open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 308 від 20.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 916/5137
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики

N 123 ( z0566-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження Порядку надання матеріальної

допомоги у період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення кваліфікації

безробітного
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

праці та соціальної політики

N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001

N 415 ( z0748-02 ) від 28.08.2002

N 398 ( z1181-06 ) від 30.10.2006

N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008

N 401 ( z0997-08 ) від 25.09.2008

N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009

N 286 ( z0779-09 ) від 27.07.2009

N 363 ( z1189-10 ) від 09.11.2010 }

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного (додається). 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 28 вересня 1998 р. N 161
( z0645-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок виплати
громадянам матеріальної допомоги в період професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням
державної служби зайнятості", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 12 жовтня 1998 р. за N 645/3085. 3. Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.
Міністр І.Сахань
Погоджено правління Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України на випадок

безробіття (постанова від 07.09.2000 р. N 8)
Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

20.11.2000 N 308
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 916/5137
Порядок

надання матеріальної допомоги у період професійної

підготовки, перепідготовки або підвищення

кваліфікації безробітного
Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).
2. За цим Порядком надається матеріальна допомога у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного (далі - матеріальна допомога у період професійного
навчання) застрахованим та незастрахованим особам, визнаним
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
безробітними, які за направленням державної служби зайнятості
проходять професійне навчання у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної
служби зайнятості, на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування, та
компенсуються витрати на проїзд до місця проходження професійного
навчання, якщо воно здійснюється в іншій місцевості, та у
зворотному напрямку, а також оплачується проживання в період
професійного навчання та у разі необхідності витрати, пов'язані з
попереднім медичним та наркологічним оглядом відповідно до
законодавства. Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
3. Матеріальна допомога у період професійного навчання не
надається: особам, які не мають статусу безробітного; безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги по
безробіттю; особам, які не брали добровільної участі у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття і не були застраховані в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, у разі відсутності раніше набутого трудового,
що прирівнюється до страхового, або страхового стажу; { Абзац
четвертий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 363 ( z1189-10 ) від 09.11.2010 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 363 ( z1189-10 ) від
09.11.2010 }

інвалідам з числа осіб, зазначених у пункті 7 цього Порядку.
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 398 ( z1181-06 ) від 30.10.2006 }
4. Матеріальна допомога у період професійного навчання
призначається центрами зайнятості, на які покладено функції
робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі - центри
зайнятості), за місцем перебування безробітного на обліку і
виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного - один
раз на місяць у встановленому порядку через банківські установи.
Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання

та тривалість її виплати
5. Матеріальна допомога у період професійного навчання
встановлюється відповідно до умов надання допомоги по безробіттю у
розмірі допомоги по безробіттю, визначеному для відповідної
категорії безробітних.
6. Матеріальна допомога у період професійного навчання
встановлюється залежно від страхового стажу у відсотках до розміру
середньої заробітної плати (доходу), грошового забезпечення:
{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 } 1) застрахованим особам - найманим працівникам; особам, які
виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами; військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної
прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної
оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особам
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ,
особам начальницького складу податкової міліції, а також особовому
складу воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань),
створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі -
військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби,
особам, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичним
особам - підприємцям, а у випадках, передбачених Законом України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), іншим особам (громадянам України,
іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в
Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на
користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття, які
втратили роботу з незалежних від них обставин і визнані в
установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, працювали на умовах повного або
неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували
роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами,
здійснювали підприємницьку діяльність або забезпечували себе
роботою самостійно - займалися незалежною професійною діяльністю,
а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою
або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому
числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які
провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну
діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності,
за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи
підприємцями, не менше 26 календарних тижнів та сплачували
страхові внески та/або єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок); Підпункт 1 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 363 ( z1189-10 ) від 09.11.2010 }
{ Підпункт 2 пункту 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
{ Підпункт 3 пункту 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
2) особам, які звільнилися з останнього місця роботи чи
служби за власним бажанням без поважних причин і визнані в
установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, працювали на умовах повного або
неповного робочого дня (тижня), проходили службу не менше 26
календарних тижнів та сплачували страхові внески та/або єдиний
внесок. { Абзац перший підпункту 2 пункту 6 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 286 ( z0779-09 ) від 27.07.2009,
N 363 ( z1189-10 ) від 09.11.2010 } Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним
особам не здійснюється. Виплата починається з 91 календарного дня
у розмірі 80 відсотків до визначеного розміру; 3) особам, які брали участь у загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали або здійснювали діяльність не менше 26
календарних тижнів і сплачували страхові внески до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та/або єдиний внесок, а саме:
{ Абзац перший підпункту 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 363
( z1189-10 ) від 09.11.2010 } громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які
постійно проживають в Україні, що працювали за межами України й не
були застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, у якій вони перебували, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України;

{ Абзац третій підпункту 3 пункту 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 363
( z1189-10 ) від 09.11.2010 }

членам фермерського господарства, а також членам особистих
селянських господарств, діяльність яких здійснювалася відповідно
до Закону України "Про особисте селянське господарство"
( 742-15 ). { Абзац четвертий підпункту 3 пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009, N 363 ( z1189-10 ) від
09.11.2010 } Втратою роботи з не залежних від застрахованих осіб обставин
вважається припинення трудового договору відповідно до статті 36
(пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження
роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, умов колективного договору чи
трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6)
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). { Абзац п'ятий
підпункту 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009, N 286 ( z0779-09 ) від 27.07.2009 } Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання,
установлений на початок професійного навчання, не підлягає
зменшенню залежно від тривалості безробіття і залишається
однаковим на весь період навчання. Якщо до направлення на професійне навчання безробітний
отримував допомогу по безробіттю, яка була зменшена залежно від
тривалості безробіття, то розмір матеріальної допомоги у період
професійного навчання встановлюється, виходячи з розміру допомоги
по безробіттю за останній місяць.
7. Без урахування страхового стажу в розмірі, установленому
законодавством, визначається матеріальна допомога у період
професійного навчання для таких категорій безробітних: 1) особам, які протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів; 2) особам, які бажають відновити трудову діяльність після
тривалої (більше 6 місяців) перерви; 3) особам, звільненим з останнього місця роботи з підстав,
передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями
41 і 45 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), а також
військовослужбовцям, звільненим зі служби з підстав, передбачених
пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и" частини
шостої, пунктами "е", "є", "ж" частини сьомої статті 26 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );
{ Підпункт 3 пункту 7 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 } 4) особам, які шукають роботу вперше, у тому числі
випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили
навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах або
звільнились зі строкової військової служби і не мали страхового
стажу; 5) особам, які брали участь у загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали або здійснювали діяльність і сплачували
страхові внески до Фонду та/або єдиний внесок менше 26 календарних
тижнів; Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 363 ( z1189-10 ) від
09.11.2010 } 6) категоріям осіб, зазначеним у підпункті 5 пункту 6, які
працювали або займались підприємницькою діяльністю і не сплачували
страхові внески до Фонду, але мали раніше набутий трудовий, що
прирівнюється до страхового, або страховий стаж.
{ Підпункт 7 пункту 7 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
{ Підпункт 8 пункту 7 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
8. Розмір матеріальної допомоги у період професійного
навчання не може бути вищим за середню заробітну плату, що
склалася в галузях національної економіки відповідної області за
минулий місяць, та нижчим за рівень, установлений законодавством.
9. Тривалість виплати матеріальної допомоги у період
професійного навчання зараховується до загальної тривалості
виплати допомоги по безробіттю, що визначається залежно від
категорії безробітного, і не може її перевищувати.
10. Виплата матеріальної допомоги у період професійного
навчання здійснюється з першого дня професійного навчання.
Відкладення, скорочення та припинення виплати матеріальної

допомоги у період професійного навчання
11. Якщо безробітного направлено на професійне навчання до
початку строку виплати допомоги по безробіттю, то: виплата матеріальної допомоги у період професійного навчання
відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого
застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна
допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і
організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою,
що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого
заробітку; особам, яким вихідну допомогу або інші компенсаційні виплати
було виплачено одноразово, виплата матеріальної допомоги у період
професійного навчання відкладається не більше ніж на один місяць,
а у разі здійснення таких виплат щомісячно - до закінчення періоду
їх виплати. Пункт 11 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008, N 401 ( z0997-08 ) від
25.09.2008, N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
12. Якщо безробітного направлено на професійне навчання до
початку строку виплати допомоги по безробіттю, то тривалість
виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання
скорочується і починається з 91 календарного дня у разі: звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним
бажанням без поважних причин; { Абзац другий пункту 12 в редакції
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 )
від 06.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 286 ( z0779-09 ) від
27.07.2009 } звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених
статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), а також
військовослужбовцям, звільненим зі служби з підстав, передбачених
пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и" частини
шостої, пунктами "е", "є", "ж" частини сьомої статті 26 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ). { Абзац третій пункту 12 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
13. Тривалість виплати матеріальної допомоги у період
професійного навчання скорочується на строк до 90 календарних днів
у разі: 1) приховування відомостей про влаштування на тимчасову
роботу в період одержання матеріальної допомоги у період
професійного навчання - на строк не менше кількості календарних
днів тимчасової роботи. Тимчасовою роботою вважається робота, на яку працівник
прийнятий строком до двох місяців або до чотирьох місяців у разі
заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається
його місце роботи; 2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як
безробітного - на строк не менше ніж 30 календарних днів; 3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), які надані безробітному в письмовій формі, - на строк
не менше ніж 15 календарних днів; 4) пропусків занять більше трьох годин протягом учбового дня
без поважних причин - на строк не менше ніж 30 календарних днів.
14. Якщо безробітного направлено на професійне навчання під
час отримання допомоги по безробіттю, строк виплати якої
відкладено або скорочено, то виплата матеріальної допомоги у
період професійного навчання відкладається або скорочується на
кількість календарних днів, що залишилася.
15. Виплата матеріальної допомоги у період професійного
навчання припиняється у разі: 1) працевлаштування безробітного (з дня працевлаштування); 2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня
поновлення на роботі); 3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від
виробництва (з дня зарахування до навчального закладу); 4) призову на строкову військову або альтернативну
(невійськову) службу (з дня початку проходження служби); 5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі
безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове
лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням
суду); 6) призначення виплати на підставі документів, що містять
неправдиві відомості (з дня встановлення порушення); 7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства
України (з дня настання такого права); 8) подання письмової заяви про відмову від послуг державної
служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, вказаної у
заяві); 9) призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та
пологах (на період призначення цієї допомоги); 10) подання безробітним письмової заяви про бажання
здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з
дня подання заяви або з дати, вказаної у заяві); 11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість
(з наступного дня після виписки); 12) відрахування з навчального закладу (з дня відрахування); 13) закінчення строку її виплати (з наступного дня після
закінчення строку виплати); 14) смерті безробітного (з дня смерті).
Умови та порядок виплати матеріальної допомоги у період

професійного навчання
16. Матеріальна допомога у період професійного навчання
призначається за умови відвідування безробітним занять без
пропусків без поважних причин, що підтверджується відповідним
табелем. Поважними причинами пропусків занять вважаються: хвороба
безробітного, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, догляд
за хворими близькими родичами, смерть близьких родичів - чоловіка
(дружини), дітей, батьків, братів, сестер, бабусь і дідусів,
відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів,
райвійськоматів, інших державних установ, що підтверджено
відповідними документами. ( Абзац другий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 415
( z0748-02 ) від 28.08.2002 )
17. Матеріальна допомога у період професійного навчання
призначається на підставі особистої заяви безробітного. Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
18. Рішення про призначення матеріальної допомоги у період
професійного навчання, її розмір і строки виплати, відкладення,
скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру
зайнятості, номер і дата якого заносяться до картки персонального
обліку безробітного. З цим наказом безробітний ознайомлюється під
особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва
центру зайнятості.
19. Якщо в день призначення матеріальної допомоги у період
професійного навчання відсутні відомості, що впливають на її
розмір, то вона призначається у розмірі, установленому
законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше
шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання
здійснюється перерахунок матеріальної допомоги у період
професійного навчання. Якщо зазначені відомості отримані пізніше
шести місяців без поважних причин, то перерахунок матеріальної
допомоги у період професійного навчання не здійснюється.
20. Виплата матеріальної допомоги у період професійного
навчання в межах її загальної тривалості здійснюється також у
разі: 1) хвороби безробітного - на підставі довідки лікувального
закладу за підписом головного лікаря, скріпленого печаткою. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у
встановленому порядку, та за наявності вищевказаної довідки
матеріальна допомога у період професійного навчання може бути
отримана іншою особою; 2) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у
Збройні Сили України згідно із Законом України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
21. Якщо під час одержання матеріальної допомоги у період
професійного навчання безробітний своєчасно не подав відомості про
обставини, що впливають на умови її виплати, у тому числі
встановлені під час розслідування страхових випадків та
обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку,
встановленому законодавством, та у разі надходження відповідних
відомостей від Державної прикордонної служби України щодо
перетинання безробітним державного кордону України або перебування
за межами України, то з безробітного стягується сума виплаченої
матеріальної допомоги у період професійного навчання з моменту
виникнення цих обставин. { Абзац перший пункту 21 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 } Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені
кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому
порядку.
22. У трудовій книжці безробітного посадова особа центру
зайнятості робить запис про початок, відкладення, скорочення,
припинення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання. Усі записи про початок, відкладення, скорочення, припинення
виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання
вносяться після видання наказу, але не пізніше тижневого строку.
23. Унесення відомостей до трудової книжки про призначення
матеріальної допомоги у період професійного навчання: у графі 3 розділу "Відомості про роботу" як заголовок
пишеться повна назва центру зайнятості; під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер
запису, що вноситься; у графі 2 зазначається дата початку виплати матеріальної
допомоги у період професійного навчання; у графі 3 робиться запис: "Розпочато виплату матеріальної
допомоги у період професійного навчання..." (з посиланням на
відповідну статтю Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ); у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу). Після цього без підпису посадової особи центру зайнятості
трудова книжка повертається безробітному.
24. Унесення відомостей про припинення, відкладення та
скорочення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання: у графі 1 зазначається порядковий номер запису; у графі 2 зазначається дата припинення, відкладення або
скорочення виплати матеріальної допомоги у період професійного
навчання; у графі 3 робиться запис: "Припинено (відкладено або
скорочено) виплату матеріальної допомоги у період професійного
навчання..." з посиланням на відповідний пункт, частину статті 31
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття"; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу). Днем припинення виплати матеріальної допомоги у період
професійного навчання вважається останній день виплати. У разі зняття безробітного з обліку усі записи, внесені
центром зайнятості до трудової книжки за час перебування його на
обліку, засвідчуються особистим підписом працівника державної
служби зайнятості та печаткою центру зайнятості.
Компенсація витрат на проїзд до місця проходження

навчання та оплата проживання в період

професійного навчання
{ Назва розділу в редакції Наказів Міністерства праці та
соціальної політики N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008, N 401
( z0997-08 ) від 25.09.2008, N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
25. Якщо навчання безробітного здійснюється не за постійним
місцем проживання, а в іншій місцевості, крім виплати матеріальної
допомоги у період професійного навчання, йому компенсуються
фактичні витрати на проїзд до місця проходження навчання (від
населеного пункту, де проживає безробітний, до населеного пункту,
де буде здійснюватися навчання) та у зворотному напрямку
транспортом загального користування (крім таксі) та в разі
необхідності надається місце проживання на період навчання. Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008 }
26. Якщо місце навчання розташоване не в населеному пункті,
де постійно проживає особа, то їй компенсуються фактичні витрати
на проїзд до населеного пункту, де розташований навчальний заклад
і назад транспортом загального користування (крім таксі) за кожний
день за наявності квитків. { Абзац перший пункту 26 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Мінпраці та соцполітики N 355
( z0808-01 ) від 27.08.2001, N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008 } При відсутності квитків допускається компенсація проїзду в
транспорті загального користування за тарифами, що підтверджуються
відповідними довідками транспортних підприємств, згідно з
відміткою про прибуття громадянина до навчального закладу та
вибуття до місця проживання. Маршрутний лист в кінці місяця разом
з табелем відвідування подається до центру зайнятості, який
направив на навчання. { Абзац другий пункту 26 в редакції Наказу
Мінпраці та соцполітики N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001; із
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та
соціальної політики N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008, N 40
( z0187-09 ) від 06.02.2009 } Безробітним, у яких закінчився термін отримання будь-якого
виду забезпечення згідно із Законами України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) та "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) і які
проходять професійне навчання за направленням державної служби
зайнятості, проводити оплату фактичних витрат на проїзд до
навчального закладу і у зворотному напряму в міському транспорті
загального користування (крім таксі) із Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття на підставі маршрутного листа. ( Пункт 26
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 355 ( z0808-01 ) від 27.08.2001 )
27. У разі направлення безробітного на професійне навчання не
за місцем проживання навчальному закладу або підприємству,
установі, організації, де проживає безробітний у цей період,
відшкодовується вартість проживання цього безробітного в
гуртожитку. { Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 65
( z0192-08 ) від 22.02.2008 } У разі неможливості орендувати місця в гуртожитках для
проживання безробітних на період професійного навчання за
направленням державної служби зайнятості можлива оренда приміщень
для їх поселення у пансіонатах, будинках відпочинку, готелях та
приватному секторі. Для цього укладаються договори центрів
зайнятості з юридичними та фізичними особами, які здають
приміщення в оренду. { Абзац другий пункту 27 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Мінпраці та соцполітики N 415
( z0748-02 ) від 28.08.2002, N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008 } У разі направлення безробітних на професійне навчання за
професіями, для набуття яких відповідно до чинного законодавства
вимагається попередній медичний та наркологічний огляд,
відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього
центри зайнятості укладають договори з відповідними закладами
охорони здоров'я. { Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від
06.02.2009 }
28. У разі припинення професійного навчання за направленням
державної служби зайнятості без поважних причин або відмови
працювати за набутою професією (спеціальністю) з осіб стягується
загальна сума витрат на професійне навчання, включаючи суму
виплаченої матеріальної допомоги у період професійного навчання,
витрат на проїзд до місця навчання і назад (включаючи щоденні),
витрат на проживання та витрат, пов'язаних з попереднім медичним
та наркологічним оглядом відповідно до законодавства. Поважними причинами вважаються: 1) працевлаштування безробітного; 2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; 3) вступ до навчального закладу на навчання з відривом від
виробництва; 4) призов на строкову військову або альтернативну
(невійськову) службу; 5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі
безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове
лікування; 6) отримання права на пенсію відповідно до законодавства
України; 7) призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та
пологах; 8) подання безробітним письмової заяви про бажання
здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 9) переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість; 10) хвороба безробітного, що має медичні протипоказання щодо
продовження навчання або працевлаштування за набутою професією
(спеціальністю), що підтверджено відповідними документами; 11) інші причини, що не залежать від безробітного,
підтверджені документально. { Абзац другий пункту 28 доповнено
підпунктом 11 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 65 ( z0192-08 ) від 22.02.2008 } Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені
кошти, то питання щодо їх повернення вирішується у судовому
порядку. Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
Фінансування виплат матеріальної допомоги,

проїзду, проживання у період професійного навчання

та витрат, пов'язаних з попереднім медичним

та наркологічним оглядом
{ Назва розділу в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
29. Виплата матеріальної допомоги у період професійного
навчання, компенсація проїзду до місця професійного навчання та у
зворотному напрямку, оплата проживання та витрат, пов'язаних з
попереднім медичним та наркологічним оглядом, здійснюються за
рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття. Пункт 29 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 40 ( z0187-09 ) від 06.02.2009 }
30. Якщо законодавством України передбачені підвищені розміри
матеріальної допомоги у період професійного навчання порівняно із
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), то виплати цих
підвищень здійснюються за рахунок передбачених на ці цілі джерел
фінансування.
31. Покриття витрат, пов'язаних з виплатою окремим категоріям
безробітних підвищених розмірів матеріальної допомоги у період
професійного навчання, здійснюється в порядку, визначеному
спільним рішенням правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття та
центрального органу виконавчої влади, у сферу діяльності якого
входить галузь економіки, для працівників якої встановлені
зазначені гарантії.
Відповідальність за порушення умов та порядку
надання матеріальної допомоги у період професійного навчання
32. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
матеріальної допомоги у період професійного навчання несе керівник
центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.
33. Рішення центру зайнятості щодо надання матеріальної
допомоги у період професійного навчання може бути оскаржено в
центрі зайнятості вищого рівня або суді.
Директор департаменту політики
державного соціального страхування
Міністерства праці та соціальної
політики України О.П.Скрипник
Додаток

до пункту 26 Порядку надання

матеріальної допомоги у

період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення

кваліфікації безробітного
Кутовий штамп
центру зайнятості
Затверджую:

Директор центру зайнятості ___________________________________

(дата, підпис, печатка)
Маршрутний лист

проїзду слухача _______________________________________, який

(прізвище, ім'я та по батькові)

постійно проживає __________________ направленого на навчання

(назва населенного пункту) _____________________________________________________________

(назва навчального закладу, адреса)
за ______________ 200__ року

(місяць)
Маршрут проїзду _____________________________________________

------------------------------------------------------------------ Дата проїзду | Відмітка про прибуття |Відмітка про вибуття з | | до пункту призначення | пункту призначення | | (підпис працівника | (підпис працівника | | відповідального за | відповідального за | | навчальну групу) | навчальну групу) | -------------+-------------------------+------------------------| -------------+-------------------------+------------------------| -------------+-------------------------+------------------------| -------------+-------------------------+------------------------| -----------------------------------------------------------------
Підпис працівника,
відповідального
за навчальну групу ______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
підтверджую:
_______________ ________________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по

батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: