіл додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами
територіальних громад, що знаходяться на території районів,
здійснюється через районний бюджет. 2. Розподіл додаткових коштів з державного бюджету між
обласним бюджетом та бюджетами міст обласного значення і районів
здійснюється відповідними фінансовими органами за такою формулою:
Di = Dz х g х Fi / Fz ,
де Di - сума щодекадних додаткових коштів для i-го обласного
бюджету, бюджету міста обласного значення або району; Dz - загальна сума належних бюджету області додаткових
коштів; Fz - загальний підсумок перевиконання розрахунково
визначеного для кожного району та міста обласного значення річного
обсягу доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок
якого здійснюється перерахування додаткових коштів; Fi - сума перевиконання річного плану доходів загального
фонду державного бюджету i-м містом обласного значення чи районом,
за рахунок яких здійснюється перерахування додаткових коштів; g - коефіцієнт розподілу додаткових коштів між обласним
бюджетом та бюджетами міст обласного значення і районів (для
бюджетів міст обласного значення та районів g=0,65, для обласних
бюджетів g=0,35. Додаткові кошти бюджету міста Севастополя
перераховуються до міського бюджету без розподілу). Значення показників Fz та Fi обраховуються з урахуванням
приросту, порівняно з початком 2000 року, обсягу переплат податків
та зборів, надходження яких згідно зі статтею 47 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) передбачено
спрямовувати на розрахунки із належних бюджетам областей дотацій і
невідшкодованих сум податку на додану вартість. Додаткові кошти обласним бюджетам (35%) та бюджетам міст
обласного значення або районів (додаток 1) перераховуються
територіальними управліннями Державного казначейства України
щодекадно за розрахунками, здійсненими фінансовими органами, з
окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком N 3513 "Кошти
Державного казначейства України". 3. Річний обсяг надходжень загального фонду державного
бюджету на відповідній території, визначений у додатку 3 до Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1712-14 ), розподіляється між містами
обласного значення та районами і затверджується обласними
державними адміністраціями. 4. Розподіл додаткових коштів між міськими бюджетами міст
обласного значення, бюджетами районів у містах, районними
бюджетами, бюджетами міст районного значення, селищними і
сільськими бюджетами здійснюється відповідними фінансовими
органами пропорційно фактичним надходженням з початку року (на
перше число попереднього місяця) доходів до цих бюджетів (додаток
2). Ці кошти перераховуються щодекадно в терміни, визначені
міськими та районними фінансовими органами. 5. Додаткові надходження коштів державного бюджету до
відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як
додатково отримана дотація. За рішеннями відповідних місцевих рад
ці кошти спрямовуються на погашення заборгованості із соціальних
виплат. 6. Результати остаточних розрахунків з додаткових коштів за
2000 рік між обласними, Севастопольським міським бюджетами та
іншими місцевими бюджетами відносяться фінансовими органами на
взаємні розрахунки між бюджетами. Недоотримані додаткові кошти (за даними річного звіту за 2000
рік) перераховуються до 1 березня 2001 року до відповідних
бюджетів, а надлишково перераховані - підлягають зарахуванню у
2001 році в рахунок належних місцевим бюджетам трансфертних
платежів або стягненню згідно з чинним законодавством.
Начальник Управління
територіальних бюджетів А.І.Мярковський
Додаток 1

до п.2 Порядку розподілу додаткових

коштів між обласним бюджетом та

бюджетами територіальних громад
ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник фінансового органу ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Розрахунок

щодекадних обсягів додаткових коштів бюджетам міст

обласного значення та районів _______________________ області

за станом на _______________ 2000 року

(число, місяць)
(гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва |Загальний |Затверджений |Фактичні |Обсяг |Невідшкодо-|Понадпланові|Понадпланові |Обсяг додаткових| з/п|адміністративно-|обсяг |облдержадмініст- |надходження |переплат |вані суми |надходження |надходження |коштів | |територіальної |належних |рацією на |на звітну |податків і |податку на |коштів |коштів бюджету,|(підсумок гр.9/ | |одиниці |бюджетам міст|2000 рік обсяг |дату коштів |зборів на |додану |бюджету |що |підсумок гр.3 х | | |обласного |надходжень |бюджету, за |звітну дату, |вартість на|(гр.5 - гр.6|застосовуються |відповідний | | |значення та |загальнодержавних|рахунок яких |за рахунок |звітну дату|-гр.7-гр.4) |у розрахунку |рядок гр.10) | | |районів |податків і |здійснюється |яких | | |додаткових | | | |додаткових |зборів, за |перерахування|здійснюється | | |коштів * | | | |коштів, |рахунок яких |додаткових |перерахування| | | | | | |визначений |здійснюється |коштів |додаткових | | | | | | |згідно з п.2 |перерахування | |коштів | | | | | | |цього Порядку|додаткових | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 1 | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 2 | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 3 | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 4 | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| 5 | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| | | х | | | | | | | | ---+----------------+-------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------| |Разом: | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Відображаються лише додатні числа графи 8.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 328
( z0014-01 ) від 13.12.2000 )
Додаток 2

до п.4 Порядку розподілу додаткових

коштів між обласним бюджетом та

бюджетами територіальних громад
Розрахунок

щодекадних обсягів додаткових коштів міським та районним

бюджетам, бюджетам районів у містах, міст районного

значення, селищним, сільським бюджетам

бюджету ______________________

(міста, району)

за станом на _________________ 2000 року

(число, місяць)
Обсяг додаткових коштів для відповідного міста обласного
значення (району), що підлягає розподілу між бюджетами нижчого
рівня, становлять _____________ гривень.
(гривень) ----------------------------------------------------------------- N | Назва |Фактичні |Розрахунковий |Обсяг | з/п| адміністративно- |доходи |норматив |додаткових | | територіальних |місцевих |перерахування |коштів | | одиниць |бюджетів з|додаткових |місцевим | | |початку |коштів* |бюджетам | | |року | |гр.3 х гр.4 | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 1 | | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 2 | | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 3 | | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 4 | | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| 5 | | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| |міський (районний) | | | | |бюджет | | | | ---+-------------------+----------+---------------+-------------| |Разом: | | | | ----------------------------------------------------------------- * Розраховується як відношення загального обсягу додаткових
коштів для відповідного міста обласного значення (району), що
підлягає розподілу, до загального обсягу фактичних доходів
(підсумок графи 3).
Завідуючий фінансовим органом ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: