open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Л И С Т
08.11.2000 N 01-12/632
Арбітражним судам України

Про деякі питання практики застосування норм

чинного законодавства у вирішенні спорів

( Додатково див. Лист Вищого арбітражного суду

N 01-12/308 ( v_308800-01 ) від 06.03.2001 )

У порядку інформації доводимо до відома позицію Вищого
арбітражного суду України з деяких питань, пов'язаних із
застосуванням у вирішенні спорів норм чинного законодавства.
1. Спори за участю дорожніх організацій.
1.1. Чи має заборгованість з відрахувань та зборів на дорожні
роботи статус бюджетних платежів?
Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 2905-14 ) відрахування та збори на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування, які нараховані підприємствами і
організаціями за результатами діяльності у період до 1 січня 2000
року, справляються у порядку, що діяв у 1999 році.
У 1999 році відповідно до статті 9 Закону України "Про
джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 )
(в редакції, яка діяла до 01.01.2000 р.) відрахування та збори на
дорожні роботи були обов'язковими неподатковими платежами.
Механізм зарахування відрахувань та зборів на дорожні роботи
визначався постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.1997 р.
N 466 ( 466-97-п ) "Про фінансування дорожнього господарства в
1997 році", постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1998
р. N 234 ( 234-98-п ) "Про фінансування дорожнього господарства
України в 1998 році" та постановою Кабінету Міністрів України від
01.03.1999 р. N 301 ( 301-99-п ) "Про фінансування дорожнього
господарства України в 1999 році". Згідно з пунктами 2 згаданих
постанов кошти, які відраховувалися підприємствами і
організаціями, надходили на рахунки відповідних дорожніх
організацій та у розмірі 85 відсотків враховувалися в доходах та
видатках бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних
бюджетів та бюджету міста Севастополя, а 15 відсотків - у доходах
і видатках державного бюджету України. Порядок зарахування
відрахувань та зборів на дорожні роботи до відповідних бюджетів
здійснювався на підставі спільного наказу Міністерства фінансів
України, Корпорації "Укравтодор" N 130/106 ( z0238-97 ) від
10.06.1997 р. "Про затвердження механізму управління коштами, що
згідно із законодавством надходять до Державного та місцевих
бюджетів на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг
загального користування України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1997 року за N 238/2042.
Таким чином, незважаючи на те, що кошти на дорожні роботи
надходили на рахунки дорожніх організацій, а не на рахунки
відповідних бюджетів, ці кошти мають статус бюджетних платежів.
1.2. Чи мають право дорожні організації стягувати
заборгованість з відрахувань та зборів на дорожні роботи?
Заборгованість з відрахувань та зборів на дорожні роботи, яка
значиться за підприємствами та організаціями станом на 01.01.2000
року відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), підлягає обов'язковій сплаті.
Стягнення заборгованості повинно здійснюватися відповідно до норм
Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 8-93 ( 8-93 )
"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів".
Звертаємо увагу на деякі особливості стягнення цієї
заборгованості. Підпунктом "а" пункту 1 статті 2 названого Декрету
передбачено, що, поряд з податковими органами, органами стягнення
можуть бути й інші державні органи, яким чинним законодавством
надано право стягнення цих платежів або на які покладено
обчислення відповідного платежу чи контроль за його сплатою.
Відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від
02.02.1993 р. N 83 ( 83-93-п ) "Про порядок збору та використання
коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг
загального користування" відповідальність за правильне і своєчасне
перерахування сум зборів, коштів на дорожні роботи, несуть
платники, контроль за правильністю та своєчасністю внесення коштів
на дорожні роботи здійснюється відповідно до чинного
законодавства. Пунктами 3 постанов Кабінету Міністрів України від
20.05.1997 р. N 466 ( 466-97-п ), від 02.03.1998 р. N 234
( 234-98-п ), від 01.03.1999 р. N 301 ( 301-99-п ) передбачено, що
контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати
відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється
державними податковими органами.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
18.20.1994 р. N 717 ( 717-94-п ) "Питання Української державної
корпорації по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню
автомобільних доріг" та постанови Кабінету Міністрів України від
05.01.1995 р. N 6 ( 6-95-п ) "Про затвердження Положення про
Українську державну корпорацію по будівництву, реконструкції,
ремонту та утриманню автомобільних доріг" організація збору
(стягнення) коштів на дорожні роботи покладено на Українську
державну корпорацію по будівництву, реконструкції, ремонту та
утриманню автомобільних доріг та підприємств, установ і
організацій дорожнього господарства, які засновані на
загальнодержавній власності і входять до складу Корпорації
"Укравтодор". Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 02.02.1993 р. N 83 ( 83-93-п ) Міністерство статистики
України та Міністерство фінансів України повинні були розробити
статистичну і бухгалтерську звітність, яка забезпечувала б
правильність нарахування і повноту сплати коштів на дорожні
роботи. На виконання цього Міністерство статистики України видало
наказ N 126 ( v0126202-93 ) від 29.06.1993 р. "Про затвердження
форми державної статистичної звітності N 10-Д", за яким збирання і
обробка інформації про нарахування коштів на дорожні роботи та
контроль за її достовірністю покладено на корпорацію "Укравтодор"
та відповідні обласні дорожні організації. В інструкції по
заповненню форми 10-Д визначено, що ця форма статистичної
звітності введена в дію з метою контролю за правильністю
нарахування коштів на дорожні роботи.
Таким чином Корпорація "Укравтодор" та її обласні дорожні
організації поряд з державними податковими органами здійснюють
функції збору (стягнення) та контролю за сплатою відрахувань та
зборів на дорожні роботи.
Що ж до стягнення заборгованості, то державні податкові
органи відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"
( 8-93 ) здійснюють це у безспірному порядку відповідно до вимог
статті 7 названого Декрету. Звернення стягнення державними
податковими органами на майно боржників, як це передбачено статтею
6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів" ( 8-93 ), можливе тільки у
судовому порядку і за умови дотримання доарбітражного порядку
врегулювання спору.
Стягнення заборгованості дорожніми організаціями також
можливе тільки у судовому порядку і за умови дотримання
доарбітражного порядку врегулювання спору.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 4 Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 ) (в редакції, яка діє з 01.01.2000 р.) заборгованість
відрахувань та зборів на дорожні роботи сплачується до
територіальних дорожніх фондів Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя. В зв'язку з цим
дорожні організації повинні мати функції з управління та
розпорядження коштами цих територіальних дорожніх фондів.
Стягнення заборгованості з відрахувань та зборів на дорожні роботи
на рахунки дорожніх організацій безпідставне.
Наприклад, постановою судової колегії по перегляду рішень,
ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України були скасовані
рішення арбітражного суду Донецької області про стягнення
заборгованості з відрахувань та зборів на дорожні роботи,
незважаючи на те, що відповідач визнав претензійні вимоги.
Висновок суду грунтується на тому, що обласне об'єднання
"Донецькоблавтодор" не наділене функціями стягнення заборгованості
на дорожні роботи, а тому стягнення платежів, які повинні
надходити до бюджету області, здійснене "Донецькоблавтодором" з
перевищенням своїх повноважень.
У той же час арбітражними судами Київської області та міста
Києва розглядалися справи за позовами Київоблавтодора.
Повноваження цієї дорожньої організації щодо стягнення
заборгованості з відрахувань та зборів на дорожні роботи,
визначені відповідним рішенням обласної Ради. За підсумками
розгляду справ суди приймають рішення про стягнення коштів до
територіального дорожнього фонду, а не на поточний рахунок
облавтодору. Цей порядок стягнення заборгованості відповідає
вимогам чинного законодавства України.
При перевірці повноважень дорожніх організацій на стягнення
заборгованості з відрахувань і зборів на дорожні роботи судом слід
звертати увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2000 р. N 420 ( 420-2000-п ) "Про структуру управління
дорожнім комплексом" та згідно з наказом Міністерства транспорту
України від 28.03.2000 р. N 121 "Про структуру управління дорожнім
комплексом України" в регіонах до кінця року створюються
адміністрації автомобільних доріг, на які покладаються функції по
утриманню та розвитку автомобільних доріг загального користування
та обласні об'єднання дорожніх підприємств для виконання робіт з
утримання доріг. Тобто реорганізовані дорожні організації не
наділені функціями стягнення заборгованості з відрахувань і зборів
на дорожні роботи. Надання згаданим дорожнім організаціям функцій
стягнення коштів на дорожні роботи можливе тільки за рішенням
відповідних рад.
У випадку, коли мало місце стягнення коштів з відрахувань і
зборів на дорожні роботи за рішенням суду на користь дорожніх
організацій, які не мали відповідних повноважень, під час
перевірки цих рішень в порядку нагляду потрібно видавати наказ про
поворот виконання рішення державним податковим органам про
стягнення коштів до відповідного територіального дорожнього фонду.
Перший заступник Голови Вищого
арбітражного суду України М.Гречківський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: