open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Рішення Комісії 2000/761/ЄС

"Що визначає специфікації проектів спільного інтересу,

ідентифікованих Рішенням N 1254/96/ЄС Європейського

Парламенту та Ради у секторі транс-європейських

енергомереж"

від 16 листопада 2000 року,
(зареєстрований під номером C(2000)2683)

(Текст є релевантним ЄЕС)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство
( 994_017 ), Враховуючи Рішення N 1254/96/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 5 червня 1996 року, яким встановлюється низка керівних
вказівок для транс-європейських енергомереж ( 994_206 ) (1),
змінене останній раз Рішенням N 1741/1999/ЄС (2), та, зокрема,
статтею 6(4) вищевказаного, Беручи до уваги, що: __________________

(1) OJ L 161, 29.6.1996, p.147.

(2) OJ L 207, 6.8.1999, p.1.
(1) Проекти спільного інтересу, визначені Рішенням N
1254/96/ЄС ( 994_206 ), повинні бути специфіковані із зазначенням
їх місця розташування та, якщо необхідно, основних характеристик. (2) Рішенням N 97/548/ЄС ( 994_208 ) (3) Комісія визначила
специфікації проектів спільного інтересу, започаткованих Рішенням
N 1254/96/ЄС ( 994_206 ). __________________

(3) OJ L 225, 15.8.1997, p.25.
(3) Тому що проекти спільного інтересу, були розроблені, а
нові проекти спільного інтересу були представлені змінами до
Рішення N 1254/96/ЄС ( 994_206 ), то й специфікації повинні бути
відповідно адаптовані. Тому доцільно замінити Рішення N 97/548/ЄС ( 994_208 ). (4) Заходи, передбачені цим Рішенням, відповідають думці
Комітету, заснованого статтею 9 Рішення N 1254/96/ЄС ( 994_206 ),
ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ ПРО НАСТУПНЕ:
Стаття 1
Специфікація проектів спільного інтересу, установлених
Рішенням N 1254/96/ЄС ( 994_206 ), повинна бути такою, як
викладено в Додатку до цього Рішення.
Стаття 2
Рішення N 97/548/ЄС ( 994_208 ) скасовується.
Стаття 3
Дане Рішення адресоване державам-членам.
Здійснено в Брюсселі, 16 листопада 2000 року.
Від імені Комісії Віце-Президент
Лойола Де Палачо
Додаток
Транс-європейські енергомережі
Специфікації (1) (у правому стовпчику) проектів спільного
інтересу (у лівому стовпчику), установлені Рішеннями N 1254/96/ЄС
( 994_206 ), N 1047/97/ЄС ( 994_207 ) та N 11741/1999/ЄС __________________

(1) Усі проекти, які наведені у переліку, визначені без
пошкодження результатів Оцінки Впливу на Навколишнє Середовище для
цих проектів.
Електричні мережі
(a) Приєднання ізольованих електричних мереж до Європейських
об'єднаних мереж "TABLE POSITION" (b) Розробка міжсистемних з'єднань між державами-членами "TABLE POSITION" (c) Розробка внутрішніх електричних з'єднань, необхідних для
того, щоб найкращім чином використовувати об'єднану систему
держав-членів "TABLE POSITION" (d) Розробка міжсистемних з'єднань із третіми країнами в
Європі та Середземноморському регіоні, з метою підвищення
надійності, безпеки та якості постачання електричними мережами
Співтовариства "TABLE POSITION"
Газові мережі
(e) Проведення природного газу в нові регіони "TABLE POSITION" (f) Приєднання ізольованих газопроводів до Європейських
об'єднаних систем, включаючи удосконалення існуючих мереж, а також
приєднання окремих газопроводів "TABLE POSITION" (g) Збільшення прийому зрідженого природного газу (LNG) та
розширення потужностей сховищ, необхідних для задоволення попиту,
а також диверсифікація джерел постачання та маршрутів постачання
природного газу "TABLE POSITION" (h) Збільшення пропускної здатності (розподільні
трубопроводи), необхідної для задоволення попиту, а також
диверсифікація джерел постачання та маршрутів постачання
природного газу "TABLE POSITION"
Офіційний журнал L 305, 06/12/2000 p. 0022-0031
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: