open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
Угода

про співробітництво щодо сприяння розвитку професійної

реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні між

Міністерством праці та соціальної політики України,
Міжнародною організацією праці, Підприємством професійного
сприяння (Berufsforderungswerk, GmbH, Heidelberg),
Професійно-навчальним реабілітаційним центром (BFI-BBRZ-Linz)

Дата підписання: 01.12.2000 Дата набуття чинності: 01.12.2000
Цю угоду укладено в рамках Протоколу намірів про
співробітництво у сфері реабілітації та зайнятості інвалідів між
Міністерством праці та соціальної політики України і Міжнародною
організацією праці ( 993_392 ). Міністерство праці та соціальної політики України (далі -
Міністерство) в особі Міністра Івана Саханя, Міжнародна
організація праці (далі - МОП) в особі Директора регіонального
бюро для країн Європи і Центральної Азії Херіберта Шарренбройха,
Професійно-навчальний реабілітаційним центр (BFI-BBRZ-Linz) (далі
- Центр) в особі Директора Отмара Фрідла, Підприємство
професійного сприяння (Berufsforderungswerk, GmbH, Heidelberg)
(далі - Підприємство) в особі Керуючого директора Міхаеля Нагі
підтверджують наміри про співробітництво щодо створення
Національного центру професійної реабілітації інвалідів у м. Київ.
Метою реалізації цієї Угоди є:
сприяння розвитку мережі центрів професійної, медичної та
соціальної реабілітації інвалідів в Україні та підготовчій роботі
щодо реалізації проекту МОП "Створення Національного центру
реабілітації інвалідів в Україні"; навчання на базі Центру фахівців з центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів, навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства,
представників фондів: обов'язкового соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві, від безробіття, соціального
захисту інвалідів; навчання на базі Підприємства фахівців з центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів, навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства; надання допомоги у запровадженні в професійно-реабілітаційних
закладах системи Міністерства сучасних реабілітаційних методик,
спрямованих на досягнення інвалідами як фізичної так і
психологічної незалежності, самообслуговування у побуті,
інтеграції в суспільство.
При реалізації Угоди:
Міністерство бере на себе зобов'язання:
здійснити після консультацій з Центром відбір щонайбільше
чотирьох експертів з питань соціальної та професійної реабілітації
та ринку праці з метою розробки та визначення структури та
передумов створення реабілітаційного центру та законодавчих,
фінансових, адміністративних аспектів, а також аспектів управління
та ринку праці, а також вирішити питання, пов'язані з їх
відрядженням до м. Лінц (Австрія). З метою розробки детального
змісту та програми місії направити одного експерта; здійснити після консультацій з Центром відбір групи фахівців
та експертів із соціально-професійної реабілітації інвалідів і
представників фондів: обов'язкового соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві, від безробіття, соціального
захисту інвалідів для навчання та підвищення кваліфікації, а також
вирішити питання, пов'язані з їхнім відрядженням до м. Лінц
(Австрія); здійснити після консультацій з Підприємством відбір 5
фахівців та експертів із соціально-професійної реабілітації
інвалідів для навчання та підвищення кваліфікації на базі
Підприємства, а також вирішити питання, пов'язані з їхнім
відрядженням до м. Хайдельберг (Німеччина); вжити заходів щодо розповсюдження сучасних методик
соціально-професійної реабілітації інвалідів, а також поширення
передових методів організації та здійснення соціально-професійної
реабілітації осіб з обмеженими фізичними і психічними
можливостями, досвіду щодо забезпечення їхньої зайнятості; організувати впровадження і застосування новітніх
реабілітаційних методик у практичній роботі центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів і навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства, на
підставі знань, набутих в Центрі і на Підприємстві; вжити заходів, спираючись на технічну та консультативну
допомогу МОП, спрямованих на створення Національного центру
професійної реабілітації інвалідів та розвиток мережі центрів
професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів системи
Міністерства.
МОП бере на себе зобов'язання:
супроводжувати навчальний процес українських фахівців у
містах Лінц (Австрія) та Хайдельберг (Німеччина); координувати пошук технічних партнерів, а також їх діяльність
у наданні допомоги щодо навчання фахівців, що будуть визначені
Міністерством, у професійно-реабілітаційних закладах міжнародного
рівня, та запровадження сучасних реабілітаційних методик; продовжити доопрацювання спільно з Міністерством,
зацікавленими організаціями профспілок і роботодавців, неурядовими
громадськими організаціями інвалідів проектного документа до
Проекту "Сприяння та розвиток державної системи професійної
реабілітації інвалідів"; продовжити розпочату роботу щодо залучення зацікавлених
країн-донорів та міжнародних організацій до реалізації зазначеного
проекту з метою забезпечення його матеріальної і технічної
підтримки; сприяти впровадженню новітніх та модернізації існуючих
засобів реабілітації інвалідів в професійно-реабілітаційних
закладах, що належать до сфери управління Міністерства.
Центр бере на себе зобов'язання:
запросити групу щонайбільше чотирьох експертів з питань
соціальної та професійної реабілітації та ринку праці, визначених
Міністром праці та соціальної політики України, з метою розробки
та визначення структури та передумов створення реабілітаційного
центру та законодавчих, фінансових, адміністративних аспектів, а
також аспектів управління та ринку праці. Центр покриє витрати,
пов'язані з відрядженням експертів, окрім затрат на переліт. З
метою підготовки детального змісту та програми місії Центр у
м. Лінц зобов'язується запросити одного експерта, визначеного
Міністром праці та соціальної політики України, та покрити
витрати, пов'язані з його перебуванням в м. Лінц, окрім затрат на
переліт.
На цій основі та за умови визначення МОП чіткої та узгодженої
системи фінансування Центр у м. Лінц бере на себе зобов'язання: здійснити навчання групи фахівців та експертів із
соціально-професійної реабілітації інвалідів, що будуть визначені
Міністерством після консультацій з Центром, а також покриття
витрат, пов'язаних з перебуванням цих фахівців та перекладача в м.
Лінц (Австрія); здійснити навчання групи представників фондів: обов'язкового
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, від
безробіття, соціального захисту інвалідів, що будуть визначені
Міністерством після консультацій з Центром, а також покриття
витрат, пов'язаних з перебуванням цих представників та перекладача
в м. Лінц (Австрія); передати Міністерству відповідні навчально-методичні
матеріали з метою розповсюдження новітніх реабілітаційних методик
і підвищення кваліфікації працівників центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів і навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства; надавати допомогу у впровадженні новітніх та модернізації
існуючих засобів реабілітації, а також сучасних методик
соціально-професійної реабілітації інвалідів.
Підприємство бере на себе зобов'язання:
здійснити навчання на власній базі 5 фахівців із
соціально-професійної реабілітації інвалідів, що будуть визначені
Міністерством після консультацій з Підприємством, а також покриття
витрат, пов'язаних з перебуванням цих фахівців та перекладача в м.
Хайдельберг (Німеччина); передати Міністерству відповідні навчально-методичні
матеріали з метою розповсюдження новітніх реабілітаційних методик
і підвищення кваліфікації працівників центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів і навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства; надавати допомогу у впровадженні новітніх та модернізації
існуючих засобів реабілітації, а також сучасних методик
соціально-професійної реабілітації інвалідів.
Фінансові питання
Всі передбачені Угодою заходи будуть здійснені Міністерством,
МОП, Центром, Підприємством відповідно до їхніх фінансових
можливостей. У разі проведення заходів в Україні Міністерство відповідно
до бюджетних асигнувань фінансує українських представників. МОП, Центр, Підприємство фінансують відрядження та
перебування своїх представників в Україні. У разі проведення заходів поза межами України Центр фінансує
поїздку та перебування 5 українських фахівців, 5 представників
українських фондів і перекладача згідно з цією Угодою. У разі проведення заходів поза межами України Підприємство
фінансує поїздку та перебування 5 українських фахівців і
перекладача згідно з цією Угодою.
Загальні питання
Сторони працюють над наданням консультативної допомоги,
спрямованої на зміцнення співробітництва у сфері соціальної і
професійної реабілітації інвалідів та сприяння створенню
Національного центру професійної реабілітації інвалідів в Україні.
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання та діє до 31
грудня 2004 року. В разі необхідності термін дії цієї Угоди може
бути продовжено за спільним погодженням Сторін.
Цю Угоду вчинено 1 грудня 2000 року в м. Київ у чотирьох
примірниках, кожний українською і англійською мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
За Міністерство праці та За Міжнародне бюро праці
соціальної політики України
За Підприємство професійного За Професійно-навчальний
сприяння (Berufsforderungswerk, реабілітаційний центр
GmbH, Heidelberg) (BFI-BBRZ-Linz)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: