open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом

Турецької Республіки про оперативне сповіщення

про ядерні аварії та обмін інформацією щодо

ядерних установок

Дата підписання: 23.11.2000 Дата набуття чинності: 03.06.2001
Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (що
надалі іменуються Договірними Сторонами),
- бажаючи розвивати подальше співробітництво та
добросусідські відносини між обома країнами,
- прагнучи до встановлення міжнародного режиму, що
забезпечував би безпечне використання ядерної енергії на засадах
співробітництва між усіма державами та міжнародними організаціями,
- переконані у важливості тісного співробітництва обох країн
з метою обмежити транскордонні наслідки можливих викидів
радіоактивних речовин,
- враховуючи, що обидві країни є Сторонами Конвенції про
оперативне сповіщення про ядерні аварії від 26 вересня 1986 року
( 995_026 ) (далі Конвенція МАГАТЕ), та
- маючи рішення розробити на цьому підґрунті двосторонню
законодавчу основу, щоб покращити оперативне сповіщення про ядерні
аварії, які спричиняються на територіях Договірних Сторін, та
забезпечити обмін інформацією щодо ядерних установок,
домовились про наступне:
СТАТТЯ 1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1. Ця Угода в частині, що відноситься до сповіщення про
ядерні аварії, застосовується до установок і діяльності,
визначених у Статтях 1 та 3 Конвенції МАГАТЕ ( 995_026 ), а також
до випадків, зазначених у Статті 2 цієї Угоди.
2. Ця Угода в частині, що відноситься до обміну інформацією,
застосовується до таких установок з мирного використання ядерної
енергії, на які посилається Стаття 1 Конвенції МАГАТЕ ( 995_026 ).
СТАТТЯ 2.

СПОВІЩЕННЯ ПРО ЯДЕРНІ АВАРІЇ
1. Якщо на території однієї з Договірних Сторін на ядерному
об'єкті або при проведенні ядерної діяльності, як це визначено у
Статті 1 Конвенції МАГАТЕ ( 995_026 ), трапиться аварія, що
призводить чи може призвести до переносу радіоактивних речовин на
територію другої Договірної Сторони, тоді Договірна Сторона, на
території якої сталася аварія, негайно інформує другу Договірну
Сторону та забезпечує її всією наявною інформацією згідно зі
Статтею 5 Конвенції МАГАТЕ.
2. Договірні Сторони без затримки інформують одна одну, якщо
радіаційна моніторингова система однієї Договірної Сторони
реєструє радіацію вище рівнів стандартів радіологічної безпеки
МАГАТЕ, і це не пов'язано з установками або діяльністю на своїй
території.
СТАТТЯ 3.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
1. Договірні Сторони передають одна одній інформацію, що
характеризує експлуатаційні умови згаданих у статті 1 ядерних
установок, а також інші технічні дані, які мають відношення до
таких установок і можуть використовуватись для оцінки наслідків в
країні, що одержує інформацію, у випадку аварії на вищезазначених
установках або для вжиття заходів, необхідних для захисту
населення.
2. Обмін інформацією, згаданий в пункті 1 цієї Статті,
стосується ядерних установок, що розташовані на територіях
Договірних Сторін.
3. Складений згідно з пунктом 2 Статті 1 цієї Угоди перелік
ядерних установок Договірних Сторін, на яких ядерна енергія
використовується в мирних цілях, наводиться в Додатку 1 до цієї
Угоди, який є її складовою частиною.
4. Інформація, якою обмінюються Договірні Сторони у
відповідності до пункту 2 Статті 1 цієї Угоди, наводиться в
Додатку 2 до цієї Угоди, який є її складовою частиною.
5. Зазначені в Статті 4 цієї Угоди компетентні органи можуть,
за взаємною згодою, доповнювати перелік ядерних установок, що
наведено в Додатку 1, а також інформацію, якою обмінюються
Договірні Сторони і яка наводиться в Додатку 2 до цієї Угоди.
СТАТТЯ 4.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Інформація, передана відповідно до положень Статті 3, є
конфіденційна і не підлягає вживанню з комерційними чи іншими
цілями, які можуть впливати на інтереси Договірних Сторін, крім
випадків, коли Договірні Сторони домовились про інше.
СТАТТЯ 5.

КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ
1. Положення цієї Угоди реалізуються:
- в Україні - Міністерством екології та природних ресурсів
України;
- в Турецькій Республіці - Турецькою Адміністрацією з атомної
енергії.
2. Договірні Сторони інформують одна одну про будь-які зміни
компетентних органів, що несуть відповідальність за виконання
вищезгаданих положень.
СТАТТЯ 6.

ПУНКТИ ЗВ'ЯЗКУ
1. Для оперативного сповіщення про ядерні аварії Договірні
Сторони створюють пункти зв'язку. Сповіщення повинні надсилатися
до пунктів зв'язку, що визначені в Додатку 3.
2. Договірні Сторони попереджають одна одну про всі зміни в
пунктах зв'язку.
3. Пункти зв'язку діють у відповідності до положень Статті 7
Конвенції МАГАТЕ ( 995_026 ).
СТАТТЯ 7.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори щодо тлумачення чи застосування положень цієї Угоди
усуваються шляхом переговорів між Договірними Сторонами або іншими
способами, погодженими обома Договірними Сторонами.
СТАТТЯ 8.

ВІДНОШЕННЯ ДО ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД
Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Договірних Сторін за
міжнародними угодами, які було укладено раніше і які мають
відношення до предмета цієї Угоди.
СТАТТЯ 9.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після отримання
по дипломатичних каналах останнього повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття Угодою чинності.
СТАТТЯ 10.

ДОПОВНЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДИ
1. Кожна Договірна Сторона може пропонувати доповнення до
цієї Угоди чи перегляди цієї Угоди.
2. Доповнення та перегляди ухвалюються за взаємною згодою
Договірних Сторін та набувають чинності, як це визначено в Статті
9 цієї Угоди.
СТАТТЯ 11.

ЧИННІСТЬ
Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може бути
денонсована будь-якою з Договірних Сторін шляхом письмового
повідомлення іншій Договірній Стороні. Угода втрачає чинність
через 12 місяців після направлення відповідного повідомлення.
Вчинено в м. Анкара 23 листопада 2000 року у двох
примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами,
при цьому всі три тексти є автентичними. В разі виникнення
розбіжностей в тлумаченні текстів перевага надається тексту,
викладеному англійською мовою.
ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗА УРЯД
УКРАЇНИ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК В УКРАЇНІ
1. Енергетичні реактори:
------------------------------------------------------------------ Місцезнаходження | Тип |Кількість | Поточний стан | | |енергоблоків| | --------------------+---------+------------+--------------------| Запорізька АЕС |ВВЕР-1000| 6 |В експлуатації | --------------------+---------+------------+--------------------| Хмельницька АЕС |ВВЕР-1000| 1 |В експлуатації | --------------------+---------+------------+--------------------| Чорнобильська АЕС |РБМК-1000| 4 |1 в режимі зняття з | | | |експлуатації, | | | |1 в експлуатації, | | | |1 в режимі тривалої | | | |зупинки, | | | |1 зруйнований | --------------------+---------+------------+--------------------| Південно-Українська |ВВЕР-1000| 3 |В експлуатації | АЕС | | | | --------------------+---------+------------+--------------------| Ровенська АЕС |ВВЕР-440 | 2 |В експлуатації | |ВВЕР-1000| 1 |В експлуатації | -----------------------------------------------------------------
2. Дослідницькі реактори:
------------------------------------------------------------------ Місцезнаходження | Тип |Кількість| Поточний стан | ----------------------------+-----+---------+-------------------| Інститут ядерних досліджень,|ВВР-М| 1 |В експлуатації | Київ | | | | ----------------------------+-----+---------+-------------------| Інститут ядерної енергетики |ВВР-М| 1 |Зупинений | та промисловості, | | | | Севастополь | | | | -----------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
1. Дослідницькі реактори:
------------------------------------------------------------------ Місцезнаходження | Тип |Кількість| Поточний стан | ----------------------------+-------+---------+-----------------| Центр ядерних досліджень та |TR-2 | |В експлуатації | підготовки "Чекмече", | | | | Стамбул | | | | ----------------------------+-------+---------+-----------------| Стамбульський Технічний |Triga | |В експлуатації | Університет, Інститут |Mark II| | | Ядерної Енергії, Стамбул | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Установка поводження з низькоактивними відходами:
------------------------------------------------------------------ Місцезнаходження | Поточний стан | -----------------------------------------+----------------------| Центр ядерних досліджень та підготовки | В експлуатації | "Чекмече", Стамбул | з 1989 року | -----------------------------------------------------------------
ДОДАТОК 2
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ
Нижчезазначена інформація надається один раз і її
автентичність підтверджується кожний рік в січні разом із
важливими змінами всіх згаданих в Додатку 1 установок.
I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Назва установки.
2. Місце розташування та адреса установки.
3. Власник.
4. Оператор.
5. Функція.
6. Основні параметри установки.
7. Експлуатаційний стан на момент передачі інформації.
8. Опис майданчика установки (включаючи сейсмічні,
метеорологічні та гідрологічні характеристики).
9. Поводження та зберігання ядерних відходів.
10. Поводження з відпрацьованим паливом.
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯДЕРНІ РЕАКТОРИ
1. Тип реактора.
2. Потужність.
3. Характеристики активної зони (збагачення свіжого палива,
розраховане вигоряння, паливна компанія, інвентар).
4. Експлуатація та управління реактором.
5. Корпус реактора.
6. Засоби охолодження та контури (первинний та вторинний).
7. Парова турбіна.
8. Граничні та дійсні викиди радіоактивних речовин в
навколишнє середовище за визначений період.
9. Тип контайнменту.
10. Системи безпеки.
11. Інформація з аналізу безпеки (детерміністичний та
ймовірносний), включаючи те, що передається в МАГАТЕ.
III. СХОВИЩЕ СВІЖОГО ТА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПАЛИВА
1. Тип.
2. Об'єм схову.
3. Ступінь заповнення.
IV. НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
1. Розташування постів пробовідбору та вимірювань.
2. Вид та періодичність проб.
3. Параметри, що оцінюються.
ДОДАТОК 3
Список адрес пунктів зв'язку
- в Україні:
Міністерство екології та природних ресурсів України Адреса: 01601, Київ, вул. Хрещатик 5, Телефон: +380 (44) 228 48 57 Телефакс: +380 (44) 228 57 77
- в Турецькій Республіці:
Турецька Адміністрація з атомної енергії Адреса: 06530 - Анкара Телефон: (0312) 2871529 Телефакс: (0312) 2878761

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: