open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Меморандум

про взаєморозуміння між Урядом України та Радою

Європи щодо створення в Україні Бюро інформації

Ради Європи та його правового статусу
( Меморандум ратифіковано Законом
N 2934-III ( 2934-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.154 )

Офіційний переклад
Уряд України і Рада Європи (далі - Сторони), сповнені рішучості розвивати подальше співробітництво між
Україною та Радою Європи, беручи до уваги Резолюцію Комітету міністрів Ради Європи
(99)9 від 28 липня 1999 року, беручи до уваги основні засади заснування та діяльності
Центрів інформації та документації Ради Європи, схвалені Комітетом
міністрів Ради Європи під час 452-го засідання у лютому 1991 року, враховуючи рекомендацію, що міститься в доповіді Комітету
старійшин, адресованій Комітету міністрів Ради Європи, стосовно
зміцнення ролі Центрів інформації та документації з метою
підвищення прозорості Ради Європи, беручи до уваги положення Генеральної угоди про привілеї та
імунітети Ради Європи ( 994_019 ), домовились про таке:
Стаття 1
1. Створити Бюро інформації Ради Європи в Україні (далі -
Бюро). 2. Бюро створюється замість Центру інформації та документації
Ради Європи в Україні, відкритого 15 вересня 1995 року в м.Києві
на базі бібліотеки Української правничої фундації, який припиняє
своє існування. Бюро є правонаступником Центру інформації та документації
Ради Європи в Україні щодо всіх його активів та інших прав, а
також зобов'язань. 3. Бюро утримується за рахунок бюджету Ради Європи. 4. Українська Сторона надасть Бюро приміщення, необхідне для
здійснення його функцій, на умовах безоплатного користування, за
винятком оплати поточних комунальних послуг та послуг зв'язку.
Стаття 2
1. Метою діяльності Бюро є розповсюдження в Україні
інформації про Раду Європи, її діяльність і стандарти шляхом,
зокрема: - допомоги окремим особам і громадським організаціям у
встановленні зв'язків з Радою Європи та отриманні інформації про
її діяльність; - участі та підтримки в реалізації програми співробітництва
України з Радою Європи та інших відповідних проектів Ради Європи в
Україні; - перекладу українською мовою, опублікування та
розповсюдження текстів міжнародно-правових та інших відповідних
документів Ради Європи, що становлять особливий інтерес; - допомоги в реалізації в Україні інформаційної стратегії
Ради Європи, особливо для професійних кіл, які цікавляться
діяльністю та заходами Ради Європи, та засобів масової інформації; - матеріально-технічного забезпечення та інформаційної
підтримки візитів і зустрічей представників Ради Європи, що
відбуваються в Україні; - участі від імені Секретаріату Ради Європи у заходах, які
відбуваються в Україні та становлять інтерес для Ради Європи,
Стаття 3
Бюро користується правами юридичної особи та, зокрема, має
право укладати угоди; купувати рухоме майно, розпоряджатися ним та
позбуватися його; відкривати банківські рахунки в національній та
іноземній валютах і користуватися ними.
Стаття 4
1. Бюро очолюється Директором, який призначається Генеральним
секретарем Ради Європи. 2. Персонал Бюро складається з посадових осіб та, можливо,
іншого персоналу, який наймається на місці. Посадові особи Бюро
наймаються Радою Європи на умовах тимчасового контракту для роботи
в Бюро.
Стаття 5
Приміщення Бюро є недоторканними. Власність, активи, архіви
та документи Бюро, незалежно від їх місцезнаходження, не
підлягають обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації чи
будь-яким іншим формам судового або адміністративного втручання.
Стаття 6
Бюро, його активи, доходи та інше майно звільняються від усіх
прямих податків.
Стаття 7
1. Предмети, необхідні для офіційного користування Бюро, які
тимчасово ввозяться в Україну або які були раніше ввезені і
вивозяться, звільняються від митних зборів, мита, акцизного збору
і податку на додану вартість, а також від заборон та обмежень щодо
ввозу - вивозу за умови, що такі предмети не будуть продаватись
(передаватись) на території України
Стаття 8
1. Генеральний секретар Ради Європи повідомить Уряду України
список посадових осіб Бюро, які користуватимуться привілеями та
імунітетами, передбаченими статтею 18 Генеральної угоди про
привілеї та імунітети Ради Європи ( 994_019 ). 2. Персонал Бюро не порушуватиме законодавство України та
утримуватиметься від діяльності, несумісної з виконанням їхніх
службових обов'язків. 3. При вирішенні питання щодо відмови від імунітету посадових
осіб Бюро застосовуватимуться положення статті 19 Генеральної
угоди про привілеї та імунітети Ради Європи ( 994_019 ).
Стаття 9
Бюро та його посадові особи мають право користуватися
емблемою Ради Європи.
Стаття 10
За взаємною згодою Сторін можуть бути також створені філії
Бюро в інших містах України, і на них поширюватимуться положення
цього Меморандуму.
Стаття 11
Розбіжності щодо тлумачення та застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться між Сторонами шляхом консультацій. Кожна зі Сторін може запропонувати внесення поправок до цього
Меморандуму. Такі поправки повідомлятимуться дипломатичними
каналами і в разі згоди іншої Сторони оформлятимуться у вигляді
окремого протоколу, який становитиме невід'ємну частину цього
Меморандуму і набуватиме чинності в порядку, передбаченому
положеннями цього протоколу.
Стаття 12
Цей Меморандум тимчасово застосовуватиметься з дня його
підписання в частині, що не суперечить чинному законодавству
України, та набуде чинності після повідомлення про виконання
Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним
чинності. Меморандум залишатиметься чинним протягом діяльності
Бюро в Україні, але не менше 3 років з дати набуття чинності цим
Меморандумом.
Вчинено в м. Страсбург 9 листопада 2000 року в двох
примірниках, українською та англійською мовами кожний, при цьому
обидва тексти є рівно автентичними.
За Уряд України За Раду Європи

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: