open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 листопада 2000 р. N 1704

Київ
Про Комплексну програму розвитку меліорації

земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних

та осушених угідь на період до 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 863 ( 863-2006-п ) від 24.06.2006 }

На виконання Указу Президента України від 23 червня 1998 р.
N 670 ( 670/98 ) "Про заходи щодо державної підтримки
водогосподарсько-меліоративного комплексу" та з метою підвищення
ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному
забезпеченні держави, зменшення залежності сільськогосподарського
виробництва від несприятливих природно-кліматичних умов,
поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь та
створення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних
систем Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити розроблену Державним комітетом по водному
господарству разом з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади Комплексну програму розвитку меліорації земель і
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у
2001-2005 роках та прогноз до 2010 року (далі - Програма),
затвердити завдання на її виконання згідно з додатками 1-4.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
обласним державним адміністраціям розробити відповідні регіональні
програми.
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству екології та природних ресурсів, Державному комітету
по водному господарству, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним державним адміністраціям передбачати під час
розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку та
державного і місцевих бюджетів починаючи з 2001 року видатки на
реалізацію заходів, визначених Програмою, у межах щорічних обсягів
бюджетного фінансування.
3. Державному комітету по водному господарству вжити заходів
до вдосконалення структури експлуатаційної меліоративної служби і
розвитку її виробничо-технічної бази, забезпечення функціонування
державної міжгосподарської меліоративної мережі.
4. Рекомендувати Українській академії аграрних наук
удосконалити систему наукових досліджень з проблем комплексної
меліорації земель, активізувати роботу, пов'язану з удосконаленням
поливних режимів та технологій поливу, створенням нових сортів і
гібридів сільськогосподарських культур, чутливих до зрошення,
стійких до хвороб і шкідників і спроможних давати не менш як два
урожаї на рік.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1704
ЗАВДАННЯ

щодо реконструкції зрошувальних систем та поліпшення

екологічного стану зрошуваних земель
(тис. гектарів) ---------------------------------------------------------------- Регіон | 2001-2005 роки |2006-|2001- |------------------------------------|2010 |2010 |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|усього|роки |роки ----------------------------------------------------------------
Автономна 2,6 5,5 10 15 33,1 62 95,1
Республіка Крим
Області:
Вінницька 6 6
Дніпропетровська 2,7 6,7 10 12 31,4 45 76,4
Донецька 1,6 6,8 7 8 23,4 32 55,4
Запорізька 1,7 7 10 12 30,7 36 66,7
Київська 4 4
Кіровоградська 0,5 1 6 5 12,5 13 25,5
Луганська 0,2 0,8 6 5 12 6 18
Миколаївська 1,7 7,9 8 14 31,6 45 76,6
Одеська 2,5 7,6 7 15,7 32,8 46 78,8
Полтавська 3 3
Харківська 3 3
Херсонська 2,1 5,4 12 19 38,5 50 88,5
Черкаська 3 3 ---------------------------------------------------------------- сього 16,5 48,8 80 100,7 246 354 600

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1704
ЗАВДАННЯ

щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення

екологічного стану осушених земель
(тис. гектарів) ---------------------------------------------------------------- Область | 2001-2005 роки |2006-|2001- |------------------------------------|2010 |2010 |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|усього|роки |роки ----------------------------------------------------------------
Вінницька 3 3
Волинська 1,4 1,8 2,7 3,1 9 17 26
Житомирська 1,4 1,8 2,7 3,1 9 17 26
Закарпатська 7 7
Івано-Франківська 9 9
Київська 7 7
Львівська 1,9 2,4 3,6 4,1 12 24 36
Рівненська 1,2 1,6 2,4 2,8 8 15 23
Сумська 4 4
Тернопільська 6 6
Хмельницька 5 5
Чернівецька 5 5
Чернігівська 1,2 1,6 2,4 2,8 8 15 23 --------------------------------------------------------------- Усього 7,1 9,2 13,8 15,9 46 134 180

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1704
ЗАВДАННЯ

щодо захисту населених пунктів

від підтоплення грунтовими водами
(населених пунктів - одиниць) ---------------------------------------------------------------- Регіон | Кількість населених пунктів |2006-|2001- |------------------------------------|2010 |2010 |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|разом |роки |роки |рік | рік | рік | рік | рік | | | ---------------------------------------------------------------- втономна 2 2 2 3 9 48 57
Республіка Крим
Області:
Дніпропетровська 2 2 3 3 10 20 30
Запорізька 1 1 1 1 4 17 21
Луганська 1 1 2 1 3
Миколаївська 2 2 2 3 9 17 26
Одеська 1 1 1 2 5 24 29
Херсонська 4 6 6 6 22 22 44 ---------------------------------------------------------------- Усього 12 14 16 19 61 149 210

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1704
ЗАВДАННЯ

щодо виконання робіт із завершення

будівництва зрошувальних систем
---------------------------------------------------------------- Регіон | Кількість меліоративних |Нове |Разом, | об'єктів за роками |будів-|2001- |--------------------------------|ництво|2010 |2001 |2002|2003|2004|2005|усього|2006- |роки |рік |рік |рік |рік |рік | |2010 | | | | | | | |роки | ---------------------------------------------------------------
Автономна 2 3,5 5,5 10 15,5
Республіка Крим
Області:
Дніпропетровська 0,5 0,5 5 5,5
Запорізька 3 3 6 10 16
Київська 0,3 0,3 0,3
Херсонська 0,7 2 2 4,7 15 19,7 --------------------------------------------------------------- Усього 0,3 0,7 2,5 5 8,5 17 40 57

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1704
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку меліорації земель і поліпшення

екологічного стану зрошуваних та осушених угідь

на період до 2010 року
{ Назва Програми в редакції Постанови КМ

N 863 ( 863-2006-п ) від 24.06.2006 }

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Цю Програму розроблено на виконання Указу Президента України
від 23 червня 1998 р. N 670 ( 670/98 ) "Про заходи щодо державної
підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу".
Меліорація земель є головним чинником інтенсифікації
сільського господарства, важливою складовою забезпечення сталого
виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з
несприятливими погодними умовами. Меліоровані землі фактично є
страховим фондом держави. Від ефективності їх використання та
збереження залежить економічна, екологічна та соціальна ситуація в
країні.
У наслідок економічної кризи, якою охоплені всі галузі
суспільного виробництва, суттєво знизилася ефективність
використання зрошуваних і осушених земель та їх роль у
продовольчому забезпеченні держави. Більше того, внаслідок різкого
скорочення обсягів фінансування в галузі меліорації земель
з'явилися загрозливі тенденції. Насамперед це швидкі темпи
морального і фізичного старіння гідромеліоративних систем та
об'єктів, вихід з ладу основних меліоративних фондів, значні
обсяги недополиву зрошуваних земель, погіршення технічного стану
меліоративної мережі.
Метою Програми є підвищення ролі меліорованих земель у
продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, зменшення
залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих
природно-кліматичних умов, поліпшення екологічного стану та
забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних
систем.
Реалізація Програми дасть змогу підвищити ефективність
використання меліорованих земель і зберегти гарантоване джерело
виробництва сільськогосподарської продукції, зупинити розвиток
негативних тенденцій у галузі, відновити меліоративні системи, які
не втратили свого потенціалу, поліпшити їх технічний стан і
підвищити технологічний рівень, поліпшити екологічний стан
зрошуваних та осушених угідь і територій, що перебувають у зоні їх
впливу.
Розробник Програми - Держводгосп України. Виконавці - ВАТ
"Укрводпроект", Інститут геотехніки і меліорації та Інститут
грунтознавства і агрохімії Української академії аграрних наук.
II. СТАН МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Передумови розвитку меліорації земель в Україні
Перетворення сільськогосподарського виробництва у високо
розвинутий сектор економіки неможливе без ослаблення його
залежності від несприятливих природно-кліматичних умов. Питання
поліпшення умов вологозабезпечення сільськогосподарських культур
може бути успішно вирішене шляхом проведення меліоративних робіт -
зрошення в зоні недостатнього та нестійкого зволоження, осушення
та водорегулювання - в зоні надмірного зволоження. Увесь
багатовіковий досвід засвідчує, що меліорація, і насамперед
зрошення, є вирішальною умовою стабільного і гарантованого
виробництва сільськогосподарської продукції у багатьох країнах.
Аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва у світі
показує, що найбільших успіхів досягли ті країни, де було
здійснено широкомасштабні національні програми створення
зрошувальних та осушувальних систем. За датами Світової
продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, у 1985 році
налічувалося 270 млн. гектарів зрошуваних і 164 млн. гектарів
осушених земель. Інформацію про меліоровані землі наведено у
додатку 1.
У США, де площі обробітку із сприятливими погодними умовами і
достатньою зволоженістю становлять 60 відсотків (Україна -
7 відсотків), зрошення проводиться на площі 28,6 млн. гектарів
(15 відсотків площі ріллі), які дають близько 40 відсотків
сільськогосподарської продукції. Крім того, водно-повітряний режим
регулюється ще на 44,4 млн. гектарів. Інтенсифікація
агровиробництва дозволяє американцям щороку продавати
продовольства на 41-43 млрд. доларів і майже на таку ж суму
закуповувати нафтопродукти.
Завдяки державній підтримці заходів з меліорації у багатьох
країнах Європи та Азії спостерігається перевиробництво більшості
основних продуктів харчування.
Площа території України становить 603,7 тис. кв. кілометрів,
У сільському господарстві використовується близько 43,4 млн.
гектарів, або 72,2 відсотка площі, причому 33 млн. гектарів, або
76 відсотків цих земель, щороку розорюється. Решта
використовується під сіножаті, пасовища та багаторічні насадження.
Ефективність сільськогосподарського виробництва в Україні
залежить від рівня використання земельних і водних ресурсів. У
межах країни виділяють три природно-кліматичні зони: надмірно
зволожену Лісову (25 відсотків площі), недостатньо зволожену
Лісостепову (35 відсотків), посушливу Степову (40 відсотків).
Дві третини території України за природною зволоженістю
перебувають у несприятливих для сільськогосподарського виробництва
кліматичних умовах, що значною мірою впливає на його ефективність.
За даними Гідрометкому, з останніх 15 років 7 були посушливі, 2 -
надмірно вологі (тобто 2 з 3 років - несприятливі). А всього у
XX столітті (1900-1999 роки) зафіксовано (переважно у південних
областях) 43 посушливих роки, з них надзвичайно посушливих та
неврожайних - 14 років.
Для зменшення негативного впливу кліматичних умов в Україні
було побудовано меліоративні системи на площі 5,75 млн. гектарів з
сумарною вартістю основних фондів близько 20 млрд. гривень.
У забезпеченні водними ресурсами південних регіонів України
значну роль відіграють великі магістральні канали комплексного
призначення. Вода по Каховському магістральному каналу,
Північно-Кримському каналу, каналах Дніпро-Донбас та
Дніпро-Інгулець, крім зрошення, подається для задоволення потреб
господарсько-питного та технічного водопостачання.
Площа зрошуваних земель становить 2,45 млн. гектарів. Основна
їх частина зосереджена в зоні Степу - 2,1 млн. гектарів, або
80 відсотків, у зоні Лісостепу зрошується 356 тис. гектарів, на
Поліссі - 11 тис. гектарів. Частка зрошуваних земель щодо
сільгоспугідь та орних земель становить відповідно 8,4 та
12,8 відсотка. В Автономній Республіці Крим відношення площ
зрошуваних до орних земель становить 29,2 відсотка. Херсонській
області - 25,6, Запорізькій - 13,4, Дніпропетровській - 11,4,
Одеській - 11,2, Миколаївській - 11,1, у Донецькій - 9,4 відсотка.
Основні площі осушених земель знаходяться на Поліссі та в
західних областях. Це 3,3 млн. гектарів, або близько 30 відсотків
загальної площі сільгоспугідь, зокрема у Рівненській -
41 відсоток. Львівській - 39, Волинській - 38, Закарпатській - 37,
Івано-Франківській - 31, Житомирській - 25 відсотків.
Меліоровані землі, займаючи майже 14 відсотків загальної
площі сільгоспугідь, забезпечували в докризові роки виробництво
20 відсотків продукції рослинництва (овочів - 60 відсотків,
кормів - 28, рису - 100, льоноволокна - 36, зерна -
12,5 відсотка). Значення меліорованих земель у продовольчому та
ресурсному забезпеченні держави обумовлене їх більш високою
порівняно з богарними продуктивністю. Роль меліорації земель у
виробництві сільгосппродукції для різних регіонів неоднакова. Так,
в Автономній Республіці Крим та Херсонській області на зрошуваних
землях одержували близько 46 відсотків усієї валової продукції
рослинництва, в Запорізькій - 30, Одеській - 29, у Миколаївській
області - 28 відсотків. У південному регіоні роль зрошуваних
земель у виробництві сільськогосподарської продукції залишається
значною, що наочно ілюструють дані по Автономній Республіці Крим
(додаток 2).
Осушення землі також відіграє істотну роль у збільшенні
виробництва сільськогосподарської продукції завдяки використанню
раніше непридатних для цього земель.
Значне погіршення ресурсного забезпечення землеробства на
меліорованих землях, особливо зрошуваних, призвело до значного
спаду обсягів виробництва. Залежність обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції від рівня ресурсного забезпечення
ілюструється даними по Херсонській області, що наведені в
додатку 3.
Аналіз даних свідчить про високу роль меліорованих земель у
розв'язанні проблеми сталого продовольчого та ресурсного
забезпечення держави і наявність значних можливостей для істотного
її підвищення у процесі реалізації відповідного комплексу заходів.
Проблеми меліорації земель в Україні
З метою реалізації основних напрямів аграрної політики в
1995 році розроблено Національну програму розвитку
сільськогосподарського виробництва на 1996-2005 роки. Проте
нарощування обсягів виробництва основних продуктів харчування
неможливе без розв'язання проблем, пов'язаних з незадовільним
використанням меліорованих земель.
У процесі впровадження ринкових відносин в аграрному секторі
відбулася кардинальна зміна категорій землекористувачів. На
сьогодні 95 відсотків серед них становлять групи власників
земельних часток (паїв) та фермерські господарства.
Проте лише технологічна цілісність у використанні
меліоративних систем дасть змогу дотримуватися науково
обгрунтованих сівозмін з максимальною віддачею.
У господарствах, що мають зрошувані землі, загальна потреба
згідно з технологічними вимогами у дощувальних машинах становить
34,77 тис. за наявних 17,86 тис., з яких у робочому стані
перебуває 10,8 тисячі. З цієї причини в останні два роки не
поливається по мільйону гектарів зрошуваних земель. Крім того, у
80-х роках поливалося ще 200 тис. гектарів пожнивних культур,
900 тис. гектарів отримували вологозарядкові поливи, на площі
240 тис. гектарів поливалися прилеглі до зрошувальних систем
богарні землі - "супутники". Однак дощувальні машини та запасні
частини до них не включено до переліку сільськогосподарської
техніки, якою землекористувачі забезпечуються на пільгових умовах.
З цієї причини згорнуто вітчизняне виробництво дощувальних машин.
Якщо в 1990 році в Україні випускалося і реалізувалося 4,9 тис.
дощувальних машин, то у 1998 і 1999 роках - лише 70.
Фінансове становище більшості сільськогосподарських
виробників призводить до деградації внутрішньогосподарських
меліоративних систем. На осушених площах розвиваються негативні
процеси вторинного заболочення. Майже 30 відсотків осушених земель
використовуються як непродуктивні луки та пасовища. Збільшуються
терміни пропуску повеней та паводків у наслідок замулення каналів
та скидних колекторів та заростання їх чагарниками. На
зрошувальних системах виходять з ладу і демонтуються
запірно-регулююча арматура та трубопроводи. Набрала незворотного
характеру втрата кваліфікованих кадрів. Переважна більшість
господарств, що мають меліоровані землі, залишилася без
гідротехніків.
Урожайність на меліорованих землях тісно пов'язана з
використанням комплексу агромеліоративних заходів (вапнування,
глибоке розпушування земель у зоні Полісся, гіпсування засолених
сільськогосподарських угідь у південних областях).
Застосування органічних і мінеральних добрив нині зведено
нанівець.
Ці та інші тенденції призвели до виникнення цілого комплексу
проблем, розв'язання яких неможливе без державної підтримки,
зокрема шляхом реалізації цієї програми. Найбільш важливими серед
них є:
забезпечення сталого та надійного функціонування наявних
меліоративних систем;
зниження енерго- та матеріалоємності меліоративних систем;
підвищення ефективності використання меліорованих земель;
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених
сільськогосподарських угідь;
кадрове, науково-технічне та нормативно-правове забезпечення
функціонування галузі;
впровадження механізму державної підтримки, регулювання
економічних та правових взаємовідносин у галузі меліорації земель
як складової частини державної аграрної політики.
Розв'язання цих проблем повинно узгоджуватися з перспективою
розвитку галузі, економічними можливостями держави, врахуванням
нагромадженого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Технічний стан меліоративних систем
Зрошувальні системи
Площа зрошуваних земель в Україні становить 2,45 млн.
гектарів. Обсяг фактично политих з них є реальним показником
технічного стану меліоративних систем. У 1998-1999 роках через
незадовільний технічний стан зрошувальної мережі, насосно-силового
обладнання та відсутність дощувальної техніки щороку не поливалося
близько 1 млн. гектарів земель.
Понад 90 відсотків загальної площі зрошуваних угідь перебуває
у незадовільному технічному стані.
Побудовані на початку 60-х років міжгосподарські системи
(Інгулецька у Миколаївській області, Краснознам'янська у
Херсонській області та інші) технічно і морально застаріли, мають
низький рівень водозабезпеченості, значні фільтраційні втрати
води, незначну енергозабезпеченість. Це призводить до погіршення
екологічного стану земель у зоні їх дії, неможливості застосування
сучасної дощувальної техніки.
Стан міжгосподарської мережі залежить від технічного
оснащення водогосподарських експлуатаційних організацій машинами
та механізмами для ремонту і догляду за каналами та
гідротехнічними спорудами. Через відсутність джерел фінансування
протягом останніх 8 років фактично не проводиться оновлення парку
меліоративних машин і механізмів, у наслідок чого понад
60 відсотків уже відпрацювали нормативний термін, що суттєво
позначається на обсягах виконання комплексу
ремонтно-відновлювальних робіт.
Крім того, в південних областях для захисту від підтоплення
сільськогосподарських угідь та сільських населених пунктів у зоні
дії зрошувальних систем функціонують дренажні системи на площі
472,4 тис. гектарів. Старіння систем вертикального і
горизонтального дренажу або їх відсутність призвели до того, що у
стані підтоплення періодично перебуває 210 сільських населених
пунктів та 90 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.
Осушувальні системи
Осушені землі в Україні становлять 3,3 млн. гектарів. Майже
на 70 відсотках площ меліоратвні системи мають закритий дренаж. На
1,1 млн. гектарів застосовується двостороннє регулювання водного
режиму, а на 317 тис. гектарів побудовано польдерні системи. На
осушених землях не проводилися вкрай необхідні агромеліоративні
заходи (планування земель, глибоке розпушування, тощо). Понад
20 відсотків меліоративних каналів заросли чагарниками та
замулилися. Технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних
систем через збиткову діяльність більшості сільгоспвиробників
призводить до неспроможності виконання ними своєї основної
функції - відведення надлишкових вод, а їх руйнування створює
екологічну та техногенну небезпеку. Під час паводків збільшуються
зони і терміни затоплення сільськогосподарських угідь та населених
пунктів. Майже 1 млн. гектарів осушених земель використовуються як
луки та пасовища. Через незадовільний технічний стан меліоративної
мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за
призначенням системи двосторонньої дії. Енергетичне обладнання
польдерних насосних станцій відпрацювало нормативний термін і на
більшості об'єктів потребує капітального ремонту або заміни.
III. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ

ТА ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Обгрунтування потреби в меліорованих землях
В останні роки через економічну кризу відбувається різкий
спад виробництва сільськогосподарської продукції, що призвело до
суттєвого зниження рівня забезпечення населення продовольством, а
галузей економіки - сировиною. Тому проблема якнайшвидшого
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції,
доведення рівнів споживання продовольства населенням до науково
обгрунтованих фізіологічних норм, сталого забезпечення
промисловості вітчизняною сировиною та нарощування експортного
потенціалу держави є особливо гострою. Виконання цього завдання
ускладнюватиметься через скорочення площі ріллі, яке за даними
Української академії аграрних наук (далі - УААН) до 2010 року
становитиме 6,7 млн. гектарів, тобто майже 21 відсоток наявної її
площі.
Забезпечити прогнозні рівні виробництва сільськогосподарської
продукції в обсягах, наведених у додатку 4, особливо в умовах
скорочення ріллі можливо тільки на основі збереження наявного
фонду меліорованих земель з одночасним здійсненням заходів щодо
підвищення їх продуктивності. Саме збереження наявного
меліоративного фонду дасть змогу щороку, незалежно від погодних
умов, отримувати у 2005 році:
зернових - 6,5 - 7 млн. тонн;
овочів - 3,1 - 3,5 млн. тони;
картоплі - 2,5 - 3 млн. тонн;
кормів - 10 - 10,5 млн. тонн кормових одиниць;
цукрових буряків - 2,5-2,7 млн. тонн;
соняшнику - 0,5-0,6 млн. тонн.
У 2010 році виробництво цих же культур планується на рівні:
зернових - 8,5-9 млн. тонн;
овочів - 3,6-4 млн. тонн;
картоплі - 3,5-3,8 млн. тонн;
кормів - 12-12,5 млн. тонн кормових одиниць;
цукрових буряків - 3,5-4 млн. тонн;
соняшнику - 0,6-0,7 млн. тонн.
Про необхідність збереження зрошуваного землеробства на
півдні України свідчить той факт, що недобір зерна на богарних
землях у посушливі роки компенсується в урожайні роки, а
забезпечення на належному рівні кормової бази тваринництва в
посушливі роки без зрошення неможливе.
Пріоритетні завдання Програми
Пріоритетними завданнями Програми є:
забезпечення сталого та надійного функціонування наявних
меліоративних систем, що перебувають у задовільному технічному
стані і не відпрацювали свого нормативного терміну, шляхом
проведення ремонтно-експлуатаційних робіт у повному обсязі на
міжгосподарській та внутрішньогосподарській мережі, забезпечення
безперебійного енергопостачання в обсягах, необхідних для
здійснення поливів та водовідведення згідно з технологічними
вимогами, удосконалення структури управління зрошувальними
системами як технологічно цілісними об'єктами,
матеріально-технічного та кадрового забезпечення служби
експлуатації;
відновлення функціонування меліоративних систем, що
перебувають у незадовільному технічному стані, але ще не втратили
свого потенціалу, шляхом реконструкції та технічного переоснащення
внутрішньогосподарської мережі, що не потребує значних
капіталовкладень, та шляхом поліпшення технічного стану
водоприймачів і каналів водовідвідної мережі осушувальних систем з
дотриманням вимог енерго- та ресурсозбереження та екологічної
безпеки;
закінчення спорудження недобудованих меліоративних систем;
урахування особливостей приватизації земель на території, де
споруджено меліоративні системи, ведення обліку води, спожитої
землекористувачами;
підвищення екологічної безпеки зрошення та поліпшення
еколого-меліоративного стану зрошуваних земель за рахунок
створення умов для оптимального водовідведення шляхом забезпечення
надійної роботи діючих колекторно-дренажних систем та будівництва
дренажних систем для захисту населених пунктів і
сільськогосподарських угідь від підтоплення, а також головних
дренажних колекторів для поліпшення умов водовідведення з
територій, що мають недостатню природну дренованість;
організація робіт з проведення ремонту та відновлення наявної
дощувальної і меліоративної техніки на основі використання власної
промислово-виробничої бази шляхом збільшення обсягів та розширення
номенклатури вузлів і запасних частин, застосування яких дасть
змогу знизити матеріало- та енергоємність дощувальних машин і
продовжити терміни їх експлуатації. Забезпечення зрошувальних
систем новою поливною технікою передбачається досягти шляхом
відновлення виробництва раніше освоєних типів дощувальних машин
низьконапірної модифікації та організації серійного виробництва
нових типів таких машин на вітчизняних підприємствах;
зниження енерго- та матеріалоємності меліоративних систем і
споруд шляхом зменшення напірності насосних станцій та дощувальних
машин, переведення частини зрошувальних систем на застосування
поверхневого поливу та мікрозрошення, оптимізації енергопостачання
і проведення поливів на основі переважного застосування
водозберігаючих та грунтозахисних режимів зрошення, здійснення
комплексу протифільтраційних заходів, проведення реконструкції та
ремонту трубопровідної мережі переважно із застосуванням
неметалевих труб;
створення на переважній площі осушувальних систем умов для
здійснення двостороннього регулювання водно-повітряного режиму
грунтів;
розроблення та впровадження механізму державної підтримки і
регулювання взаємовідносин у галузі меліорації та умов
господарювання на меліорованих землях;
стимулювання державою раціонального використання меліорованих
земель;
збереження та відтворення родючості грунтів на меліорованих
землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних
заходів;
поетапне нарощування меліоративного фонду шляхом будівництва,
переважно за рахунок коштів землекористувачів, в регіонах з
розгалуженою системою діючих магістральних та розподільчих
міжгосподарських каналів або невеликих за площею зрошувальних
систем з локальним водозабором.
IV. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми передбачається здійснювати поетапно:
2001-2005 роки - перший етап;
2006-2010 роки - другий етап.
Згідно з вимогами Закону України "Про меліорацію земель"
( 1389-14 ) заходи Програми розробляються на державному і
регіональному рівнях.
На першому етапі на основі виконання пріоритетних завдань
передбачається:
забезпечити стале функціонування наявних меліоративних
систем, що перебувають у задовільному стані, на загальній площі
1,8 млн. гектарів для зрошувальних та 3,1 млн. гектарів - для
осушувальних систем;
завершити будівництво зрошувальних систем на загальній площі
17 тис, гектарів;
провести реконструкцію меліоративних систем, що перебувають у
незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу
та поліпшити екологічний стан меліорованих угідь на площі
246 тис. гектарів зрошуваних та 46 тис. гектарів осушених земель;
забезпечити захист 61 населеного пункту в зоні впливу
меліоративних систем та здійснити будівництво головних самопливних
дренажних колекторів на територіях, що не забезпечені інженерними
системами відведення дренажно-скидних вод;
забезпечити працездатність наявного парку поливної техніки та
виробництво і поставку 2 тис. нових дощувальних машин;
знизити енергоємність зрошувальних систем на загальній площі
246 тис. гектарів;
ренатуралізувати зрошувані землі, що поливаються водою
3 класу, на площі 50 тис. гектарів.
Виконання завдань Програми на першому етапі передбачається
здійснювати в першу чергу в регіонах, де високопродуктивне
сільськогосподарське виробництво неможливе без здійснення
меліорації земель, а саме - у степовій і поліській зонах.
Виконання завдань першого етапу в повному обсязі можливе лише
за умови розроблення і введення в дію шляхом законодавчого
забезпечення механізму державної підтримки меліорації земель та
взаємовідносин у галузі меліорації в нових умовах господарювання
не пізніше 2002 року.
На другому етапі прогнозується:
забезпечити стале функціонування наявних меліоративних
систем, що перебувають у задовільному стані, на загальній площі
2,1 млн. гектарів для зрошувальних та 3,15 млн. гектарів - для
осушувальних систем;
завершити будівництво зрошувальних систем на площі 40 тис.
гектарів;
виконати реконструкцію та поліпшити екологічний стан
меліоративних систем, що перебувають у незадовільному технічному
стані, але не втратили свого потенціалу, на площі 354 тис.
гектарів зрошувальних та 134 тис. гектарів осушувальних систем;
забезпечити захист 149 населених пунктів у зоні впливу
меліоративних систем та здійснити будівництво головних самопливних
дренажних колекторів на територіях, що не забезпечені інженерними
системами відведення дренажно-скидних вод;
забезпечити працездатність наявного парку поливної техніки та
виробництво і поставку 5 тис. нових дощувальних машин;
знизити енергоємність зрошувальних систем на загальній площі
354 тис. гектарів;
ренатуралізувати зрошувані землі, що поливаються водою
3 класу, на площі 50 тис. гектарів.
Основні обсяги капіталовкладень та фізичні показники з
розподілом за етапами реалізації Програми та областях наведено в
додатках 5-9.
V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Науково-технічне забезпечення полягає у розробленні наукових
засад виконання заходів, передбачених цією Програмою, за такими
основними напрямами:
1) ресурсозберігаючі технології і технічні засоби
реконструкції, модернізації та експлуатації меліоративних систем;
2) високоточні та високорентабельні агрогехнології на
меліорованих землях;
3) грунтоводоохоронні агроландшафти у комплексній меліорації
земель;
4) соціально-економічні, правові та організаційні механізми
ефективного використання меліорованих земель.
Перший напрям передбачає підвищення надійності функціонування
і зниження енерго- та ресурсоємності меліоративних систем шляхом
впровадження:
удосконалених систем управління технологічними процесами на
меліоративних системах;
типових схем реконструкції і модернізації гідромеліоративних
систем як технологічно цілісних об'єктів із складними
експлуатаційними характеристиками з урахуванням їх взаємодії з
агроландшафтами, зміни форм власності та господарювання, умов
перехідної економіки;
новітніх технологій та технічних засобів комплексної
реконструкції, модернізації та експлуатації меліоративних систем;
нових типів поливної техніки.
Другий напрям ставить за мету підвищення продуктивності та
рентабельності меліоративного землеробства шляхом застосування на
практиці:
удосконалених систем ведення землеробства та новітніх
високоточних технологій вирощування сільськогосподарських культур
на зрошуваних та осушених землях в різних умовах господарювання;
досконалих агротехнічних та агроекологічних систем збереження
і відтворення родючості меліорованих грунтів, у тому числі у
процесі ренатуралізації сільськогосподарських угідь;
удосконалених технологій використання зрошуваних земель для
вирощування високорентабельних сільськогосподарських культур,
осушених земель - культур з коротким вегетаційним періодом, під
луки та пасовища, меліорованих земель у цілому - для насінництва
та відродження кормової бази тваринництва.
Третій напрям передбачає істотне підвищення екологічної
безпеки меліорації земель шляхом доповнення водної меліорації
іншими видами земельної меліорації, використання меліоративних
властивостей агроландшафтів шляхом їх реконструкції на основі:
системи екологічних вимог до комплексної меліорації земель та
агроландшафтів у природно-кліматичних зонах країни;
показників та критеріїв оптимальної структури агроландшафту,
а саме: набору елементів, їх розміру та взаємного розміщення в
межах меліоративних систем;
високоточних технологій раціонального використання
меліорованих сільськогосподарських угідь;
технологій раціонального використання та відновлення водних
ресурсів, захисту грунтів, поверхневих та підземних вод від
виснаження та забруднення, в тому числі радіаційного.
Четвертий напрям ставить за мету розроблення:
концепції та основних засад правових і законодавчих актів з
питань державної підтримки меліорації земель;
принципів і напрямів реформування відносин власності та
виробничо-економічних відносин у використанні меліорованих земель;
правових актів з ефективного ведення сільськогосподарського
виробництва на меліорованих землях в умовах реформування відносин
власності;
пріоритетних напрямів фінансової та інвестиційної підтримки
меліоративних організацій і виробничих структур на меліорованих
землях.
VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Цю Програму розроблено на основі Закону України "Про
меліорацію земель" ( 1389-14 ). Питання меліорації земель
регулюються також Земельним кодексом України ( 2768-14 ), Водним
кодексом України ( 213/95-ВР ), Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими
нормативно-правовими актами. Крім того, необхідно розробити ряд
підзаконних і нормативно-технічних актів, а саме:
Державне інвестування будівництва, реконструкції та
експлуатації меліоративних комплексів;
Організація і проведення моніторингу меліорованих земель
відповідно до Закону України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 );
Правила експлуатації меліоративних систем;
Нормативи чисельності працівників експлуатаційних організацій
Держводгоспу України.
Необхідно розробити також систему прямих та непрямих важелів
сприяння пільговому кредитуванню, оподаткуванню, державному
інвестуванню реконструкції та модернізації меліоративних систем в
обсягах, передбачених цією Програмою.
Для науково-методичної підтримки Програми потрібно розробити
такі нормативні акти:
нормативи технічного стану меліоративних систем та
екологічного стану меліорованих земель (для інвестування
реконструкції і модернізації меліоративних систем необхідно мати
цільові їх показники);
системи водо- та енергообліку на меліоративних системах
(документ визначатиме порядок організації водо- та енергообліку,
його вимоги, методи, допустимі похибки);
типові схеми реконструкції меліоративних систем та
інженерного захисту земель від підтоплення (виходячи з нормативів
технічного стану меліоративних систем та екологічного стану
меліорованих земель, необхідно розробити типові схеми
реконструкції зрошувальних та осушувальних систем, що не
потребують істотної перебудови існуючих меліоративних об'єктів,
але дадуть змогу спростити управління ними, заощадити воду та
електроенергію. Необхідно також відпрацювати схеми перебудови
примусового дренажу на самопливний, використання дренуючої
здатності природної гідрографічної мережі).
VII. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Меліорація земель організаційно і технологічно пов'язана з
сільськогосподарським виробництвом. Зважаючи на складне
фінансово-економічне становище господарств агропромислового
комплексу - ця Програма потребує державної підтримки.
Основною ланкою державного регулювання розвитку меліорації є
забезпечення галузі необхідною правовою та нормативною базою,
удосконалення системи управління з чітким розподілом повноважень
на загальнодержавному та регіональному рівні, створення
сприятливої кредитної та податкової політики. Фінансування
державного сектору здійснюватиметься за рахунок державного
бюджету, а також коштів заінтересованих сільськогосподарських
виробників.
Основною функцією державних органів управління повинно бути
формування і реалізація державної політики в галузі меліорації,
підготовка цільових програм та організація їх виконання,
розроблення методики оцінки ефективності інвестицій у водне
господарство та експертиза проектів, пов'язаних з меліорацією
земель і реформуванням аграрного сектору. Проведення експертизи
має здійснюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. N 1308 ( 1308-98-п ) "Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи".
Реалізації Програми передбачає надання методологічної
допомоги сільськогосподарським товаровиробникам з питань
експлуатації внутрішньогосподарських меліоративних систем та
ефективного використання меліорованих земель на державному і
регіональному рівні через структурні підрозділи управління
меліоративним комплексом, функціонування яких необхідно
відновити.
Для забезпечення реалізації Програми на першому етапі
необхідно провести інвентаризацію основних меліоративних фондів, з
метою встановлення приналежності товаровиробникам у зв'язку з
роздержавленням та зміною власника землі, на якій розміщені
меліоративні системи, а також їх технічного стану і можливостей
використаної для ведення ефективного та екологічно безпечного
сільськогосподарського виробництва.
Замовником робіт з виконання завдань Програми на державних і
міжгосподарських системах, що фінансуються з державного бюджету,
буде Держводгосп та його органи на місцях (республіканський
комітет по водному господарству Автономної Республіки Крим,
обласні управління меліорації та водного господарства). Розміщення
підрядних контрактів на проектування, будівництво та реконструкцію
об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу
здійснюватиметься на основі застосування конкурсів (тендерів).
Розпорядника коштів державного бюджету по виконанню завдань
Програми визначає Кабінет Міністрів України. Фінансування решти
об'єктів забезпечується сільгоспвиробниками.
VIII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання завдань Програми в повному обсязі дасть змогу
забезпечити ефективне і екологічно безпечне функціонування
меліоративних систем на загальній площі 5,75 млн. гектарів, у тому
числі зрошувальних - 2,45 млн. і осушувальних - 3,3 млн. гектарів.
У разі поліпшення ресурсного забезпечення галузі землеробства та
за умови дотримання агротехніки в цілому і на меліорованих землях
насамперед, їх роль у продовольчому та ресурсному забезпеченні
держави постійно зростатиме. Якщо в 1998 році на меліорованих
землях вироблялося 13,7 відсотка валової продукції рослинництва,
то в 2005 році таке виробництво збільшиться до 18-20 відсотків, а
в 2010 році становитиме 23-25 відсотків. За умови збереження
структури посівів, яка сформувалася в останні роки, належного
ресурсного забезпечення галузі у 2005 році на меліорованих землях
планується додатково отримати:
зернових - 1,8-2,3 млн. тонн;
овочів - 1,4-1,8 млн. тонн;
картоплі - 1,7-2,2 млн. тонн;
кормів - 4,8-5,3 млн. тонн кормових одиниць;
цукрових буряків - 1,4-1,6 млн. тонн;
соняшнику - 0,3-0,4 млн. тонн.
У 2010 році додатково прогнозується отримати:
зернових - 2,8-3,3 млн. тонн;
овочів - 1,9-2,3 млн. тонн;
картоплі - 2,7-3 млн. тонн;
кормів - 6,8-7,3 млн. тонн кормових одиниць;
цукрових буряків - 2,4-2,9 млн. тонн;
соняшнику - 0,4-0,5 млн. тонн.
Слід відзначити, що прибавка врожаю на меліорованих землях у
роки з екстремальними погодними умовами зростає удвічі.
Одночасно за рахунок впровадження ресурсозберігаючих
технологій (водозберігаючі екологічно безпечні режими зрошення,
внесення добрив з поливною водою малими нормами, проведення
поливів низьконапірними дощувальними машинами, оптимізація роботи
насосно-силового обладнання) буде забезпечено зниження рівня
споживання води на 15 відсотків, електроенергії - на 10 відсотків,
що істотно ослабить техногенне навантаження на довкілля та
підвищить економічну ефективність землеробства на меліорованих
землях.
За рахунок здійснення заходів з поліпшення екологічного стану
меліорованих земель поліпшаться умови проживання і господарської
діяльності в 210 сільських населених пунктах, що знаходяться в
зоні впливу меліоративних систем, і на 90 тис. гектарів зрошуваних
та осушених сільськогосподарських угідь.
Вживатимуться заходи для водозабезпечення галузей економіки і
населення за допомогою експлуатації 1160 водосховищ загальним
об'ємом майже 55 куб. кілометрів, понад 28 тис. ставків, 7 великих
каналів.
Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити
раціональне використання наявного кадрового потенціалу
експлуатаційних та будівельних організацій, що сприятиме зниженню
соціального напруження в регіонах.
Відновлення сталого функціонування меліоративних систем та
здійснення заходів з поліпшення використання меліорованих земель
сприятиме отриманню на них додатково близько 30-35 млн. тонн
різноманітної продукції рослинництва щороку на загальну суму понад
6 млрд. гривень. При цьому окупність коштів, вкладених у
реконструкцію меліоративних систем, становитиме 3-4 роки.
Зменшення розораності водоохоронних, ерозійно небезпечних,
техногенно забруднених територій та впровадження сучасних
технологій на високопродуктивних землях, що мають власника, -
єдиний шлях продовольчого забезпечення держави.
IX. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Обсяги фінансування Програми визначено з урахуванням
складного економічного становища в державі. Так, на 2001-2005 роки
не передбачається будівництва нових меліоративних систем, а
фінансова підтримка надаватиметься тільки для функціонування
меліоративних систем, що потребують реконструкції без значних
капіталовкладень, поліпшення екологічного стану меліорованих
земель, захисту населених пунктів від підтоплення грунтовими
водами та функціонування служби експлуатації меліоративних систем.
Фінансування витрат на проектування, будівництво
(реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих
об'єктів інженерної інфраструктури, на проведення моніторингу
зрошуваних та осушених земель, інвентаризації меліорованих
земель, інвентаризації та паспортизації меліоративних систем
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, інших не
заборонених законом джерел.
Загалом на виконання Програми на 2001-2005 роки, за
орієнтовними підрахунками, необхідно виділити з державного
бюджету 1721 млн. гривень, у тому числі на завершення будівництва
та реконструкцію меліоративних систем і поліпшення екологічного
стану меліорованих земель та захист населених пунктів від
підтоплення в зоні впливу меліоративних систем - 331 млн. гривень
та на утримання служби експлуатації меліоративних систем -
1390 млн. гривень, а також за рахунок коштів товаровиробників -
619,5 млн. гривень. На 2006-2010 роки для виконання заходів
передбачених Програмою за прогнозними оцінками необхідно виділити
з державного бюджету 2193 млн. гривень та за рахунок коштів
товаровиробників - 929,7 млн. гривень.
Механізм фінансування Програми повинен базуватися на
дотриманні законодавчих та нормативно-правових актів України,
цілеспрямованому використанні коштів державного бюджету і коштів
сільгоспвиробників та інвесторів.
У таблиці 1 наведено дані про обсяг коштів на реалізацію
заходів за роками.
У таблиці 2 наведено дані про обсяги фінансування служби
експлуатації меліоративних систем.
X. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Про хід виконання Програми населення інформуватиметься через
засоби масової інформації.
Для кадрового забезпечення виконання Програми
здійснюватиметься підготовка спеціалістів з вищою освітою на базі
Рівненського державного технічного університету та Херсонського
державного аграрного університету, а спеціалістів робітничих
спеціальностей - у п'яти технічних школах системи Держводгоспу.

Таблиця 1
ЗВЕДЕНІ ДАНІ

про намічені заходи та розподіл коштів на їх реалізацію
------------------------------------------------------------------------------------------ од | Захід, |Одиниця|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2001- |2006- |2001- ункці- | джерело |виміру |рік | рік | рік | рік | рік |2005 |2010 |2010 нальної|фінансування| | | | | | |роки |роки |роки ласифі-| | | | | | | | | | ації | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Завершення будівництва меліоративних об'єктів
Зрошення тис. 0,3 0,7 2,5 5 8,5 17 40 57 гекта-

рів
150101 державний тис. 600 1400 5000 10000 17000 34000 80000 114000 бюджет гекта-

рів
кошти -"- 300 700 2500 5000 8500 17000 40000 57000 сільгосп-

виробників
Осушення тис.

гекта-

рів
150101 державний тис.

бюджет гривень
кошти -"-

сільгосп-

виробників
Реконструкція меліоративних систем та поліпшення

екологічного стану меліорованих угідь
Зрошення тис. 15,6 48,7 76 105,7 246 354 600 гекта-

рів
150101 державний тис. 15600 48700 76000 105700 246000 354000 600000 бюджет гривень
кошти сіль- -"- 7800 24350 38000 52850 123000 177000 300000 госпвироб-

ників
Осушення тис. 7,1 9,2 13,8 15,9 46 134 180 гекта-

рів
150101 державний тис. 4970 6440 9660 11130 32200 93800 126000 бюджет гривень
кошти сіль- -"- 2130 2760 4140 4770 13800 40200 54000 госпвироб-

ників
150101 Захист населе- 12 14 16 19 61 149 210 населених них

пунктів від пунктів

підтоплення

грунтовими тис. 3600 4200 4800 5700 18300 44700 63000 водами гривень
Наукове та

нормативно-

правове

забезпечення
040201 виконання -"- 100 100 100 100 100 500 500 1000 Програми
УСЬОГО
державний -"- 700 25670 64440 100560 139630 331000 573000 904000 бюджет
кошти сіль- -"- 300 10630 29610 47140 66120 153800 257200 411000 госпвироб-

ників -----------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2
ЗВЕДЕНІ ДАНІ

про фінансування служби експлуатації на утримання

меліоративних фондів

(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------- од | Джерело | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001- | 2006- | 2001- ункці- | фінансування | рік | рік | рік | рік | рік | 2005 | 2010 | 2010 нальної| | | | | | | роки | роки | роки ласифі-| | | | | | | | | ації | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Зрошення
160201 державний бюджет 212500 222700 233750 246500 266050 1181500 1377000 2558500
кошти сільгосп- 84960 90997 95412 98145 101923 471437 514356 985793 виробників
Осушення
160201 державний бюджет 37500 39300 41250 43500 46950 208500 243000 451500
кошти сільгосп- 26469 27816 29520 31230 33072 148108 158189 306297 виробників
УСЬОГО
160201 державний бюджет 250000 262000 275000 290000 313000 1390000 1620000 3010000
кошти сільгосп- 111429 118813 124933 129376 134995 619545 672545 1292090 виробників ---------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 1

до Програми
ПЛОЩІ

зрошуванях та осушених земель у країнах світу
------------------------------------------------------------------ Країна | Площа |Зрошувані землі|Зрошувані землі|Чисельність | земель |---------------+---------------|населення, | в обро-|усього,|питома |усього,|питома |млн. | бітку, |млн. |вага, |млн. |вага, |чоловіків | млн. |гекта- |відсот-|гекта- |відсот-| | гекта- |рів |ків |рів |ків | | рів | | | | | ----------------------------------------------------------------- сього на
земній кулі 1588 270 17 164 10 6000
у тому числі:
Україна 33,1 2,45 73,39 50
В'єтнам 7,2 5,8 81 0,1 14 77,8
Єгипет 3,3 3,3 100 1,6 63,4
Індія 169,5 50,1 30 5,9 3 971
Ірак 5,5 3,5 64 1,6 29 20,6
Ірак 18,7 7,3 39 0,2 1 60,7
Іспанія 10,4 3,1 30 0,2 2 39,4
Італія 10,4 3,6 35 3 29 57,7
Китай 100,9 51 51 17,3 17 1255,6
Пакистан 21,2 17 80 6,1 29 142,3
США 190,6 28,6 15 44,4 23 270
Туреччина 27,3 4,2 15 0,6 2 64,8
Франція 18,6 2,5 13 3,2 17 58,8
Японія 3,8 3,1 82 3,3 126,1 -----------------------------------------------------------------
Примітка: Показники площ меліорованих земель наведено на рік

обліку за даними ФАО (Департамент сільського

господарства ООН), чисельність населення - за

даними статистичного збірника "Содружество

независимых государств и страны мира" (Москва,

1999 р.).

Додаток 2

до Програми
ОБСЯГ

виробництва сільськогосподарських культур на

зрошуваних землях в Автономній Республіці Крим

(тис. тонн) ----------------------------------------------------------------- Назва культури | 1986-1990 роки | 1996-1998 роки ----------------------------------------------------------------- ерна, усього 2017,6 985,2
в тому числі на зрошуваних землях 548,6 416,3
відсотків 27,2 42,2
Овочі, усього 349,7 150,9
в тому числі на зрошуваних землях 306,7 51,7
відсотків 87,7 34,3
Кормові культури, усього 1840 572,9
в тому числі на зрошуваних землях 953 384,3
відсотків 51,8 67,1
Плодові культури, усього: 336,6 205,5
в тому числі на зрошуваних землях 228,9 109,5
відсотків 68 53,3 -----------------------------------------------------------------

Додаток З

до Програми
Ресурсозабезпеченість та ефективність використання

зрошуваних земель у Херсонській області (за даними

Інституту зрошуваного землеробства)

------------------------------------------------------------------ Назва культури | 1986-1990 роки | 1996-1998 роки ----------------------------------------------------------------- лоща зрошуваних земель,
тис. гектарів 437,1 471,7
Фактично зрошувалося,
тис. гектарів 426 391,2
Кількість поливів на гектар 5,1 2,6
Водоподача, млн. куб. метрів 1720,8 901,6
Використання енергії на подачу
води і дренаж, млн. кіловат годин 414,8 239,3
Внесено: мінеральних добрив,

кілограмів на гектар 131,0 21,9
органічних добрив, тонн на гектар 6,4 0,9
Вартість продукції рослинництва,
млн. гривень 353,8 176,5 -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Програми
ОБСЯГИ

виробництва сільськогосподарської продуктів

рослинництва в Україні

------------------------------------------------------------------ | Фактично | Прогноз |---------------------------+---------------------------- родукція| 1990 рік | 1997 рік | 2005 рік | 2010 рік |-------------+-------------+-------------+-------------- |усього|на ме-|усього|на ме-|усього|на ме-|усього|на ме- | |ліоро-| |ліоро-| |ліоро-| |ліоро- | |ваних | |ваних | |ваних | |ваних | |землях| |землях| |землях| |землях ----------------------------------------------------------------- ерно 51 6,0 35,5 4,59 42 6,5-7,0 48 8,5-9,0
Картопля 16,73 1,35 16,7 1,09 17,28 2,5-3,0 17,45 3,5-3,8
Овочі 6,67 3,3 5,17 0,56 5,6 3,1-3,5 6,7 3,6-4,0
Цукровий 44,26 3,0 17,66 1,67 30 2,5-2,7 35 3,5-4,0
буряк
Соняшник 2,57 - 2,31 0,20 2,8 0,5-0,6 3 0,6-0,7 -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Структура сівозмін на меліорованих землях

прийнята за станом на 1999 рік.
2. Розрахункова урожайність сільськогосподарських

культур у 2005 році подано за статистичною

звітністю 1997 року, а у 2010 році - за

1990 рік.

Додаток 5

до Програми
ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ

робіт з реконструкції зрошувальних систем та

поліпшення екологічного стану зрошуваних земель
---------------------------------------------------------------------------------------- од |Адміністра- | Одиниця|2001| 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2001- |2006- | 2001- ункці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік | рік | 2005 |2010 | 2010 наль- |торіальна | | | | | | | роки |роки | роки ої |одиниця, | | | | | | | | | ласи- |джерело | | | | | | | | | ікації|фінансування| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Автономна тис. 2,6 5,5 10 15 33,1 62 95,1 Республіка гектарів

Крим
150101 державний тис. 2600 5500 10000 15000 33100 62000 95100 бюджет гривень
кошти -"- 1300 2750 5000 7500 16550 31000 47550 сільгосп-

виробників
Області:
Вінницька тис.

гектарів 6 6
150101 державний тис. 6000 6000 бюджет гривень
кошти -"- 3000 3000 сільгосп-

виробників
Дніпро- тис. 2,7 6,7 10 12 31,4 45 76,4 петровська гектарів
150101 державний тис. 2700 6700 10000 12000 31400 45000 76400 бюджет гривень
кошти -"- 1350 3350 5000 6000 15700 22500 38200 сільгосп-

виробників
Донецька тис. 1,6 6,8 7 8 23,4 32 55,4 гектарів
150101 державний тис. 1600 6800 7000 8000 23400 32000 55400 бюджет гривень
кошти -"- 800 3400 3500 4000 11700 16000 27700 сільгосп-

виробників
Запорізька тис. 1,7 7 10 12 30,7 36 66,7 гектарів
150101 державний тис. 1700 7000 10000 12000 30700 36000 66700 бюджет гривень
кошти -"- 850 3500 5000 6000 15350 18000 33350 сільгосп-

виробників
Київська тис. 4 4 гектарів
150101 державний тис. 4000 4000 бюджет гривень
кошти -"- 2000 2000 сільгосп-

виробників
Кіровоград- тис. 0,5 1 6 5 12,5 13 25,5 ська гектарів
150101 державний тис. 500 1000 6000 5000 12500 13000 25500 бюджет гривень
кошти -"- 250 500 3000 2500 6250 6500 12750 сільгосп-

виробників
150101 державний тис. 200 800 6000 5000 12000 6000 18000 бюджет гривень
кошти -"- 400 3000 2500 6000 3000 9000 сільгосп-

виробників
Миколаївська тис. 1,7 7,9 8 14 31,6 45 766 гектарів
150101 державний тис. 1700 7900 8000 14000 31600 45000 76600 бюджет гривень
кошти -"- 850 3950 4000 7000 15800 22500 38300 сільгосп-

виробників
Одеська тис. 2,5 7,6 7 15,7 32,8 46 78,8 гектарів
150101 державний тис. 2500 7600 7000 15700 32800 46000 78800 бюджет гривень
кошти -"- 1250 3800 3500 7850 16400 23000 39400 сільгосп-

виробників
Полтавська тис. 3 3 гектарів
150101 державний тис. 3000 3000 бюджет гривень
кошти -"- 1500 1500 сільгосп-

виробників
Харківска тис. 3 3 гектарів
150101 державний тис. 3000 3000 бюджет гривень
кошти -"- 1500 1500 сільгосп-

виробників
Херсонська тис. 2,1 5,4 12 19 38,5 50 885 гектарів
150101 державний тис. 2100 5400 12000 19000 38500 50000 88500 бюджет гривень
кошти -"- 1050 2700 6000 9500 19250 25000 44250 сільгосп-

виробників
Черкаська тис. 3 3 гектарів
150101 державний тис. 3000 3000 бюджет гривень
кошти -"- 1500 1500 сільгосп-

виробників
УСЬОГО тис. 15,6 48,7 76 105,7 246 354 600 гектарів
150101 державний тис. 15600 48700 76000 105700 246000 354000 600000 бюджет гривень
кошти -"- 7800 24350 38000 52850 123000 177000 300000 сільгосп-

виробників --------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Програми
ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ

робіт з реконструкції осушувальних систем та

поліпшення екологічною стану осушених земель

----------------------------------------------------------------------------------- од |Адміністра- | Одиниця|2001| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2001-|2006- |2001- ункці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік | рік |2005 |2010 |2010 наль- |торіальна | | | | | | |роки |роки |роки ої |одиниця, | | | | | | | | | ласи- |джерело | | | | | | | | | ікації|фінансування| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Області:
Вінницька тис.

гектарів З З
150101 державний тис. 2100 2100 бюджет гривень
кошти -"- 900 900 сільгосп-

виробників
Волинська тис. 1,4 1,8 2,7 3,1 9 17 26 гектарів
150101 державний тис. 980 1260 1890 2170 6300 11900 18200 бюджет гривень
кошти -"- 420 540 810 930 2700 5100 7800 сільгосп-

виробників
Житомирська тис. 1,4 1,8 2,7 3,1 9 17 26 гектарів
150101 державний тис. 980 1260 1890 2170 6300 11900 18200 бюджет гривень
кошти -"- 420 540 810 930 2700 5100 7800 сільгосп-

виробників
Закарпатська тис. 7 7 гектарів
150101 державний тис. 4900 4900 бюджет гривень
кошти -"- 2100 2100 сільгосп-

виробників
Івано- тис. 9 9 Франківська гектарів
150101 державний тис. 6300 6300 бюджет гривень
кошти -"- 2700 2700 сільгосп-

виробників
Київська тис. 7 7 гектарів
150101 державний тис. 4900 4900 бюджет гривень
кошти -"- 2100 2100 сільгосп-

виробників
Львівська тис. 1,9 2,4 3,6 4,1 12 24 36 гектарів
150101 державний тис. 1330 1680 2520 2870 8400 16800 25200 бюджет гривень
кошти -"- 570 720 1080 1230 3600 7200 10800 сільгосп-

виробників
Рівненська тис. 1,2 1,6 2,4 2,8 8 15 23 гектарів
150101 державний тис. 840 1120 1680 1960 5600 10500 16100 бюджет гривень
кошти -"- 360 480 720 840 2400 4500 6900 сільгосп-

виробників
Сумська 4 4

150101 державний тис. 2800 3800 бюджет гривень
кошти -"- 1200 1200 сільгосп-

виробників
Тернопіль- тис. 6 6 ська гектарів
150101 державний тис. 4200 4200 бюджет гривень
кошти -"- 1800 1800 сільгосп-

виробників
Хмельницька тис. 5 5 гектарів
150101 державний тис. 3500 3500 бюджет гривень
кошти -"- 1500 1500 сільгосп-

виробників
Чернівецька тис. 5 5 гектарів
150101 державний тис. 3500 3500 бюджет гривень
кошти -"- 1500 1500 сільгосп-

виробників
Чернігівська тис. 1,2 1,6 2,4 2,8 8 15 23 гектарів
150101 державний тис. 840 1120 1680 1960 5600 10500 16100 бюджет гривень
кошти -"- 360 480 720 840 2400 4500 6900 сільгосп-

виробників
УСЬОГО тис. 7,1 9,2 13,8 15,9 46 134 180 гектарів
150101 державний тис. 4970 6440 9660 11130 32200 93800 26000 бюджет гривень
кошти -"- 2130 2760 4140 4770 13800 40200 54000 сільгосп-

виробників ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Програми
ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ

робіт із захист населених пунктів від

підтоплення грунтовими водами

---------------------------------------------------------------------------- од |Адміністра- | Одиниця|2001|2002 |2003 |2004 |2005 |2001-|2006-|2001- ункці-|тивно-тери- | виміру |рік |рік |рік |рік | рік |2005 |2010 |2010 наль- |торіальна | | | | | | |роки |роки |роки ої |одиниця, | | | | | | | | | ласи- |джерело | | | | | | | | | ікації|фінансування| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Автономна населених 2 2 2 3 9 48 57 Республіка пунктів

Крим
150101 державний тис. 600 600 600 900 2700 14400 17100 бюджет гривень
Області:
Дніпропет- населених 2 2 3 3 10 20 30 ровська пунктів
150101 державний тис. 600 600 900 900 3000 6000 9000 бюджет гривень
Запорізька населених 1 1 1 1 4 17 21 пунктів
150101 державний тис. 300 300 300 300 1200 5100 6300 бюджет гривень
Луганська населених 1 1 2 1 З пунктів
150101 державний тис. 300 300 600 300 900 бюджет гривень
Миколаїв- населених 2 2 2 3 9 17 26 ська пунктів
150101 державний тис. 600 600 600 900 2700 5100 7800 бюджет гривень
Одеська населених 1 1 1 2 5 24 29 пунктів
150101 державний тис. 300 300 300 600 1500 7200 8700 бюджет гривень
Херсонська населених 4 6 6 6 22 22 44 пунктів
150101 державний тис. 1200 1800 1800 1800 6600 6600 13200 бюджет гривень
УСЬОГО населених 12 14 16 19 61 149 210 пунктів
150101 державний тис. 3600 4200 4800 5700 18300 44700 63000 бюджет гривень ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Програми
ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ

виконання робіт із завершення будівництва

зрошувальних систем у 2001-2010 роках

-------------------------------------------------------------------------------------- од |Адміністра- | Одиниця|2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2001- |2006-| 2001- ункці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік | рік | 2005 |2010 | 2010 наль- |торіальна | | | | | | | роки |роки | роки ої |одиниця, | | | | | | | | | ласи- |джерело | | | | | | | | | ікації|фінансування| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Автономна тис. 2 3,5 5,5 10 15,5 Республіка гектарів

Крим
150101 державний тис. 4000 7000 11000 20000 31000 бюджет гривень
кошти -"- 2000 3500 5500 10000 15500 сільгосп-

виробників
Області:
Дніпропет- тис. 0,5 0,5 5 5,5 ровська гектарів
150101 державний тис. 1000 1000 10000 11000 бюджет гривень
кошти -"- 500 500 5000 5500 сільгосп-

виробників
Запорізька тис. 3 3 6 10 16 гектарів
150101 державний тис. 6000 6000 12000 20000 32000 бюджет гривень
кошти -"- 3000 3000 6000 10000 16000 сільгосп-

виробників
Київська тис. 0,3 0,3 0,3 гектарів
150101 державний тис. 600 600 600 бюджет гривень
кошти -"- 300 300 300 сільгосп-

виробників
Херсонська тис. 0,7 2 2 4,7 15 19,7 гектарів
150101 державний тис. 1400 4000 4000 9400 30000 39400 бюджет гривень
кошти -"- 700 2000 2000 4700 15000 19700 сільгосп-

виробників
УСЬОГО тис. 0,3 0,7 2,5 5 8,5 17 40 57 гектарів
150101 державний тис. 600 1400 5000 10000 17000 34000 80000 114000 бюджет гривень
кошти -"- 300 700 2500 5000 8500 17000 40000 57000 сільгосп-

виробників -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Програми
ЗВЕДЕНІ ДАНІ

вартості робіт з будівництва, реконструкції та

поліпшення екологічного стану зрошуваних та

осушених угідь і захисту населених пунктів

від підтоплення грунтовими водами

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------ од |Адміністра- |2001|2002|2003 | 2004 | 2005 | 2001- | 2006-| 2001- ункці-|тивно-тери- |рік |рік |рік | рік | рік | 2005 | 2010 | 2010 наль- |торіальна | | | | | | роки | роки | роки ої |одиниця, | | | | | | | | ласи- |джерело | | | | | | | | ікації|фінансування| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Автономна

Республіка

Крим
150101 державний 3200 6100 14600 22900 46800 96400 143200 бюджет
кошти 1300 2750 7000 11000 22050 41000 63050 сільгосп-

виробників
Області:
Вінницька
150101 державний 8100 8100 бюджет
кошти 3900 3900 сільгосп-

виробників
Волинська
150101 державний 980 1260 1890 2170 6300 11900 18200 бюджет
кошти 420 540 810 930 2700 5100 7800 сільгосп-

виробників
Дніпропет-

ровська
150101 державний 3300 8300 10900 12900 35400 61000 96400 бюджет
кошти 1350 3850 5000 6000 16200 27500 43700 сільгосп-

виробників
Донецька
150101 державний 1600 6800 7000 8000 23400 32000 55400 бюджет
кошти 800 3400 3500 4000 11700 16000 27700 сільгосп-

виробників
Житомирська
150101 державний 980 1260 1890 2170 6300 11900 18200 бюджет
кошти 420 540 810 930 2700 5100 7800 сільгосп-

виробників
Закарпатська
150101 державний 4900 4900 бюджет
кошти 2100 2100 сільгосп-

виробників
Запорізька
150101 державний 2000 7300 16300 18300 43900 61100 105000 бюджет
кошти 850 3500 8000 9000 21350 28000 49350 сільгосп-

виробників
Івано-

Франківська
150101 державний 6300 6300 бюджет
кошти 2700 2700 сільгосп-

виробників
Київська
150101 державний 600 600 8900 9500 бюджет
кошти 300 300 4100 4400 сільгосп-

виробників
Кіровоград-

ська
150101 державний 500 1000 6000 5000 12500 13000 25500 бюджет
кошти 250 500 3000 2500 6250 6500 12750 сільгосп-

виробників
Луганська
150101 державний 200 800 6300 5300 12600 6300 18900 бюджет
кошти 100 400 3000 2500 6000 3000 9000 сільгосп-

виробників
Львівська
150101 державний 1330 1680 2520 2870 8400 16800 25200 бюджет
кошти 570 720 1080 1230 3600 7200 10800 сільгосп-

виробників
Миколаївська
150101 державний 2300 8500 8600 14900 34300 50100 84400 бюджет
кошти 850 3950 4000 7000 15800 22500 38300 сільгосп-

виробників
Одеська
150101 державний 2800 7900 7300 16300 34300 53200 87500 бюджет
кошти 1250 3800 3500 7850 16400 23000 39400 сільгосп-

виробників
Полтавська
150101 державний 3000 3000 бюджет
кошти 1500 1500 сільгосп-

виробників
Рівненська
150101 державний 840 1120 1680 1960 5600 10500 16100 бюджет
кошти 360 480 720 840 2400 4500 6900 сільгосп-

виробників
Сумська
150101 державний 2800 2800 бюджет
кошти 1200 1200 сільгосп-

виробників
Тернопіль-

ська
150101 державний 4200 4200 бюджет
кошти 1800 1800 сільгосп-

виробників
Харківська
150101 державний 3000 3000 бюджет
кошти 1500 1500 сільгосп-

виробників
Херсонська
150101 державний 4700 11200 13800 24800 54500 86600 141100 бюджет
кошти 1750 4700 6000 11500 23950 40000 63950 сільгосп-

виробників
Хмельницька
150101 державний 3500 3500 бюджет
кошти 1500 1500 сільгосп-

виробників
Черкаська
150101 державний 3000 3000 бюджет
кошти 1500 1500 сільгосп-

виробників
Чернівецька
150101 державний 3500 3500 бюджет
кошти 1500 1500 сільгосп-

виробників
Чернігівська
150101 державний 840 1120 1680 1960 5600 10500 16100 бюджет
кошти 360 480 720 840 2400 4500 6900 сільгосп-

виробників
УСЬОГО:
150101 державний 600 25570 64340 100460 139530 330500 572500 903000 бюджет
кошти 300 10630 29610 47140 66120 153800 257200 411000 сільгосп-

виробників

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: