open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода
між Державним комітетом зв'язку та інформатизації України
та Міністерством транспорту і зв'язку Турецької Республіки

про співробітництво в галузі поштового зв'язку

і телекомунікацій
Дата підписання: 23.11.2000

Дата набуття чинності: 23.11.2000

Державний комітет зв'язку та інформатизації України і
Міністерство транспорту і зв'язку Турецької Республіки (далі -
"Сторони"), розуміючи, що розвиток телекомунікацій стає основним фактором
економічного і соціального розвитку, а також прискорення торгівлі
і технічного оснащення кожної країни, підтверджуючи необхідність взаємовигідного співробітництва
для розвитку сучасних послуг зв'язку, модернізації мереж зв'язку в
обох країнах і поширення послуг зв'язку між двома країнами, керуючись бажанням розвивати і поглиблювати взаємовигідне
співробітництво в галузі зв'язку на принципах дружби і взаємної
поваги, бажаючи встановити форми і процедури спільної діяльності в
галузі зв'язку, домовились про наступне:
Загальні питання
Стаття 1
Сторони на основі рівності та взаємовигоди провадитимуть
політику надання і розвитку послуг поштового і електричного
зв'язку між двома країнами згідно з положеннями цієї Угоди,
законами та іншими регламентуючими документами, які діють в кожній
країні, і з принципами, нормами та рекомендаціями міжнародних
організацій зв'язку, таких як Всесвітній поштовий союз (ВПС) і
Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ). Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними
угодами, учасницями яких є обидві Сторони, вирішуються окремою
угодою згідно з законодавством кожної країни.
Стаття 2
Сторони будуть сприяти контактам державних та приватних
структур, дослідних інститутів, корпорацій, інших відповідних
організацій і спеціалістів для обговорення наукових і технічних
питань, пов'язаних зі спільною діяльністю в галузі поштового і
електричного зв'язку, для вирішення проблем, що виникатимуть під
час реалізації цієї Угоди, та для впровадження спільних проектів. Такі структури можуть укладати меморандуми, які
обумовлюватимуть деталі співпраці в рамках цієї Угоди.
Стаття 3
Сторони погодились проводити взаємні консультації з питань
регулювання та розвитку поштового та електричного зв'язку в умовах
лібералізації ринку послуг.
Стаття 4
Сторони сприятимуть співробітництву на території своїх країн
з тими телекомунікаційними підприємствами іншої Сторони, які мають
відповідну ліцензію на таку діяльність.
Стаття 5
Сторони сприятимуть транзиту через території своїх країн всіх
видів поштових та телекомунікаційних послуг. Порядок транзиту
визначається окремими угодами.
Поштовий зв'язок
Стаття 6
1. Сторони безпосередньо обмінюватимуться авіапоштою,
наземною поштою та іншими послугами: a) Поштові відправлення, які включають листи, картки,
друковані видання, літературу для сліпих, дрібні пакети, листи з
оголошеною вартістю; b) Прості посилки з оголошеною вартістю; c) Міжнародна прискорена авіапошта (EMS) та електронна пошта. 2. Сторони у разі необхідності можуть домовитися про надання
додаткових послуг шляхом листування. 3. Сторони сприятимуть співробітництву між своїми
відповідними Поштовими Адміністраціями щодо укладання окремої
двосторонньої угоди по організації міжнародного грошового
переказу.
Стаття 7
Сторони своєчасно інформують одна одну про внутрішні правила
щодо обмеження умов пересилки і вкладення поштових відправлень.
Стаття 8
Сторони будуть вживати усіх заходів для вдосконалення форм і
методів поштового обміну для прискорення перевезень пошти і
забезпечення її схоронності.
Стаття 9
Сторони нестимуть відповідальність за втрату, крадіжку чи
пошкодження реєстрованих поштових відправлень, листів з оголошеною
вартістю і поштових посилок у всіх випадках, крім стихійного лиха. Сума компенсації за пошкодження і розмір відповідальності
визначається за положеннями Конвенції ( 995_297 ) та Угоди про
поштові посилки ( 995_290 ) Всесвітнього Поштового Союзу.
Стаття 10
Сторони погодились обмінюватись філателістичною продукцією,
співробітничати в галузі видання поштових марок та організації
спільних філателістичних виставок.
Телекомунікації
Стаття 11
Сторони будуть сприяти створенню мереж телекомунікацій між
двома країнами на основі нових досягнень в галузі зв'язку та
інформаційних технологій.
Стаття 12
Сторони будуть сприяти організації міжнародних каналів
зв'язку між двома країнами на базі наявних технічних засобів і
утворенню нових каналів з використанням супутникових систем та
волоконно-оптичних ліній зв'язку.
Стаття 13
Сторони, у разі необхідності, будуть координувати у межах
своєї компетенції використання радіочастот згідно з відповідними
законами, підзаконними актами своєї країни та рекомендаціями МСЕ.
Така координація буде здійснюватися шляхом обміну кореспонденцією
або шляхом підписання окремих угод.
Тарифи, ціни і розрахунки за послуги зв'язку
Стаття 14
Для встановлення тарифів і цін, а також для розрахунків за
поштові і телекомунікаційні послуги має бути визначено спеціальну
одиницю для розрахунків (СПЗ) або, за узгодженням між Сторонами,
іншу грошову одиницю, яка може бути використана згідно з
Конвенцією ВПС ( 995_297 ) і МСЕ ( 995_100 ) відповідно.
Інші питання
Стаття 15
Сторони погодились використовувати відповідно до своїх
можливостей і потреб існуючі в країнах наукові установи та учбові
заклади поштового та електрозв'язку з метою розвитку
взаємовигідного двостороннього співробітництва. Сфери та умови реалізації такого роду співробітництва будуть
визначатися за взаємною згодою.
Стаття 16
Сторони будуть у разі необхідності консультуватися між собою
за допомогою листування щодо подальшого спрощення виробничої,
управлінської та тарифної домовленості, враховуючи стан
виробництва, який існує зараз в поштовому і телекомунікаційному
обслуговуванні в обох країнах.
Стаття 17
Сторони погодились, що всі підприємства зв'язку несуть
однакову відповідальність перед споживачем за своєчасне і якісне
обслуговування згідно з законодавством кожної країни.
Стаття 18
Вирішення службових питань щодо поштових, телеграфних,
телефонних, телексних і факсимільних послуг між Сторонами та їх
підприємствами буде здійснюватись англійською мовою.
Стаття 19
Всі розбіжності, що виникатимуть у зв'язку з тлумаченням чи
застосуванням цієї Угоди, Сторони будуть вирішувати за допомогою
переговорів і консультацій.
Стаття 20
Виходячи з необхідності подальшого розвитку співробітництва в
галузі поштового та електричного зв'язку між двома країнами,
Сторони можуть на підставі взаємної згоди вносити зміни або
доповнення до положень цієї Угоди шляхом обміну нотами по
дипломатичних каналах.
Стаття 21
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання, залишається
дійсною на невизначений термін і може бути припинена через шість
місяців після того, як одна із Сторін заявить про своє бажання її
припинити.
Вчинено у м. Анкара 23 листопада 2000 року у двох
примірниках, українською, турецькою та англійською мовами кожний,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди
Сторони звертатимуться до тексту, викладеного англійською мовою.
За Державний комітет За Міністерство транспорту і
зв'язку та інформатизації зв'язку Турецької Республіки
України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: