open Про систему
Попередня
                             
                             
Рішення

про Правила визначення країни походження товарів

(укр/рос)
Статус Рішення див. ( 997_747 )
( Рішення ратифіковано із застереженням Законом
N 2735-III ( 2735-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.18 )
( Про набуття чинності додатково див. Лист Держмитслужби

N 11/6-21-2470-ЕП ( v2470342-02 ) від 19.03.2002 )
{ Зміни та доповнення додатково див.
в Рішеннях ( 997_873 ) від 07.09.2001,

( 997_874 ) від 20.12.2002,

( 997_945 ) від 03.12.2004,

( 997_946 ) від 11.03.2005,

( 997_a82 ) від 12.10.2005,

( 997_a38 ) від 16.12.2005,

( 997_a84 ) від 17.03.2006,

( 997_b01 ) від 25.05.2006,

( 997_c65 ) від 30.06.2006,

( 997_e14 ) від 26.11.2006

( 997_g18 ) від 14.09.2007

( 997_g23 ) від 14.12.2007

( 997_і52 ) від 20.06.2008

( 997_i76 ) від 12.09.2008

( 997_m64 ) від 05.03.2010

( 997_o81 ) від 18.11.2010 }

{ Додатково див.Рішення ( 997_j04 ) від 20.05.2008

( 997_j05 ) від 10.04.2008
Щодо втрати чинності Рішення див. Рішення( 997_m19 )

від 20.11.2009
Додатково див. Угоду ( 997_m65 ) від 20.11.2009 }

Офіційний переклад

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав з метою
розвитку зовнішньоекономічної діяльності держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав вирішила: 1. Затвердити Правила визначення країни походження товарів
(додаються). 2. Надати Економічній раді Співдружності Незалежних Держав
право вносити в міру необхідності зміни і доповнення до Переліку
умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких
товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони
мали місце (додаток 1 до зазначених Правил). 3. Це Рішення набуває чинності з моменту підписання, а
держав, законодавства яких вимагають виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття ним чинності, - з дня здачі на
зберігання депозитарію повідомлення про виконання згаданих
процедур. 4. Вважати таким, що втратило чинність Рішення Ради глав
урядів Співдружності Незалежних Держав від 24 вересня 1993 року
про Правила визначення країни походження товарів ( 997_055 ) після
набуття чинності цим Рішенням.
Вчинено в місті Мінську 30 листопада 2000 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних
Держав, який надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його
завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
Затверджені

Рішенням Ради глав урядів

Співдружності Незалежних Держав

про Правила визначення країни

походження товарів

від 30 листопада 2000 року
Правила

визначення країни походження товарів
Ці Правила діють стосовно товарів, що походять з
держав-учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15
квітня 1994 року ( 997_051 ) і Протоколу про внесення змін і
доповнень до цієї Угоди від 2 квітня 1999 року ( 997_181 ) (далі -
держава-учасниця Угоди) і знаходяться в торговельному обороті між
цими державами. Порядок визначення країни походження товарів, що ввозяться на
митні території держав-учасниць Угоди ( 997_051 ) з третіх країн і
вивозяться в треті країни з цих держав, регламентується
національними законодавствами держав-учасниць Угоди і міжнародними
договорами. Для цілей цих Правил використовуються наступні терміни і
поняття: "країна походження товару" - країна, в якій товар був цілком
вироблений чи підданий достатній обробці/переробці; "критерій достатньої обробки/переробки" - один з принципів
визначення країни походження товарів, відповідно до якого товар,
якщо в його виробництві беруть участь дві чи більше країн,
вважається таким, що походить з країни, де він був підданий
останній істотній обробці/переробці, достатній для надання
товарові його характерних властивостей. Для оцінки критерію достатньої обробки/переробки може
застосовуватися кумулятивний принцип, відповідно до якого
походження товару в результаті послідовної обробки/переробки в
державах-учасницях Угоди ( 997_051 ) визначається за країною
виготовлення кінцевого товару; "товар" - будь-яке рухоме майно, у тому числі теплова,
електрична, інші види енергії і транспортні засоби (за винятком
транспортних засобів, які використовуються для міжнародних
перевезень, пасажирів і товарів), що переміщується через митний
кордон; "товарна номенклатура" - застосовувана в державах-учасницях
Угоди Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН
ЗЕД) ( 997_158 ) на базі Гармонізованої системи опису і кодування
товарів і комбінованої тарифно-статистичної номенклатури ЄС; "додана вартість" - частка вартості декларованих товарів,
виражена в процентному відношенні, що визначається різницею між
вартістю декларованої продукції і вартістю використаних для її
виробництва імпортних матеріалів і сировини; "резидент" - будь-які фізичні та юридичні особи, підприємства
чи організації, що не мають статусу юридичної особи, які за
законодавством цієї держави оподатковуються в ньому на підставі
місця проживання, постійного місцеперебування, місця керівництва,
реєстрації і створення або будь-якої іншої аналогічної
характеристики. Однак у зазначене поняття не включається особа, що
оподатковується в державі тільки стосовно доходу, отриманого від
операцій, не пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів; "сертифікат про походження товару" - документ, що однозначно
свідчить про країну походження товару, виданий органом
держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного
законодавства. 1. Країною походження товару вважається держава-учасниця
Угоди ( 997_051 ), де товар був повністю вироблений чи підданий
достатній обробці/переробці. 2. Товарами, повністю виробленими в даній країні, вважаються: а) корисні копалини, видобуті з надр країни, у її
територіальному морі чи на дні цього моря; б) продукція рослинного походження, вирощена чи зібрана в
даній країні; в) живі тварини, що народилися і вирощені в даній країні; г) продукція, отримана в даній країні від вирощених у ній
тварин; д) продукція, отримана в результаті мисливського і
рибальського промислу в даній країні; е) продукція морського рибальського промислу та інша
продукція морського промислу, отримана судном даної країни або
орендованим (зафрахтованим) нею; ж) продукція, отримана на борту судна-переробника даної
країни виключно з продукції, зазначеної в підпункті "е"; з) продукція, отримана з морського дна чи з морських надр за
межами територіального моря даної країни, за умови, що дана країна
має виключні права на розробку цього морського дна чи цих морських
надр; и) відходи і брухт (вторинна сировина), отримані в результаті
виробничих чи інших операцій з переробки, а також вироби, що були
у використанні, зібрані в даній країні і придатні тільки для
переробки в сировину; к) продукція високих технологій, отримана у відкритому
космосі на космічних суднах, що належать даній країні чи
орендовані (зафрахтовані) нею; л) товари, виготовлені в даній країні виключно з продукції,
зазначеної в підпунктах "а" -"к" цього пункту. 3. Для цілей визначення країни походження товару,
виготовленого в державі-учасниці Угоди ( 997_051 ), застосовується
кумулятивний принцип, що визначає походження того чи іншого товару
при його послідовній обробці/переробці. Якщо у виробництві кінцевого товару в одній з держав-учасниць
Угоди ( 997_051 ) використовується сировина чи матеріали, що
походять з інших держав-учасниць Угоди підтверджені сертифікатом
про походження товару форми СТ-1 і які піддаються поетапній
подальшій обробці в інших державах-учасницях Угоди, то країною
походження такого товару вважається країна, де він востаннє був
підданий обробці/переробці. При відсутності сертифіката про походження сировини чи
матеріалів форми СТ-1, визначення країни походження кінцевого
товару здійснюється на підставі критерію достатньої
обробки/переробки (підпункти "а", "б", "в" пункту 4 цих Правил). 4. У випадку участі у виробництві товару третіх країн, крім
держав-учасниць Угоди ( 997_051 ), визначення країни походження
кінцевого товару проводиться відповідно до критерію достатньої
обробки/переробки товару. Критерій достатньої обробки/переробки може виражатися: а) зміною "товарної позиції за ТН ЗЕД на рівні хоча б одного
з перших 4-х знаків, яка відбулася в результаті обробки/переробки; б) виконанням необхідних умов, виробничих і технологічних
операцій, достатніх для того, щоб товар вважався таким, що
походить з тієї країни, де ці операції мали місце; в) правилом адвалорної частки, коли вартість використаних
матеріалів чи додана вартість досягає фіксованої процентної частки
в ціні кінцевої продукції. Основним критерієм достатньої обробки/переробки є зміна
товарної позиції за ТН ЗЕД на рівні хоча б одного з перших 4-х
знаків; він застосовується стосовно всіх товарів, за винятком
товарів, включених до переліку умов, виробничих і технологічних
операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з
тієї країни, у якій вони мали місце (додаток 1, що є невід'ємною
частиною цих Правил). У цей перелік, як одна з його умов, може бути включене
правило адвалорної частки як самостійно, так і в поєднанні з
іншими критеріями достатньої обробки/переробки товару. У випадку, якщо застосовується правило адвалорної
частки, вартісні показники розраховуються: - для імпортованих матеріалів - за митною вартістю цих
матеріалів при їх ввезенні в країну, в якій здійснюється
виробництво кінцевої продукції, чи, при невідомому походженні
імпортованих матеріалів, за документально підтвердженою ціною
їхнього першого продажу на території країни, у якій здійснюється
виробництво кінцевої продукції; - для кінцевої продукції - за ціною на умовах "франко-завод"
("франко-склад") продавця. 5. Такими, що не відповідають критерію достатньої
обробки/переробки товару вважаються: а) операції по забезпеченню цілості товару під час збереження
чи транспортування; б) операції по підготовці товару до продажу і транспортування
(дроблення партії, формування відправлень, сортування,
переупаковка); в) прості складальні операції; г) змішування товарів (компонентів), що не призводить до
істотної відмінності отриманої продукції від початкових складових; д) забій худоби; е) комбінація двох чи більше зазначених вище операцій. 6. При визначенні країни походження товари в розібраному чи
незібраному вигляді (що поставляються декількома партіями, якщо
через виробничі чи транспортні умови неможливе їхнє відвантаження
однією партією, а також якщо партія товару розбита на кілька
партій в результаті помилки чи невірної адресації) можуть
розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар. Умовами застосування цього правила є: - попереднє повідомлення митного органу країни ввозу про
розбивку розібраного чи незібраного товару на кілька партій із
зазначенням причин такої розбивки, доданням докладної специфікації
кожної партії із зазначенням кодів товарів згідно з ТН ЗЕД,
вартості та країни походження товарів, що входять у кожну партію,
а також повідомлення про розбивку товару на кілька партій у
результаті помилки чи невірної адресації - при документальному
підтвердженні помилковості розбивки товару; - поставка всіх партій з однієї країни одним експортером;
ввезення і оформлення всіх партій товару через ту саму митницю; - поставка всіх партій товару в термін, що не перевищує шести
місяців з дати прийняття митної декларації. 7. Для визначення країни походження товару походження
використаної для їхнього виробництва теплової та електричної
енергії, машин, устаткування та інструментів не враховується. Пристрої, приладдя, запасні частини та інструменти,
призначені для використання з машинами, устаткуванням, апаратами
чи транспортними засобами, вважаються такими, що походять з тієї ж
країни, що і машини, устаткування, апарати чи транспортні засоби,
якщо дані пристрої, приладдя, запасні частини й інструменти
ввозяться та продаються в комплекті з вищевказаними машинами,
устаткуванням, апаратами чи транспортними засобами й у кількості,
що зазвичай поставляється з цими пристроями. Упаковка, у якій товар ввозиться на митну територію,
вважається такою, що походить з тієї ж країни, що і сам товар, за
винятком випадків, коли упаковка підлягає декларуванню окремо від
товару. У цьому випадку країна походження упаковки визначається
окремо. Для визначення країни походження товару, якщо упаковка, у
якій товар увозиться на митну територію, вважається такою, що
походить з тієї ж країни, що і сам товар, враховується тільки та
упаковка, у якій товар зазвичай реалізується в роздрібній
торгівлі, у тому числі при застосуванні правила "в" пункту 4
(правило адвалорної частки). 8. Якщо товар, походження якого відповідає умовам цих Правил,
використовується у виробництві іншого кінцевого товару, то вимоги
до походження, застосовувані до сировини, матеріалів,
комплектуючих, використаних для виробництва цього товару не
беруться до уваги при визначенні країни походження кінцевого
товару. 9. Товар користується режимом вільної торгівлі на митних
територіях держав-учасниць Угоди ( 997_051 ), якщо він відповідає
критеріям походження, установленим цими Правилами, а також: а) експортується на підставі договору/контракту між
резидентом однієї з держав-учасниць Угоди ( 997_051 ), і
резидентом іншої держави-учасниці Угоди і ввозиться з митної
території однієї держави-учасниці на митну територію іншої
держави-учасниці Угоди; б) ввозиться фізичною особою-резидентом держави-учасниці
Угоди ( 997_051 ) з митної території однієї з держав-учасниць на
митну територію іншої держави-учасниці Угоди. При цьому товар не повинен залишати території держав-учасниць
Угоди ( 997_051 ), крім випадків, якщо таке транспортування
неможливе в силу географічного положення держави-учасниці чи
окремої її території, а також випадків, погоджених компетентними
органами держав-учасниць Угоди, що експортують і імпортують
товари. 10. Для підтвердження країни походження товару в конкретній
державі-учасниці Угоди ( 997_051 ) необхідне подання митним
органам країни ввозу сертифіката про походження товару форми СТ-1
(додаток 2, що є невід'ємною частиною цих Правил) чи декларації
про походження товару. Декларація про походження товару являє собою заяву про країну
походження товару, зроблену виробником, продавцем або особою, що
переміщує товари, на комерційному рахунку або іншому документі, що
має відношення до товару. Сертифікат про походження товару оформлюється, як правило, на
кожну окрему поставку товару, що здійснюється одним чи декількома
транспортними засобами тому самому одержувачу вантажу від того
самого відправника вантажу. 11. При експорті товарів з держав-учасниць Угоди ( 997_051 )
сертифікат про походження товару видається уповноваженим органом
відповідно до національного законодавства держави-експортера. Сертифікат оформлюється на спеціальному, захищеному бланку
формату А4 (210 х 297 мм), виготовленому типографським способом.
Термін дії сертифіката форми СТ-1 складає 12 місяців з дня видачі. Держави-учасниці Угоди ( 997_051 ) обмінюються зразками
сертифікатів форми СТ-1, печаток органів і підписів осіб,
уповноважених засвідчувати сертифікати. Без надання зазначених
зразків сертифікати вважаються недійсними, і на товари не
поширюються преференції, передбачені Угодою. 12. Заповнення сертифіката про походження товару форми СТ-1
повинне відповідати наступним вимогам: графа 1 - "Відправник/експортер (найменування і поштова
адреса)". Допускається запис відповідно до свідоцтва про
реєстрацію підприємства. У разі, якщо відправник і експортер є
різними юридичними особами, слід зазначати, що відправник
(найменування і поштова адреса) діє "за дорученням" експортера
(найменування і поштова адреса); графа 2 - "Одержувач/імпортер (найменування і поштова
адреса)". У разі, якщо одержувач та імпортер є різними юридичними
особами, слід зазначати, що одержувач (найменування і поштова
адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування і поштова
адреса); графа 3 - "Засоби транспорту і маршрут проходження (наскільки
це відомо)"; графа 4 - вказується номер сертифіката (реєстраційний і/чи
номер бланка), його форма, країна, що видала сертифікат, і країна,
для якої цей сертифікат призначений; графа 5 - "Для службових відміток". Вносяться службові
примітки державних контролюючих органів країн експорту, транзиту
і/чи одержання товару, а також при необхідності такі записи:
"Дублікат", "Виданий замість сертифіката", "Виданий згодом",
"Кумуляція СНД"; графа 6 - "Номер". Указується порядковий номер товару; графа 7 - "Кількість місць і вид упаковки"; графа 8 - "Опис товару". Вказується комерційне найменування
товару й інші відомості, що дозволяють зробити однозначну
ідентифікацію товару щодо заявленого для цілей митного оформлення. У разі недостатності місця на лицьовій стороні для заповнення
графи допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про
походження товару (додаток 3), що заповнюється у встановленому
порядку (завірений підписом, печаткою і має той самий порядковий
номер, що і бланк сертифіката). Заповнення сертифіката на
зворотному боці не допускається; графа 9 - "Вага брутто/нетто (кг)". Вказуються вагові або
кількісні характеристики товару; розбіжність між фактичною
кількістю товару і зазначеною у сертифікаті не повинна
перевищувати 5%; графа 10 - "Номер і дата рахунка-фактури". Вказуються
відомості про рахунок фактуру чи рахунок-проформу, чи інший
документ, що відбиває фінансово-кількісні параметри товару (при
здійсненні довгострокових контрактів, коли вантаж йде залізничним
транспортом від того самого відправника вантажу тому самому
одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове); графа 11 - "Посвідчення". Заповнюється уповноваженим органом
і містить його найменування, адресу, печатку і дату засвідчення
відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище й
ініціали особи, уповноваженої засвідчувати сертифікат; графа 12 - "Декларація заявника". Указується країна, у якій
товар був цілком вироблений або піддався достатній переробці, дата
декларування відомостей про країну походження товару, а також
проставляються печатка заявника і підпис, прізвище і ініціали
уповноваженої особи заявника. У тому випадку, якщо товар вивозиться (ввозиться) фізичною
особою - резидентом однієї з держав-учасниць Угоди ( 997_051 ),
сертифікат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких
особливостей: графа 1 - П.І.Б., адреса відправника вантажу; графа 2 - при наявності даних - П.І.Б., адреса одержувача
вантажу, а також відмітка "Для вільного обігу"; графа 5 і графа 10 при відсутності даних можуть залишатися
незаповненими; графа 12 засвідчується підписом відправника вантажу з
зазначенням дати та П.І.Б. відправника вантажу. Інструкція щодо оформлення і видачі сертифікатів походження
товару розробляється і затверджується національним уповноваженим
органом держави-учасниці Угоди ( 997_051 ). 13. У разі втрати чи пошкодження сертифіката про походження
товару видається офіційно завірений його дублікат. При видачі
дубліката в пункті 11 "Уповноважений орган" вказується дата видачі
дубліката, а в пункті 5 "Для службових приміток" вказуються слово
Дублікат", номер і дата оригіналу загубленого сертифіката форми
СТ-1. Дублікат сертифіката набуває чинності з дати видачі
оригіналу; сумарний термін дії оригіналу і дубліката не може
перевищувати 12 місяців. Сертифікат може бути виданий після відвантаження товару на
підставі письмової обгрунтованої заяви замовника, при цьому
замовник разом з пакетом передбачених документів надає
уповноваженому органу з сертифікації підтвердження фактичного
відвантаження товару (експортна декларація з оцінкою митниці). У
цьому випадку в графі 5 сертифіката вказується: "Виданий згодом". При анулюванні з будь-яких причин раніше виданого сертифіката
в графу 5 вноситься запис "Виданий замість сертифіката" із
зазначенням номера і дати анульованого сертифіката (сертифікату,
виданому замість іншого сертифіката, присвоюється новий порядковий
номер). При застосуванні кумулятивного принципу в графу вноситься
запис "Кумуляція СНД" із зазначенням номерів сертифікатів форми
СТ-1 і країн, в яких вона видавалася. При реекспорті в іншу державу графа заповнюється відповідно
до пункту 18 цих Правил. 14. Заповнення сертифіката здійснюється у трьох екземплярах
(перший є оригіналом, другий і третій - копіями, виконаними на
незахищених бланках) у віддрукованому вигляді російською мовою.
Наявність підчищень у сертифікаті неприпустима. Виправлення в сертифікат вносяться шляхом закреслення
помилкової інформації і надрукування скоректованих відомостей, що
завіряються потім підписом і печаткою уповноваженого органу
держави. 15. Оригінал сертифіката походження товару подається разом з
вантажною митною декларацією й іншими документами, необхідними для
здійснення митного оформлення. 16. У разі виникнення сумнівів щодо бездоганності сертифіката
чи відомостей, що містяться в ньому, митний орган країни ввозу
товару може звернутися до уповноваженого органу, що засвідчив
сертифікат, чи до компетентних органів країни походження товару з
мотивованим проханням повідомити додаткові або уточнюючі
відомості, включаючи прохання, пов'язані зі звичайними вибірковими
перевірками сертифікатів. 17. Випадки, коли у якості документа, що підтверджує країну
походження товару, може бути подана декларація про походження
товару, а також коли подання документів про походження товару не
обов'язкове, визначаються відповідно до національного
законодавства країни ввезення. 18. При реекспорті товарів у рамках держав-учасниць Угоди
( 997_051 ) можлива видача замінних сертифікатів за наявності
сертифіката форми СТ-1 країни походження товару. При цьому в
пункті 5 сертифіката зазначається: "Сертифікат виданий на підставі сертифіката країни
походження" (із вказівкою номера і дати). При реекспорті товарів у рамках держав-учасниць Угоди
( 997_051 ), виготовлених на їхніх територіях і завезених на митні
території держав-учасниць до введення в дію Правил визначення
країни походження товару від 24 вересня 1993 року ( 997_055 ),
можлива видача сертифіката походження товару форми СТ-1 з
позначкою в графі 5 "Товар виготовлений у ____ (країна) у ___
році". Країна походження вказується відповідно до підтверджуючих
документів на товар. Видача сертифіката можлива в кожній з
держав-учасниць Угоди з оцінкою про виробника і його місце
знаходження. 19. Товар не вважається таким, що походить з цієї країни,
доки не будуть представлені документи і/чи відомості, що
підтверджують його походження. 20. Ненадання правильно оформленого сертифіката походження
товару чи відомостей про походження товару не є підставою для
їхньої затримки митними органами, за винятком випадків,
передбачених національними законодавствами держав-учасниць Угоди
( 997_051 ). Товари, походження яких не встановлене, чи походження яких
встановлене, але при цьому щодо них не може бути застосований
режим вільної торгівлі через відсутність необхідних для цих цілей
документів, пропускаються в країну ввозу відповідно до вимог
тарифного і нетарифного регулювання країни-імпортера. Митним органом держави-учасниці Угоди ( 997_051 ) може бути
відмовлено в пропуску товару лише за наявності достатніх підстав
думати, що товар походить з країни, товари якої не підлягають
пропуску в країну ввозу відповідно до міжнародних угод, що діють
для цієї держави, і/чи його національного законодавства. 21. До товарів, зазначених в абзаці 2 пункту 20, може
застосовуватися (відновлюватися) режим вільної торгівлі на митних
територіях держав-учасниць Угоди ( 997_051 ) за умови одержання
належного посвідчення про їхнє походження (за формою СТ-1) чи
інших необхідних документів протягом одного року з дати митного
оформлення. 22. Копії сертифікатів, а також будь-яка пов'язана з ними
документація, що підтверджує походження товару, зберігаються
протягом трьох років уповноваженим органом країни експортера.
Додаток 1

до Правил визначення

країни походження товарів
Перелік

умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні

яких товар вважається таким, що походить з тієї країни,

в якій вони мали місце
Примітка 1 1.1. У перших двох колонках цього Переліку вказуються дані
про продукт, отриманий в результаті обробки/переробки сировини чи
матеріалів. У першій колонці Переліку наводиться код продукту за
ТН ЗЕД, у другій - опис продукту відповідно до коду, зазначеного у
першій колонці. Для кожного конкретного продукту, описаного в
перших двох колонках, умови, виробничі чи технологічні операції,
що визначають його походження (далі - умови й операції), зазначені
в третій колонці. Товари в переліку визначаються виключно кодом товару за ТН
ЗЕД; найменування товару наведено тільки для зручності
користування. У разі, якщо коду товару за ТН ЗЕД передує прийменник "з", це
вказує на те, що умови й операції в третій колонці застосовуються
тільки до товарів, що класифікуються в даній товарній позиції і
зазначені в другій колонці. У цьому разі варто керуватися також
найменуванням товару. 1.2. У разі, якщо в першій колонці наводяться номери
декількох товарних чи позицій номер групи й одночасно з цим у
другій колонці є узагальнений опис продуктів, то відповідні умови
й операції, зазначені в третій колонці, застосовуються до всіх
продуктів, що класифікуються відповідно до ТН ЗЕД у товарних
позиціях, зазначених у першій колонці, чи до кожної з товарних
позицій, зазначених у першій колонці. 1.3. У разі, якщо стосовно частини товарів, що класифікуються
в одній і тій самій товарній позиції, застосовуються одні умови й
операції, а стосовно іншої (інших) частини (частин) застосовуються
інші умови й операції, то в другій колонці є відповідна кількість
абзаців, у кожному з яких наводиться конкретний опис товарів, і
відповідно в третій колонці вказуються умови й операції, що
відносяться товарів, опис яких наведено у тому чи іншому абзаці
другої колонки. Примітка 2 2.1. Термін "виготовлення" означає виконання будь-яких видів
виробничих чи технологічних операцій, збирання чи будь-які
особливі операції включно. При цьому варто мати на увазі положення
примітки 3.4. 2.2. Термін "матеріал" означає будь-які інгредієнти,
сировину, складові елементи, частини і т.п., використані для
виготовлення продукту. 2.3. Термін "продукт" означає виготовлений продукт, навіть
якщо він призначається для подальшого використання в інших
виробничих операціях. 2.4. Термін "товар" означає і матеріали, і продукти. Примітка 3 3.1. Умови й операції, зазначені в третій колонці цього
Переліку, повинні здійснюватися тільки стосовно використаних для
виготовлення продукту матеріалів, що не походять з території
держав-учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі
( 997_051 ) (далі - матеріали іноземного походження). Обмеження,
визначені умовами й операціями в третій колонці, так само
поширюються тільки щодо використаних для виготовлення продукту
матеріалів іноземного походження. 3.2. У разі, якщо умовами й операціями встановлено, що у
виробництві продукту можуть бути використані матеріали будь-яких
товарних позицій, це означає, що матеріали, що класифікуються в
тій самій товарній позиції, що і продукт, так само можуть бути
використані за умови дотримання особливих обмежень, що можуть бути
визначені умовами й операціями. 3.3. У разі, якщо продукт, виготовлений з матеріалів
іноземного походження, набуває статусу походження з
держави-учасниці Угоди ( 997_051 ), де здійснюється його переробка
в силу зміни товарної позиції в силу особливої умови, що
стосується його, або операції відповідно до Переліку, і потім
використовується як матеріал для виробництва іншого продукту, то
умови й операції, застосовувані щодо продукту, при виготовленні
якого він використовується, до нього не застосовуються. 3.4. Якщо стосовно того чи іншого продукту досягається
виконання критерію достатньої обробки/переробки (пункт 4 Правил) в
результаті проведення операцій навіть за рахунок перерахованих у
пункті 5 Правил, то цей продукт не буде вважатися таким, що
походить з тієї країни, де ці операції мали місце. 3.5. Об'єктом застосування умов і операцій є той чи інший
продукт, визначений у якості самостійного об'єкта класифікації
відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД. У разі
визначення походження наборів продуктів, що класифікуються як такі
у силу 3-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД, об'єктом
застосування умов і операцій вважається кожен окремий елемент, що
входить до складу набору. Відповідно: - продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з
ряду частин і класифікується відповідно до положень ТН ЗЕД як
єдиний товар, у цілому розглядається як об'єкт застосування умов і
операцій; - якщо партія товарів складається з ідентичних продуктів, що
класифікуються в одній і тій самій товарній позиції ТН ЗЕД, то
кожен продукт повинен розглядатися окремо для цілей застосування
умов і операцій; - якщо в силу 5-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД
упаковка класифікується разом із продуктами, що знаходяться у ній,
то упаковка має розглядатися як складова частина товару при
визначенні походження цього товару. 3.6. Продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з
ряду частин і класифікується відповідно до правил класифікації
товарів за ТН ЗЕД як єдиний товар, має розглядатися як такий, що
задовольняє умови і операції, якщо всі його складові задовольняють
таким умовам і операціям. Якщо частина складових цього продукту
задовольняє, а частина не задовольняє умови і операції, то цей
продукт буде вважатися таким, що задовольняє умови і операції у
разі, якщо вартість складових, які задовольняють умови і операції,
не перевищує 15% ціни франко-заводу цього продукту. Примітка 4 4.1. Умови й операції, наведені в третій колонці цього
Переліку, встановлюють мінімальний обсяг виконання виробничих чи
технологічних операцій. Виконання встановлених виробничих чи
технологічних операцій у меншому обсязі не визначає походження
продукту. 4.2. У разі, якщо умовами й операціями, наведеними в
Переліку, встановлено, що продукт може бути виготовлений з більш
ніж одного матеріалу, це означає, може бути використаний один чи
більше матеріалів. При цьому не обов'язково, щоб використовувалися
всі матеріали. Однак якщо в рамках однієї умови чи операції існує будь-яке
обмеження, встановлене стосовно одного матеріалу, і одночасно з
цим існують інші обмеження, встановлені стосовно інших матеріалів,
то ці обмеження застосовуються тільки щодо тих матеріалів, які
реально були використані при виготовленні продукту. 4.3. У разі, якщо умовами й операціями, наведеними у списку,
встановлено, що продукт має бути виготовлений з певного матеріалу,
це означає, що ця умова не є перешкодою для використання інших
матеріалів, що у силу їхньої природи не зможуть порушити положення
цієї умови чи операції. (Наприклад: якщо умовами й операціями
особливо обумовлюється використання хлібних злаків чи їхніх
похідних, це не перешкоджає використанню мінеральних солей,
хімічних та інших добавок, що не виробляються з хлібних злаків.)
------------------------------------------------------------------ Код ТН ЗЕД СНД| Найменування товару |Умови, виробничі й | | |технологічні операції, | | |необхідні для надання | | |товару статусу походження | | |при використанні у | | |виробництві товару третіх | | |країн | --------------+----------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | --------------+----------------------+--------------------------| 0201 |М'ясо великої рогатої |Виготовлення з матеріалів| |худоби, свіже чи |будь-яких позицій, крім| |охолоджене |м'яса великої рогатої| | |худоби, мороженого позиції| | |0202 | --------------+----------------------+--------------------------| 0202 |М'ясо великої рогатої|Виготовлення з матеріалів| |худоби, морожене |будь-яких позицій, крім| | |м'яса великої рогатої| | |худоби, свіжого чи| | |охолодженого позиції 0201 | --------------+----------------------+--------------------------| 0206 |Харчові субпродукти|Виготовлення з матеріалів| |великої рогатої|будь-яких позицій, крім| |худоби, свиней, овець,|кістяків позицій 0201 0205| |кіз, коней, ослів,| | |мулів чи віслюків,| | |свіжі, охолоджені чи| | |морожені | | --------------+----------------------+--------------------------| 0207 |М'ясо і харчові|Виготовлення з матеріалів| |субпродукти домашньої|будь-яких позицій в умовах| |птиці, зазначеної в|спеціалізованого | |товарний позиції 0105,|виробництва відповідно до| |свіжі, охолоджені чи|технології | |морожені |обробки/переробки | --------------+----------------------+--------------------------| 0210 |М'ясо і харчові м'ясні|Виготовлення з матеріалів| |субпродукти, солоні, у|будь-яких позицій, крім| |розсолі, сушені чи|м'яса і харчових м'ясних| |копчені; харчове|субпродуктів позицій| |борошно з м'яса чи|0201-0206 і 0208 чи| |м'ясних субпродуктів |печінки птиці позиції 0207| --------------+----------------------+--------------------------| 0402 |Молоко і вершки,|Виготовлення з матеріалів| |згущені чи з|будь-яких позицій. | |додаванням цукру чи|Однак вартість| |інших підсолоджуючих|використаних матеріалів| |речовин |тієї самої позиції, що і| | |готовий продукт, не| | |повинна перевищувати 40%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 0408 |Яйця птиці, без|Виготовлення з матеріалів| |шкаралупи, і яєчні|будь-яких позицій, за| |жовтки, свіжі, сушені,|винятком яєць птиці| |зварені на пару чи у|позиції 0407 | |киплячій воді,| | |формовані, морожені чи| | |консервовані іншим| | |способом, з додаванням| | |чи без додавання цукру| | |чи інших| | |підсолоджуючих речовин| | --------------+----------------------+--------------------------| 0506 |Кістки і роговий|Виготовлення, при якому| |стрижень, необроблені,|використовуються матеріали| |знежирені, піддані|групи 02 | |первинній обробці (без| | |надання форми),| | |оброблені кислотою чи| | |дежелатинізовані; | | |порошок і відходи цих| | |продуктів | | --------------+----------------------+--------------------------| 0710 40 000 |Цукрова кукурудза|Виготовлення з цукрової| |(сира чи зварена у|кукурудзи, свіжої чи| |воді чи на пару),|охолодженої | |морожена | | --------------+----------------------+--------------------------| 0711 90 300 |Кукурудза цукрова|Виготовлення з цукрової| |консервована для|кукурудзи, свіжої чи| |нетривалого |охолодженої | |зберігання, але в| | |такому вигляді| | |непридатна для| | |безпосереднього | | |вживання в їжу | | --------------+----------------------+--------------------------| 0901 |Кава, смажена чи|Виготовлення з матеріалів| |несмажена з кофеїном|будь-яких позицій за умови| |чи без кофеїну; кавове|виконання технологічних| |лушпиння й оболонки|операцій по складанню| |зерен кави; замінники|рецептури й обсмажуванню | |кави, що містять каву| | |в будь-якій пропорції | | --------------+----------------------+--------------------------| 0902 |Чай ароматизований чи|Виготовлення, при якому| |неароматизований |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 1106 10 000 |Борошно тонкого і|Виготовлення з матеріалів| |грубого помолу і|будь-яких позицій, при| |порошок із сушених|якому вартість усіх| |бобових овочів|використаних матеріалів не| |товарної позиції 0713 |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 1301 |Шелак природний|Виготовлення з матеріалів| |неочищений; природні|будь-яких позицій, при| |камеді, смоли,|якому вартість| |гумісмоли та живиця|використаних матеріалів| |(наприклад, бальзами) |позиції 1301 не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 1501 00 |Жир свинячий| | |(включаючи лярд) і жир| | |домашньої птиці, крім| | |жиру товарних позицій| | |0209 чи 1503: | | |- Жири з кісток і/чи|Виготовлення з матеріалів| |відходів; |будь-якої позиції, за| | |винятком матеріалів| | |позицій 0203, 0206 чи| | |0207, чи 0506; | |- Інші |виготовлення з м'яса чи| | |субпродуктів свиней| | |позицій 0203 чи 0206, чи| | |м'яса або субпродуктів| | |птиці позицій 0207 | --------------+----------------------+--------------------------| з 1502 00 |Жир великої рогатої| | |худоби, овець чи кіз,| | |крім жиру товарної| | |позиції 1503: | | |Жири з кісток і/чи|Виготовлення з матеріалів| |відходів |будь-якої позиції за| | |винятком матеріалів| | |позицій 0201, 0202, 0204| | |чи 0206, чи 0506 | --------------+----------------------+--------------------------| 1504 - |Жири, олії та їхні|Виготовлення з матеріалів| 1506 00 000 |фракції, з риб чи|будь-яких позицій за умови| |морських ссавців,|виконання наступних| |нерафіновані чи|технологічних операцій: | |рафіновані, але без|- витопка; | |зміни їхнього|- випарювання; | |хімічного складу;|- очищення | |хутряний жир (жиропіт)| | |і жирові речовини,| | |отримані з нього| | |(включаючи ланолін);| | |інші жири й олії| | |тваринні і їхні| | |фракції, нерафіновані| | |чи рафіновані, але без| | |зміни їхнього| | |хімічного складу | | --------------+----------------------+--------------------------| з 1507-1515 |Олії сирі рослинні; |Механічне очищення шляхом:| |олії гідратовані; |- відстоювання, | |олії рафіновані |фільтрування; | |недезодоровані; |- центрифугування; | |олії рафіновані |- обробки гарячою водою чи| |дезодоровані |парою; | | |- нейтралізації лугом; | | |- обробки різкою парою під| | |вакуумом | --------------+----------------------+--------------------------| 1701 |Цукор тростинний чи|Виготовлення з матеріалів| |буряковий і хімічно|будь-яких позицій за умови| |чиста сахароза, у|виконання технологічних| |твердому стані |операцій з клерування (для| | |цукру тростинного),| | |сатурації, сульфітації,| | |фільтрації та інших| | |подальших операцій (для| | |цукру тростинного і| | |бурякового) | --------------+----------------------+--------------------------| 1702 50 000 |Фруктоза хімічно|Виготовлення з матеріалів| 1702 90 100 |чиста; Мальтоза|будь-яких позицій, у тому| |хімічно чиста |числі з інших матеріалів| | |позиції 1702 | --------------+----------------------+--------------------------| 1806 |Шоколад та інші готові|Виготовлення з матеріалів| |харчові продукти, що|будь-яких позицій. | |містять какао |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |тієї ж позиції, що і| | |готовий продукт, не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 1905 |Хліб, мучні|Виготовлення, при якому| |кондитерські вироби,|вартість усіх використаних| |тістечка, печиво та|матеріалів не повинна| |інші хлібобулочні і|перевищувати 50% ціни| |мучні кондитерські|кінцевої продукції | |вироби, що містять чи| | |не містять какао;| | |вафельні пластини,| | |порожні капсули,| | |придатні для| | |використання у| | |фармацевтичних цілях,| | |вафельні облатки для| | |запечатування, рисовий| | |папір і аналогічні| | |продукти | | --------------+----------------------+--------------------------| 2101 30 910 |Екстракти, есенції і|Виготовлення за умови| (крім |концентрати |виконання основних| 2101 30 110) |обсмаженого цикорію |технологічних операцій: | | |подрібнення; екстрагування| | |чи концентрування | --------------+----------------------+--------------------------| 2103 30 900 |Гірчиця готова |Виготовлення з гірчичного| | |порошку | --------------+----------------------+--------------------------| з 2106 |Цукрові сиропи з|Виготовлення, при якому| |додаванням ароматичних|вартість усіх використаних| |речовин чи барвників |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2106 90 200 |Складені спиртові|Виготовлення, при якому| |напівфабрикати, що|вартість усіх використаних| |використовуються для|матеріалів не повинна| |виготовлення напоїв |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2204 |Вина виноградні|Виготовлення з матеріалів| |натуральні, кріплені|будь-яких позицій за умови| |включно; сусло|виконання технологічних| |виноградне, крім|операцій з купажування,| |зазначеного в товарній|фільтрації та інших| |позиції 2009 |подальших операцій. | | |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |позиції 2204 не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2205 |Вермути і вина|Виготовлення з матеріалів| |виноградні натуральні|будь-яких позицій за умови| |інші з додаванням|виконання технологічних| |рослинних чи|операцій з купажування,| |ароматичних екстрактів|фільтрації та інших| | |подальших операцій. | | |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |тієї ж позиції, що і| | |продукт, не повинний| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2206 00 |Напої інші зброджені|Виготовлення з матеріалів| |(сидр яблучний, перрі|будь-яких позицій за умови| |[сидр грушевий], напій|виконання технологічних| |медовий); суміші зі|операцій з купажування,| |зброджених напоїв і|фільтрації та інших| |суміші зброджених|подальших операцій | |напоїв і| | |безалкогольних напоїв,| | |в іншому місці не| | |поіменовані | | --------------+----------------------+--------------------------| з 2208 |Виноградні дистиляти:|Виготовлення з матеріалів| |лікери та інші|будь-яких позицій за умови| |спиртові напої, що|виконання технологічних| |містять виноградні|операцій з купажування,| |дистиляти; коньяк |фільтрації та інших| | |подальших операцій. | | |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |тієї ж позиції, що і| | |продукт, не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2309 |Продукти, що|Виготовлення, при якому| |використовуються в|вартість усіх використаних| |годівлі тварин |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 25 |Сіль, сірка, землі та|Виготовлення з матеріалів| |каміння; штукатурні|будь-яких позицій в умовах| |матеріали, вапняк і|спеціалізованого | |цемент |виробництва відповідно до| | |технології | | |обробки/переробки; | | |збагачення вугіллям,| | |очищення, мелення твердих| | |кристалів, обрізання,| | |кальцинування | --------------+----------------------+--------------------------| 2504 |Графіт природний |Збагачення вмісту вуглецю,| | |очищення і подрібнення| | |сировини | --------------+----------------------+--------------------------| 2515 12 500 |Мармур, травертин,|Видобуток природного| |розпиляні чи поділені|каменю, розпилювання | |іншим способом на| | |блоки чи плити| | |прямокутної (включаючи| | |квадратну) форми,| | |плити товщиною більш 4| | |см, але не більш 25 см| | --------------+----------------------+--------------------------| 2516 |Граніт, порфір,|Видобуток природного| |базальт, піщаник і|каменю, розпилювання | |камінь для монументів| | |чи будівництва інший,| | |грубо подрібнені чи| | |неподрібнені, | | |розпиляні чи| | |нерозпиляні, або| | |розділені іншим| | |способом на блоки чи| | |плити прямокутної| | |(включаючи квадратну)| | |форми | | --------------+----------------------+--------------------------| 2518 |Доломіт кальцинований|Видобуток, подрібнення,| |чи некальцинований;|розпилювання, здрібнювання| |доломит грубо| | |подрібнений чи| | |розпиляний, або| | |розділений іншим| | |способом на блоки чи| | |плити прямокутної| | |(включаючи квадратну)| | |форми; доломіт| | |агломерований | | |(включаючи гудроновий)| | --------------+----------------------+--------------------------| з 2519 |Карбонат магнію|Виготовлення, при якому| |природний (магнезит)|всі використані речовини| |подрібнений і|повинні класифікуватися в| |поміщений у герметично|позиції, відмінної від| |закупорені ємності;|позиції продукту, крім| |окис магнію, крім|натурального карбонату| |магнезії |магнію (магнезит) | |електроплавленої і| | |магнезії перепаленої| | |(агломерованої) | | --------------+----------------------+--------------------------| 2524 00 |Азбест |Виготовлення з азбестового| | |мінералу азбесту (0-6) | --------------+----------------------+--------------------------| 2525 |Слюда, у тому числі|Розщеплення, обрізка,| |щипана; |подрібнення | |слюдяні відходи | | --------------+----------------------+--------------------------| 2707 50 100 |Суміші ароматичних|Операції з рафінування| |вуглеводнів інші, 65|і/чи одна чи кілька певних| |об.% яких чи більше|обробок. Інші операції,| |(включаючи втрати)|при яких усі використані| |переганяється при|матеріали повинні| |температурі до 250|класифікуватися в позиції,| |град. C за методом|відмінній від позиції| |ASTM D 86 для|продукту. | |використання в якості|Однак може| |палива |використовуватися матеріал| | |тієї самої позиції, що й| | |один продукт, за умови,| | |якщо його вартість не| | |перевищує 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2709 00 |Нафта сира і|Виготовлення з матеріалів| |нафтопродукти сирі,|будь-яких позицій за умови| |отримані з|виконання технологічних| |бітумінозних мінералів|операцій з пірогеної| | |перегонки бітумінозних| | |матеріалів і деструктивної| | |перегонки бітумінозних| | |мінералів | --------------+----------------------+--------------------------| 2710 00 |Нафта і нафтопродукти,|Операції з рафінування| |отримані з|і/чи одна чи кілька певних| |бітумінозних |обробок. Інші операції,| |мінералів, за винятком|при яких усі використані| |сирих; продукти, в|матеріали повинні| |іншому місці не|класифікуватися в позиції,| |поіменовані, що|відмінній від позиції| |містять 70 об.% чи|продукту. | |більше нафти чи|Однак матеріали тієї самої| |нафтопродуктів, |позиції, що і виріб,| |отриманих з|можуть використовуватися| |бітумінозних |за умови, якщо їхня| |матеріалів, причому ці|вартість не перевищує 50%| |продукти є основними|ціни кінцевої продукції | |складовими | | --------------+----------------------+--------------------------| 2711 |Гази нафтові і| | |вуглеводні газоподібні| | |інші | | --------------+----------------------+--------------------------| 2712 |Вазелін нафтовий| | |(петролатум); парафін,| | |віск нафтовий| | |мікрокристалічний, гач| | |парафіновий, озокерит,| | |віск буровугільний,| | |віск торф'яний, інші| | |мінеральні воски й| | |аналогічні продукти,| | |отримані в результаті| | |синтезу чи інших| | |процесів, забарвлені| | |чи незабарвлені | | --------------+----------------------+--------------------------| 2713 |Кокс нафтовий, бітум|Операції з рафінування| |нафтовий та інші|і/чи одна чи кілька| |залишки від переробки|визначених обробок. Інші| |нафти, у тому числі|операції, у яких усі| |отриманої з|використані матеріали| |бітумінозних порід |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту | --------------+----------------------+--------------------------| 2714 |Бітум і асфальт,|Однак матеріали тієї самої| |природні; сланці,|позиції, що і продукт,| |бітумінозні чи|можуть використовуватися| |нафтоносні і піщаники|за умови, якщо їхня| |бітумінозні: |вартість не перевищує 50%| |асфальтити й|ціни кінцевої продукції | |асфальтові породи | | --------------+----------------------+--------------------------| 2715 00 |Суміші бітумні,| | |засновані на| | |природному асфальті,| | |природному бітумі,| | |нафтовому бітумі,| | |мінеральних смолах чи| | |пеку мінеральних смол| | |(наприклад, бітумні| | |мастики, асфальтові| | |дорожні покриття) | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 28 |Продукти неорганічної|Виготовлення, при якому| |хімії: сполуки|всі використані матеріали| |неорганічні чи|повинні класифікуватися в| |органічні дорогоцінних|позиції, відмінній від| |металів, |позиції продукту. | |рідкоземельних |Однак матеріали однієї і| |металів, радіоактивних|тієї ж позиції можуть| |елементів чи ізотопів,|використовуватися за| |крім продукції|умови, якщо їхня вартість| |підсубпозицій 2811 29|не перевищує 20% ціни| |100, 2818 20 000, 2821|кінцевої продукції | |20 000, 2833 22 000,| | |для яких правила, що| | |застосовуються, | | |викладаються далі | | --------------+----------------------+--------------------------| з 2811 29 100 |Оксид сірки (VI)|Виготовлення з двоокису| |(сірчаний ангідрид) |сірки | --------------+----------------------+--------------------------| 2818 20 000 |Оксид алюмінію,|Виготовлення з матеріалів| |відмінний від штучного|будь-яких позицій в умовах| |корунду |спеціалізованого | | |виробництва відповідно до| | |технології | | |обробки/переробки | --------------+----------------------+--------------------------| 2821 20 000 |Фарби земляні|Випалювання чи| |[барвники мінеральні] |перемелювання земляних| | |фарб | --------------+----------------------+--------------------------| 2833 22 000 |Сульфат алюмінію |Виготовлення, при якому| | |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 29 |Органічні хімічні|Виготовлення з матеріалів| |сполуки, крім сполук|будь-яких позицій, при| |позицій з 2901, з|якому всі використані| |2902, 2905 19 100,|матеріали повинні| |2915, 2932 99 300,|класифікуватися в позиції,| |2932 99 700, 2933,|відмінній від позиції| |2934, для яких|продукту. | |правила, що|Однак матеріали тієї самої| |застосовуються |позиції, що і продукт,| |викладаються далі |можуть використовуватися| | |за умови, якщо їхня| | |вартість не перевищує 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 2901 |Вуглеводні ациклічні,|Операції з рафінування| |для використання у|і/чи одна чи кілька певних| |якості палива чи|обробок. Інші операції,| |пального |при яких усі використані| | |матеріали повинні| | |класифікуватися в позиції,| | |відмінній від позиції| | |продукту. | | |Однак речовини тієї самої| | |позиції, що і матеріал,| | |можуть використовуватися| | |за умови, якщо їхня| | |вартість не перевищує 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 2902 |Циклами і циклени|Операції з рафінування| |(крім азулена),|і/чи одна чи кілька| |бензол, толуол,|визначених обробок. Інші| |ксилоли, призначені|операції, при яких усі| |для використання у|використані матеріали| |якості пального чи|повинні класифікуватися в| |палива |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак речовини тієї самої| | |позиції, що і матеріал,| | |можуть використовуватися| | |за умови, якщо їхня| | |вартість не перевищує 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2905 19 100 |Алкоголяти металів |Виготовлення з матеріалів| | |будь-якої позиції, у тому| | |числі з інших матеріалів| | |позиції 2905. | | |Однак алкоголяти металів| | |цієї позиції можуть| | |використовуватися за| | |умови, що їхня вартість не| | |перевищує 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2915 |Кислоти ациклічні|Виготовлення з матеріалів| |монокарбонові насичені|будь-яких позицій. | |та їх ангідриди,|Однак вартість| |галогенангідриди, |використаних матеріалів| |пероксиди і|позицій 2915 чи 2916 не| |пероксикислоти; їх|повинна перевищувати 50%| |галогеновані, |ціни кінцевої продукції | |сульфовані, нітровані| | |чи нітрозовані похідні| | --------------+----------------------+--------------------------| 2932 99 300 |Внутрішні ефіри прості|Виготовлення з матеріалів| | |будь-яких позицій. | | |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |позиції 2909 не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2932 99 700 |Інші циклічні ацетали|Виготовлення з матеріалів| |і внутрішні|будь-яких позицій, у тому| |гемиацетали, що|числі з інших матеріалів| |містять чи не містять|позиції 2932 | |інші функціональні| | |групи з вмістом кисню,| | |та їх галогеновані,| | |сульфоновані, | | |нітровані чи| | |нітрозовані похідні | | --------------+----------------------+--------------------------| 2933 |Сполуки |Виготовлення з матеріалів| |гетероциклічні, що|будь-яких позицій. | |містять лише|Однак вартість| |гетероатом(и) азоту |використаних матеріалів| | |позицій 2932 чи 2933 не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 2934 |Нуклеїнові кислоти та|Виготовлення з матеріалів| |їх солі;|будь-яких позицій. | |гетероциклічні сполуки|Однак вартість| |інші |використаних матеріалів| | |позицій 2932, 2933 чи 2934| | |не повинна перевищувати| | |20% ціни кінцевої| | |продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 30 |Фармацевтична |Виготовлення, при якому| |продукція, крім|усі використані матеріали| |товарів позицій 3002,|повинні класифікуватися в| |3003, 3005 і 3006 60,|позиції, відмінній від| |для яких правила, що|позиції продукту. | |застосовуються, |Однак матеріали тієї самої| |викладаються далі |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, якщо їхня| | |вартість не перевищує 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3002 |Кров людська; кров|Виготовлення з матеріалів| |тварин, приготовлена|будь-яких позицій, у тому| |для використання в|числі з інших матеріалів| |терапевтичних, |позиції 3002. | |профілактичних чи|Однак матеріали позиції| |діагностичних цілях;|3002 можуть| |сироватки імунні|використовуватися тільки| |(антисироватки) і|за умови, якщо їхня| |фракції крові інші і|вартість не перевищує 50%| |модифіковані |ціни кінцевої продукції | |імунологічні продукти,| | |у тому числі отримані| | |біотехнологічним | | |шляхом: вакцини,| | |токсини, культури| | |мікроорганізмів (крім| | |дріжджів) і аналогічні| | |продукти | | --------------+----------------------+--------------------------| 3003 |Лікарські засоби|Виготовлення з матеріалів| |[ліки] (крім товарів|будь-яких позицій. | |товарних позицій 3002,|Однак вартість| |3005 чи 3006), що|використаних матеріалів| |складаються із суміші|позиції 3003 не повинна| |двох чи більш|перевищувати 20% ціни| |компонентів, для|кінцевої продукції | |використання в| | |терапевтичних чи| | |профілактичних цілях,| | |але не розфасовані у| | |вигляді дозованих| | |лікарських форм чи в| | |упаковки для| | |роздрібного продажу | | --------------+----------------------+--------------------------| 3005 |Вата, марля, бинти й|Виготовлення з матеріалів| |аналогічні вироби|будь-яких позицій, за| |(наприклад, |винятком фармацевтичних| |перев'язувальний |речовин. | |матеріал, |Однак вартість| |лейкопластирі, |використаних матеріалів| |припарки), просочені|позиції 3005 не повинна| |чи покриті|перевищувати 50% ціни| |фармацевтичними |кінцевої продукції | |речовинами, | | |розфасовані в форми чи| | |упаковки для| | |роздрібного продажу,| | |призначені для| | |використання в| | |медицині, хірургії,| | |стоматології чи| | |ветеринарії | | --------------+----------------------+--------------------------| 3006 60 |Засоби хімічні|Виготовлення з матеріалів| |контрацептивні, |будь-яких позицій, при| |виготовлені на основі|якому вартість усіх| |гормонів чи|використаних матеріалів не| |спермицидів |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 31 |Добрива |Виготовлення з матеріалів| | |будь-яких позицій, при| | |якому використані| | |матеріали повинні| | |класифікуватися в позиції,| | |відмінній від позиції| | |продукту. | | |Однак матеріали тієї самої| | |позиції, що й продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, якщо їхня| | |вартість не перевищує 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 32 |Екстракти дубильні чи|Виготовлення з матеріалів| |фарбувальні; таніни і|будь-яких позицій, при| |їхні похідні;|якому всі використані| |барвники, пігменти та|матеріали повинні| |інші барвні речовини;|класифікуватися в позиції,| |фарби і лаки;|відмінній від позиції| |шпаклівки та інші|продукту. | |мастики; чорнило|Однак матеріали тієї ж| |[типографська фарба],|позиції, що й продукт,| |крім продукції позицій|можуть використовуватися| |з 3201, 3205 00 000,|за умови, що їхня вартість| |для яких правила, що|не перевищує 20% ціни| |застосовуються, |кінцевої продукції | |викладаються далі | | --------------+----------------------+--------------------------| з 3201 |Таннини та їхні солі,|Виготовлення з екстрактів| |ефіри прості і складні|дубильних речовин| |та інші похідні |рослинного походження | --------------+----------------------+--------------------------| 3205 00 000 |Кольорові лаки;|Виготовлення з матеріалів| |препарати на основі|будь-яких позицій, за| |кольорових лаків,|винятком матеріалів| |зазначені в примітці 3|позицій 3203 і 3204 за| |до даної групи |умови, що вартість усіх| | |матеріалів, що відносяться| | |до позиції 3205, не| | |перевищує 20% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 33 |Ефірні олії та|Виготовлення з матеріалів| |резиноїди; парфумерні,|будь-яких позицій. | |косметичні чи туалетні|Однак вартість| |засоби, крім продуктів|використаних матеріалів| |позиції 3301, для яких|тієї ж позиції, що і| |правило, що|готовий продукт, не| |застосовується, |повинна перевищувати 40%| |викладається далі |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3301 |Олії ефірні (звільнені|Виготовлення з матеріалів| |чи не звільнені від|будь-яких позицій, у тому| |терпенів), тверді й|числі з інших матеріалів| |абсолютні квіткові|тієї ж позиції, із| |екстракти включно;|застосуванням очищення| |резиноїди; |спеціальним способом у| |екстраговані ефірні|виробничих умовах| |олії; концентрати|відповідно до технології| |ефірних олій у жирах,|обробки/переробки. | |нелетких оліях, восках|Однак вартість| |чи аналогічних|використаних матеріалів| |продуктах, отримані|позиції 3301 не повинна| |методом анфлеражу чи|перевищувати 50% ціни| |мацерацією; терпенові|кінцевої продукції | |побічні продукти| | |детерпенізації | | |ефірних олій; водяні| | |дистиляти і водяні| | |розчини ефірних олій | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 34 |Мило, |Виготовлення, при якому| |поверхнево-активні |усі використані матеріали| |органічні речовини,|повинні класифікуватися в| |миючі засоби,|позиції, відмінній від| |мастильні матеріали,|позиції готової продукції.| |штучні і готові воски,|Однак матеріали тієї ж| |суміші для чищення чи|позиції можуть| |полірування, свічки й|використовуватися за| |аналогічні вироби,|умови, що їхня вартість не| |пасти для ліплення,|перевищує 50% ціни| |пластилін, |кінцевої продукції. | |"зуболікарський віск"|Виготовлення з матеріалів| |і суміші на основі|будь-яких позицій, за| |гіпсу для|умови виконання| |зуболікарських цілей,|технологічних операцій: | |крім товарів позицій|- жировий набір за| |3404 і з 3404, для| рецептурою; | |яких правила, що|- варка мила; | |застосовуються, |- милозбірник; | |викладаються далі |- охолодження і сушка; | | |- механічна обробка; | | |- змішування з добавками; | | |- механічна обробка; | | |- різання; | | |- штампування; | | |- пакування | --------------+----------------------+--------------------------| 3403 |Матеріали мастильні|Виготовлення з матеріалів| |(включаючи |тієї ж позиції за умови,| |змащувально-охолоджую-|що їхня вартість не| |чі емульсії для|перевищує 50% ціни| |ріжучих інструментів,|кінцевої продукції | |засоби для змащування| | |різьблення болтів і| | |гайок, засоби для| | |видалення іржі чи| | |антикорозійні речовини| | |і препарати для| | |змащування форм і| | |полегшення виїмки| | |виробів з форм,| | |виготовлені на основі| | |мастил) і засоби, які| | |використовуються для| | |жирової обробки| | |текстильних | | |матеріалів, шкіри,| | |хутра чи інших| | |матеріалів, крім| | |засобів, що містять,| | |як основні компоненти,| | |70 об.% чи більше| | |нафтових олій чи| | |нафтопродуктів, | | |отриманих з| | |бітумінозних мінералів| | --------------+----------------------+--------------------------| з 3404 |Воски штучні і готові|Операції з рафінування| |на основі парафінів,|і/чи одна чи кілька певних| |нафтових восків чи|обробок. Інші операції, у| |восків з бітумінозних|яких усі використані| |порід чи парафінових|матеріали повинні| |залишків |класифікуватися в позиції,| | |відмінній від позиції| | |продукту. | | |Однак матеріали тієї ж| | |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, що їхня вартість| | |не перевищує 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 35 |Білкові речовини;|Виготовлення з матеріалів| |модифіковані крохмалі;|будь-яких позицій, при| |клеї; ферменти, крім|якому всі використані| |продуктів |матеріали повинні| |підсубпозицій 3505 10|класифікуватися в позиції,| |500; 3505 10 900, 3507|відмінній від позиції| |для яких правила, що|продукту. | |застосовуються, |Однак матеріали тієї ж| |викладаються далі |позиції, що й продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, що їхня вартість| | |не перевищує 20% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3505 10 500 |Крохмалі, |Виготовлення з матеріалів| |естерифіковані і|будь-яких позицій, у тому| |етерифіковані |числі з інших матеріалів| |[перетворені в|позиції 3505 | |складний чи простий| | |ефір] | | --------------+----------------------+--------------------------| 3505 10 900 |Модифіковані крохмалі |Виготовлення з матеріалів| |інші |будь-яких позицій, крім| | |матеріалів позиції 1108 | --------------+----------------------+--------------------------| з 3507 |Ферментні препарати, в|Виготовлення, при якому| |іншому місці не|вартість усіх використаних| |поіменовані |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 36 |Вибухові речовини,|Виготовлення з матеріалів| |піротехнічні вироби,|будь-яких позицій, при| |сірники, пірофорні|якому всі використані| |сплави, деякі горючі|матеріали повинні| |речовини |класифікуватися в позиції,| | |відмінній від позиції| | |продукту. | | |Однак матеріали тієї ж| | |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, що їхня вартість| | |не перевищує 20% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 37 |Фото- і кінотовари,|Виготовлення з матеріалів| |крім продуктів позицій|будь-яких позицій, при| |3701, 3702, 3704 00 |якому усі використані| | |матеріали повинні| | |класифікуватися в позиції,| | |відмінній від позиції| | |продукту. | | |Однак матеріали тієї ж| | |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, що їхня вартість| | |не перевищує 20% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3701 |Фотопластинки і|Виготовлення, при якому| |фотоплівки плоскі,|всі використані матеріали| |сенсибілізовані, |повинні класифікуватися в| |неекспоновані, з|позиції, відмінній від| |будь-яких матеріалів,|позицій 3701 і 3702 | |крім паперу, чи| | |картону текстильних;| | |плівки плоскі для| | |моментальної | | |фотографії, | | |сенсибілізовані, | | |неекспоновані, в| | |упаковці чи без| | |упаковки | | --------------+----------------------+--------------------------| 3702 |Фотоплівки в рулонах,|Виготовлення, при якому| |сенсибілізовані, |всі використані матеріали| |неекспоновані, з|повинні класифікуватися в| |будь-яких матеріалів,|позиції, відмінній від| |крім паперу, картону|позицій 3701 і 3702 | |чи текстильних; плівки| | |для моментальної| | |фотографії в рулонах,| | |сенсибілізовані, | | |неекспоновані | | --------------+----------------------+--------------------------| 3704 00 |Фотографічні |Виготовлення, при якому| |пластинки, плівки,|всі використані матеріали| |папір, картон і|повинні класифікуватися в| |текстильні матеріали,|позиції, відмінній від| |експоновані, але не|позицій 3701-3704 00 | |проявлені | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 38 |Інші хімічні продукти,|Виготовлення, при якому| |крім позицій 3801 20|усі використані матеріали| |100, 3801 30 100, з|повинні класифікуватися в| |3803 00, з 3805, з|позиції, відмінній від| |3806, 3806 30 000, з|позиції продукту. | |3807 00, 3808-3814 00,|Однак матеріали тієї ж| |3818 00-3820 00 000,|позиції, що і продукт,| |3822 00 000, з 3824,|можуть використовуватися| |для яких правила, що|за умови, що їхня вартість| |застосовуються, |не перевищує 20% ціни| |викладаються далі |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3801 20 100 |Графіт колоїдний у|Виготовлення з матеріалів| |вигляді суспензії в|будь-яких позицій, при| |олії; графіт|якому вартість усіх| |напівколоїдний |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3801 30 000 |Пасти вуглецеві для|Виготовлення з матеріалів| |електродів і|будь-яких позицій, при| |аналогічні пасти для|якому вартість| |футерування печей |використаних матеріалів| | |позиції 3403 не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 3803 00 |Олія таллова,|Рафінування неочищеної| |рафінована |олії | --------------+----------------------+--------------------------| з 3805 |Олія скипідарна|Очищення шляхом дистиляції| |сульфатна, очищена |чи рафінування неочищеної| | |олії скипідарної| | |сульфатної | --------------+----------------------+--------------------------| з 3806 |Ефір складний смоляний|Виготовлення зі| | |смоломістких кислот | --------------+----------------------+--------------------------| 3806 30 000 |Смоли складноефірні |Виготовлення зі| | |смоломістких кислот | --------------+----------------------+--------------------------| з 3807 00 |Дьоготь чорний (вар чи|Перегонка деревного дьогтю| |смола з рослинного| | |гудрону) | | --------------+----------------------+--------------------------| з 3824 |Різні продукти|Виготовлення, при якому| |хімічної |всі використані матеріали| |промисловості: |повинні класифікуватися в| |- Речовини сполучні|позиції, відмінній від| |готові, які|позиції продукту. | |використовуються у|Однак матеріали тієї ж| |виробництві ливарних|позиції, що і продукт,| |форм чи стрижнів, на|можуть використовуватися| |основі природних смол;|за умови, що їхня вартість| |- Кислоти нафтенові,|не перевищує 50% ціни| |їх солі не розчинні у|кінцевої продукції | |воді, та їх складні| | |ефіри; | | |- Сорбіт, крім| | |зазначеного в позиці| | |2905; | | |- Сульфонати нафтові,| | |крім сульфонатів| | |нафтових лужних| | |металів, амонію чи| | |етаноламінів; | | |теофіновані | | |сульфокислоти масел,| | |отримані з| | |бітумінозних порід, і| | |їх солі; | | |- Іонообмінники; | | |- Суміші абсорбуючі| | |для завершення вакууму| | |в електронних лампах| | |чи електричних| | |вентилях; | | |- Окиси заліза| | |алкалізовані для| | |очищення газу; | | |- Аміачна вода,| | |отримана в результаті| | |очищення | | |освітлювального газу; | | |- Кислоти | | |сульфонафтенові і їхні| | |солі, не розчинні у| | |воді, і їхні складні| | |ефіри; | | |- Масла сивушні й| | |масло Диппеля| | |[кісткове]; | | |- Суміші солей з| | |різними аніонами; | | |- Пасти копіювальні на| | |основі желатину, у| | |тому числі на| | |підкладках з паперу чи| | |текстильних матеріалів| | --------------+----------------------+--------------------------| 3811 21 000 |Присадки до мастил, що|Виготовлення, при якому| |містять нафту чи|вартість використаних| |нафтопродукти, |матеріалів позиції 3811 не| |отримані з|повинна перевищувати 50%| |бітумінозних мінералів|ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 3823 70 000 |Промислові жирні|Виготовлення з матеріалів| |спирти |будь-яких позицій, у тому| | |числі з жирних кислот | --------------+----------------------+--------------------------| з 3901-3915 |Полімери в первинних| | |формах, відходи,| | |обрізки і скрап| | |пластмас: | | |- Продукти адитивної|Виготовлення, при якому| |гомополімеризації; |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів| | |групи 39 не повинна| | |перевищувати 20% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 3916-3921 |Напівфабрикати і| | |вироби з пластмас: | | |- Вироби плоскої|Виготовлення, при якому| |форми, що зазнали|вартість використаних| |обробки, крім обробки|матеріалів групи 39 не| |поверхні, або нарізані|повинна перевищувати 50%| |на форми відмінні від|ціни кінцевої продукції. | |прямокутної або|Однак вартість усіх| |квадратної, інші|матеріалів групи не| |напівфабрикати, що|повинна перевищувати 20%| |зазнали обробки, крім|ціни кінцевої продукції | |обробки поверхні; | | |- Продукти аддитивної| | |гомополімеризації | | --------------+----------------------+--------------------------| 3926 |Вироби інші з пластмас|Виготовлення, при якому| |і вироби з інших|вартість усіх використаних| |матеріалів товарних|матеріалів не повинна| |позицій 3901-3914 |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 4001 |Каучук натуральний,|Розшарування листів| |балата, гуттаперча,|натурального каучуку | |гваюла, чикл і| | |аналогічні природні| | |смоли, у первинних| | |формах чи у вигляді| | |пластин, листів чи| | |смуг [чи стрічок] | | --------------+----------------------+--------------------------| 4005 |Невулканізована гумова|Виготовлення, при якому| |суміш, у первинних|вартість усіх використаних| |формах або пластинах,|матеріалів не повинна| |листах або стрічках |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 4012 |Шини [покришки]|Виготовлення, при якому| |пневматичні гумові,|вартість використовуваної| |відновлені чи|сировини, що має однакову| |використані; шини|товарну позицію з готовим| |суцільні чи|продуктом, не повинна| |напівпневматичні, |перевищувати 50% ціни| |взаємозамінні шинні|кінцевої продукції | |протектори й обідні| | |стрічки, гумові, крім| | |позиції 4012 10,| | |викладеної далі | | --------------+----------------------+--------------------------| 4012 10 |Шини відновлені |Відновлення використаних | | |шин | --------------+----------------------+--------------------------| 4017 00 |Гума тверда|Виготовлення з твердої| |(наприклад, ебоніт) у|гуми | |всіх формах, відходи і| | |скрап включно; вироби| | |з твердої гуми | | --------------+----------------------+--------------------------| з 4101-4103 |Шкури різних тварин|Переробка шкур тварин| |без волосяного|шляхом видалення| |покрову, крім|волосяного покрову | |виключених приміткою 1| | |б) чи 1 в) до цієї| | |групи | | --------------+----------------------+--------------------------| з 4104-4107 |Шкіра зі шкур різних|Виготовлення шкіри зі шкур| |тварин без волосяного|тварин, що пройшли| |покрову, крім шкіри|операцію дублення | |субпозиції 4108 00 чи| | |підсубпозиції 4109 00| | |000 | | --------------+----------------------+--------------------------| з 4302 |Дублені чи вичинені|Виготовлення з дублених чи| |хутряні шкурки зібрані|вичинених хутряних шкурок| |(без додавання інших|незібраних | |матеріалів), крім| | |зазначених у товарній| | |позиції 4303 | | --------------+----------------------+--------------------------| 4403 |Лісоматеріали |Виготовлення з| |необроблені, окорені|неопрацьованих | |чи неокорені, начорно|лісоматеріалів, зі знятою| |брусовані чи|корою чи просто обдертою | |небрусовані | | --------------+----------------------+--------------------------| 4407 |Лісоматеріали, |Розпилювання, стругання,| |розпиляні уздовж чи|шліфування, з'єднання в| |розколоті, стругані чи|шип | |лущені, обтесані чи| | |необтесані, шліфовані| | |чи нешліфовані, що| | |мають чи не мають| | |з'єднання в шип,| | |товщиною більше 6 мм | | --------------+----------------------+--------------------------| 4408 |Листи одношарової|З'єднання (склеювання),| |фанери та шпону; листи|стругання, шліфування | |для клеєної фанери| | |(склеєні чи несклеєні)| | |та інші види деревини,| | |розпиляної уздовж,| | |розрізаної на частини| | |чи лущеної, струганої| | |чи неструганої,| | |шліфованої чи| | |нешліфованої, | | |з'єднаної чи не| | |з'єднаної в шип,| | |товщиною не більше 6| | |мм | | --------------+----------------------+--------------------------| 4409 |Пиломатеріали |Фрезерування чи| |(включаючи планки і|профілювання, шліфування| |фриз для паркетного|чи з'єднання в шип,| |покриття підлоги,|розпилювання | |незібрані) у вигляді| | |профільованого | | |погонажу (із| | |гребенями, пазами,| | |шпунтовані, зі| | |стесаними краями, із| | |з'єднанням у вигляді| | |напівкруглої калевки,| | |фасонні, закруглені чи| | |аналогічні) по кожній| | |з кромок чи площин,| | |стругані чи| | |нестругані, шліфовані| | |чи нешліфовані,| | |з'єднані чи не| | |з'єднані в шип | | --------------+----------------------+--------------------------| з 4410 - |Фасонні чи|Фрезерування чи| 4413 00 000 |профільовані планки і|профілювання, шліфування | |фризи з дерева для| | |меблів, рам, декору| | |інтер'єрів, | | |електричних підведень| | |і для аналогічних| | |цілей | | --------------+----------------------+--------------------------| 4414 00 |Рами дерев'яні для|Профілювання, | |картин, фотографій,|фрезерування, складання | |дзеркал чи аналогічних| | |предметів | | --------------+----------------------+--------------------------| 4416 00 |Діжки, барила, чани,|Виготовлення з клепки,| |діжки та інші бондарні|навіть обпиляної по двох| |вироби і їхні частини|основних площинах, але не| |з деревини, включаючи|обробленої інакше | |клепку | | --------------+----------------------+--------------------------| 4418 |Вироби дерев'яні|Виготовлення з| |будівельні, столярні|лісоматеріалів, причому| |чи теслярські |використані матеріали| | |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак можуть| | |використовуватися ячеїсті| | |панелі з дерева, гонт,| | |дранка | --------------+----------------------+--------------------------| з 4421 |Сірникова соломка,|Виготовлення з дерева| |дерев'яні цвяхи для|будь-якої позиції, крім| |взуття |хольцдрата позиції 4409 | --------------+----------------------+--------------------------| 4817 |Конверти, |Виготовлення, при якому| |листи-секретки, |всі використані матеріали| |поштові листівки без|повинні класифікуватися в| |малюнків і картки для|позиції, відмінній від| |переписування з паперу|позиції продукту. | |чи картону; коробки,|Однак вартість усіх| |сумки, гаманці і|використаних матеріалів не| |записні книжки з|повинна перевищувати 50%| |паперу чи картону, що|ціни кінцевої продукції | |містять набори| | |паперового | | |канцелярського | | |приладдя | | --------------+----------------------+--------------------------| з 4819 |Коробки, мішки, сумки,|Виготовлення, при якому| |пакетики й інші|усі використані матеріали| |ємності з паперу,|повинні класифікуватися в| |картону, целюлозної|позиції, відмінній від| |вати і нетканих|позиції товару. | |матеріалів з волокон|Однак вартість усіх| |целюлози |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 6601 |Парасолі від дощу і|Виготовлення, при якому| |сонцезахисні парасолі|вартість усіх використаних| |(парасолі тростини,|матеріалів не повинна| |садові парасолі й|перевищувати 50% ціни| |аналогічні парасолі|кінцевої продукції | |включно) | | --------------+----------------------+--------------------------| з 6803 00 |Вироби з натурального|Виготовлення з обробленого| |чи агломерованого|сланцю | |сланцю | | --------------+----------------------+--------------------------| з 6804, |Вироби зі штучних|Виготовлення з матеріалів| з 6805 |абразивів на основі|будь-якої позиції, за| |карбіду кремнію |винятком матеріалів| | |позицій 6804 і 6805 і| | |карбідів кремнію позиції| | |2849 | --------------+----------------------+--------------------------| з 6812 |Вироби з азбесту чи з|Виготовлення з оброблених| |сумішей на основі|волокон азбесту чи з| |азбесту, чи із сумішей|сумішей на основі азбесту,| |на основі азбесту і|чи з сумішей на основі| |карбонату магнію |азбесту і карбонату магнію| --------------+----------------------+--------------------------| з 6814 |Вироби зі слюди,|Виготовлення з обробленої| |агломерована чи|слюди (включаючи| |регенерована слюда|агломеровану чи відновлену| |включно, на паперовій,|слюду) | |картонній чи іншій| | |основі | | --------------+----------------------+--------------------------| 7006 00 |Скло товарних позицій|Виготовлення з матеріалів| |7003, 7004 чи 7005,|тієї ж позиції за умови| |гнуте, грановане,|виконання спеціальних| |гравіроване, сверлене,|технологічних операцій, що| |емальоване чи|забезпечують готовому| |оброблене іншим|продукту характеристики,| |способом, не вставлене|відмінні від використаної| |в раму чи не|сировини | |комбіноване з іншими| | |матеріалами | | --------------+----------------------+--------------------------| з 7102, |Камені дорогоцінні чи|Виготовлення з| з 7103, з 7104|напівкоштовні і камені|дорогоцінних чи| |штучні чи|напівкоштовних каменів| |реконструйовані, |(натуральних чи| |оброблені |реконструйованих), | | |необроблених | --------------+----------------------+--------------------------| з 7106, |Метали дорогоцінні,|Виготовлення з| з 7108, з 7110|напівоброблені чи у|дорогоцінних металів,| |вигляді порошку |необроблених | --------------+----------------------+--------------------------| з 7107 00 000 |Метали недорогоцінні|Виготовлення з плакованих| з 7109 00 000 |чи срібло, плаковані|металів, необроблених | |дорогоцінними | | |металами, | | |напівоброблені | | --------------+----------------------+--------------------------| 7111 00 000 |Метали недорогоцінні,|Електролітичне, хімічне,| |срібло чи золото,|термічне збагачення,| |плаковані платиною,|сплавка металів | |необроблені чи| | |напівоброблені | | --------------+----------------------+--------------------------| 7116 |Вироби з природних чи|Виготовлення, при якому| |культивованих перлів,|вартість усіх використаних| |дорогоцінних чи|матеріалів не повинна| |напівкоштовних каменів|перевищувати 50% ціни| |(природних, штучних чи|кінцевої продукції | |реконструйованих) | | --------------+----------------------+--------------------------| з 7117 |Біжутерія з|Виготовлення з частин| |недорогоцінних |недорогоцінних металів,| |металів, що мають чи|непозолочених, | |не мають|непосріблених, | |електролітичне |неплатинованих за умови,| |покриття з|що вартість усіх| |дорогоцінних металів |використаних матеріалів не| | |перевищує 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 7218 |Напівфабрикати, прокат|Виготовлення з нержавіючої| |плоский, прутки,|сталі в злитках чи інших| |кутики і профілі з|первинних формах позиції| |корозіостійкої |7218 | |[нержавіючої] сталі | | --------------+----------------------+--------------------------| з 7224, 7225, |Напівфабрикати, |Виготовлення з інших| 7226, 7227 |прокат, прутки|легованих сталей у злитках| |гарячокатані, у вільно|чи інших первинних формах| |змотаних бухтах з|позиції 7224 | |інших легованих сталей| | --------------+----------------------+--------------------------| з 7322 |Радіатори для|Виготовлення, при якому| |центрального опалення,|всі використані матеріали| |неелектричні і їх|повинні класифікуватися в| |частини з чорних|позиції, відмінній від| |металів |позиції продукту. | | |Однак матеріали тієї ж| | |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |за умови, що їхня вартість| | |не перевищує суми в межах| | |5% ціни кінцевої продукції| --------------+----------------------+--------------------------| Група 74 |Мідь і вироби з неї,|Виготовлення, при якому| |крім продуктів позиції|всі використані матеріали| |7401-7405 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 7403 |Сплави мідні,|Виготовлення з рафінованої| |необроблені |міді, необробленої чи з| | |відходів і брухту | --------------+----------------------+--------------------------| Група 75 |Нікель і вироби з|Виготовлення, при якому| |нього, крім продуктів|всі використані матеріали| |позицій 7501-7503 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 76 |Алюміній і вироби з|Виготовлення, при якому| |нього, крім продуктів|всі використані матеріали| |позиції 7501-7503 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 78 |Свинець і вироби з|Виготовлення, при якому| |нього, крім продуктів|всі використані матеріали| |позиції 7802 00 000 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 79 |Цинк чи вироби з|Виготовлення, при якому| |нього, крім продуктів|всі використані матеріали| |позиції 7902 00 000 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 80 |Олово і вироби з|Виготовлення, при якому| |нього, крім продуктів|всі використані матеріали| |позиції 8002 00 000 |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. | | |Однак вартість усіх| | |використаних матеріалів не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з Групи 81 |Інші недорогоцінні|Виготовлення, при якому| |метали, неопрацьовані|вартість всіх використаних| |і вироби з них |матеріалів, що| | |класифікуються у тій самій| | |позиції, що і продукт, не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8208 |Ножі і леза, що|Виготовлення з матеріалів| |ріжуть, для машин чи|будь-яких позицій. | |механічних пристроїв |Однак вартість| | |використаних матеріалів| | |тієї ж позиції, що і| | |готовий продукт, не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 84 |Реактори ядерні,|Виготовлення, при якому| |котли, устаткування і|вартість усіх використаних| |механічні пристрої, їх|матеріалів не повинна| |частини, крім|перевищувати 50% ціни| |продуктів, що|кінцевої продукції. | |відносяться до|У вищевказаних межах| |наступних позицій, для|матеріали, що| |яких правила, що|класифікуються в тій самій| |застосовуються, |позиції, що і продукт,| |викладаються далі:|можуть використовуватися| |8403, 8404, 8406-8408,|тільки до суми 5% ціни| |8412, 8415, 8418,|кінцевої продукції | |8425-8430, 8444-8447,| | |8448, 8452, 8456-8466,| | |8469-8472, 8480, 8484,| | |8485 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8403 |Котли центрального|Виготовлення, при якому| |опалення, крім котлів|процентна частка доданої| |товарної позиції 8402 |вартості повинна складати| | |не менш 50% ціни кінцевої| | |продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8404 |Допоміжне устаткування|Виготовлення, при якому| |для використання з|процентна частка доданої| |котлами товарної|вартості повинна складати| |позиції 8402 чи 8403|не менш 50% ціни кінцевої| |(наприклад, |продукції | |економайзери, | | |перегрівники, | | |сажознищувачі, газові| | |рекуператори), | | |конденсатори для| | |пароводяних чи інших| | |парових силових| | |установок | | --------------+----------------------+--------------------------| 8406 |Турбіни на водяній|Виготовлення, при якому| |парі і турбіни парові|вартість усіх використаних| |інші |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8407 |Двигуни внутрішнього|Виготовлення, при якому| |згоряння з іскровим|вартість усіх використаних| |запалюванням, з|матеріалів не повинна| |обертовим чи|перевищувати 50% ціни| |зворотно-поступальним |кінцевої продукції | |рухом поршня | | --------------+----------------------+--------------------------| 8408 |Двигуни внутрішнього|Виготовлення, при якому| |згоряння поршневі з|вартість усіх використаних| |запалюванням від|матеріалів не повинна| |стискання (дизелі і|перевищувати 50% ціни| |напівдизелі) |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8412 |Двигуни та силові|Виготовлення, при якому| |установки інші |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8415 |Установки для|Виготовлення, при якому| |кондиціонування |вартість усіх використаних| |повітря, обладнані|матеріалів не повинна| |вентилятором із|перевищувати 50% ціни| |двигуном і приладами|кінцевої продукції | |для зміни температури| | |і вологості повітря;| | |кондиціонери, у яких| | |вологість не| | |регулюється окремо| | |включно | | --------------+----------------------+--------------------------| 8418 |Холодильники, |Виготовлення, при якому| |морозильники та інше|вартість усіх використаних| |холодильне чи|матеріалів не повинна| |морозильне |перевищувати 50% ціни| |устаткування |кінцевої продукції. | |електричне чи інших|У вищевказаних межах| |типів; теплові насоси,|матеріали, що| |крім установок для|класифікуються в тій самій| |кондиціонування |позиції, що і продукт,| |повітря товарної|можуть використовуватися| |позиції 8415 |тільки до суми 5% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8425-8428 |Машини, устаткування і|Виготовлення, при якому| |пристрої піднімальні,|вартість усіх використаних| |навантажувальні чи|матеріалів не повинна| |розвантажувальні |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8429 |Бульдозери самохідні з|Виготовлення, при якому| |неповоротним і|вартість усіх використаних| |поворотним відвалом,|матеріалів не повинна| |автогрейдери і|перевищувати 50% ціни| |планувальники, |кінцевої продукції. | |скрепери, механічні|У вищевказаних межах| |лопати, екскаватори,|матеріали позиції 8431| |одноківшеві |можуть використовуватися| |навантажувачі, |тільки до суми 5% ціни| |трамбувальні машини,|кінцевої продукції | |дорожні катки | | --------------+----------------------+--------------------------| 8430 |Машини і механізми|Виготовлення, при якому| |інші для переміщення,|вартість усіх використаних| |планування, |матеріалів не повинна| |профілювання, |перевищувати 50% ціни| |розробки, трамбування,|кінцевої продукції. | |ущільнення, виїмки чи|У вищевказаних межах| |буравлення грунту,|матеріали позиції 8431| |корисних копалин чи|можуть використовуватися| |руд; устаткування для|тільки до суми 5% ціни| |забивання і витягу|кінцевої продукції | |паль; снігоочисники| | |плужні і роторні | | --------------+----------------------+--------------------------| 8431 |Частини, призначені|Виготовлення, при якому| |винятково чи в|вартість усіх використаних| |основному для|матеріалів не повинна| |устаткування товарних|перевищувати 50% ціни| |позицій 8425 - 8430 |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8444 00 - 8447|Машини для текстильної|Виготовлення, при якому| |промисловості |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8448 |Допоміжне устаткування|Виготовлення, при якому| |для машин позицій 8444|вартість усіх використаних| |00-8447 |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8452 |Машини швейні, крім|Виготовлення, при якому| |палітурних, |вартість усіх використаних| |брошурувальних |матеріалів не повинна| |товарної позиції 8440;|перевищувати 50% ціни| |меблі, основи і|кінцевої продукції | |покриття, призначені| | |спеціально для швейних| | |машин; голки для| | |швейних машин | | --------------+----------------------+--------------------------| 8456-8466 |Машини й устаткування|Виготовлення, при якому| |позицій 8456-8466;|вартість усіх використаних| |частини і приладдя,|матеріалів не повинна| |призначені винятково|перевищувати 50% ціни| |чи в основному для|кінцевої продукції | |машин і устаткування| | |позицій 8456-8466 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8469-8472 |Механічні пристрої|Виготовлення, при якому| |(друкарські машинки,|вартість усіх використаних| |калькулятори, |матеріалів не повинна| |розмножувальні і|перевищувати 50% ціни| |брошурувальні машини і|кінцевої продукції | |т.п.), крім товарів| | |позиції 8471 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8480 |Опоки і ізложниці;|Виготовлення, при якому| |ливарні піддони;|вартість усіх використаних| |ливарні моделі; форми|матеріалів не повинна| |(крім ізложниць для|перевищувати 50% ціни| |лиття металів,|кінцевої продукції | |металевих карбідів,| | |скла, мінеральних| | |матеріалів, гуми чи| | |пластмас) | | --------------+----------------------+--------------------------| 8484 |Прокладки й аналогічні|Виготовлення, при якому| |зчленування з|вартість усіх використаних| |листового металу в|матеріалів не повинна| |сполученні з іншим|перевищувати 50% ціни| |матеріалом чи|кінцевої продукції | |складаються з двох чи| | |більше шарів металу;| | |набори чи комплекти| | |прокладок і| | |аналогічних | | |зчленувань, різних за| | |складом, у різній| | |упаковці; механічні| | |ущільнення | | --------------+----------------------+--------------------------| 8485 |Частини устаткування,|Виготовлення, при якому| |що не мають|вартість усіх використаних| |електричних з'єднань,|матеріалів не повинна| |ізоляторів, контактів,|перевищувати 50% ціни| |котушок, проводів чи|кінцевої продукції | |інших електричних| | |деталей, в іншому| | |місці не поіменовані | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 85 |Електричні машини й|Виготовлення, при якому| |устаткування, їх|вартість усіх використаних| |частини; апаратура для|матеріалів не повинна| |запису або відтворення|перевищувати 50% ціни| |звуку, апаратура для|кінцевої продукції. | |запису і відтворення|У вищевказаних межах| |телевізійного |матеріали, що| |зображення і звуку,|класифікуються в тій же| |їхні частини і|позиції, що і продукт,| |приладдя, крім товарів|можуть використовуватися| |наступних позицій, для|тільки до суми в межах 10%| |яких правила, що|ціни кінцевої продукції | |застосовуються, | | |викладаються далі:| | |8501, 8502, 8507, з| | |8518, 8519-8521,| | |8523-8528, 8535-8537,| | |8542, 8544, 8545 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8501 |Двигуни і генератори|Виготовлення, при якому| |електричні (крім|вартість усіх використаних| |електрогенераторних |матеріалів не повинна| |установок) |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції. | | |У вищевказаних межах| | |матеріали позиції 8503| | |можуть використовуватися| | |тільки до суми в межах 10%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8502 |Електрогенераторні |Виготовлення, при якому| |установки й обертові|вартість усіх використаних| |електричні |матеріалів не повинна| |перетворювачі |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції. | | |У вищевказаних межах| | |матеріали позицій 8501 чи| | |8503 можуть| | |використовуватися за| | |умови, що їхня сукупна| | |вартість не перевищує 10%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8507 |Акумулятори |Виготовлення з матеріалів| |електричні, включаючи|будь-яких позицій. | |сепаратори для них,|Однак, вартість| |прямокутної (у тому|використаних матеріалів| |числі квадратної) чи|тієї ж позиції, що і| |іншої форми |готовий продукт, не| | |повинна перевищувати 50%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 8518 |Мікрофони і підставки|Виготовлення, при якому| |для них; гучномовці,|вартість усіх використаних| |змонтовані чи не|матеріалів не повинна| |змонтовані в корпусах;|перевищувати 50% ціни| |електричні підсилювачі|кінцевої продукції. | |низької частоти;|У вищевказаних межах| |електричні |матеріали, що| |звукопідсилювальні |класифікуються в тій самій| |пристрої |позиції, що і продукт,| | |можуть використовуватися| | |тільки до суми в межах 5%| | |ціни продукту | --------------+----------------------+--------------------------| 8519 |Пристрої |Виготовлення, при якому| |електропрогравальні |вартість усіх використаних| |(деки), програвачі|матеріалів не повинна| |грамплатівок, касетні|перевищувати 50% ціни| |плейєри та інша|кінцевої продукції | |звуковідтворювальна | | |апаратура без| | |пристроїв для| | |звукозапису | | --------------+----------------------+--------------------------| 8520 |Магнітофони й інша|Виготовлення, при якому| |звукозаписна |вартість усіх використаних| |апаратура, що включає|матеріалів не повинна| |чи не включає|перевищувати 50% ціни| |звуковідтворюючі |кінцевої продукції | |пристрої | | --------------+----------------------+--------------------------| 8521 |Апаратура для|Виготовлення, при якому| |відеозапису або|вартість усіх використаних| |відтворення |матеріалів не повинна| |відеозаписів сполучена|перевищувати 50% ціни| |чи не сполучена з|кінцевої продукції | |відеотюнером | | --------------+----------------------+--------------------------| 8523 |Носії сотові,|Виготовлення, при якому| |незаписані, для запису|вартість усіх використаних| |звуку чи аналогічного|матеріалів не повинна| |запису інших явищ,|перевищувати 50% ціни| |незаписані, крім|кінцевої продукції | |виробів групи 37 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8524 |Платівки, стрічки та|Виготовлення, при якому| |інші носії для запису|вартість усіх використаних| |звуку чи аналогічних|матеріалів не повинна| |записів, записані,|перевищувати 50% ціни| |включаючи матриці і|кінцевої продукції. | |форми для|У вищевказаних межах| |виготовлення |матеріали позиції 8523| |грамплатівок, крім|можуть використовуватися| |виробів групи 37 |тільки в розмірі, що не| | |перевищує 10% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8525 |Передавачі для|Виготовлення, при якому| |радіотелефонного, |вартість усіх використаних| |радіотелеграфного |матеріалів не повинна| |зв'язку, радіомовлення|перевищувати 50% ціни| |чи телебачення, до|кінцевої продукції | |складу яких входить чи| | |не входить приймальна,| | |звукозаписна або| | |звуковідтворювальна | | |апаратура; телевізійні| | |камери; відеокамери,| | |що тільки відтворюють| | |зображення, і| | |знімальні відеокамери| | |інші | | --------------+----------------------+--------------------------| 8526 |Апаратура |Виготовлення, при якому| |радіолокаційна, |вартість усіх використаних| |радіонавігаційна і|матеріалів не повинна| |радіоапаратура |перевищувати 50% ціни| |дистанційного |кінцевої продукції | |керування | | --------------+----------------------+--------------------------| 8527 |Приймальна апаратура|Виготовлення, при якому| |для радіотелефонного,|вартість усіх використаних| |радіотелеграфного |матеріалів не повинна| |зв'язку чи|перевищувати 50% ціни| |радіомовлення, |кінцевої продукції. | |поєднана чи не|У вищевказаних межах| |поєднана в одному|матеріали позиції 8529| |корпусі зі|можуть використовуватися| |звукозаписною або|тільки в розмірі, що не| |звуковідтворювальною |перевищує 10% ціни| |апаратурою чи|кінцевої продукції | |годинником | | --------------+----------------------+--------------------------| 8528 |Приймачі телевізійні,|Виготовлення, при якому| |поєднані або не|вартість усіх використаних| |поєднані з|матеріалів не повинна| |радіоприймачем або|перевищувати 50% ціни| |пристроєм, який|кінцевої продукції. | |записує чи відтворює|У вищевказаних межах| |звук або зображення;|матеріали позиції 8529| |відеомонітори та|можуть використовуватися| |відеопроектори |тільки до суми в межах 5%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8535, 8536 |Апаратура електрична|Виготовлення, при якому| |для комутації чи|вартість усіх використаних| |захисту електричних|матеріалів не повинна| |кіл чи для приєднання|перевищувати 50% ціни| |до електричних кіл чи|кінцевої продукції. | |в електричних колах на|У вищевказаних межах| |напругу більше 1000 В|матеріали позиції 8538| |і не більше 1000 В |можуть використовуватися| | |тільки до суми в межах 5%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8537 |Пульти, панелі,|Виготовлення, при якому| |консолі, столи,|вартість усіх використаних| |розподільчі щити і|матеріалів не повинна| |основи для електричної|перевищувати 50% ціни| |апаратури інші,|кінцевої продукції. | |обладнані двома чи|У вищевказаних межах| |більше пристроями|матеріали позиції 8538| |товарної позиції 8535|можуть використовуватися| |чи 8536 для керування|тільки до суми в межах 5%| |чи розподілу|ціни кінцевої продукції | |електричного струму, у| | |тому числі ті, що| | |включають у себе| | |прилади чи пристрої| | |групи 90 і цифрові| | |апарати управління,| | |крім комутаційних| | |пристроїв товарної| | |позиції 8517 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8542 |Схеми електронні|Виготовлення, при якому| |інтегральні і|вартість усіх використаних| |мікрозборки |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції. | | |У вищевказаних межах| | |матеріали позицій 8541 чи| | |8542 можуть| | |використовуватися за| | |умови, що сумарна вартість| | |не перевищує 5% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8544 |Дроти ізольовані|Виготовлення, при якому| |(емальовані чи|вартість усіх використаних| |анодовані включно),|матеріалів не повинна| |кабелі (коаксіальні|перевищувати 50% ціни| |включно) та інші|кінцевої продукції | |ізольовані електричні| | |провідники зі| | |сполучними деталями чи| | |без них; кабелі| | |волоконно-оптичні, | | |складені з волокон з| | |індивідуальними | | |оболонками, | | |безвідносно до того,| | |знаходяться вони чи ні| | |в зборі з| | |електропровідниками чи| | |сполучними елементами | | --------------+----------------------+--------------------------| 8545 |Електроди вугільні,|Виготовлення, при якому| |вугільні щітки,|вартість усіх використаних| |вугілля для ламп чи|матеріалів не повинна| |батарейок і вироби з|перевищувати 50% ціни| |графіту чи інших видів|кінцевої продукції | |вуглецю з металом чи| | |без металу, інші, які| | |використовуються в| | |електротехніці | | --------------+----------------------+--------------------------| 8601-8607 |Залізничні локомотиви,|Виготовлення, при якому| |залізничні і трамвайні|вартість усіх використаних| |вагони та інший|матеріалів не повинна| |рухомий склад і його|перевищувати 50% ціни| |частини |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8608 00 |Колійне устаткування і|Виготовлення, при якому| |пристрої для|вартість усіх використаних| |залізничних і|матеріалів не повинна| |трамвайних колій;|перевищувати 50% ціни| |механічне |кінцевої продукції. | |(електромеханічне |У вищевказаних межах| |включно) сигнальне|матеріали, що| |устаткування, пристрої|класифікуються в тій самій| |для безпеки чи|позиції, що і продукт,| |контролю за рухом для|можуть використовуватися| |залізниць, трамвайних|до суми в межах 5% ціни| |шляхів, внутрішніх|кінцевої продукції | |водних шляхів, споруд| | |для паркування;| | |портових споруд чи| | |аеродромів; частини| | |згаданих пристроїв і| | |устаткування | | --------------+----------------------+--------------------------| 8609 00 |Контейнери (включаючи|Виготовлення, при якому| |ємності для перевезень|вартість усіх використаних| |рідких вантажів),|матеріалів не повинна| |спеціально призначені|перевищувати 50% ціни| |й обладнані для|кінцевої продукції | |перевезення одним чи| | |декількома видами| | |транспорту | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 87 |Засоби наземного|Виготовлення, при якому| |транспорту, їхні|вартість усіх використаних| |частини й|матеріалів не повинна| |устаткування, крім|перевищувати 50% ціни| |товарів позицій|кінцевої продукції | |8702-8704, для яких| | |застосовувані правила| | |викладаються далі | | --------------+----------------------+--------------------------| 8702-8704 |Автомобілі, легкові та|Виготовлення, при якому| |інші моторні|вартість використаних| |транспортні засоби,|вузлів і деталей не| |призначені для|повинна перевищувати 50%| |перевезення людей;|ціни кінцевої продукції, а| |вантажопасажирські |також за умови виконання| |автомобілі-фургони і|технологічних операцій: | |гоночні автомобілі,|- виготовлення і| |автомобілі вантажні|фарбування кузова| |включно |(кабіни); | | |- установка і закріплення| | |двигуна, підключення до| | |двигуна механізмів| | |керування; | | |- установка радіаторів і| | |підключення систем| | |охолодження; | | |- кріплення амортизаторів,| | |підключення трансмісії; | | |- установка передньої| | |підвіски і півосей,| | |установка задньої| | |підвіски; | | |- з'єднання рульового| | |керування з маточинами| | |передніх коліс; | | |- установка коліс і| | |регулювання затягування| | |підшипників передньої| | |маточини; установка| | |котушки запалювання; | | |- заправлення і| | |прокачування гідросистеми| | |рульового керування,| | |гальмівної системи,| | |гідрозчеплення; | | |- установка і підключення| | |фар, передніх і задніх| | |сигнальних ліхтарів; | | |- установка глушителя і| | |секцій вихлопного| | |трубопроводу; | | |- установка паливного бака| | |і підключення| | |паливопроводу; | | |- установка генератора і| | |регулювання натягу| | |приводного ременя; | | |- установка і підключення| | |акумулятора з перевіркою| | |роботи бортових| | |електричних ланцюгів; | | |- діагностика і| | |регулювання двигуна; | | |- перевірка ефективності| | |гальмівної системи; | | |- консервація місць, що| | |швидко ушкоджуються; | | |- усунення дефектів після| | |зборки; | | |- нанесення | | |ідентифікаційного номера| | |на табличку й автомобіль; | | |- обкатка автомобіля | --------------+----------------------+--------------------------| 8803 |Частини літальних|Виготовлення, при якому| |апаратів товарної|вартість усіх використаних| |позиції 8801 чи 8802 |матеріалів позиції 8803 не| | |повинна перевищувати 5%| | |ціни кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8804 00 000 |Парашути (включаючи| | |керовані парашути і| | |параплани | | |[парашут-крило]) і| | |ротошути; їхні частини| | |і приладдя: | | |- ротошути; |Виготовлення з матеріалів| | |будь-якої позиції, у тому| | |числі з інших матеріалів| | |позиції 8804 00 000. | |- інші |Виготовлення, при якому| | |вартість використаних| | |матеріалів позиції 8804 00| | |000 не повинна| | |перевищувати 5% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 8805 |Стартове устаткування|Виготовлення, при якому| |для літальних|вартість використаних| |апаратів; палубні|матеріалів позиції 8805 не| |гальмівні чи|повинна перевищувати 5%| |аналогічні пристрої;|ціни кінцевої продукції | |наземні тренажери для| | |льотного складу; їхні| | |частини | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 89 |Судна, човни та інші|Виготовлення, при якому| |плавучі засоби |всі використані матеріали| | |повинні класифікуватися в| | |позиції, відмінній від| | |позиції продукту. Однак| | |корпуса суден позиції 8906| | |00 використовуватися не| | |можуть | --------------+----------------------+--------------------------| Група 90 |Інструменти й апарати|Виготовлення, при якому| |оптичні, фотографічні,|вартість усіх використаних| |кінематографічні, |матеріалів не повинна| |вимірювальні, |перевищувати 50% ціни| |контрольні, |кінцевої продукції | |прецизійні, медичні чи| | |хірургічні, їхні| | |частини і приладдя | | --------------+----------------------+--------------------------| Група 91 |Годинники усіх видів і|Виготовлення, при якому| |їхні частини |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 92 |Інструменти музичні;|Виготовлення, при якому| |їхні частини та|вартість усіх використаних| |приладдя |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| Група 93 |Зброя і боєприпаси;|Виготовлення, при якому| |їхні частини та|вартість усіх використаних| |приладдя |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 9401 |Меблі для сидіння|Виготовлення, при якому| |(крім зазначених у|вартість усіх використаних| |товарній позиції|матеріалів не повинна| |9402), які|перевищувати 50% ціни| |перетворюються чи не|кінцевої продукції | |перетворюються на| | |ліжка, та їх частини | | --------------+----------------------+--------------------------| 9403 |Меблі інші та їх|Виготовлення, при якому| |частини |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 9405 |Лампи та освітлювальне|Виготовлення, при якому| |устаткування, |вартість усіх використаних| |включаючи прожектори,|матеріалів не повинна| |лампи |перевищувати 50% ціни| |вузьконаправленого |кінцевої продукції | |світла, фари та їхні| | |частини, в іншому| | |місці не поіменовані;| | |покажчики, що| | |світяться, табло та| | |аналогічні вироби, що| | |мають умонтоване| | |джерело світла, та їх| | |частини, в іншому| | |місці не поіменовані | | --------------+----------------------+--------------------------| 9406 00 |Конструкції будівельні|Виготовлення, при якому| |збірні |вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 9503 |Іграшки інші; моделі|Виготовлення, при якому| |зменшеного розміру ("у|всі використані матеріали| |масштабі") та|повинні класифікуватися в| |аналогічні моделі,|позиції, відмінній від| |діючі чи недіючі;|позиції продукту, вартість| |головоломки усіх видів|усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| з 9602 00 000 |Вироби для різьблення|Виготовлення з оброблених| |з матеріалів|матеріалів для різьблення| |тваринного, рослинного|тих самих позицій | |чи мінерального| | |походження | | --------------+----------------------+--------------------------| з 9603 |Щітки (за винятком|Виготовлення, при якому| |щіток для підлоги і|вартість усіх використаних| |мітел із зв'язаних|матеріалів не повинна| |пучків, насаджені чи|перевищувати 50% ціни| |не насаджені на|кінцевої продукції | |держак); пристрої| | |механічні для| | |прибирання підлоги,| | |ручні, безмоторні;| | |подушечки та валики| | |малярські | | --------------+----------------------+--------------------------| 9605 00 000 |Набори дорожні, що|Кожен виріб, що входить у| |використовуються для|набір, повинен| |особистої гігієни,|задовольняти вимозі, що| |шиття чи для чищення|застосовувалася б до| |одягу чи взуття |нього, якби він не входив| | |у комплект. | | |Однак вироби, що не мають| | |походження, можуть входити| | |до складу набору за умови,| | |що їхня загальна вартість| | |не перевищує 15% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 9606 |Гудзики, кнопки,|Виготовлення, при якому| |запонки, форми|всі використані матеріали| |(каркаси) для гудзиків|повинні класифікуватися в| |та інші частини цих|позиції, відмінній від| |виробів; заготовки для|позиції продукту. | |гудзиків |Вартість усіх використаних| | |матеріалів не повинна| | |перевищувати 50% ціни| | |кінцевої продукції | --------------+----------------------+--------------------------| 9608 |Ручки кулькові; ручки|Виготовлення з матеріалів,| |і маркери з|що відносяться до позиції,| |наконечником з фетру|відмінної від позиції| |чи інших пористих|виробу. | |матеріалів; авторучки|Однак пера і наконечники| |чорнильні, стилографи|для пер можуть| |та ручки інші; пера|використовуватися, як і| |копіювальні; олівці|інші матеріали тієї ж| |механічні; тримачі|позиції, що і продукт,| |ручок; тримачі олівців|який може| |і аналогічні тримачі;|використовуватися у свою| |частини (включаючи|чергу тільки за умови, що| |ковпачки і затискачі)|його вартість не перевищує| |виробів, перерахованих|5% ціни кінцевої продукції| |вище, крім виробів| | |товарної позиції 9609 | | --------------+----------------------+--------------------------| 9614 20 |Трубки курильні і|Виготовлення з грубих| |чашоподібні частини |заготовок трубок | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до Правил визначення

країни походження товарів
Форма СТ-1 ----------------------------------------------------------------- 1. Відправник/експортер | 4. N ...................... | (назва та поштова адреса) | | | | | Сертифікат | | Про походження товару | | Форма СТ-1 | | | | Виданий .................... | | (назва країни) | | | | Для надання .................| | (назва країни) | ---------------------------------+------------------------------| 2. Отримувач/імпортер | 5. Для службових нотаток | (назва та поштова адреса) | | ---------------------------------| | 3. Транспортні засоби та | | маршрут слідування | | (наскільки це відомо) | | ----------------------------------------------------------------| 6. N | 7. Кількість | 8. Опис | 9. Вага | 10. Номер та | | місць та вид | товару | бруто/нето | дата рахунок- | | упаковки | | (кг) | фактури | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| | | 11. Посвідчення | 12. Декларація замовника | Цим засвідчується, що декларація| Той, хто підписався нижче | замовника відповідає дійсності | заявляє, що відомості, | | наведені нижче відповідають | | дійсності, що всі товари | | повністю вироблені або які | | було піддано достатній | | переробці в | | | | ........................... | | (назва країни) | | | | і, що зараз усі вони | | відповідають вимогам | | походження, встановленим | | відносно таких товарів | | | | | ............................... |............................. | Підпис Дата Печатка | Підпис Дата Печатка | -----------------------------------------------------------------
Додаток 3

до Правил визначення

країни походження товарів ----------------------------------------------------------------- Копія | | Додатковий аркуш сертифіката N ___ | про походження товару | | ----------------------------------------------------------------| 6. N | 7. Кількість | 8. Опис | 9. Вага | 10. Номер та | | місць та вид | товару | бруто/нето | дата рахунок- | | упаковки | | (кг) | фактури | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| | | 11. Посвідчення | 12. Декларація замовника | Цим засвідчується, що декларація| Той, хто підписався нижче | замовника відповідає дійсності | заявляє, що наведені вище | | дані відповідають дійсності, | | що всі товари повністю | | вироблені або піддані | | достатній переробці в | | | | ........................... | | (назва країни) | | | | і, що всі вони відповідають | | вимогам походження, | | встановленим відносно таких | | товарів | | | | | ............................... |............................. | Підпис Дата Печатка | Підпис Дата Печатка | -----------------------------------------------------------------
Застереження Російської Федерації

до пункту 2 порядку денного засідання

Ради глав урядів СНД 30 листопада 2000 року
Про Правила визначення країни походження товарів
"Російська Федерація, керуючись критеріями достатності переробки
товару, зафіксованими в Правилах визначення країни походження
товарів, зберігає за собою право застосовувати відносно позиції
1701 (код ТН ЗЕД СНД) ( 997_158 ) чинний порядок визначення країни
походження білого цукру, що виробляється з цукру-сирцю, основною
умовою якого є зміна товарної позиції на рівні кожного з перших
чотирьох знаків".
Глава Уряду
Російської Федерації (підпис) М.Касьянов
Решение

о Правилах определения страны происхождения товаров
(Минск, 30 ноября 2000 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в
целях развития внешнеэкономической деятельности
государств-участников Содружества Независимых Государств решил:
1. Утвердить Правила определения страны происхождения товаров
(прилагаются). 2. Предоставить Экономическому совету Содружества Независимых
Государств право вносить по мере необходимости изменения и
дополнения в Перечень условий, производственных и технологических
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из
той страны, в которой они имели место (Приложение 1 к указанным
Правилам). 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, а
для государств, законодательства которых требуют выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - со дня сдачи на хранение депозитарию уведомления о
выполнении упомянутых процедур. 4. Считать утратившим силу Решение Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года о
Правилах определения страны происхождения товаров ( 997_055 )
после вступления в силу настоящего Решения.
Совершено в городе Минске 30 ноября 2000 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Утверждены

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о Правилах определения страны

происхождения товаров

от 30 ноября 2000 года
Правила

определения страны происхождения товаров
Настоящие Правила действуют в отношении товаров, происходящих
из государств-участников Соглашения о создании зоны свободной
торговли от 15 апреля 1994 года ( 997_051 ) и Протокола о внесении
изменений и дополнений в это Соглашение от 2 апреля 1999 года
( 997_181 ) (далее - государство-участник Соглашения) и
находящихся в торговом обороте между этими государствами. Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на
таможенные территории государств-участников Соглашения ( 997_051 )
из третьих стран и вывозимых в третьи страны из этих государств,
регламентируется национальными законодательствами
государств-участников Соглашения и международными договорами. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и
понятия: "страна происхождения товара" - страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной
обработке/переработке; "критерий достаточной обработки/переработки" - один из
принципов определения страны происхождения товаров, в соответствии
с которым товар, если в его производстве участвуют две или более
стран, считается происходящим из страны, где он был подвергнут
последней существенной обработке/переработке, достаточной для
придания товару его характерных свойств. Для оценки критерия достаточной обработки/переработки может
применяться кумулятивный принцип, в соответствии с которым
происхождение товара в результате последовательной
обработки/переработки в государствах-участниках Соглашения
( 997_051 ) определяется по стране изготовления конечного товара; "товар" - любое движимое имущество, в том числе тепловая, лектрическая, иные виды энергии и транспортные средства (за
исключением транспортных средств, используемых для международных
перевозок пассажиров и товаров), перемещаемое через таможенную
границу; "товарная номенклатура" - применяемая в
государствах-участниках Соглашения Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ( 997_158 ) на базе
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и
комбинированной тарифно-статистической номенклатуры ЕС; "добавленная стоимость" - доля стоимости декларированных
товаров, выраженная в процентном отношении, которая определяется
разницей между стоимостью декларируемой продукции и стоимостью
используемых для ее производства импортных сырья и материалов; "резидент" - любые физические и юридические лица, предприятия
или организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по
законодательству этого государства подвергаются в нем
налогообложению на основании местожительства, постоянного
местопребывания, места управления, регистрации и создания либо
любой другой аналогичной характеристики. Однако в указанное понятие не включается лицо, которое
подвергается налогообложению в государстве только в отношении
дохода, полученного от операций, не связанных с производством и
реализацией товаров; "сертификат о происхождении товара" - документ, однозначно
свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом
государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с
национальным законодательством. 1. Страной происхождения товара считается
государство-участник Соглашения ( 997_051 ), где товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной
обработке/переработке. 2. Товарами, полностью произведенными в данной стране,
считаются: а) полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее
территориальном море или на дне этого моря; б) продукция растительного происхождения, выращенная или
собранная в данной стране; в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней
животных; д) продукция, полученная в результате охотничьего и
рыболовного промысла в данной стране; е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, полученная судном данной страны либо
арендованным (зафрахтованным) ею; ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна
данной страны исключительно из продукции, указанной в подпункте
"е"; з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр
за пределами территориального моря данной страны, при условии, что
данная страна имеет исключительные права на разработку этого
морского дна или этих морских недр; и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате
производственных или иных операций по переработке, а также бывшие
в употреблении изделия, собранные в данной стране и пригодные
только для переработки в сырье; к) продукция высоких технологий, полученная в открытом
космосе на космических судах, принадлежащих данной стране либо
арендованных (зафрахтованных) ею; л) товары, изготовленные в данной стране исключительно из
продукции, указанной в подпунктах "а" - "к" настоящего пункта. 3. Для целей определения страны происхождения товара,
изготовленного в государстве-участнике Соглашения ( 997_051 ),
применяется кумулятивный принцип, который определяет происхождение
того или иного товара при его последовательной
обработке/переработке. Если в производстве конечного товара в одном из
государств-участников Соглашения ( 997_051 ) используется сырье
или материалы, происходящие из других государств-участников
Соглашения, подтвержденные сертификатом о происхождении товара
формы СТ-1 и подвергаемые поэтапной последующей обработке в других
государствах-участниках Соглашения, то страной происхождения
такого товара считается страна, где он в последний раз был
подвергнут обработке/переработке. При отсутствии сертификата о происхождении сырья или
материалов формы СТ-1 определение страны происхождения конечного
товара осуществляется на основании критерия достаточной
обработки/переработки (подпункты "а", "б", "в" пункта 4 настоящих
Правил). 4. В случае участия в производстве товара третьих стран,
помимо государств-участников Соглашения ( 997_051 ), определение
страны происхождения товара производится в соответствии с
критерием достаточной обработки/переработки товара. Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться: а) изменением товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы
одного из первых 4 знаков, произошедшим в результате
обработки/переработки; б) выполнением необходимых условий, производственных и
технологических операций, достаточных для того, чтобы товар
считался происходящим из той страны, где эти операции имели место; в) правилом адвалорной доли, когда стоимость используемых
материалов или добавленная стоимость достигает фиксированной
процентной доли в цене конечной продукции. Основным критерием достаточной обработки/переработки является
изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из
первых 4 знаков; он применяется в отношении всех товаров, за
исключением товаров, включенных в Перечень условий,
производственных и технологических операций, при выполнении
которых товар считается происходящим из той страны, в которой они
имели место (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью
настоящих Правил). В данный Перечень в качестве одного из условий может быть
включено правило адвалорной доли как самостоятельно, так и в
сочетании с другими критериями достаточной обработки/переработки
товара. В случае, если применяется правило адвалорной доли,
стоимостные показатели рассчитываются: - для импортируемых материалов - по таможенной стоимости этих
материалов при их ввозе в страну, в которой осуществляется
производство конечной продукции, или, при неизвестном
происхождении импортированных материалов, по документально
подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, в
которой осуществляется производство конечной продукции; - для конечной продукции - по цене на условиях "франко-завод"
("франко-склад") продавца. 5. Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработки
товара считаются: а) операции по обеспечению сохранности товара во время
хранения или транспортировки; б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке
(дробление партии, формирование отправок, сортировка,
переупаковка); в) простые сборочные операции; г) смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к
существенному отличию полученной продукции от исходных
составляющих; д) убой скота; е) комбинация двух или большего числа указанных выше
операций. 6. При определении страны происхождения товары в разобранном
или несобранном виде (поставляемые несколькими партиями, если по
производственным или транспортным условиям невозможна их отгрузка
одной партией, а также если партия товара разбита на несколько
партий в результате ошибки или неверной адресации) могут
рассматриваться по желанию декларанта как единый товар. Условиями применения этого правила являются: - предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза
о разбивке разобранного или несобранного товара на несколько
партий с указанием причин такой разбивки, приложением подробной
спецификации каждой партии с указанием кодов товаров согласно ТН
ВЭД, стоимости и страны происхождения товаров, входящих в каждую
партию, а также уведомления о разбивке товара на несколько партий
в результате ошибки или неверной адресации - при документальном
подтверждении ошибочности разбивки товара; - поставка всех партий из одной страны одним экспортером;
ввоз и оформление всех партий товара через одну и ту же таможню; - поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести
месяцев с даты принятия таможенной декларации. 7. Для определения страны происхождения товара происхождение
используемой для их производства тепловой и электрической энергии,
машин, оборудования и инструментов не учитывается. Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты,
предназначенные для использования с машинами, оборудованием,
аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими
из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или
транспортные средства, если данные приспособления, принадлежности,
запасные части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с
вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами или
транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с
данными устройствами. Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию,
считается происходящей из той же страны, что и сам товар, за
исключением случаев, когда упаковка подлежит декларированию
отдельно от товара. В этом случае страна происхождения упаковки
определяется отдельно. Для определения страны происхождения товара, если упаковка, в
которой товар ввозится на таможенную территорию, считается
происходящей из той же страны, что и сам товар, учитывается только
та упаковка, в которой товар обычно реализуется в розничной
торговле, в том числе при применении правила "в" пункта 4 (правило
адвалорной доли). 8. Если товар, происхождение которого отвечает условиям
настоящих Правил, используется в производстве другого конечного
товара, то требования к происхождению, применяемые к сырью,
материалам, комплектующим, использованным для производства этого
товара, не принимаются во внимание при определении страны
происхождения конечного товара. 9. Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных
территориях государств-участников Соглашения ( 997_051 ), если он
соответствует критериям происхождения, установленным данными
Правилами, а также: а) экспортируется на основании договора/контракта между
резидентом одного из государств-участников Соглашения
( 997_051 ), и резидентом другого государства-участника Соглашения
и ввозится с таможенной территории одного государства-участника на
таможенную территорию другого государства-участника Соглашения; б) ввозится физическим лицом - резидентом
государства-участника Соглашения ( 997_051 ) с таможенной
территории одного из государств-участников на таможенную
территорию другого государства-участника Соглашения. При этом товар не должен покидать территории
государств-участников Соглашения ( 997_051 ), кроме случаев, если
такая транспортировка невозможна в силу географического положения
государства-участника или отдельной его территории, а также
случаев, согласованных компетентными органами
государств-участников Соглашения, экспортирующих и импортирующих
товары. 10. Для подтверждения страны происхождения товара в
конкретном государстве-участнике Соглашения ( 997_051 ) необходимо
представление таможенным органам страны ввоза сертификата о
происхождении товара формы СТ-1 (Приложение 2, являющееся
неотъемлемой частью настоящих Правил) или декларации о
происхождении товара. Декларация о происхождении товара представляет собой
заявление о стране происхождения товара, сделанное изготовителем,
продавцом или лицом, перемещающим товары, на коммерческом счете
либо ином документе, имеющем отношение к товару. Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило,
на каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется одним
или несколькими транспортными средствами одному и тому же
грузополучателю от одного и того же грузоотправителя. 11. При экспорте товаров из государств-участников Соглашения
( 997_051 ) сертификат о происхождении товара выдается
уполномоченным органом в соответствии с национальным
законодательством государства-экспортера. Сертификат оформляется на специальном, защищенном бланке
формата А4 (210 x 297 мм), изготовленном типографским способом.
Срок действия сертификата формы СТ-1 составляет 12 месяцев со дня
выдачи. Государства-участники Соглашения ( 997_051 ) обмениваются
образцами сертификатов формы СТ-1, печатей органов и подписей лиц,
уполномоченных удостоверять сертификаты. Без представления
указанных образцов сертификаты считаются недействительными и на
товары не распространяются преференции, предусмотренные
Соглашением. 12. Заполнение сертификата о происхождении товара формы СТ-1
должно отвечать следующим требованиям: графа 1 - "Отправитель/экспортер (наименование и почтовый
адрес)". Допускается запись согласно свидетельству о регистрации
предприятия. В случае, если отправитель и экспортер являются
разными юридическими лицами, следует указывать, что отправитель
(наименование и почтовый адрес) действует "по поручению"
экспортера (наименование и почтовый адрес); графа 2 - "Получатель/импортер (наименование и почтовый
адрес)". В случае, если получатель и импортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что получатель
(наименование и почтовый адрес) действует "по поручению" импортера
(наименование и почтовый адрес); графа 3 - "Средства транспорта и маршрут следования
(насколько это известно)"; графа 4 - указывается номер сертификата (регистрационный
и/или номер бланка), его форма, страна, выдавшая сертификат, и
страна, для которой этот сертификат предназначен; графа 5 - "Для служебных отметок". Вносятся служебные отметки
государственных контролирующих органов стран экспорта, транзита
и/или получения товара, а также при необходимости следующие
записи: "Дубликат", "Выдан взамен сертификата", "Выдан
впоследствии", "Кумуляция СНГ"; графа 6 - "Номер". Указывается порядковый номер товара; графа 7 - "Количество мест и вид упаковки"; графа 8 - "Описание товара". Указывается коммерческое
наименование товара и другие сведения, позволяющие произвести
однозначную идентификацию товара относительно заявленного для
целей таможенного оформления. В случае недостаточности места на лицевой стороне для
заполнения графы допускается применение дополнительного листа
(листов) о происхождении товара (Приложение 3), заполняемого в
установленном порядке (заверенного подписью, печатью и имеющего
тот же порядковый номер, что и бланк сертификата). Заполнение
сертификата на оборотной стороне не допускается; графа 9 - "Вес брутто/нетто (кг)". Указываются весовые либо
количественные характеристики товара; расхождение между
фактическим количеством товара и указанным в сертификате не должно
превышать 5%; графа 10 - "Номер и дата счета-фактуры". Указываются сведения
о счете-фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем
финансово-количественные параметры товара (при осуществлении
долгосрочных контрактов, когда груз идет железнодорожным
транспортом от одного и того же грузоотправителя одному и тому же
грузополучателю, заполнение графы не обязательно); графа 11 - "Удостоверение". Заполняется уполномоченным
органом и содержит его наименование, адрес, печать и дату
удостоверения сведений, указанных в сертификате, а также подпись,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверить сертификат; графа 12 - "Декларация заявителя". Указывается страна, в
которой товар был полностью произведен либо подвергся достаточной
переработке, дата декларирования сведений о стране происхождения
товара, а также проставляются печать заявителя и подпись, фамилия
и инициалы уполномоченного лица заявителя. В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим
лицом - резидентом одного из государств-участников Соглашения
( 997_051 ), сертификат формы СТ-1 заполняется с учетом следующих
особенностей: графа 1 - Ф.И.О., адрес грузоотправителя; графа 2 - при наличии данных - Ф.И.О., адрес грузополучателя,
а также отметка "Для свободного обращения"; графа 5 и графа 10 при отсутствии данных могут оставаться
незаполненными; графа 12 заверяется подписью грузоотправителя с указанием
даты и Ф.И.О. грузоотправителя. Инструкция по оформлению и выдаче сертификатов происхождения
товара разрабатывается и утверждается национальным уполномоченным
органом государства-участника Соглашения ( 997_051 ). 13. В случае утраты или повреждения сертификата о
происхождении товара выдается официально заверенный его дубликат.
При выдаче дубликата в его пункте 11 "Уполномоченный орган"
указывается дата выдачи дубликата, а в пункте 5 "Для служебных
отметок" указываются слово "Дубликат", номер и дата оригинала
утерянного сертификата формы СТ-1. Дубликат сертификата вступает в
силу с даты выдачи оригинала; суммарный срок действия оригинала и
дубликата не может превышать 12 месяцев. Сертификат может быть выдан и после отгрузки товара на
основании письменного обоснованного заявления заказчика, при этом
заказчик наряду с пакетом предусмотренных документов представляет
в уполномоченный орган по сертификации подтверждение фактической
отгрузки товара (экспортная декларация с отметкой таможни). В этом
случае в графе 5 сертификата указывается: "Выдан впоследствии". При аннулировании по каким-либо причинам ранее выданного
сертификата в графу 5 вносится запись "Выдан взамен сертификата" с
указанием номера и даты аннулированного сертификата (сертификату,
выданному взамен другого сертификата, присваивается новый
порядковый номер). При применении кумулятивного принципа в графу вносится запись
"Кумуляция СНГ" с указанием номеров сертификатов формы СТ-1 и
стран, в которых она выдавалась. При реэкспорте в другое государство графа заполняется в
соответствии с пунктом 18 настоящих Правил. 14. Заполнение сертификата производится в трех экземплярах
(первый является оригиналом, второй и третий - копиями,
выполненными на незащищенных бланках) в отпечатанном виде на
русском языке. Наличие подчисток в сертификате недопустимо. Исправления в сертификат вносятся путем зачеркивания
ошибочной информации и надпечатывания скорректированных сведений,
заверяемых затем подписью и печатью уполномоченного органа
государства. 15. Оригинал сертификата происхождения товара представляется
вместе с грузовой таможенной декларацией и другими документами,
необходимыми для осуществления таможенного оформления. 16. В случае возникновения сомнений относительно
безупречности сертификата или содержащихся в нем сведений
таможенный орган страны ввоза товара может обратиться к
уполномоченному органу, удостоверившему сертификат, или к
компетентным органам страны происхождения товара с мотивированной
просьбой сообщить дополнительные либо уточняющие сведения, включая
просьбы, связанные с простыми выборочными проверками сертификатов. 17. Случаи, когда в качестве документа, подтверждающего
страну происхождения товара, может быть представлена декларация о
происхождении товара, а также когда представление документов о
происхождении товара не обязательно, определяются в соответствии с
национальным законодательством страны ввоза. 18. При реэкспорте товаров в рамках государств-участников
Соглашения ( 997_051 ) возможна выдача заменных сертификатов при
наличии сертификата формы СТ-1 страны происхождения товара. При
этом в пункте 5 сертификата отмечается: "Сертификат выдан на
основании сертификата страны происхождения" (с указанием номера и
даты). При реэкспорте товаров в рамках государств-участников
Соглашения ( 997_051 ), изготовленных на их территориях и
завезенных на таможенные территории государств-участников до
введения в действие Правил определения страны происхождения товара
от 24 сентября 1993 года ( 997_055 ), возможна выдача сертификата
происхождения товара формы СТ-1 с отметкой в графе 5 "Товар
изготовлен в _____ (страна) в ____ году". Страна происхождения
указывается согласно подтверждающим документам на товар. Выдача
сертификата возможна в любом из государств-участников Соглашения с
отметкой об изготовителе и его расположении. 19. Товар не считается происходящим из данной страны до тех
пор, пока не будут представлены документы и/или сведения,
подтверждающие его происхождение. 20. Непредставление правильно оформленного сертификата
происхождения товара или сведений о происхождении товара не
является основанием для их задержания таможенными органами, за
исключением случаев, предусмотренных национальными
законодательствами государств-участников Соглашения ( 997_051 ). Товары, происхождение которых не установлено, или
происхождение которых установлено, но при этом в их отношении не
может быть применен режим свободной торговли из-за отсутствия
необходимых для этих целей документов, пропускаются в страну ввоза
в соответствии с требованиями тарифного и нетарифного
регулирования страны-импортера. Таможенным органом государства-участника Соглашения
( 997_051 ) может быть отказано в пропуске товара лишь при наличии
достаточных оснований полагать, что товар происходит из страны,
товары которой не подлежат пропуску в страну ввоза в соответствии
с международными соглашениями, действующими для этого государства,
и/или его национальным законодательством. 21. К товарам, указанным в абзаце 2 пункта 20, может
применяться (восстанавливаться) режим свободной торговли на
таможенных территориях государств-участников Соглашения
( 997_051 ) при условии получения надлежащего удостоверения об их
происхождении (по форме СТ-1) или других необходимых документов в
течение одного года с даты таможенного оформления. 22. Копии сертификатов, а также любая связанная с ними
документация, подтверждающая происхождение товара, хранятся в
течение трех лет уполномоченным органом страны-экспортера.
Приложение 1

к Правилам определения страны

происхождения товаров
Перечень

условий, производственных и технологических операций,

при выполнении которых товар считается происходящим

из той страны, в которой они имели место
Примечание 1
1.1. В первых двух колонках настоящего Перечня указываются
данные о продукте, полученном в результате обработки/переработки
сырья или материалов. В первой колонке Перечня приводится код
продукта по ТН ВЭД, во второй - описание продукта в соответствии с
кодом, указанным в первой колонке. Для каждого конкретного
продукта, описанного в первых двух колонках, условия,
производственные или технологические операции, определяющие его
происхождение (далее - условия и операции), указаны в третьей
колонке. Товары в Перечне определяются исключительно кодом товара по
ТН ВЭД; наименование товара приведено только для удобства
пользования. В случае, если коду товара по ТН ВЭД предшествует предлог
"из", это указывает на то, что условия и операции в третьей
колонке применяются только к товарам, которые классифицируются в
данной товарной позиции и указаны во второй колонке. В этом случае
следует руководствоваться также наименованием товара. 1.2. В случае, если в первой колонке приводятся номера
нескольких товарных позиций или номер группы и одновременно с этим
во второй колонке имеется обобщенное описание продуктов, то
соответствующие условия и операции, указанные в третьей колонке,
применяются ко всем продуктам, классифицируемым в соответствии с
ТН ВЭД в товарных позициях, указанных в первой колонке, или к
любой из товарных позиций, указанных в первой колонке. 1.3. В случае, если в отношении части товаров,
классифицируемых в одной и той же товарной позиции, применяются
одни условия и операции, а в отношении другой (других) части
(частей) применяются иные условия и операции, то во второй колонке
имеется соответствующее количество абзацев, в каждом из которых
приводится конкретное описание товаров, и соответственно в третьей
колонке указываются условия и операции, относящиеся к товарам,
описание которых приведено в том или ином абзаце второй колонки.
Примечание 2
2.1. Термин "изготовление" означает выполнение любых видов
производственных или технологических операций, включая сборку или
какие-либо особые операции. При этом следует иметь в виду
положения примечания 3.4. 2.2. Термин "материал" означает любые ингредиенты, сырье,
составные элементы, части и т.п., используемые для изготовления
продукта. 2.3. Термин "продукт" означает изготовленный продукт, даже
если он предназначается для дальнейшего использования в других
производственных операциях. 2.4. Термин "товар" означает и материалы, и продукты.
Примечание 3
3.1. Условия и операции, указанные в третьей колонке
настоящего Перечня, должны осуществляться только в отношении
используемых для изготовления продукта материалов, не происходящих
с территории государств-участников Соглашения о создании зоны
свободной торговли ( 997_051 ) (далее - материалы иностранного
происхождения). Ограничения, определенные условиями и операциями в
третьей колонке, также распространяются только в отношении
используемых для изготовления продукта материалов иностранного
происхождения. 3.2. В случае, если условиями и операциями установлено, что в
производстве продукта могут быть использованы материалы любых
товарных позиций, это означает, что материалы, классифицируемые в
той же товарной позиции, что и продукт, также могут быть
использованы при условии соблюдения особых ограничений, которые
могут быть определены условиями и операциями. 3.3. В случае, если продукт, изготовленный из материалов
иностранного происхождения, приобретает статус происходящего из
государства-участника Соглашения ( 997_051 ), где осуществляется
его переработка в силу изменения товарной позиции или в силу
относящегося к нему особого условия либо операции в соответствии с
Перечнем, и затем используется в качестве материала для
производства другого продукта, то условия и операции, применяемые
в отношении продукта, при изготовлении которого он используется, к
нему не применяются. 3.4. Если в отношении того или иного продукта достигается
выполнение критерия достаточной обработки/переработки (пункт 4
Правил) в результате проведения операций даже за счет
перечисленных в пункте 5 Правил, то данный продукт не будет
считаться происходящим из той страны, где эти операции имели
место. 3.5. Объектом применения условий и операций является тот или
иной продукт, определяемый в качестве самостоятельного объекта
классификации в соответствии с правилами классификации товаров по
ТН ВЭД. В случае определения происхождения наборов продуктов,
классифицируемых как таковых в силу 3-го Основного правила
интерпретации ТН ВЭД, объектом применения условий и операций
рассматривается каждый отдельный элемент, входящий в состав
набора. Соответственно: - продукт, состоящий из группы элементов или собранный из
ряда частей и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД
как единый товар, в целом рассматривается как объект применения
условий и операций; - если партия товаров состоит из идентичных продуктов,
классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то
каждый продукт должен рассматриваться отдельно для целей
применения условий и операций; - если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД
упаковка классифицируется совместно с находящимися в ней
продуктами, то упаковка должна рассматриваться как составная часть
товара при определении происхождения данного товара. 3.6. Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из
ряда частей и классифицируемый в соответствии с правилами
классификации товаров по ТН ВЭД как единый товар, должен
рассматриваться как удовлетворяющий условиям и операциям, если все
его составляющие удовлетворяют таким условиям и операциям. Если
часть составляющих данного продукта удовлетворяет, а часть не
удовлетворяет условиям и операциям, то данный продукт будет
считаться удовлетворяющим условиям и операциям в случае, если
стоимость составляющих, не удовлетворяющих условиям и операциям,
не превышает 15% цены франко-завода данного продукта.
Примечание 4
4.1. Условия и операции, приведенные в третьей колонке
настоящего Перечня, устанавливают минимальный объем выполнения
производственных или технологических операций. Выполнение
установленных производственных или технологических операций в
меньшем объеме не определяет происхождения продукта. 4.2. В случае, если условиями и операциями, приведенными в
Перечне, установлено, что продукт может быть изготовлен из более
чем одного материала, это означает, что может быть использован
один или более материалов. При этом не обязательно, чтобы
использовались все материалы. Однако если в рамках одного условия или операции имеется
какое-либо ограничение, установленное в отношении одного
материала, и одновременно с этим имеются другие ограничения,
установленные в отношении других материалов, то данные ограничения
применяются только в отношении тех материалов, которые реально
были использованы при изготовлении продукта. 4.3. В случае, если условиями и операциями, приведенными в
списке, установлено, что продукт должен быть изготовлен из
определенного материала, это означает, что данное условие не
является препятствием для использования других материалов, которые
в силу их природы не смогут нарушить положения данного условия или
операции. (Например: если условиями и операциями особо
оговаривается использование хлебных злаков или их производных, это
не препятствует использованию минеральных солей, химических и
других добавок, которые не производятся из хлебных злаков.)
------------------------------------------------------------------ Код ТН ВЭД СНГ| Наименование товара |Условия, производственные | | | и технологические | | |операции, необходимые для | | | придания товару статуса | | | происхождения при | | | использовании в | | | производстве товара | | | третьих стран | --------------+----------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | --------------+----------------------+--------------------------| 0201 |Мясо крупного рогатого|Изготовление из материалов| |скота, свежее или |любых позиций, кроме мяса | |охлажденное |крупного рогатого скота, | | |мороженого позиции 0202 | --------------+----------------------+--------------------------| 0202 |Мясо крупного рогатого|Изготовление из материалов| |скота, мороженое |любых позиций, кроме мяса | | |крупного рогатого скота, | | |свежего или охлажденного | | |позиции 0201 | --------------+----------------------+--------------------------| 0206 |Пищевые субпродукты |Изготовление из материалов| |крупного рогатого |любых позиций, кроме | |скота, свиней, овец, |костяков позиций 0201 - | |коз, лошадей, ослов, |0205 | |мулов или лошаков, | | |свежие, охлажденные | | |или мороженые | | --------------+----------------------+--------------------------| 0207 |Мясо и пищевые |Изготовление из материалов| |субпродукты домашней |любых позиций в условиях | |птицы, указанной в |специализированного | |товарной позиции |производства в | |0105, свежие, |соответствии с технологией| |охлажденные или |обработки/переработки | |мороженые | | --------------+----------------------+--------------------------| 0210 |Мясо и пищевые мясные |Изготовление из материалов| |субпродукты, соленые, |любых позиций, кроме мяса | |в рассоле, сушеные или|и пищевых мясных | |копченые; пищевая |субпродуктов позиций | |мука из мяса или |0201 - 0206 и 0208 или | |мясных субпродуктов |печени птиц позиции 0207 | --------------+----------------------+--------------------------| 0402 |Молоко и сливки, |Изготовление из материалов| |сгущенные или с |любых позиций. | |добавлением сахара или|Однако стоимость | |других подслащивающих |используемых материалов | |веществ |той же позиции, что и | | |готовый продукт, не должна| | |превышать 40% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 0408 |Яйца птиц, без |Изготовление из материалов| |скорлупы, и яичные |любых позиций, за | |желтки, свежие, |исключением яиц птиц | |сушеные, сваренные на |позиции 0407 | |пару или в кипящей | | |воде, формованные, | | |мороженые или | | |консервированные | | |другим способом, с | | |добавлением или без | | |добавления сахара или | | |других подслащивающих | | |веществ | | --------------+----------------------+--------------------------| 0506 |Кости и роговой |Изготовление, при котором | |стержень, |используются материалы | |необработанные, |группы 02 | |обезжиренные, | | |подвергнутые первичной| | |обработке (без | | |придания формы), | | |обработанные кислотой | | |или | | |дежелатинизированные; | | |порошок и отходы этих | | |продуктов | | --------------+----------------------+--------------------------| 0710 40 000 |Сахарная кукуруза |Изготовление из сахарной | |(сырая или сваренная в|кукурузы, свежей или | |воде или на пару), |охлажденной | |мороженая | | --------------+----------------------+--------------------------| 0711 90 300 |Кукуруза сахарная |Изготовление из сахарной | |консервированная для |кукурузы, свежей или | |кратковременного |охлажденной | |хранения, но в таком | | |виде непригодная для | | |непосредственного | | |употребления в пищу | | --------------+----------------------+--------------------------| 0901 |Кофе, жареный или |Изготовление из | |нежареный, с кофеином |материалов любых позиций | |или без кофеина; |при условии выполнения | |кофейная шелуха и |технологических операций | |оболочки зерен кофе; |по составлению рецептуры | |заменители кофе, |и обжариванию | |содержащие кофе в | | |любой пропорции | | --------------+----------------------+--------------------------| 0902 |Чай ароматизированный |Изготовление, при котором | |или |стоимость всех | |неароматизированный |используемых материалов | | |не должна превышать 50% | | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 1106 10 000 |Мука тонкого и грубого|Изготовление из материалов| |помола и порошок из |любых позиций, при котором| |сушеных бобовых овощей|стоимость всех | |товарной позиции 0713 |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 1301 |Шеллак природный |Изготовление из материалов| |неочищенный; природные|любых позиций, при котором| |камеди, смолы, |стоимость используемых | |гуммисмолы и живица |материалов позиции 1301 не| |(например, бальзамы) |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 1501 00 |Жир свиной (включая | | |лярд) и жир домашней | | |птицы, кроме жира | | |товарных позиций 0209 | | |или 1503: | | |- Жиры из костей |Изготовление из материалов| |и/или отходов; |любой позиции, за | | |исключением материалов | | |позиций 0203, 0206 или | | |0207, или 0506; | |- Прочие |изготовление из мяса или | | |субпродуктов свиней | | |позиций 0203 или 0206, или| | |мяса либо субпродуктов | | |птицы позиции 0207 | --------------+----------------------+--------------------------| из 1502 00 |Жир крупного рогатого | | |скота, овец или коз, | | |кроме жира товарной | | |позиции 1503: | | |Жиры из костей и/или |Изготовление из материалов| |отходов |любой позиции, за | | |исключением материалов | | |позиций 0201, 0202, 0204 | | |или 0206, или 0506 | --------------+----------------------+--------------------------| 1504 - |Жиры, масла и их |Изготовление из материалов| 1506 00 000 |фракции, из рыб или |любых позиций при условии | |морских млекопитающих,|выполнения следующих | |нерафинированные или |технологических операций: | |рафинированные, но без|- вытопка; | |изменения их |- выпаривание; | |химического состава; |- очистка | |шерстной жир (жиропот)| | |и жировые вещества, | | |получаемые из него | | |(включая ланолин); | | |прочие жиры и масла | | |животные и их фракции,| | |нерафинированные или | | |рафинированные, но без| | |изменения их | | |химического состава | | --------------+----------------------+--------------------------| из 1507 - |Масла сырые |Механическая очистка | 1515 |растительные; |путем: | |масла гидратированные;|- отстаивания, | |масла рафинированные |фильтрования; | |недезодорированные; |- центрифугирования; | |масла рафинированные |- обработки горячей водой | |дезодорированные |или паром; | | |- нейтрализации щелочью; | | |- обработки острым паром | | |под вакуумом | --------------+----------------------+--------------------------| 1701 |Сахар тростниковый или|Изготовление из материалов| |свекловичный и |любых позиций при условии | |химически чистая |выполнения технологических| |сахароза, в твердом |операций по клерированию | |состоянии |(для сахара | | |тростникового), сатурации,| | |сульфитации, фильтрации и | | |других последующих | | |операций (для сахара | | |тростникового и | | |свекловичного) | --------------+----------------------+--------------------------| 1702 50 000 |Фруктоза химически |Изготовление из материалов| |чистая; |любых позиций, в том числе| 1702 90 100 |Мальтоза химически |из других материалов | |чистая |позиции 1702 | --------------+----------------------+--------------------------| 1806 |Шоколад и прочие |Изготовление из материалов| |готовые пищевые |любых позиций. | |продукты, содержащие |Однако стоимость | |какао |используемых материалов | | |той же позиции, что и | | |готовый продукт, не должна| | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 1905 |Хлеб, мучные |Изготовление, при котором | |кондитерские изделия, |стоимость всех | |пирожные, печенье и |используемых материалов не| |прочие хлебобулочные и|должна превышать 50% цены | |мучные кондитерские |конечной продукции | |изделия, содержащие | | |или не содержащие | | |какао; вафельные | | |пластины, пустые | | |капсулы, пригодные для| | |использования в | | |фармацевтических | | |целях, вафельные | | |облатки для | | |запечатывания, рисовая| | |бумага и аналогичные | | |продукты | | --------------+----------------------+--------------------------| 2101 30 910 |Экстракты, эссенции и |Изготовление при условии | (кроме |концентраты |выполнения основных | 2101 30 110) |обжаренного цикория |технологических операций: | | |измельчение; | | |экстрагирование или | | |концентрирование | --------------+----------------------+--------------------------| 2103 30 900 |Горчица готовая |Изготовление из | | |горчичного порошка | --------------+----------------------+--------------------------| из 2106 |Сахарные сиропы с |Изготовление, при котором | |добавлением |стоимость всех | |ароматических или |используемых материалов | |красящих веществ |не должна превышать 50% | | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2106 90 200 |Составные спиртовые |Изготовление, при котором | |полуфабрикаты, |стоимость всех | |используемые для |используемых материалов | |изготовления напитков |не должна превышать 50% | | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2204 |Вина виноградные |Изготовление из материалов| |натуральные, включая |любых позиций при условии | |крепленые; сусло |выполнения технологических| |виноградное, кроме |операций по купажированию,| |указанного в товарной |фильтрации и других | |позиции 2009 |последующих операций. | | |Однако стоимость | | |используемых материалов | | |позиции 2204 не должна | | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2205 |Вермуты и вина |Изготовление из материалов| |виноградные |любых позиций при условии | |натуральные прочие с |выполнения технологических| |добавлением |операций по купажированию,| |растительных или |фильтрации и других | |ароматических |последующих операций. | |экстрактов |Однако стоимость | | |используемых материалов | | |той же позиции, что и | | |продукт, не должна | | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2206 00 |Напитки прочие |Изготовление из материалов| |сброженные (сидр |любых позиций при условии | |яблочный, перри [сидр |выполнения технологических| |грушевый], напиток |операций по купажированию,| |медовый); смеси из |фильтрации и других | |сброженных напитков и |последующих операций | |смеси сброженных | | |напитков и | | |безалкогольных | | |напитков, в другом | | |месте не поименованные| | --------------+----------------------+--------------------------| из 2208 |Виноградные |Изготовление из материалов| |дистилляты; ликеры и |любых позиций при условии | |другие спиртные |выполнения технологических| |напитки, содержащие |операций по купажированию,| |виноградные |фильтрации и других | |дистилляты; коньяк |последующих операций. | | |Однако стоимость | | |используемых материалов | | |той же позиции, что и | | |продукт, не должна | | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2309 |Продукты, используемые|Изготовление, при котором | |в кормлении животных |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Гр. 25 |Соль; сера; земли и |Изготовление из материалов| |камень; штукатурные |любых позиций в условиях | |материалы, известняк и|специализированного | |цемент |производства в | | |соответствии с технологией| | |обработки/переработки; | | |обогащение углем, очистка,| | |помолка твердых | | |кристаллов, обрезание, | | |кальцинирование | --------------+----------------------+--------------------------| 2504 |Графит природный |Обогащение содержания | | |углерода, очистка и | | |измельчение сырья | --------------+----------------------+--------------------------| 2515 12 500 |Мрамор, травертин, |Добыча природного камня, | |распиленные или |распиловка | |разделенные другим | | |способом на блоки или | | |плиты прямоугольной | | |(включая квадратную) | | |формы, плиты толщиной | | |более 4 см, но не | | |более 25 см | | --------------+----------------------+--------------------------| 2516 |Гранит, порфир, |Добыча природного камня, | |базальт, песчаник и |распиловка | |камень для монументов | | |или строительства | | |прочий, грубо | | |раздробленные или | | |нераздробленные, | | |распиленные или | | |нераспиленные либо | | |разделенные другим | | |способом на блоки или | | |плиты прямоугольной | | |(включая квадратную) | | |формы | | --------------+----------------------+--------------------------| 2518 |Доломит |Добыча, дробление, | |кальцинированный или |распиловка, измельчение | |некальцинированный; | | |доломит, грубо | | |раздробленный или | | |распиленный, либо | | |разделенный другим | | |способом на блоки или | | |плиты прямоугольной | | |(включая квадратную) | | |формы; доломит | | |агломерированный | | |(включая | | |гудронированный) | | --------------+----------------------+--------------------------| из 2519 |Карбонат магния |Изготовление, при котором | |природный (магнезит) |все используемые вещества | |дробленый и помещенный|должны классифицироваться | |в герметически |в позиции, отличной от | |закупоренные емкости; |позиции продукта, кроме | |окись магния, кроме |натурального карбоната | |магнезии |магния (магнезит) | |электроплавленной и | | |магнезии пережженной | | |(агломерированной) | | --------------+----------------------+--------------------------| 2524 00 |Асбест |Изготовление из | | |асбестового минерала | | |асбеста (0 - 6) | --------------+----------------------+--------------------------| 2525 |Слюда, в том числе |Расщепление, обрезка, | |щипаная; слюдяные |измельчение | |отходы | | --------------+----------------------+--------------------------| 2707 50 100 |Смеси ароматических |Операции по рафинированию | |углеводородов прочие, |и/или одна или | |65 об.% которых или |несколько определенных | |более (включая потери)|обработок. Прочие | |перегоняется при |операции, при которых все | |температуре до |используемые материалы | |250 град. C по методу |должны классифицироваться | |ASTM D 86 для |в позиции, отличной от | |использования в |позиции продукта. | |качестве топлива |Однако может | | |использоваться материал | | |той же позиции, что и один| | |продукт при условии, что | | |его стоимость не превышает| | |50% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2709 00 |Нефть сырая и |Изготовление из | |нефтепродукты сырые, |материалов любых позиций | |полученные из |при условии выполнения | |битуминозных минералов|технологических операций | | |по пирогенной перегонке | | |битуминозных материалов и | | |деструктивной перегонке | | |битуминозных минералов | --------------+----------------------+--------------------------| 2710 00 |Нефть и нефтепродукты,|Операции по рафинированию | |полученные из |и/или одна или | |битуминозных |несколько определенных | |минералов, за |обработок. Другие | |исключением сырых; |операции, при которых все | |продукты, в другом |используемые материалы | |месте не |должны классифицироваться | |поименованные, |в позиции, отличной от | |содержащие 70 мас.% |позиции продукта. | |или более нефти или |Однако материалы той же | |нефтепродуктов, |позиции, что и изделие, | |полученных из |могут использоваться при | |битуминозных |условии, что их стоимость | |материалов, причем эти|не превышает 50% цены | |продукты являются |конечной продукции | |основными | | |составляющими | | --------------+----------------------+--------------------------| 2711 |Газы нефтяные и | | |углеводороды | | |газообразные прочие | | --------------+----------------------+--------------------------| 2712 |Вазелин нефтяной | | |(петролатум); парафин,| | |воск нефтяной | | |микрокристаллический, | | |гач парафиновый, | | |озокерит, воск | | |буроугольный, воск | | |торфяной, прочие | | |минеральные воски и | | |аналогичные продукты, | | |полученные в | | |результате синтеза или| | |других процессов, | | |окрашенные или | | |неокрашенные | | --------------+----------------------+--------------------------| 2713 |Кокс нефтяной, битум |Операции по рафинированию | |нефтяной и другие |и/или одна или | |остатки от переработки|несколько определенных | |нефти, в том числе |обработок. Другие | |полученной из |операции, в которых все | |битуминозных пород |используемые материалы | | |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта | --------------+----------------------+--------------------------| 2714 |Битум и асфальт, |Однако материалы той же | |природные; сланцы |позиции, что и продукт, | |битуминозные или |могут использоваться при | |нефтеносные и |условии, что их стоимость | |песчаники |не превышает 50% цены | |битуминозные; |конечной продукции | |асфальтиты и | | |асфальтовые породы | | --------------+----------------------+--------------------------| 2715 00 |Смеси битумные, | | |основанные на | | |природном асфальте, | | |природном битуме, | | |нефтяном битуме, | | |минеральных смолах или| | |пеке минеральных смол | | |(например, битумные | | |мастики, асфальтовые | | |дорожные покрытия) | | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 28 |Продукты |Изготовление, при котором | |неорганической химии: |все используемые | |соединения |материалы должны | |неорганические или |классифицироваться в | |органические |позиции, отличной от | |драгоценных металлов, |позиции продукта. Однако | |редкоземельных |материалы одной и той же | |металлов, |позиции могут | |радиоактивных |использоваться при | |элементов или |условии, что их стоимость | |изотопов, кроме |не превышает 20% цены | |продукции |конечной продукции | |подсубпозиций | | |2811 29 100, | | |2818 20 000, | | |2821 20 000, | | |2833 22 000, | | |для которых | | |применяемые правила | | |излагаются далее | | --------------+----------------------+--------------------------| из |Оксид серы (VI) |Изготовление из двуокиси | 2811 29 100 |(серный ангидрид) |серы | --------------+----------------------+--------------------------| 2818 20 000 |Оксид алюминия, |Изготовление из материалов| |отличный от |любых позиций в условиях | |искусственного корунда|специализированного | | |производства в | | |соответствии с технологией| | |обработки/переработки | --------------+----------------------+--------------------------| 2821 20 000 |Краски земляные |Обжиг или перемалывание | |[красители |земляных красок | |минеральные] | | --------------+----------------------+--------------------------| 2833 22 000 |Сульфат алюминия |Изготовление, при котором | | |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 29 |Органические |Изготовление из материалов| |химические соединения,|любых позиций, при котором| |кроме соединений |все используемые материалы| |позиций из 2901, из |должны классифицироваться | |2902, 2905 19 100, |в позиции, отличной от | |2915, 2932 99 300, |позиции продукта. | |2932 99 700, 2933, |Однако материалы той же | |2934, для которых |позиции, что и продукт, | |применяемые правила |могут использоваться при | |излагаются далее |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 2901 |Углеводороды |Операции по рафинированию | |циклические, для |и/или одна или несколько | |использования в |определенных обработок. | |качестве топлива или |Другие операции, при | |горючего |которых все используемые | | |материалы должны | | |классифицироваться в | | |позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако вещества той же | | |позиции, что и материал, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 2902 |Цикланы и циклены |Операции по рафинированию | |(кроме азулена), |и/или одна или | |бензол, толуол, |несколько определенных | |ксилолы, |обработок. Другие | |предназначенные для |операции, при которых все | |использования в |используемые материалы | |качестве горючего или |должны классифицироваться | |топлива |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако вещества той же | | |позиции, что и материал, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2905 19 100 |Алкоголяты металлов |Изготовление из материалов| | |любой позиции, в том числе| | |из других материалов | | |позиции 2905. | | |Однако алкоголяты металлов| | |настоящей позиции могут | | |использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2915 |Кислоты ациклические |Изготовление из материалов| |монокарбоновые |любых позиций. | |насыщенные и их |Однако стоимость | |ангидриды, |используемых материалов | |галогенангидриды, |позиций 2915 или 2916 не | |пероксиды и |должна превышать 50% цены | |пероксикислоты; их |конечной продукции | |галогенированные, | | |сульфированные, | | |нитрованные или | | |нитрозированные | | |производные | | --------------+----------------------+--------------------------| 2932 99 300 |Внутренние эфиры |Изготовление из материалов| |простые |любых позиций. | | |Однако стоимость | | |используемых материалов | | |позиции 2909 не должна | | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2932 99 700 |Прочие циклические |Изготовление из материалов| |ацетали и внутренние |любых позиций, в том числе| |гемиацетали, |из других материалов | |содержащие или не |позиции 2932 | |содержащие другие | | |кислородсодержащие | | |функциональные группы,| | |и их галогенированные,| | |сульфонированные, | | |нитрованные или | | |нитрозированные | | |производные | | --------------+----------------------+--------------------------| 2933 |Соединения |Изготовление из материалов| |гетероциклические, |любых позиций. | |содержащие лишь |Однако стоимость | |гетероатом(ы) азота |используемых материалов | | |позиций 2932 или 2933 не | | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 2934 |Нуклеиновые кислоты и |Изготовление из материалов| |их соли; |любых позиций. | |гетероциклические |Однако стоимость | |соединения прочие |используемых материалов | | |позиций 2932, 2933 или | | |2934 не должна превышать | | |20% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 30 |Фармацевтическая |Изготовление, при котором | |продукция, кроме |все используемые материалы| |товаров позиций 3002, |должны классифицироваться | |3003, 3005 и 3006 60, |в позиции, отличной от | |для которых |позиции продукта. | |применяемые правила |Однако материалы той же | |излагаются далее |позиции, что и продукт, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 3002 |Кровь человеческая; |Изготовление из материалов| |кровь животных, |любых позиций, в том числе| |приготовленная для |из других материалов | |использования в |позиции 3002. | |терапевтических, |Однако материалы позиции | |профилактических или |3002 могут использоваться | |диагностических целях;|только при условии, что их| |сыворотки иммунные |стоимость не превышает 50%| |(антисыворотки) и |цены конечной продукции | |фракции крови прочие и| | |модифицированные | | |иммунологические | | |продукты, в том числе | | |полученные | | |биотехнологическим | | |путем; вакцины, | | |токсины, культуры | | |микроорганизмов (кроме| | |дрожжей) и аналогичные| | |продукты | | --------------+----------------------+--------------------------| 3003 |Лекарственные средства|Изготовление из материалов| |[лекарства] (кроме |любых позиций. | |товаров товарных |Однако стоимость | |позиций 3002, 3005 или|используемых материалов | |3006), состоящие из |позиции 3003 не должна | |смеси двух или более |превышать 20% цены | |компонентов, для |конечной продукции | |использования в | | |терапевтических или | | |профилактических | | |целях, но не | | |расфасованные в виде | | |дозированных | | |лекарственных форм или| | |в упаковки для | | |розничной продажи | | --------------+----------------------+--------------------------| 3005 |Вата, марля, бинты и |Изготовление из материалов| |аналогичные изделия |любых позиций, за | |(например, |исключением | |перевязочный материал,|фармацевтических веществ. | |лейкопластыри, |Однако стоимость | |припарки), пропитанные|используемых материалов | |или покрытые |позиции 3005 не должна | |фармацевтическими |превышать 50% цены | |веществами, |конечной продукции | |расфасованные в формы | | |или упаковки для | | |розничной продажи, | | |предназначенные для | | |использования в | | |медицине, хирургии, | | |стоматологии или | | |ветеринарии | | --------------+----------------------+--------------------------| 3006 60 |Средства химические |Изготовление из материалов| |контрацептивные, |любых позиций, при котором| |изготовленные на |стоимость всех | |основе гормонов или |используемых материалов не| |спермицидов |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 31 |Удобрения |Изготовление из материалов| | |любых позиций, при котором| | |используемые материалы | | |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако материалы той же | | |позиции, что и продукты, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 32 |Экстракты дубильные |Изготовление из материалов| |или красильные; |любых позиций, при котором| |таннины и их |все используемые материалы| |производные; |должны классифицироваться | |красители, пигменты и |в позиции, отличной от | |прочие красящие |позиции продукта. | |вещества; краски и |Однако материалы той же | |лаки; шпатлевки и |позиции, что и продукт, | |прочие мастики; |могут использоваться при | |чернила [типографская |условии, что их стоимость | |краска], кроме |не превышает 20% цены | |продукции позиций из |конечной продукции | |3201, 3205 00 000, для| | |которых применяемые | | |правила излагаются | | |далее | | --------------+----------------------+--------------------------| из 3201 |Таннины и их соли, |Изготовление из экстрактов| |эфиры простые и |дубильных веществ | |сложные и прочие |растительного | |производные |происхождения | --------------+----------------------+--------------------------| 3205 00 000 |Цветные лаки; |Изготовление из материалов| |препараты на основе |любых позиций, за | |цветных лаков, |исключением материалов | |указанные в |позиций 3203 и 3204 при | |примечании 3 к данной |условии, что стоимость | |группе |всех материалов, | | |относящихся к | | |позиции 3205, | | |не превышает 20% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 33 |Эфирные масла и |Изготовление из материалов| |резиноиды; |любых позиций. | |парфюмерные, |Однако стоимость | |косметические или |используемых материалов | |туалетные средства, |той же позиции, что и | |кроме продуктов |готовый продукт, не должна| |позиции 3301, для |превышать 40% цены | |которых применяемое |конечной продукции | |правило излагается | | |далее | | --------------+----------------------+--------------------------| 3301 |Масла эфирные |Изготовление из материалов| |(освобожденные или не |любых позиций, в том числе| |освобожденные от |из других материалов той | |терпенов), включая |же позиции, с применением | |твердые и абсолютные |очистки специальным | |цветочные экстракты; |способом в | |резиноиды; |производственных условиях | |экстрагированные |в соответствии с | |эфирные масла; |технологией обработки/ | |концентраты эфирных |переработки. | |масел в жирах, |Однако стоимость | |нелетучих маслах, |используемых материалов | |восках или аналогичных|позиции 3301 не должна | |продуктах, получаемые |превышать 50% цены | |методом анфлеража или |конечной продукции | |мацерацией; терпеновые| | |побочные продукты | | |детерпенизации эфирных| | |масел; водные | | |дистилляты и водные | | |растворы эфирных масел| | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 34 |Мыло, поверхностно- |Изготовление, при котором | |активные органические |все использованные | |вещества, моющие |материалы должны | |средства, смазочные |классифицироваться в | |материалы, |позиции, отличной от | |искусственные и |позиции готовой продукции.| |готовые воски, составы|Однако материалы той же | |для чистки или |позиции могут | |полировки, свечи и |использоваться при | |аналогичные изделия, |условии, что их стоимость | |пасты для лепки, |не превышает 50% цены | |пластилин, |конечной продукции. | |"зубоврачебный воск" и|Изготовление из материалов| |составы на основе |любых позиций, при условии| |гипса для |выполнения технологических| |зубоврачебных целей, |операций: | |кроме товаров |- жировой набор по | |позиций 3404 |рецептуре; | |и из 3404, для |- варка мыла; | |которых применяемые |- мылосборник; | |правила излагаются |- охлаждение и сушка; | |далее |- механическая обработка; | | |- смешивание с добавками; | | |- механическая обработка; | | |- резка; | | |- штамповка; | | |- упаковка | --------------+----------------------+--------------------------| 3403 |Материалы смазочные |Изготовление из материалов| |(включая смазочно - |той же позиции при | |охлаждающие эмульсии |условии, что их стоимость | |для режущих |не превышает 50% цены | |инструментов, средства|конечной продукции | |для смазки резьбы | | |болтов и гаек, | | |средства для удаления | | |ржавчины или | | |антикоррозионные | | |вещества и препараты | | |для смазывания форм и | | |облегчения выемки | | |изделий из форм, | | |изготовленные на | | |основе смазок) и | | |средства, используемые| | |для жировой обработки | | |текстильных | | |материалов, кожи, меха| | |или прочих материалов,| | |кроме средств, | | |содержащих, в качестве| | |основных компонентов, | | |70 мас.% или более | | |нефтяных масел или | | |нефтепродуктов, | | |полученных из | | |битуминозных минералов| | --------------+----------------------+--------------------------| из 3404 |Воски искусственные и |Операции по рафинированию | |готовые на основе |и/или одна или несколько | |парафинов, нефтяных |определенных обработок. | |восков или восков из |Прочие операции, в которых| |битуминозных пород или|все используемые материалы| |парафиновых остатков |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако материалы той же | | |позиции, что и продукт, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 35 |Белковые вещества; |Изготовление из материалов| |модифицированные |любых позиций, при котором| |крахмалы; клеи; |все используемые материалы| |ферменты, кроме |должны классифицироваться | |продуктов |в позиции, отличной от | |подсубпозиций |позиции продукта. | |3505 10 500; |Однако материалы той же | |3505 10 900, 3507, |позиции, что и продукт, | |для которых |могут использоваться при | |применяемые правила |условии, что их стоимость | |излагаются далее |не превышает 20% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 3505 10 500 |Крахмалы, |Изготовление из материалов| |эстерифицированные и |любых позиций, в том числе| |этерифицированные |из других материалов | |[превращенные в |позиции 3505 | |сложный или простой | | |эфир] | | --------------+----------------------+--------------------------| 3505 10 900 |Модифицированные |Изготовление из материалов| |крахмалы прочие |любых позиций, кроме | | |материалов позиции 1108 | --------------+----------------------+--------------------------| из 3507 |Ферментные препараты, |Изготовление, при котором | |в другом месте не |стоимость всех | |поименованные |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 36 |Взрывчатые вещества; |Изготовление из материалов| |пиротехнические |любых позиций, при котором| |изделия; спички; |все используемые материалы| |пирофорные сплавы; |должны классифицироваться | |некоторые горючие |в позиции, отличной от | |вещества |позиции продукта. | | |Однако материалы той же | | |позиции, что и продукт, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 20% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 37 |Фото- и кинотовары, |Изготовление из материалов| |кроме продуктов |любых позиций, при котором| |позиций 3701, 3702, |все используемые материалы| |3704 00 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако материалы той же | | |позиции, что и продукт, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает 20% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 3701 |Фотопластинки и |Изготовление, при котором | |фотопленки, плоские, |все используемые материалы| |сенсибилизированные, |должны классифицироваться | |неэкспонированные, из |в позиции, отличной от | |любых материалов, |позиций 3701 и 3702 | |кроме бумаги, картона | | |или текстильных; | | |пленки плоские для | | |моментальной | | |фотографии, | | |сенсибилизированные, | | |неэкспонированные, в | | |упаковке или без | | |упаковки | | --------------+----------------------+--------------------------| 3702 |Фотопленки в рулонах, |Изготовление, при котором | |сенсибилизированные, |все используемые материалы| |неэкспонированные, из |должны классифицироваться | |любых материалов, |в позиции, отличной от | |кроме бумаги, картона |позиций 3701 и 3702 | |или текстильных; | | |пленки для | | |моментальной | | |фотографии в рулонах, | | |сенсибилизированные, | | |неэкспонированные | | --------------+----------------------+--------------------------| 3704 00 |Фотографические |Изготовление, при котором | |пластинки, пленки, |все используемые материалы| |бумага, картон и |должны классифицироваться | |текстильные материалы,|в позиции, отличной от | |экспонированные, но не|позиций 3701 - 3704 00 | |проявленные | | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 38 |Прочие химические |Изготовление, при котором | |продукты, кроме |все используемые материалы| |позиций 3801 20 100, |должны классифицироваться | |3801 30 100, из |в позиции, отличной от | |3803 00, из 3805, |позиции продукта. | |из 3806, 3806 30 000, |Однако материалы той же | |из 3807 00, 3808 - |позиции, что и продукт, | |3814 00, 3818 00 - |могут использоваться при | |3820 00 000, |условии, что их стоимость | |3822 00 000, из 3824, |не превышает 20% цены | |для которых |конечной продукции | |применяемые правила | | |излагаются далее | | --------------+----------------------+--------------------------| 3801 20 000 |Графит коллоидный в |Изготовление из материалов| |виде суспензии в |любых позиций, при котором| |масле; графит |стоимость всех | |полуколлоидный |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 3801 30 000 |Пасты углеродистые для|Изготовление из материалов| |электродов и |любых позиций, при котором| |аналогичные пасты для |стоимость используемых | |футеровки печей |материалов позиции 3403 не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 3803 00 |Масло талловое, |Рафинирование неочищенного| |рафинированное |масла | --------------+----------------------+--------------------------| из 3805 |Масло скипидарное |Очистка путем дистилляции | |сульфатное, очищенное |или рафинирования | | |неочищенного масла | | |скипидарного сульфатного | --------------+----------------------+--------------------------| из 3806 |Эфир сложный смоляной |Изготовление из | | |смолосодержащих кислот | --------------+----------------------+--------------------------| 3806 30 000 |Смолы сложноэфирные |Изготовление из | | |смолосодержащих кислот | --------------+----------------------+--------------------------| из 3807 00 |Деготь черный (вар или|Перегонка древесного дегтя| |смола из растительного| | |гудрона) | | --------------+----------------------+--------------------------| из 3824 |Различные продукты |Изготовление, при котором | |химической |все используемые | |промышленности: |материалы должны | |- Вещества связующие |классифицироваться в | |готовые, используемые |позиции, отличной от | |в производстве |позиции продукта. | |литейных форм или |Однако материалы той же | |стержней, на основе |позиции, что и продукт, | |природных смол; |могут использоваться при | |- Кислоты нафтеновые, |условии, что их стоимость | |их соли, не |не превышает 50% цены | |растворимые в воде, и |конечной продукции | |их сложные эфиры; | | |- Сорбит, кроме | | |указанного в | | |позиции 2905; | | |- Сульфонаты нефтяные,| | |кроме сульфонатов | | |нефтяных щелочных | | |металлов, аммония или | | |этаноламинов; | | |теофинированные | | |сульфокислоты масел, | | |полученные из | | |битуминозных пород, и | | |их соли; | | |- Ионообменники; | | |- Составы | | |абсорбирующие для | | |завершения вакуума в | | |электронных лампах или| | |электрических | | |вентилях; | | |- Окиси железа | | |алкализированные для | | |очистки газа; | | |- Аммиачная вода, | | |получаемая в | | |результате очистки | | |осветительного газа; | | |- Кислоты | | |сульфонафтеновые и их | | |соли, не растворимые в| | |воде, и их сложные | | |эфиры; | | |- Масла сивушные и | | |масло Диппеля | | |[костное]; | | |- Смеси солей с | | |различными анионами; | | |- Пасты копировальные | | |на основе желатина, в | | |том числе на подложках| | |из бумаги или | | |текстильных материалов| | --------------+----------------------+--------------------------| 3811 21 000 |Присадки к смазочным |Изготовление, при котором | |маслам, содержащие |стоимость используемых | |нефть или |материалов позиции 3811 не| |нефтепродукты, |должна превышать 50% цены | |полученные из |конечной продукции | |битуминозных минералов| | --------------+----------------------+--------------------------| 3823 70 000 |Промышленные жирные |Изготовление из материалов| |спирты |любых позиций, в том числе| | |из жирных кислот | --------------+----------------------+--------------------------| из 3901 - |Полимеры в первичных | | 3915 |формах, отходы, | | (*) |обрезки и скрап | | |пластмасс: | | |- Продукты аддитивной |Изготовление, при котором | |гомополимеризации; |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции. | | |Однако стоимость всех | | |используемых материалов | | |группы 39 не должна | | |превышать 20% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 3916 - |Полуфабрикаты и | | 3921 |изделия из пластмасс: | | |- Изделия плоские, |Изготовление, при котором | |обработанные иначе, |стоимость используемых | |чем по поверхности, |материалов группы 39 не | |или раскроенные иначе,|должна превышать 50% цены | |чем в виде квадрата |конечной продукции. | |или прямоугольника, |Однако стоимость всех | |прочие полуфабрикаты, |материалов группы не | |обработанные иначе, |должна превышать 20% цены | |чем по поверхности; |конечной продукции | |- Продукты аддитивной | | |гомополимеризации | | --------------+----------------------+--------------------------| 3926 |Изделия прочие из |Изготовление, при котором | |пластмасс и изделия из|стоимость всех | |прочих материалов |используемых материалов не| |товарных |должна превышать 50% цены | |позиций 3901 - 3914 |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 4001 |Каучук натуральный, |Расслоение листов | |балата, гуттаперча, |натурального каучука | |гваюла, чикл и | | |аналогичные природные | | |смолы, в первичных | | |формах или в виде | | |пластин, листов или | | |полос [или лент] | | --------------+----------------------+--------------------------| 4005 |Невулканизированная |Изготовление, при котором | |резиновая смесь, в |стоимость всех | |первичных формах или в|используемых материалов не| |виде пластин, листов |должна превышать 50% цены | |или полос [или лент] |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 4012 |Шины [покрышки] |Изготовление, при котором | |пневматические |стоимость используемого | |резиновые, |сырья, имеющего одинаковую| |восстановленные или |товарную позицию с готовым| |использованные; шины |продуктом, не должна | |сплошные или |превышать 50% цены | |полупневматические, |конечной продукции | |взаимозаменяемые | | |шинные протекторы и | | |ободные ленты, | | |резиновые, кроме | | |позиции 4012 10, | | |изложенной далее | | --------------+----------------------+--------------------------| 4012 10 |Шины восстановленные |Восстановление | | |использованных шин | --------------+----------------------+--------------------------| 4017 00 |Резина твердая |Изготовление из твердой | |(например, эбонит) во |резины | |всех формах, включая | | |отходы и скрап; | | |изделия из твердой | | |резины | | --------------+----------------------+--------------------------| из 4101 - |Шкуры различных |Переработка шкур животных | 4103 |животных без |путем удаления волосяного | |волосяного покрова, |покрова | |кроме исключенных | | |примечанием 1 "б" или | | |1 "в" к данной группе | | --------------+----------------------+--------------------------| из 4104 - |Кожа из шкур различных|Изготовление кожи из шкур | 4107 |животных без |животных, прошедшей | |волосяного покрова, |операцию дубления | |кроме кожи | | |субпозиции 4108 00 | | |или подсубпозиции | | |4109 00 000 | | --------------+----------------------+--------------------------| из 4302 |Дубленые или |Изготовление из дубленых | |выделанные меховые |или выделанных меховых | |шкурки собранные (без |шкурок несобранных | |добавления других | | |материалов), кроме | | |указанных в товарной | | |позиции 4303 | | --------------+----------------------+--------------------------| 4403 |Лесоматериалы |Изготовление из | |необработанные, |необработанных | |окоренные или |лесоматериалов, со снятой | |неокоренные, начерно |корой или просто | |брусованные или |ободранной | |небрусованные | | --------------+----------------------+--------------------------| 4407 |Лесоматериалы, |Распиловка, строгание, | |распиленные вдоль или |шлифование, соединения в | |расколотые, строганые |шип | |или лущеные, | | |обтесанные или | | |необтесанные, | | |шлифованные или | | |нешлифованные, имеющие| | |или не имеющие | | |соединение в шип, | | |толщиной более 6 мм | | --------------+----------------------+--------------------------| 4408 |Листы однослойной |Соединение (склеивание), | |фанеры и шпона для |строгание, шлифование | |клееной фанеры | | |(склеенные или | | |несклеенные) и прочая | | |древесина, распиленная| | |вдоль, разрезанная на | | |части или лущеная, | | |строганая или | | |нестроганая, | | |шлифованная или | | |нешлифованная, имеющая| | |или не имеющая | | |соединения в шип, | | |толщиной не более 6 мм| | --------------+----------------------+--------------------------| 4409 |Пиломатериалы (включая|Фрезирование или | |планки и фриз для |профилирование, шлифование| |паркетного покрытия |или соединение в шип, | |пола, несобранные) в |распиловка | |виде профилированного | | |погонажа (с гребнями, | | |пазами, шпунтованные, | | |со стесанными краями, | | |с соединением в виде | | |полукруглой калевки, | | |фасонные, закругленные| | |или аналогичные) по | | |любой из кромок или | | |плоскостей, строганые | | |или нестроганые, | | |шлифованные или | | |нешлифованные, | | |соединенные или не | | |соединенные в шип | | --------------+----------------------+--------------------------| из 4410 |Фасонные или |Фрезирование или | 4413 00 000 |профилированные планки|профилирование, шлифование| |и фризы из дерева для | | |мебели, рам, декора | | |интерьеров, | | |электрических подводов| | |и для аналогичных | | |целей | | --------------+----------------------+--------------------------| 4414 00 |Рамы деревянные для |Профилирование, | |картин, фотографий, |фрезирование, сборка | |зеркал или аналогичных| | |предметов | | --------------+----------------------+--------------------------| 4416 00 |Бочки, бочонки, чаны, |Изготовление из клепки, | |кадки и прочие |даже опиленной по двум | |бондарные изделия и их|основным плоскостям, но не| |части из древесины, |обработанной иначе | |включая клепку | | --------------+----------------------+--------------------------| 4418 |Изделия деревянные |Изготовление из | |строительные, |лесоматериалов, причем | |столярные или |используемые материалы | |плотничные |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако могут | | |использоваться ячеистые | | |панели из дерева, гонт, | | |дранка | --------------+----------------------+--------------------------| из 4421 |Спичечная соломка, |Изготовление из дерева | |деревянные гвозди для |любой позиции, кроме | |обуви |хольцдрата позиции 4409 | --------------+----------------------+--------------------------| 4817 |Конверты, письма - |Изготовление, при котором | |секретки, почтовые |все используемые материалы| |открытки без рисунков |должны классифицироваться | |и карточки для |в позиции, отличной от | |переписки из бумаги |позиции продукта. | |или картона; коробки, |Однако стоимость всех | |сумки, бумажники и |используемых материалов не| |записные книжки из |должна превышать 50% цены | |бумаги или картона, |конечной продукции | |содержащие наборы | | |бумажных канцелярских | | |принадлежностей | | --------------+----------------------+--------------------------| из 4819 |Коробки, мешки, сумки,|Изготовление, при котором | |пакетики и другие |все используемые | |емкости из бумаги, |материалы должны | |картоны, целлюлозной |классифицироваться в | |ваты и нетканых |позиции, отличной от | |материалов из волокон |позиции товара. | |целлюлозы |Однако стоимость всех | | |используемых материалов | | |не должна превышать 50% | | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 6601 |Зонты от дождя и |Изготовление, при котором | |солнцезащитные зонты |стоимость всех | |(включая зонты-трости,|используемых материалов | |садовые зонты |не должна превышать 50% | |и аналогичные зонты) |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 6803 00 |Изделия из |Изготовление из | |натурального или |обработанного сланца | |агломерированного | | |сланца | | --------------+----------------------+--------------------------| из 6804, |Изделия из |Изготовление из материалов| из 6805 |искусственных |любой позиции, за | |абразивов на основе |исключением материалов | |карбида кремния |позиций 6804 и 6805 и | | |карбидов кремния | | |позиции 2849 | --------------+----------------------+--------------------------| из 6812 |Изделия из асбеста или|Изготовление из | |из смесей на основе |обработанных волокон | |асбеста, или из смесей|асбеста или из смесей на | |на основе асбеста и |основе асбеста, или из | |карбоната магния |смесей на основе асбеста и| | |карбоната магния | --------------+----------------------+--------------------------| из 6814 |Изделия из слюды, |Изготовление из | |включая |обработанной слюды | |агломерированную или |(включая агломерированную | |регенерированную |или восстановленную слюду)| |слюду, на бумажной, | | |картонной или другой | | |основе | | --------------+----------------------+--------------------------| 7006 00 |Стекло товарных |Изготовление из материалов| |позиций 7003, 7004 или|той же позиции при условии| |7005, гнутое, |выполнения специальных | |граненое, |технологических операций, | |гравированное, |обеспечивающих готовому | |сверленое, |продукту характеристики, | |эмалированное или |отличные от | |обработанное иным |использованного сырья | |способом, не | | |вставленное в раму или| | |не комбинированное с | | |другими материалами | | --------------+----------------------+--------------------------| из 7102, |Камни драгоценные или |Изготовление из | из 7103, |полудрагоценные и |драгоценных или | из 7104 |камни искусственные |полудрагоценных камней | |или |(натуральных или | |реконструированные, |реконструированных), | |обработанные |необработанных | --------------+----------------------+--------------------------| из 7106, |Металлы драгоценные, |Изготовление из | из 7108, |полуобработанные или в|драгоценных металлов, | из 7110 |виде порошка |необработанных | --------------+----------------------+--------------------------| из |Металлы недрагоценные |Изготовление из | 7107 00 000 |или серебро, |плакированных металлов, | из |плакированные |необработанных | 7109 00 000 |драгоценными | | |металлами, | | |полуобработанные | | --------------+----------------------+--------------------------| 7111 00 000 |Металлы недрагоценные,|Электролитическое, | |серебро или золото, |химическое, термическое | |плакированные |обогащение, сплавка | |платиной, |металлов | |необработанные или | | |полуобработанные | | --------------+----------------------+--------------------------| 7116 |Изделия из природного |Изготовление, при котором | |или культивированного |стоимость всех | |жемчуга, драгоценных |используемых материалов не| |или полудрагоценных |должна превышать 50% цены | |камней (природных, |конечной продукции | |искусственных или | | |реконструированных) | | --------------+----------------------+--------------------------| из 7117 |Бижутерия из |Изготовление из частей | |недрагоценных |недрагоценных металлов, | |металлов, имеющих или |непозолоченных, | |не имеющих |непосеребренных, | |электролитическое |неплатинированных при | |покрытие из |условии, что стоимость | |драгоценных металлов |всех используемых | | |материалов не превышает | | |50% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 7218 |Полуфабрикаты, прокат |Изготовление из | |плоский, прутки, |нержавеющей стали в | |уголки и профили из |слитках или прочих | |коррозионностойкой |первичных формах | |[нержавеющей] стали |позиции 7218 | --------------+----------------------+--------------------------| из 7224, |Полуфабрикаты, прокат,|Изготовление из прочих | 7225, |прутки горячекатаные, |легированных сталей в | 7226, |в свободно смотанных |слитках или прочих | 7227 |бухтах из прочих |первичных формах | |легированных сталей |позиции 7224 | --------------+----------------------+--------------------------| из 7322 |Радиаторы для |Изготовление, при котором | |центрального |все используемые материалы| |отопления, |должны классифицироваться | |неэлектрические и их |в позиции, отличной от | |части из черных |позиции продукта. | |металлов |Однако материалы той же | | |позиции, что и продукт, | | |могут использоваться при | | |условии, что их стоимость | | |не превышает суммы в | | |пределах 5% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 74 |Медь и изделия из нее,|Изготовление, при котором | |кроме продуктов |все используемые материалы| |позиций 7401 - 7405 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | --------------+----------------------+--------------------------| из 7403 |Сплавы медные, |Изготовление из | |необработанные |рафинированной меди, | | |необработанной или из | | |отходов и лома | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 75 |Никель и изделия из |Изготовление, при котором | |него, кроме продуктов |все используемые материалы| |позиций 7501 - 7503 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 76 |Алюминий и изделия из |Изготовление, при котором | |него, кроме продуктов |все используемые материалы| |позиций 7501 - 7503 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 78 |Свинец и изделия из |Изготовление, при котором | |него, кроме продуктов |все используемые материалы| |позиции 7802 00 000 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 79 |Цинк или изделия из |Изготовление, при котором | |него, кроме продуктов |все используемые материалы| |позиции 7902 00 000 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 80 |Олово и изделия из |Изготовление, при котором | |него, кроме продуктов |все используемые материалы| |позиции 8002 00 000 |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из группы 81 |Прочие недрагоценные |Изготовление, при котором | |металлы, |стоимость всех | |необработанные и |используемых материалов, | |изделия из них |классифицируемых в той же | | |позиции, что и продукт, не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8208 |Ножи и режущие лезвия |Изготовление из материалов| |для машин или |любых позиций. | |механических |Однако стоимость | |приспособлений |используемых материалов | | |той же позиции, что и | | |готовый продукт, не должна| | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 84 |Реакторы ядерные, |Изготовление, при котором | |котлы, оборудование и |стоимость всех | |механические |используемых материалов не| |устройства, их части, |должна превышать 50% цены | |кроме продуктов, |конечной продукции. | |относящихся к |В вышеуказанном пределе | |следующим позициям, |материалы, | |для которых |классифицируемые в той же | |применяемые правила |позиции, что и продукт, | |излагаются далее: |могут использоваться | |8403, 8404, 8406 - |только до суммы в пределе | |8408, 8412, 8415, |5% цены конечной продукции| |8418, 8425 - 8430, | | |8444 - 8447, 8448, | | |8452, 8456 - 8466, | | |8469 - 8472, 8480, | | |8484, 8485 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8403 |Котлы центрального |Изготовление, при котором | |отопления, кроме |процентная доля | |котлов товарной |добавленной стоимости | |позиции 8402 |должна составлять не менее| | |50% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8404 |Вспомогательное |Изготовление, при котором | |оборудование для |процентная доля | |использования с |добавленной стоимости | |котлами товарной |должна составлять не менее| |позиции 8402 или 8403 |50% цены конечной | |(например, |продукции | |экономайзеры, | | |перегреватели, | | |сажеудалители, газовые| | |рекуператоры), | | |конденсаторы для | | |пароводяных или других| | |паровых силовых | | |установок | | --------------+----------------------+--------------------------| 8406 |Турбины на водяном |Изготовление, при котором | |паре и турбины паровые|стоимость всех | |прочие |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8407 |Двигатели внутреннего |Изготовление, при котором | |сгорания с искровым |стоимость всех | |зажиганием, с |используемых материалов не| |вращающимся или |должна превышать 50% цены | |возвратно- |конечной продукции | |поступательным | | |движением поршня | | --------------+----------------------+--------------------------| 8408 |Двигатели внутреннего |Изготовление, при котором | |сгорания поршневые с |стоимость всех | |воспламенением от |используемых материалов не| |сжатия (дизели и |должна превышать 50% цены | |полудизели) |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8412 |Двигатели и силовые |Изготовление, при котором | |установки прочие |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8415 |Установки для |Изготовление, при котором | |кондиционирования |стоимость всех | |воздуха, оборудованные|используемых материалов не| |вентилятором с |должна превышать 50% цены | |двигателем и приборами|конечной продукции | |для изменения | | |температуры и | | |влажности воздуха, | | |включая кондиционеры, | | |в которых влажность не| | |регулируется отдельно | | --------------+----------------------+--------------------------| 8418 |Холодильники, |Изготовление, при котором | |морозильники и прочее |стоимость всех | |холодильное или |используемых материалов не| |морозильное |должна превышать 50% цены | |оборудование |конечной продукции. | |электрическое или |В вышеуказанном пределе | |других типов; тепловые|материалы, | |насосы, кроме |классифицируемые в той же | |установок для |позиции, что и продукт, | |кондиционирования |могут использоваться | |воздуха товарной |только до суммы в пределе | |позиции 8415 |5% цены конечной продукции| --------------+----------------------+--------------------------| 8425 - 8428 |Машины, оборудование и|Изготовление, при котором | |приспособления |стоимость всех | |подъемные, погрузочные|используемых материалов не| |или разгрузочные |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8429 |Бульдозеры самоходные |Изготовление, при котором | |с неповоротным и |стоимость всех | |поворотным отвалом, |используемых материалов не| |автогрейдеры и |должна превышать 50% цены | |планировщики, |конечной продукции. | |скреперы, механические|В вышеуказанном пределе | |лопаты, экскаваторы, |материалы позиции 8431 | |одноковшовые |могут использоваться | |погрузчики, |только до суммы в пределе | |трамбовочные машины, |5% цены конечной продукции| |дорожные катки | | --------------+----------------------+--------------------------| 8430 |Машины и механизмы |Изготовление, при котором | |прочие для |стоимость всех | |перемещения, |используемых материалов не| |планировки, |должна превышать 50% цены | |профилирования, |конечной продукции. | |разработки, |В вышеуказанном пределе | |трамбования, |материалы позиции 8431 | |уплотнения, выемки или|могут использоваться | |бурения грунта, |только до суммы в пределе | |полезных ископаемых |5% цены конечной продукции| |или руд; оборудование | | |для забивки и | | |извлечения свай; | | |снегочистители плужные| | |и роторные | | --------------+----------------------+--------------------------| 8431 |Части, предназначенные|Изготовление, при котором | |исключительно или в |стоимость всех | |основном для |используемых материалов не| |оборудования товарных |должна превышать 50% цены | |позиций 8425 - 8430 |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8444 00 - |Машины для текстильной|Изготовление, при котором | 8447 |промышленности |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8448 |Вспомогательное |Изготовление, при котором | |оборудование для машин|стоимость всех | |позиций 8444 00 - |используемых материалов не| |8447 |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8452 |Машины швейные, кроме |Изготовление, при котором | |переплетных, |стоимость всех | |брошюровочных товарной|используемых материалов не| |позиции 8440; мебель, |должна превышать 50% цены | |основания и покрытия, |конечной продукции | |предназначенные | | |специально для швейных| | |машин; иглы для | | |швейных машин | | --------------+----------------------+--------------------------| 8456 - 8466 |Машины и оборудование |Изготовление, при котором | |позиций 8456 - 8466; |стоимость всех | |части и |используемых материалов не| |принадлежности, |должна превышать 50% цены | |предназначенные |конечной продукции | |исключительно или в | | |основном для машин и | | |оборудования | | |позиций 8456 - 8466 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8469 - 8472 |Механические |Изготовление, при котором | |устройства (пишущие |стоимость всех | |машинки, калькуляторы,|используемых материалов не| |множительные и |должна превышать 50% цены | |брошюровальные машины |конечной продукции | |и т.п.), кроме товаров| | |позиции 8471 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8480 |Опоки и изложницы; |Изготовление, при котором | |литейные поддоны; |стоимость всех | |литейные модели; формы|используемых материалов не| |(кроме изложниц) для |должна превышать 50% цены | |литья металлов, |конечной продукции | |металлических | | |карбидов, стекла, | | |минеральных | | |материалов, резины или| | |пластмасс | | --------------+----------------------+--------------------------| 8484 |Прокладки и |Изготовление, при котором | |аналогичные сочленения|стоимость всех | |из листового металла в|используемых материалов не| |сочетании с другим |должна превышать 50% цены | |материалом или |конечной продукции | |состоящие из двух или | | |более слоев металла; | | |наборы или комплекты | | |прокладок и | | |аналогичных | | |сочленений, различных | | |по составу, в | | |различной упаковке; | | |механические | | |уплотнения | | --------------+----------------------+--------------------------| 8485 |Части оборудования, не|Изготовление, при котором | |имеющие электрических |стоимость всех | |соединений, |используемых материалов не| |изоляторов, контактов,|должна превышать 50% цены | |катушек, проводов или |конечной продукции | |других электрических | | |деталей, в другом | | |месте не поименованные| | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 85 |Электрические машины и|Изготовление, при котором | |оборудование, их |стоимость всех | |части; |используемых материалов не| |звукозаписывающая и |должна превышать 50% цены | |звуковоспроизводящая |конечной продукции. | |аппаратура, аппаратура|В вышеуказанном пределе | |для записи и |материалы, | |воспроизведения |классифицируемые в той же | |телевизионного |позиции, что и продукт, | |изображения и звука, |могут использоваться | |их части и |только до суммы в пределах| |принадлежности, кроме |10% цены конечной | |товаров следующих |продукции | |позиций, для которых | | |применяемые правила | | |излагаются далее: | | |8501, 8502, 8507, из | | |8518, 8519 - 8521, | | |8523 - 8528, 8535 - | | |8537, 8542, 8544, 8545| | --------------+----------------------+--------------------------| 8501 |Двигатели и генераторы|Изготовление, при котором | |электрические (кроме |стоимость всех | |электрогенераторных |используемых материалов не| |установок) |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции. | | |В вышеуказанном пределе | | |материалы позиции 8503 | | |могут использоваться | | |только до суммы в пределах| | |10% цены конечной | | |продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8502 |Электрогенераторные |Изготовление, при котором | |установки и |стоимость всех | |вращающиеся |используемых материалов не| |электрические |должна превышать 50% цены | |преобразователи |конечной продукции. | | |В вышеуказанном пределе | | |материалы позиций 8501 или| | |8503 могут использоваться | | |при условии, что их | | |совокупная стоимость не | | |превышает 10% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8507 |Аккумуляторы |Изготовление из материалов| |электрические, включая|любых позиций. | |сепараторы для них, |Однако стоимость | |прямоугольной (в том |используемых материалов | |числе квадратной) или |той же позиции, что и | |иной формы |готовый продукт, не должна| | |превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из 8518 |Микрофоны и подставки |Изготовление, при котором | |для них; |стоимость всех | |громкоговорители, |используемых материалов не| |смонтированные или не |должна превышать 50% цены | |смонтированные в |конечной продукции. | |корпусах; |В вышеуказанном пределе | |электрические |материалы, | |усилители низкой |классифицируемые в той же | |частоты; электрические|позиции, что и продукт, | |звукоусилительные |могут использоваться | |устройства |только до суммы в пределах| | |5% цены продукта | --------------+----------------------+--------------------------| 8519 |Устройства |Изготовление, при котором | |электропроигрывающие |стоимость всех | |(деки), проигрыватели |используемых материалов не| |грампластинок, |должна превышать 50% цены | |кассетные плейеры и |конечной продукции | |другая | | |звуковоспроизводящая | | |аппаратура, не имеющая| | |звукозаписывающих | | |устройств | | --------------+----------------------+--------------------------| 8520 |Магнитофоны и прочая |Изготовление, при котором | |звукозаписывающая |стоимость всех | |аппаратура, включающая|используемых материалов не| |или не включающая |должна превышать 50% цены | |звуковоспроизводящие |конечной продукции | |устройства | | --------------+----------------------+--------------------------| 8521 |Аппаратура |Изготовление, при котором | |видеозаписывающая или |стоимость всех | |видеовоспроизводящая, |используемых материалов не| |совмещенная или не |должна превышать 50% цены | |совмещенная с |конечной продукции | |видеотюнером | | --------------+----------------------+--------------------------| 8523 |Носители готовые, |Изготовление, при котором | |незаписанные, для |стоимость всех | |записи звука или |используемых материалов не| |аналогичной записи |должна превышать 50% цены | |других явлений, кроме |конечной продукции | |изделий группы 37 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8524 |Пластинки, ленты и |Изготовление, при котором | |другие носители для |стоимость всех | |записи звука или |использованных материалов | |аналогичных записей, |не должна превышать 50% | |записанные, включая |цены конечной продукции. | |матрицы и формы для |В вышеуказанном пределе | |изготовления |материалы позиции 8523 | |грампластинок, кроме |могут использоваться | |изделий группы 37 |только в размере, не | | |превышающем 10% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8525 |Аппаратура передающая |Изготовление, при котором | |для радиотелефонной, |стоимость всех | |радиотелеграфной |используемых материалов не| |связи, радиовещания |должна превышать 50% цены | |или телевидения, |конечной продукции | |включающая или не | | |включающая в себя | | |приемную, | | |звукозаписывающую или | | |воспроизводящую | | |аппаратуру; | | |телевизионные камеры; | | |видеокамеры, только | | |воспроизводящие | | |изображение, и | | |записывающие | | |видеокамеры прочие | | --------------+----------------------+--------------------------| 8526 |Аппаратура |Изготовление, при котором | |радиолокационная, |стоимость всех | |радионавигационная и |используемых материалов не| |радиоаппаратура |должна превышать 50% цены | |дистанционного |конечной продукции | |управления | | --------------+----------------------+--------------------------| 8527 |Аппаратура приемная |Изготовление, при котором | |для радиотелефонной, |стоимость всех | |радиотелеграфной связи|используемых материалов не| |или радиовещания, |должна превышать 50% цены | |совмещенная или не |конечной продукции. | |совмещенная в одном |В вышеуказанном пределе | |корпусе со |материалы позиции 8529 | |звукозаписывающей или |могут использоваться | |звуковоспроизводящей |только в размере, не | |аппаратурой или часами|превышающем 10% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8528 |Аппаратура приемная |Изготовление, при котором | |для телевизионной |стоимость всех | |связи, совмещенная или|используемых материалов не| |не совмещенная с |должна превышать 50% цены | |радиовещательным |конечной продукции. | |приемником или |В вышеуказанном пределе | |аппаратурой, |материалы позиции 8529 | |записывающей или |могут использоваться | |воспроизводящей звук |только до суммы в пределах| |или изображение; |5% цены конечной продукции| |видеомониторы и | | |видеопроекторы | | --------------+----------------------+--------------------------| 8535, 8536 |Аппаратура |Изготовление, при котором | |электрическая для |стоимость всех | |коммутации или защиты |используемых материалов не| |электрических цепей |должна превышать 50% цены | |или для подсоединений |конечной продукции. | |к электрическим цепям |В вышеуказанном пределе | |или в электрических |материалы позиции 8538 | |цепях на напряжение |могут использоваться | |более 1000 В и не |только до суммы в пределах| |более 1000 В |5% цены конечной продукции| --------------+----------------------+--------------------------| 8537 |Пульты, панели, |Изготовление, при котором | |консоли, столы, |стоимость всех | |распределительные щиты|используемых материалов не| |и основания для |должна превышать 50% цены | |электрической |конечной продукции. | |аппаратуры прочие, |В вышеуказанном пределе | |оборудованные двумя |материалы позиции 8538 | |или более устройствами|могут использоваться | |товарной позиции 8535 |только до суммы в пределах| |или 8536 для |5% цены конечной продукции| |управления или | | |распределения | | |электрического тока, в| | |том числе включающие в| | |себя приборы или | | |устройства группы 90 и| | |цифровые аппараты | | |управления, кроме | | |коммутационных | | |устройств товарной | | |позиции 8517 | | --------------+----------------------+--------------------------| 8542 |Схемы электронные |Изготовление, при котором | |интегральные и |стоимость всех | |микросборки |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции. | | |В вышеуказанном пределе | | |материалы позиций 8541 или| | |8542 могут использоваться | | |при условии, что суммарная| | |стоимость не превышает 5% | | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8544 |Провода изолированные |Изготовление, при котором | |(включая эмалированные|стоимость всех | |или анодированные), |используемых материалов не| |кабели (включая |должна превышать 50% цены | |коаксиальные) и другие|конечной продукции | |изолированные | | |электрические | | |проводники с | | |соединительными | | |деталями или без них: | | |кабели волоконно- | | |оптические, | | |составленные из | | |волокон с | | |индивидуальными | | |оболочками, | | |безотносительно к | | |тому, находятся они | | |или нет в сборе с | | |электропроводниками | | |или соединительными | | |элементами | | --------------+----------------------+--------------------------| 8545 |Электроды угольные, |Изготовление, при котором | |угольные щетки, угли |стоимость всех | |для ламп или батареек |используемых материалов не| |и изделия из графита |должна превышать 50% цены | |или других видов |конечной продукции | |углерода с металлом | | |или без металла, | | |прочие, применяемые в | | |электротехнике | | --------------+----------------------+--------------------------| 8601 - 8607 |Железнодорожные |Изготовление, при котором | |локомотивы, |стоимость всех | |железнодорожные и |используемых материалов не| |трамвайные вагоны и |должна превышать 50% цены | |иной подвижной состав |конечной продукции | |и его части | | --------------+----------------------+--------------------------| 8608 00 |Путевое оборудование и|Изготовление, при котором | |устройства для |стоимость всех | |железнодорожных и |используемых материалов не| |трамвайных путей; |должна превышать 50% цены | |механическое (включая |конечной продукции. | |электромеханическое) |В вышеуказанном пределе | |сигнальное |материалы, | |оборудование, |классифицируемые в той же | |устройства для |позиции, что и продукт, | |обеспечения |могут использоваться до | |безопасности или |суммы в пределах 5% цены | |контроля за движением |конечной продукции | |для железных дорог, | | |трамвайных путей, | | |внутренних водных | | |путей, парковочных | | |сооружений; портовых | | |сооружений или | | |аэродромов; части | | |упомянутых устройств и| | |оборудования | | --------------+----------------------+--------------------------| 8609 00 |Контейнеры (включая |Изготовление, при котором | |емкости для перевозок |стоимость всех | |жидких грузов), |используемых материалов не| |специально |должна превышать 50% цены | |предназначенные и |конечной продукции | |оборудованные для | | |перевозки одним или | | |несколькими видами | | |транспорта | | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 87 |Средства наземного |Изготовление, при котором | |транспорта, их части и|стоимость всех | |оборудование, кроме |используемых материалов не| |товаров позиций 8702 -|должна превышать 50% цены | |8704, для которых |конечной продукции | |применяемые правила | | |излагаются далее | | --------------+----------------------+--------------------------| 8702 - 8704 |Автомобили, легковые и|Изготовление, при котором | |прочие моторные |стоимость используемых | |транспортные средства,|узлов и деталей не должна | |предназначенные для |превышать 50% цены | |перевозки людей, |конечной продукции, а | |включая |также при условии | |грузопассажирские |выполнения технологических| |автомобили - фургоны и|операций: | |гоночные автомобили, |- изготовление и окраска | |автомобили грузовые |кузова (кабины); | | |- установка и закрепление | | |двигателя, подключение к | | |двигателю механизмов | | |управления; | | |- установка радиаторов и | | |подключение систем | | |охлаждения; | | |- крепление амортизаторов,| | |подключение трансмиссии; | | |- установка передней | | |подвески и полуосей, | | |установка задней | | |подвески; | | |- соединение рулевого | | |управления со ступицами | | |передних колес; | | |- установка колес и | | |регулировка затяжки | | |подшипников передней | | |ступицы; установка | | |катушки зажигания; | | |- заправка и прокачка | | |гидросистемы рулевого | | |управления, тормозной | | |системы, гидросцепления; | | |- установка и подключение | | |фар, передних и задних | | |сигнальных фонарей; | | |- установка глушителя и | | |секций выхлопного | | |трубопровода; | | |- установка топливного | | |бака и подключение | | |топливопровода; | | |- установка генератора и | | |регулировка натяжения | | |приводного ремня; | | |- установка и подключение | | |аккумулятора с проверкой | | |работы бортовых | | |электрических цепей; | | |- диагностика и | | |регулировка двигателя; | | |- проверка эффективности | | |тормозной системы; | | |- консервация быстро | | |повреждаемых мест; | | |- устранение дефектов | | |после сборки; | | |- нанесение | | |идентификационного номера | | |на табличку и автомобиль; | | |- обкатка автомобиля | --------------+----------------------+--------------------------| 8803 |Части летательных |Изготовление, при котором | |аппаратов товарной |стоимость всех | |позиции 8801 или 8802 |используемых материалов | | |позиции 8803 не должна | | |превышать 5% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8804 00 000 |Парашюты (включая | | |управляемые парашюты и| | |парапланы [парашюты - | | |крыло]) и ротошюты; их| | |части и | | |принадлежности: | | |- Ротошюты; |Изготовление из материалов| | |любой позиции, в том числе| | |из прочих материалов | | |позиции 8804 00 000 | |- Прочие |Изготовление, при котором | | |стоимость используемых | | |материалов | | |позиции 8804 00 000 не | | |должна превышать 5% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 8805 |Стартовое оборудование|Изготовление, при котором | |для летательных |стоимость используемых | |аппаратов; палубные |материалов позиции 8805 | |тормозные или |не должна превышать 5% | |аналогичные |цены конечной продукции | |устройства; наземные | | |тренажеры для летного | | |состава; их части | | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 89 |Суда, лодки и другие |Изготовление, при котором | |плавучие средства |все используемые материалы| | |должны классифицироваться | | |в позиции, отличной от | | |позиции продукта. | | |Однако корпуса судов | | |позиции 8906 00 | | |использоваться не могут | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 90 |Инструменты и аппараты|Изготовление, при котором:| |оптические, |- стоимость всех | |фотографические, |используемых материалов не| |кинематографические, |должна превышать 50% цены | |измерительные, |конечной продукции | |контрольные, | | |прецизионные, | | |медицинские или | | |хирургические, их | | |части и принадлежности| | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 91 |Часы всех видов и их |Изготовление, при котором | |части |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 92 |Инструменты |Изготовление, при котором | |музыкальные; их части |стоимость всех | |и принадлежности |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| Группа 93 |Оружие и боеприпасы; |Изготовление, при котором | |их части и |стоимость всех | |принадлежности |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 9401 |Мебель для сидения |Изготовление, при котором | |(кроме указанной в |стоимость всех | |товарной |используемых материалов не| |позиции 9402), |должна превышать 50% цены | |трансформируемая или |конечной продукции | |не трансформируемая в | | |кровати, и ее части | | --------------+----------------------+--------------------------| 9403 |Мебель прочая и ее |Изготовление, при котором | |части |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 9405 |Лампы и осветительное |Изготовление, при котором | |оборудование, включая |стоимость всех | |прожекторы, лампы |используемых материалов не| |узконаправленного |должна превышать 50% цены | |света, фары и их |конечной продукции | |части, в другом месте | | |не поименованные; | | |светящиеся указатели, | | |табло и аналогичные | | |изделия, имеющие | | |встроенный источник | | |света, и их части, в | | |другом месте не | | |поименованные | | --------------+----------------------+--------------------------| 9406 00 |Конструкции |Изготовление, при котором | |строительные сборные |стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 9503 |Игрушки прочие; модели|Изготовление, при котором | |в уменьшенном размере |все используемые материалы| |("в масштабе") и |должны классифицироваться | |аналогичные модели, |в позиции, отличной от | |действующие или |позиции продукта, | |недействующие; |стоимость всех | |головоломки всех видов|используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| из |Изделия для резьбы из |Изготовление из | 9602 00 000 |материалов животного, |обработанных материалов | |растительного или |для резьбы тех же позиций | |минерального | | |происхождения | | --------------+----------------------+--------------------------| из 9603 |Щетки (за исключением |Изготовление, при котором | |половых щеток и метел |стоимость всех | |из связанных пучков, |используемых материалов | |насаженные или не |не должна превышать 50% | |насаженные на |цены конечной продукции | |рукоятку); устройства | | |механические для | | |уборки полов, ручные, | | |безмоторные; подушечки| | |и валики малярные | | --------------+----------------------+--------------------------| 9605 00 000 |Наборы дорожные, |Каждое изделие, входящее в| |используемые для |набор, должно | |личной гигиены, шитья |удовлетворять требованию, | |или для чистки одежды |которое применялось бы к | |или обуви |нему, если бы оно не | | |входило в комплект. | | |Однако изделия без | | |происхождения могут | | |входить в состав набора | | |при условии, что их общая | | |стоимость не превышает 15%| | |цены конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 9606 |Пуговицы, кнопки, |Изготовление, при котором | |запонки, формы |все используемые материалы| |(каркасы) для пуговиц |должны классифицироваться | |и прочие части этих |в позиции, отличной от | |изделий; заготовки для|позиции продукта. | |пуговиц |Стоимость всех | | |используемых материалов не| | |должна превышать 50% цены | | |конечной продукции | --------------+----------------------+--------------------------| 9608 |Ручки шариковые, ручки|Изготовление из | |и маркеры с |материалов, относящихся к | |наконечником из фетра |позиции, отличной от | |или других пористых |позиции изделия. | |материалов, авторучки |Однако перья и наконечники| |чернильные, стилографы|для перьев могут | |и ручки прочие; перья |использоваться как и | |копировальные; |другие материалы той же | |карандаши |позиции, что и продукт, | |механические; |который может | |держатели ручек; |использоваться в свою | |держатели карандашей и|очередь только при | |аналогичные держатели;|условии, что его стоимость| |части (включая |не превышает 5% цены | |колпачки и зажимы) |конечной продукции | |изделий, перечисленных| | |выше, кроме изделий | | |товарной позиции 9609 | | --------------+----------------------+--------------------------| 9614 20 |Трубки курительные и |Изготовление из грубых | |чашеобразные части |заготовок трубок | ----------------------------------------------------------------- ------------------ (*) В случае, если продукт изготовлен из материалов,
относящихся одновременно к позициям 3901 - 3906 и к позициям 3907
- 3911, настоящее положение применяется только к той категории
продуктов, которая преобладает в весовом отношении в изготовленном
товаре.
Приложение 2

к Правилам определения страны

происхождения товаров
Форма СТ-1
------------------------------------------------------------------ 1. Отправитель/экспортер |4. N ................. | (наименование и почтовый | | адрес) | СЕРТИФИКАТ | | О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА | | Форма СТ-1 | | | | Выдан в ..................... | | (наименование страны) | | | | Для предоставления в ........ | | (наименование страны) | --------------------------------+-------------------------------| 2. Получатель/импортер |5. Для служебных отметок | (наименование и почтовый | | адрес) | | | | --------------------------------| | 3. Средства транспорта и | | маршрут следования | | (насколько это известно) | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 6. N |7. Количество|8. Описание товара |9. Вес |10. Номер| | мест и вид| |брутто/ |и дата | | упаковки | |нетто |счета- | | | | (кг) |фактуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 11. Удостоверение |12. Декларация заявителя | Настоящим удостоверяется, | Нижеподписавшийся заявляет,| что декларация заявителя | что вышеприведенные | соответствует | сведения соответствуют | действительности | действительности, что все | | товары полностью | | произведены или подвергнуты| | достаточной переработке в | | ...........................| | (наименование страны) | | и что все они отвечают | | требованиям происхождения, | | установленным в отношении | | таких товаров | | | ................................|...............................| Подпись Дата Печать | Подпись Дата Печать | -----------------------------------------------------------------
Приложение 3

к Правилам определения страны

происхождения товаров
------------------------------------------------------------------ |КОПИЯ | -------| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N ___ | О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА | | ----------------------------------------------------------------| 6. N |7. Количество|8. Описание товара |9. Вес |10. Номер| | мест и вид| |брутто/ |и дата | | упаковки | |нетто |счета- | | | | (кг) |фактуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| 11. Удостоверение |12. Декларация заявителя | Настоящим удостоверяется, | Нижеподписавшийся заявляет,| что декларация заявителя | что вышеприведенные | соответствует | сведения соответствуют | действительности | действительности, что все | | товары полностью | | произведены или подвергнуты| | достаточной переработке в | | ...........................| | (наименование страны) | | и что все они отвечают | | требованиям происхождения, | | установленным в отношении | | таких товаров | | | ................................|...............................| Подпись Дата Печать | Подпись Дата Печать | -----------------------------------------------------------------
Оговорка

Российской Федерации

по пункту 2 повестки дня заседания Совета глав

правительств СНГ 30 ноября 2000 года

о Правилах определения страны

происхождения товаров
"Российская Федерация, руководствуясь критериями
достаточности переработки товара, зафиксированными в Правилах
определения страны происхождения товаров, сохраняет за собой право
применять по позиции 1701 (код ТН ВЭД СНГ) действующий порядок
определения страны происхождения белого сахара, вырабатываемого из
сахара-сырца, основным условием которого является изменение
товарной позиции на уровне любого из первых четырех знаков".
Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Касьянов
Молдавия подписала с оговоркой.
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Украина.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: