open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку
Л И С Т
N 12-111/1335-7511 від 14.11.2000

м.Київ
vd20001114 vn12-111/1335-7511

Кримському республіканському,

територіальним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України,

комерційним банкам,

Асоціації українських банків

Звертаємо увагу керівників банків на те, що виявлено факти
невиконання правил ведення бухгалтерського обліку гарантійних
операцій (авалювання векселів, надання банками гарантій,
поручительств та інших зобов'язань за третіх осіб), внаслідок чого
порушено Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) і Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах
України, затверджене постановою Правління Національного банку
України від 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ). Слід також зазначити, що деякі банки не здійснюють обліку цих
операцій і таким чином надають користувачам недостовірну фінансову
звітність. Враховуючи те, що саме зараз банки проводять підготовку до
річного звіту (здійснюють інвентаризацію активів, зобов'язань,
резервів, включаючи обліковані за позабалансовими рахунками), слід
уважно проаналізувати надані ними зобов'язання. Відповідальність
за організацію інвентаризації покладається на керівника банку. Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та
нормативно-правовими актами Національного банку України вимоги та
зобов'язання банку, які можуть виникнути в майбутні періоди та за
якими банк несе ризики, обліковуються за позабалансовими рахунками
розділів 90-95 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних
банків України ( va493500-97 ), затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97 ).
Це, зокрема, зобов'язання та вимоги за укладеними, але ще не
виконаними угодами, наприклад, кредитні лінії, дозволений
овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні
зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами, спотові, форвардні
та умовні контракти з купівлі-продажу іноземної валюти тощо. Зобов'язання, за якими не виникають кредитні або ринкові
ризики, наприклад, видані гарантії або акредитиви, що мають
покриття в формі заставних депозитів або блокованих коштів
клієнтів, за рахунками розділів 90-95 не обліковуються. За результатами інвентаризації до 01.12.2000 зобов'язуємо
вжити заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з
відповідним відображенням їх у бухгалтерському обліку.
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: