open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 листопада 2000 р. N 1752

Київ
Про затвердження комплексних заходів

розвитку дитячої кардіохірургічної служби

З метою подальшого вдосконалення надання кардіохірургічної
допомоги дітям з вродженими вадами серцево-судинної системи
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити комплексні заходи розвитку дитячої
кардіохірургічної служби (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Академії медичних наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям забезпечити виконання комплексних заходів,
затверджених цією постановою.
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розробити та затвердити територіальні програми щодо
реалізації комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної
служби та вирішити питання про виділення в установленому порядку з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів коштів на їх здійснення.
4. Міністерству фінансів починаючи з 2002 року під час
формування проекту Державного бюджету України передбачати
виходячи з можливостей бюджету додаткові цільові асигнування на
здійснення комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної
служби.
5. Координацію робіт, пов'язаних із здійсненням комплексних
заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби, а також
контроль за цільовим використанням коштів, виділених на їх
реалізацію, покласти на Міністерство охорони здоров'я та Академію
медичних наук.
6. Міністерству охорони здоров'я, Академії медичних наук
залучати кошти благодійних фондів для здійснення комплексних
заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби.
7. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1949
( 1949-98-п ) "Про заходи щодо розширення мережі дитячої
кардіохірургічної служби".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 р. N 1752
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

розвитку дитячої кардіохірургічної служби

Утворити постійно діючу Координаційну раду для реалізації
комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби.
МОЗ, Академія медичних наук.
2001 рік.
Утворити Науково-методичний центр дитячої кардіохірургії на
базі Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук.
Академія медичних наук, МОЗ.
2001 рік.
Вжити заходів до утворення телекомунікаційної мережі
діагностично-консультативної допомоги дітям із захворюваннями
серцево-судинної системи на базі Інституту серцево-судинної
хірургії Академії медичних наук та центрів (відділень) дитячої
серцево-судинної хірургії в Автономній Республіці Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Луганській,
Одеській, Херсонській областях.
Академія медичних наук, МОЗ, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

Дніпропетровська, Донецька,

Запорізька, Львівська, Луганська,

Одеська, Херсонська обласні

держадміністрації.
2001-2005 роки.
Забезпечити диспансерне спостереження дітей з вродженими
вадами серцево-судинної системи в Інституті серцево-судинної
хірургії Академії медичних наук, міжрегіональних центрах дитячої
серцево-судинної хірургії, Кримській республіканській дитячій
лікарні, обласних, Київській та Севастопольській міських дитячих
лікарнях з використанням автоматизованих комп'ютерних систем та
сучасних засобів передачі інформації.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Створити центральний та регіональні реєстри дітей з
вродженими вадами серцево-судинної системи.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Удосконалити порядок ведення обліку та звітності про вроджені
вади розвитку, в тому числі і вади серцево-судинної системи.
МОЗ, Академія медичних наук.
2001 рік.
Розробити та внести зміни до існуючих нормативних документів
щодо визначених критеріїв для встановлення інвалідності у дітей з
вродженими вадами серцево-судинної системи.
МОЗ, Академія медичних наук,

Мінпраці.
2001 рік.
Започаткувати видання спеціалізованого медичного журналу
"Дитяча кардіологія та кардіохірургія".
Академія медичних наук, МОЗ,

Держкомінформ.
2004 рік.
Розробити та впровадити рекомендації щодо психофізичних
навантажень і професійної орієнтації дітей (як оперованих, так і
неоперованих) з вродженими вадами серцево-судинної системи та
магістральних судин.
МОЗ, Академія медичних наук, МОН.
2001 рік.
Організувати проведення циклів удосконалення лікарів з питань
ультразвукової діагностики вроджених вад серцево-судинної системи.
МОЗ, Академія медичних наук.
Починаючи з 2001 року.
Внести зміни до планів і програм післядипломної підготовки
неонатологів, педіатрів, дитячих кардіоревматологів для розширення
їх знань і практичних навичок з питань діагностики, лікування та
диспансеризації хворих з вродженими вадами серцево-судинної
системи.
МОЗ, Академія медичних наук.
2001-2002 роки.
Видати серію навчальних посібників, монографій з питань
дитячої кардіологи, кардіохірургії, анестезіології, інтенсивної
терапії та кардіореанімації (у тому числі протоколи (алгоритми)
діагностики, клінічного перебігу, етапного лікування і
диспансерного нагляду за дітьми з вродженими вадами
серцево-судинної системи та оперованими).
Академія медичних наук, МОЗ,

Держкомінформ.
2001-2005 роки.
Організувати на базі Інституту серцево-судинної хірургії
Академії медичних наук постійно діючий семінар для педіатрів,
неонатологів і дитячих кардіоревматологів з питань діагностики та
лікування вроджених вад серцево-судинної системи.
Академія медичних наук, МОЗ.
2001 рік.
Започаткувати на базі Інституту серцево-судинної хірургії
Академії медичних наук курси стажування та інформації з питань
дитячої серцево-судинної хірургії для кардіохірургів, які працюють
у закладах серцево-судинної хірургії.
МОЗ, Академія медичних наук.
2001 рік.
Укомплектувати новостворені центри дитячої серцево-судинної
хірургії кваліфікованими спеціалістами - кардіохірургами.
МОЗ, Академія медичних наук.
2001-2005 роки.
Організувати проведення циклів удосконалення і курсів
стажування для лікарів-кардіохірургів, лікарів-анестезіологів
дитячих, лікарів-неонатологів та середнього медичного персоналу з
питань хірургічного лікування та анестезіологічного забезпечення
дітей з вродженими вадами серцево-судинної системи.
МОЗ, Академія медичних наук.
Починаючи з 2001 року.
Забезпечити консультативні поліклініки обласних дитячих
лікарень (в областях, у яких не створюються регіональні центри)
сучасною апаратурою для діагностики вад дитячої серцево-судинної
хірургії.
Вінницька, Волинська, Житомирська,

Закарпатська, Івано-Франківська,

Київська, Кіровоградська,

Миколаївська, Полтавська, Рівненська,

Сумська, Тернопільська, Харківська,

Хмельницька, Черкаська, Чернівецька,

Чернігівська обласні, Київська

міська держадміністрації, МОЗ.
2002-2004 роки.
Утворити та забезпечити сучасною діагностично-лікувальною
апаратурой центр серцево-судинної хірургії для новонароджених і
дітей першого року життя на базі Інституту серцево-судинної
хірургії Академії медичних наук.
Академія медичних наук, МОЗ.
2000-2005 рік.
Утворити центри (відділення) дитячої серцево-судинної
хірургії в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській,
Донецькій, Запорізькій, Львівській, Луганській, Одеській,
Херсонській областях та забезпечити їх сучасною медичною
апаратурою, обладнанням.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, Дніпропетровська, Донецька,

Запорізька, Львівська, Луганська,

Одеська, Херсонська обласні

держадміністрації, МОЗ, Академія

медичних наук.
2001-2005 роки.
Забезпечити дитячу кардіохірургічну службу лікарськими
засобами та виробами медичного призначення.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, Дніпропетровська, Донецька,

Запорізька, Львівська, Луганська,

Одеська, Херсонська обласні державні

адміністрації, МОЗ, Академія медичних

наук.
Починаючи з 2001 року.
Вжити заходів для оснащення виїзних неонатальних
реанімаційних бригад Української дитячої спеціалізованої лікарні
"Охматдит", Кримської республіканської, обласних, Київської та
Сезастопольської міських дитячих лікарень діагностичною та
лікувальною апаратурою, необхідною для надання невідкладної
медичної допомоги під час транспортування та у
лікувально-профілактичних закладах.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, МОЗ, Академія

медичних наук.
2001-2005 роки.
Налагодити співробітництво з міжнародними організаціями щодо
підготовки та реалізації проектів гуманітарної допомоги для
виконання комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної
служби та регіональних програм.
МОЗ, Академія медичних наук, МЗС.
2001-2004 роки.
Організовувати стажування кардіохірургів з питань сучасної
дитячої серцево-судинної хірургії у провідних клініках світу.
МОЗ, Академія медичних наук.
Постійно.
Проводити конгреси, конференції з актуальних проблем
хірургічного лікування вроджених вад розвитку за участю іноземних
спеціалістів.
Академія медичних наук, МОЗ.
Постійно.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: