open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
Рішення

про Антитерористичний центр держав-учасниць

Співдружності Незалежних Держав

(укр/рос)
( Рішення ратифіковано із застереженням згідно із Законом

N 2758-III ( 2758-14 ) від 04.10.2001 )
{ Зміни і доповнення до Рішення додатково див.

в Рішенні ( 997_e18 ) від 28.11.2006 }

Офіційний переклад
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав вирішила:
1. Затвердити Положення про Антитерористичний центр
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (додається). 2. Установити чисельність Антитерористичного центру
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Центр) у
кількості 60 чоловік. 3. Погодитися з Рішенням Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності
Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав від 30 листопада 2000 року ( 997_528 ). 4. Рішення набирає чинності з дня його підписання.
Вчинено у місті Мінську 1 грудня 2000 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який
направить кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Вірменія За Російську Федерацію
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
За Грузію За Туркменистан
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
За Киргизську Республіку За Україну

Застереження України

до пункт 1 порядку денного засідання

Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав
"Про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав"
1 грудня 2000 року
"Рішення набере чинності для України за умови його
ратифікації Верховною Радою України";
"За винятком положень, що допускають міжнародну
правосуб'єктність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД".

Президент України Л.Д.Кучма
Затверджено

Рішенням Ради глав держав

Співдружності Незалежних Держав

про Антитерористичний центр

держав-учасниць Співдружності

Незалежних Держав

від 1 грудня 2000 року
Положення

про Антитерористичний центр держав-учасниць

Співдружності Незалежних Держав
Це Положення визначає правовий статус, основні завдання,
функції, склад і організаційні засади діяльності
Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав (далі - Центр).
1. Загальні положення
1.1. Центр є постійно діючим спеціалізованим галузевим
органом Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) і призначений
для забезпечення координації взаємодії компетентних органів
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері боротьби з
міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму. Рішення з принципових питань діяльності Центру приймаються
Радою глав держав Співдружності Незалежних Держав. 1.2. Загальне керівництво роботою Центру здійснює Рада
керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць
СНД. У своїй роботі Центр взаємодіє з Радою міністрів внутрішніх
справ держав-учасниць СНД, Радою міністрів оборони держав-учасниць
СНД, Координаційною радою генеральних прокурорів держав - учасниць
СНД, Радою командувачів Прикордонними військами, їхніми робочими
органами, а також Бюро по координації боротьби з організованою
злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території
держав-учасниць СНД. 1.3. Центр у своїй діяльності керується основоположними
документами Співдружності Незалежних Держав, рішеннями Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав, Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав, Ради міністрів закордонних справ
Співдружності Незалежних Держав, Ради керівників органів безпеки і
спеціальних служб держав-учасниць СНД і цим Положенням, враховує
рішення Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД, Ради
міністрів оборони держав-учасниць СНД, Ради командувачів
Прикордонними військами в сфері боротьби з міжнародним тероризмом
та іншими проявами екстремізму, а також міжнародні зобов'язання і
національні законодавчі акти держав-учасниць СНД. 1.4. Держави-учасниці СНД визначають свої компетентні органи,
що здійснюють офіційні контакти з Центром, і письмово повідомляють
про це Центр. 1.5. Центр здійснює свою діяльність з використанням
можливостей спеціалізованих антитерористичних підрозділів органів
безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД, а також
Об'єднаного банку даних органів безпеки і спеціальних служб. 1.6. Центр має право запитувати необхідну інформацію з
органів безпеки (спеціальних служб), правоохоронних органів,
військових, прикордонних та інших відомств держав-учасниць СНД
через компетентні органи, що здійснюють офіційні контакти з
Центром. 1.7. Центр за рішенням Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав створює свої регіональні підрозділи (філії,
представництва, відділення).
2. Основні завдання і функції Центру
Основними завданнями і функціями Центру є: 2.1. Вироблення пропозицій Раді глав держав Співдружності
Незалежних Держав та іншим органам СНД про напрямки розвитку
співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з міжнародним
тероризмом та іншими проявами екстремізму. 2.2. Забезпечення координації взаємодії компетентних органів
держав-учасниць СНД у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими
проявами екстремізму. 2.3. Аналіз інформації, що надходить, про стан, динаміку і
тенденції поширення міжнародного тероризму та інших проявів
екстремізму в державах-учасницях СНД та інших державах. 2.4. Формування на базі Об'єднаного банку даних органів
безпеки і спеціальних служб, банків даних інших компетентних
органів держав-учасниць СНД спеціалізованого банку даних: про міжнародні терористичні та інші екстремістські
організації, їхніх лідерів, а також причетних до них осіб; про стан, динаміку і тенденції поширення міжнародного
тероризму та інших проявів екстремізму в державах-учасницях СНД та
інших державах; про неурядові структури та осіб, що надають підтримку
міжнародним терористам. Надання інформації на регулярній основі та на запити
компетентних органів держав-учасниць СНД, що беруть участь у
формуванні спеціалізованого банку даних. 2.5. Участь у підготовці і проведенні антитерористичних
командно-штабних і оперативно-тактичних навчань, що організуються
за рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав. 2.6. Сприяння заінтересованим державам-учасницям СНД у
підготовці та проведенні оперативно-розшукових заходів і
комплексних операцій по боротьбі з міжнародним тероризмом та
іншими проявами екстремізму. 2.7. Сприяння заінтересованим державам-учасницям СНД у
здійсненні міждержавного розшуку осіб, які вчинили злочини
терористичного характеру і переховуються від кримінального
переслідування або виконання вироку суду. 2.8. Участь у підготовці модельних законодавчих актів,
нормативних документів, а також міжнародних договорів, що
зачіпають питання боротьби з міжнародним тероризмом та іншими
проявами екстремізму. 2.9. Сприяння в організації підготовки спеціалістів та
інструкторів підрозділів, що беруть участь у боротьбі з
тероризмом. 2.10. Розробка моделей узгоджених антитерористичних операцій
та надання сприяння у їх проведенні. Організація координації взаємодії при проведенні
антитеростичних заходів за рішенням Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав, у разі необхідності - за дорученням глав
заінтересованих держав-учасниць СНД відповідно до встановленого
порядку. 2.11. Участь у розробці міждержавних програм держав-учасниць
СНД по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами
екстремізму. 2.12. Участь у підготовці і проведенні науково-практичних
конференцій, семінарів. Сприяння обміну досвідом у сфері боротьби
з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму. 2.13. Встановлення і підтримка робочих контактів, за
дорученням Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб
держав-учасниць СНД, з міжнародними центрами та організаціями, що
займаються питаннями боротьби з міжнародним тероризмом, а також
відповідними спеціалізованими структурами інших держав.
3. Склад Центру та організаційні засади його діяльності
3.1. Центр очолює Керівник, який призначається (звільняється)
Рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав за
поданням Голови Ради керівників органів безпеки і спеціальних
служб держав-учасниць СНД. Термін перебування на посаді - три
роки, з можливістю подальшого продовження. За штатно-посадовим положенням Керівник Центру прирівнюється
до першого заступника керівника органу безпеки держави
перебування. Чергове військове (спеціальне) звання Керівнику Центру
присвоюється у порядку національним законодавством держави, що
направляє, за клопотанням Ради керівників органів безпеки і
спеціальних служб держав-учасниць СНД. 3.2. Керівник Центру: організує роботу Центру; визначає завдання і функції структурних підрозділів Центру; надає у встановленому порядку Раді глав держав Співдружності
Незалежних Держав, Раді глав урядів Співдружності Незалежних
Держав. Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних
Держав, Радам безпеки держав-учасниць СНД, Раді керівників органів
безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД, Раді міністрів
внутрішніх справ держав-учасниць СНД, Раді міністрів оборони
держав-учасниць СНД і Раді командувачів Прикордонними військами
доповіді, інформацію, рекомендації та пропозиції по боротьбі з
міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму; бере участь у засіданнях Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав, Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав та інших органів СНД при розгляді питань, що входять до
компетенції Центру; подає на розгляд Голові Виконавчого комітету - Виконавчому
секретареві Співдружності Незалежних Держав проект кошторису
витрат на утримання Центру та звіт про його виконання; щорічно подає звіт про виконану роботу Раді керівників
органів безпеки спеціальних служб держав-учасниць СНД і
компетентним органам держав-учасниць СНД, що здійснюють контакти з
Центром, а також вносить пропозиції щодо планових заходів на
черговий рік. 3.3. Керівник Центру має трьох заступників - представників
від Рад міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД (перший
заступник), Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД і Ради
командувачів Прикордонним військами. Термін перебування на посаді
першого заступника та заступників керівника Центру - три роки, з
можливістю подальшого продовження. Заступники керівника Центру затверджуються на посаді Радою
глав урядів Співдружності Незалежних Держав за поданням зазначених
рад, які попередньо погоджують кандидатури з Радою керівників
органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД. Керівник Центру, його перший заступник і заступники не є
представниками однієї держави. При виконанні своїх обов'язків вони
дотримуються інтересів усіх держав-учасниць СНД. Чергові військові (спеціальні) звання заступникам Керівника і
співробітникам Центру, призначеним на штатні посади, присвоюються
у порядку встановленому національним законодавством держави, що
направляє, за клопотанням Керівника Центру. За штатно-посадовим положенням перший заступник Керівника
Центру прирівнюється до заступника міністра внутрішніх справ
держави перебування, заступники Керівника Центру - до начальника
департаменту (головного управління) військового або прикордонного
відомства держави перебування. 3.4. Держави-учасниці СНД направляють до Центру своїх
повноважних представників, які перебувають на службі і
матеріальному забезпеченні в компетентних органах своїх держав. Заступники Керівника Центру та повноважні представники
держав-учасниць СНД утворюють постійно діючу нараду при
Керівникові Центру, на якій розглядаються найбільш важливі питання
координації взаємодії Центру з компетентними органами
держав-учасниць СНД. 3.5. Структура і штат Центру затверджуються Радою керівників
органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД за
поданням Керівника Центру. Керівник Центру має право вносити зміни
до штату підрозділів Центру в межах затвердженої чисельності. 3.6. Співробітники, призначені на штатні посади до Центру,
відряджаються до Центру відповідно до національного законодавства
держави, що направляє, із залишенням у кадрах відповідних
компетентних органів своїх держав. Порядок комплектування штату Центру співробітниками (крім
заступників Керівника Центру), а також порядок виконання службових
обов'язків і матеріально-побутового забезпечення співробітників
Центру встановлюється відповідно до положення, розробленого
Керівником Центру і затвердженого Радою керівників органів безпеки
і спеціальних служб держав-учасниць СНД. До співробітників не відносяться працівники
адміністративно-технічного персоналу, а також особи, найняті на
умовах погодинної оплати (далі - працівники). Прийом на роботу до Центру, його регіональних підрозділів
(філій, представництв, відділень), призначення на посади і
звільнення працівників Центру здійснюється Керівником Центру
відповідно до законодавства про працю держави перебування. 3.7. Розмір грошового утримання співробітника Центру повинен
бути не нижче грошового утримання співробітника відповідного
органу держави перебування, до посади якого прирівняна посада
співробітника Центру. У разі, якщо грошове утримання співробітника
Центру нижче грошового утримання за посадою, займаною ним до
направлення до Центру, різниця в грошовому утриманні виплачується
відповідним органом держави, що направляє. Додаткові види
грошового утримання (надбавки, доплати) встановлюються відповідно
до законодавства держави перебування, що відноситься до діяльності
відповідних органів, за узгодженням із Головою Ради керівників
органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД. Речовим майном співробітники Центру забезпечуються згідно з
нормами, що діють у відповідному органі держави перебування. 3.8. У разі припинення діяльності Центру, закінчення терміну
відрядження до Центру або при звільненні від займаної посади у
зв'язку з організаційно-штатними змінами, які проводяться в
Центрі, компетентний орган держави, що направляє, надає
Керівникові Центру і його заступникам посаду не нижче посади,
займаної ними до направлення до Центру, а штатним співробітникам
структурних підрозділів Центру - не нижче посади, займаної ними в
Центрі. 3.9. На період відрядження на роботу до Центру за
співробітниками, призначеними на штатні посади, і членами їх сімей
зберігаються права, пільги, гарантії та компенсації, встановлені
національним законодавством держави, що направляє, для
співробітників відповідних компетентних органів. 3.10. Медичне і санаторно-курортне забезпечення
співробітників Центру, призначених на штатні посади до Центру, а
також членів їх сімей здійснюється в порядку, встановленому для
відповідних співробітників компетентних органів держави
перебування.
4. Прикінцеві положення
4.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок
коштів єдиного бюджету органів СНД окремим рядком. 4.2. Центр є юридичною особою, має шифр, код, печатки і
штампи, фінансові рахунки в установах банків, у тому числі й
валютний рахунок, відповідно до законодавства держави перебування. 4.3. З метою забезпечення сприятливих умов діяльності Центру,
його регіональних підрозділів (філій, представництв, відділень), а
також їхніх співробітників у державі перебування Центр може
укладати угоди з цими державами. Такі угоди, поряд з іншими питаннями, будуть включати
загальні для всіх положення, передбачені пп.3.8-3.10 і 4.2 цього
Положення. 4.4. Місце перебування Центру - Російська Федерація, місто
Москва.
Вірність перекладу з російської на українську мову засвідчено
начальником Служби офіційних перекладів Правового департаменту МЗС
України.
Решение

об Антитеррористическом центре государств-участников

Содружества Независимых Государств
(Минск, 1 декабря 2000 года)

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил:
1. Утвердить Положение об Антитеррористическом центре
государств-участников Содружества Независимых Государств
(прилагается). 2. Установить численность Антитеррористического центра
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее -
Центр) в количестве 60 человек. 3. Согласиться с Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств о финансовом обеспечении
деятельности Антитеррористического центра государств-участников
Содружества Независимых Государств ( 997_528 ) от 30 ноября 2000
года. 4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в городе Минске 1 декабря 2000 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику За Республику Молдова
За Республику Армения За Российскую Федерацию
За Республику Беларусь За Республику Таджикистан
За Грузию За Туркменистан
За Республику Казахстан За Республику Узбекистан
За Кыргызскую Республику За Украину

Оговорки Украины
по пункту 1 повестки дня заседания
Совета глав государств Содружества Независимых Государств
"Об Антитеррористическом центре государств-участников
Содружества Независимых Государств"
1 декабря 2000 года
"Решение вступит в силу для Украины при условии его
ратификации Верховной Радой Украины";
"За исключением положений, допускающих международную
правосубъектность Антитеррористического центра
государств-участников СНГ".
Президент Украины Л.Д.Кучма

Утверждено

Решением Совета глав государств

Содружества Независимых Государств

об Антитеррористическом центре

государств-участников Содружества

Независимых Государств

от 1 декабря 2000 года
Положение

об Антитеррористическом центре государств-участников

Содружества Независимых Государств
Настоящее Положение определяет правовой статус, основные
задачи, функции, состав и организационные основы деятельности
Антитеррористического центра государств-участников Содружества
Независимых Государств (далее - Центр).
1. Общие положения
1.1. Центр является постоянно действующим специализированным
отраслевым органом Содружества Независимых Государств (далее -
СНГ) и предназначен для обеспечения координации взаимодействия
компетентных органов государств-участников Содружества Независимых
Государств в области борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. Решения о принципиальных вопросах деятельности Центра
принимаются Советом глав государств Содружества Независимых
Государств. 1.2. Общее руководство работой Центра осуществляет Совет
руководителей органов безопасности и специальных служб
государств-участников СНГ. В своей работе Центр взаимодействует с Советом министров
внутренних дел государств-участников СНГ, Советом министров
обороны государств-участников СНГ, Координационным советом
генеральных прокуроров государств-участников СНГ, Советом
командующих Пограничными войсками, их рабочими органами, а также
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государств-участников
СНГ. 1.3. Центр в своей деятельности руководствуется
основополагающими документами Содружества Независимых Государств,
решениями Совета глав государств Содружества Независимых
Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств, Совета министров иностранных дел Содружества
Независимых Государств, Совета руководителей органов безопасности
и специальных служб государств-участников СНГ и настоящим
Положением, учитывает решения Совета министров внутренних дел
государств-участников СНГ, Совета министров обороны
государств-участников СНГ, Совета командующих Пограничными
войсками в области борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма, а также международные обязательства и
национальные законодательные акты государств-участников СНГ. 1.4. Государства-участники СНГ определяют свои компетентные
органы, осуществляющие официальные контакты с Центром, и письменно
уведомляют об этом Центр. 1.5. Центр осуществляет свою деятельность с использованием
возможностей специализированных антитеррористических подразделений
органов безопасности и специальных служб государств-участников
СНГ, а также Объединенного банка данных органов безопасности и
специальных служб. 1.6. Центр вправе запрашивать необходимую информацию из
органов безопасности (специальных служб), правоохранительных
органов, военных, пограничных и других ведомств
государств-участников СНГ через компетентные органы,
осуществляющие официальные контакты с Центром. 1.7. Центр по решению Совета глав государств Содружества
Независимых Государств создает свои региональные подразделения
(филиалы, представительства, отделения).
2. Основные задачи и функции Центра
Основными задачами и функциями Центра являются: 2.1. Выработка предложений Совету глав государств Содружества
Независимых Государств и другим органам СНГ о направлениях
развития сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 2.2. Обеспечение координации взаимодействия компетентных
органов государств-участников СНГ в борьбе с международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 2.3. Анализ поступающей информации о состоянии, динамике и
тенденциях распространения международного терроризма и иных
проявлений экстремизма в государствах-участниках СНГ и других
государствах. 2.4. Формирование на базе Объединенного банка данных органов
безопасности и специальных служб, банков данных других
компетентных органов государств-участников СНГ специализированного
банка данных: о международных террористических и иных экстремистских
организациях, их лидерах, а также причастных к ним лицах; о состоянии, динамике и тенденциях распространения
международного терроризма и иных проявлений экстремизма в
государствах-участниках СНГ и других государствах; о неправительственных структурах и лицах, оказывающих
поддержку международным террористам. Предоставление информации на регулярной основе и по запросам
компетентным органам государств-участников СНГ, участвующим в
формировании специализированного банка данных. 2.5. Участие в подготовке и проведении антитеррористических
командно-штабных и оперативно-тактических учений, организуемых по
решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 2.6. Содействие заинтересованным государствам-участникам СНГ
в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и
комплексных операций по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. 2.7. Содействие заинтересованным государствам-участникам СНГ
в осуществлении межгосударственного розыска лиц, совершивших
преступления террористического характера и скрывающихся от
уголовного преследования или исполнения судебного приговора. 2.8. Участие в подготовке модельных законодательных актов,
нормативных документов, а также международных договоров,
затрагивающих вопросы борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. 2.9. Содействие в организации подготовки специалистов и
инструкторов подразделений, участвующих в борьбе с терроризмом. 2.10. Разработка моделей согласованных антитеррористических
операций и оказание содействия в их проведении. Организация координации взаимодействия при проведении
антитеррористических мероприятий по решению Совета глав государств
Содружества Независимых Государств, а при необходимости - по
поручению глав заинтересованных государств-участников СНГ в
соответствии с установленным порядком. 2.11. Участие в разработке межгосударственных программ
государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и
иными проявлениями экстремизма. 2.12. Участие в подготовке и проведении научно-практических
конференций, семинаров. Содействие обмену опытом в сфере борьбы с
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 2.13. Установление и поддержание рабочих контактов, по
поручению Совета руководителей органов безопасности и специальных
служб государств-участников СНГ, с международными центрами и
организациями, занимающимися вопросами борьбы с международным
терроризмом, а также соответствующими специализированными
структурами других государств.
3. Состав Центра и организационные

основы его деятельности
3.1. Центр возглавляет Руководитель, который назначается
(освобождается) Решением Совета глав государств Содружества
Независимых Государств по представлению Председателя Совета
руководителей органов безопасности и специальных служб
государств-участников СНГ. Срок пребывания в должности - три года,
с возможностью дальнейшего продления. По штатно-должностному положению Руководитель Центра
приравнивается к первому заместителю руководителя органа
безопасности государства пребывания. Очередное воинское (специальное) звание Руководителю Центра
присваивается в установленном национальным законодательством
направляющего государства порядке по ходатайству Совета
руководителей органов безопасности и специальных служб
государств-участников СНГ. 3.2. Руководитель Центра: организует работу Центра; определяет задачи и функции структурных подразделений Центра; предоставляет в установленном порядке Совету глав государств
Содружества Независимых Государств, Совету глав правительств
Содружества Независимых Государств, Совету министров иностранных
дел Содружества Независимых Государств, Советам безопасности
государств-участников СНГ, Совету руководителей органов
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Совету
министров внутренних дел государств-участников СНГ, Совету
министров обороны государств-участников СНГ и Совету командующих
Пограничными войсками доклады, информацию, рекомендации и
предложения по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма; участвует в заседаниях Совета глав государств Содружества
Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств и других органов СНГ при рассмотрении
вопросов, входящих в компетенцию Центра; представляет на рассмотрение Председателю Исполнительного
комитета - Исполнительному секретарю Содружества Независимых
Государств проект сметы расходов на содержание Центра и отчет о ее
исполнении; ежегодно представляет отчет Совету руководителей органов
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ и
компетентным органам государств-участников СНГ, осуществляющим
контакты с Центром, о проделанной работе, а также вносит
предложения о планируемых мероприятиях на очередной год. 3.3. Руководитель Центра имеет трех заместителей -
представителей от Совета министров внутренних дел
государств-участников СНГ (первый заместитель), Совета министров
обороны государств-участников СНГ и Совета командующих
Пограничными войсками. Срок пребывания в должности первого
заместителя и заместителей руководителя Центра - три года, с
возможностью дальнейшего продления. Заместители руководителя Центра утверждаются на должности
Советом глав правительств Содружества Независимых Государств по
представлению указанных Советов, которые предварительно
согласовывают кандидатуры с Советом руководителей органов
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Руководитель Центра, его первый заместитель и заместители не
являются представителями одного государства. При исполнении своих
обязанностей они соблюдают интересы всех государств-участников
СНГ. Очередные воинские (специальные) звания заместителям
Руководителя и сотрудникам Центра, назначенным на штатные
должности, присваиваются в установленном национальным
законодательством направляющего государства порядке по ходатайству
Руководителя Центра. По штатно-должностному положению первый заместитель
Руководителя Центра приравнивается к заместителю министра
внутренних дел государства пребывания, заместители Руководителя
Центра - к начальнику департамента (главного управления) военного
или пограничного ведомства государства пребывания. 3.4. Государства-участники СНГ направляют в Центр своих
полномочных представителей, которые состоят на службе и
материальном обеспечении в компетентных органах своих государств. Заместители Руководителя Центра и полномочные представители
государств-участников СНГ образуют постоянно действующее совещание
при Руководителе Центра, на котором рассматриваются наиболее
важные вопросы координации взаимодействия Центра с компетентными
органами государств-участников СНГ. 3.5. Структура и штат Центра утверждаются Советом
руководителей органов безопасности и специальных служб
государств-участников СНГ по представлению Руководителя Центра.
Руководитель Центра имеет право вносить изменения в штат
подразделений Центра в пределах утвержденной численности. 3.6. Сотрудники, назначенные на штатные должности в Центр,
командируются в Центр в соответствии с национальным
законодательством направляющего государства с оставлением в кадрах
соответствующих компетентных органов своих государств. Порядок комплектования штата Центра сотрудниками (кроме
заместителей Руководителя Центра), а также порядок исполнения
служебных обязанностей и материально-бытового обеспечения
сотрудников Центра устанавливается в соответствии с положением,
разрабатываемым Руководителем Центра и утверждаемым Советом
руководителей органов безопасности и специальных служб
государств-участников СНГ. К сотрудникам не относятся работники
административно-технического персонала, а также лица, нанятые на
условиях почасовой оплаты (далее - работники). Прием на работу в Центр, его региональные подразделения
(филиалы, представительства, отделения), назначение на должности и
увольнение работников Центра осуществляется Руководителем Центра в
соответствии с законодательством о труде государства пребывания. 3.7. Размер денежного содержания сотрудника Центра должен
быть не ниже денежного содержания сотрудника соответствующего
органа государства пребывания, к должности которого приравнена
должность сотрудника Центра. В случае если денежное содержание
сотрудника Центра ниже денежного содержания по должности,
занимаемой им до направления в Центр, разница в денежном
содержании выплачивается соответствующим органом направляющего
государства. Дополнительные виды денежного содержания (надбавки,
доплаты) устанавливаются в соответствии с законодательством
государства пребывания, относящимся к деятельности соответствующих
органов, по согласованию с председателем Совета руководителей
органов безопасности и специальных служб государств-участников
СНГ. Вещевым имуществом сотрудники Центра обеспечиваются согласно
нормам, действующим в соответствующем органе государства
пребывания. 3.8. В случае прекращения деятельности Центра, окончания
срока командирования в Центр либо при освобождении от занимаемой
должности в связи с проводимыми в Центре организационно-штатными
изменениями компетентный орган направляющего государства
предоставляет Руководителю Центра и его заместителям должность не
ниже должности, занимаемой ими до направления в Центр, а штатным
сотрудникам структурных подразделений Центра - не ниже должности,
занимаемой ими в Центре. 3.9. На период командирования на работу в Центр за
сотрудниками, назначенными на штатные должности, и членами их
семей сохраняются права, льготы, гарантии и компенсации,
установленные национальным законодательством направляющего
государства для сотрудников соответствующих компетентных органов. 3.10. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение
сотрудников Центра, назначенных на штатные должности в Центр, а
также членов их семей осуществляется в порядке, установленном для
соответствующих сотрудников компетентных органов государства
пребывания.
4. Заключительные положения
4.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за
счет средств единого бюджета органов СНГ отдельной строкой. 4.2. Центр является юридическим лицом, имеет шифр, код,
печати и штампы, финансовые счета в учреждениях банков, в том
числе и валютный счет, в соответствии с законодательством
государства пребывания. 4.3. В целях обеспечения благоприятных условий деятельности
Центра, его региональных подразделений (филиалов,
представительств, отделений), а также их сотрудников в государстве
пребывания Центр может заключать соглашения с этими государствами. Такие соглашения, наряду с другими вопросами, будут включать
общие для всех положения, предусмотренные пп. 3.8 - 3.10 и 4.2
настоящего Положения. 4.4. Место нахождения Центра - Российская Федерация, город
Москва.
Азербайджан подписал с особым мнением. Грузия подписала с оговоркой. Узбекистан подписал с учетом замечаний.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: