open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2516 від 01.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 грудня 2000 р.
vd20001201 vn2516 за N 920/5141

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 510 ( z0523-18 ) від 17.04.2018 }

Про затвердження змін до Положення

про порядок приватизації об'єктів

незавершеного будівництва

На виконання пункту 3 доручення Кабінету Міністрів України
від 18.10.2000 N 17073/1 до абзацу 5 пункту 4 статті 30 Закону
України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного
будівництва" ( 1953-14 ) щодо забезпечення перегляду і скасування
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону, а також на виконання пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554
( 1554-2000-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості майна
під час приватизації" щодо приведення нормативно-правових актів у
відповідність до Методики оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженої цією постановою, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Положення про порядок приватизації
об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 11.09.2000 N 1894 ( z0664-00 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
N 664/4885, що додаються. 2. Управлінню індивідуального продажу (Зеленський В.В.)
забезпечити в установленому порядку реєстрацію змін в Міністерстві
юстиції України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Фонду Кальніченка Л.Ф.
Голова Фонду О.Бондар
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

01.12.2000 N 2516
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 грудня 2000 р.

за N 920/5141
Зміни

до Положення про порядок приватизації об'єктів

незавершеного будівництва ( z0664-00 )

1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Положення розроблено відповідно до Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від
18 травня 2000 р. N 1723-III ( 1723-14 ) "Про Державну програму
приватизації", Законів "Про особливості приватизації об'єктів
незавершеного будівництва" ( 1953-14 ), "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), Методики
оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554
( 1554-2000-п ), Положення про порядок створення відкритих
акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.02.96 N 270 ( 270-96-п ).
2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Включення об'єктів до переліку об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, здійснюється за поданням
органів приватизації та органів, що вповноважені управляти
державним майном". 3. У пункті 2.2 слова "відповідним державним органам
приватизації" замінити словами "Фонду державного майна України,
його регіональним відділенням та Фонду майна Автономної Республіки
Крим". 4. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Регіональні відділення ФДМУ та Фонд майна Автономної
Республіки Крим після аналізу цих переліків направляють їх до
Фонду державного майна України. При цьому надається лист-пропозиція щодо приватизації
відповідних об'єктів незавершеного будівництва та у разі наявності
- документи відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 )
(надалі - Закон), а також інформація про об'єкт за формою, що
додається". 5. Доповнити Положення пунктом 2.4 такого змісту: "2.4. Для включення об'єкта незавершеного будівництва до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які
здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного
будівництва, подають Фонду державного майна України документи
відповідно до статті 5 Закону, а також інформацію про об'єкт за
формою згідно з додатком до пункту 2.3"; пункт 2.6 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.4, 2.5 вважати відповідно пунктами
2.5, 2.6. 6. Абзац 4 пункту 2.5 доповнити після слова "будівництва"
словами "згідно з додатком до пункту 2.3". 7. Пункт 2.7 викласти в редакції: "2.7. Після розгляду наданих документів відповідно до пунктів
2.3, 2.4, 2.5 Фонд державного майна України своїми наказами
включає об'єкти до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації". 8. У пункті 3.4 слова "передбачених п. 56 Методики оцінки
вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.98 N 1114 ( 1114-98-п ), зі
змінами та доповненнями до неї (надалі - Методика)" замінити
словами "передбачених пунктом 12 Методики оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ) (надалі -
Методика)". 9. Пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу
на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а
також для передачі його до статутного фонду господарського
товариства як внеску держави з наступною приватизацією
визначається на підставі даних балансу без урахування суми
індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої
за індексами, встановленими Державним комітетом статистики
України. У разі відсутності документів, необхідних для проведення
оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва, ціна продажу
об'єкта може визначатися експертним шляхом. У разі прийняття органом приватизації рішення про продаж
об'єкта незавершеного будівництва під розбирання без попередніх
пропозицій для продажу іншими способами ціна продажу такого
об'єкта може визначатися експертним шляхом".
10. Пункт 3.13 викласти в такій редакції: "3.13. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів
незавершеного будівництва є: установлення терміну завершення будівництва об'єкта
незавершеного будівництва (у разі продажу під розбирання - терміну
розбирання); заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту
завершення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію (у разі
продажу під розбирання - на термін розбирання, якщо покупець
відмовляється від права придбання земельної ділянки) та до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об'єкт. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені строки за
наявності відповідних обгрунтувань строки завершення будівництва
можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу
місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору; у разі продажу під розбирання - додержання умов здачі
земельної ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець
відмовляється від права придбання земельної ділянки; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію (у разі продажу під розбирання - під час
розбирання)". 11. Абзац 2 пункту 4.3 викласти в редакції: "Органи приватизації мають право прийняти рішення про
проведення аукціону за методом зниження ціни лота до придбання
об'єкта та здійснити його відповідно до Порядку проведення
аукціону за методом зниження ціни лота, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 15.08.2000 N 1695 ( z0569-00 )
та зареєстрованого в Мін'юсті 31.08.2000 за N 569/4790". 12. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: "4.4. Якщо на участь в аукціоні (конкурсі) подав заяву лише
один покупець, аукціон (конкурс) визнається таким, що не відбувся.
При цьому орган приватизації може прийняти рішення про
приватизацію об'єкта шляхом викупу цим покупцем за ціною,
визначеною на підставі даних балансу без урахування суми
індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої
за індексами, встановленими Державним комітетом статистики
України". 13. Абзац 2 пункту 4.5 викласти в такій редакції: "Початкова
ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається
згідно з Методикою експертним шляхом як при продажу разом з
об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо від нього". 14. Пункт 4.6.1 виключити. У зв'язку із цим пункт 4.6.2
вважати пунктом 4.6.1. 15. У пункті 6.5 перше речення доповнити словами "з указанням
ціни продажу об'єкта". 16. У пункті 6.6 після слів "відповідно до пунктів 83, 84, 85
Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 )
(далі - Програма)" додати слова "та статей 21, 22, 23 Закону
( 1953-14 )". 17. У пункті 6.6.1 після слів "абзацом 4 пункту 84 Програми"
додати слова "останнім абзацом статті 21 Закону". 18. У пункті 6.6.2 після слів "пунктом 84 Програми" додати
слова "статтею 21 Закону". 19. В останньому реченні пункту 6.6.3 після слів "пункту 84
Програми" додати слова "статті 21 Закону". 20. У пункті 6.6.5 слова "у 3-денний термін" замінити словами
"у 10-денний термін". 21. Додаток до пункту 2.3 Положення про порядок приватизації
об'єктів незавершеного будівництва викласти у редакції згідно з
додатком до цих змін.
Начальник Управління
індивідуального продажу В.Зеленський

Додаток до змін до Положення

про порядок приватизації

об'єктів незавершеного

будівництва
Додаток до п.2.3 Положення

про порядок приватизації

об'єктів незавершеного

будівництва

Міністерство або інший орган виконавчої влади ____________________
МДО, концерн, асоціація та інше
господарське об'єднання __________________________________________
Підприємство, організація ________________________________________
Місцезнаходження підприємства, організації _______________________
Перелік

незавершених об'єктів культурно-побутового,

адміністративного, виробничого призначення

державної власності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- азва |Проектна|Генпід-|Генпро-|Характер |Обсяг кап.вкладень,|Початок |Дата |Строки |Рівень |Площа | удови |потуж- |рядник |ектува-|будівницт-|що освоєні на __ р.|будівниц-|консерва-|будівниц-|будіве-|земельної| об'єкта),|ність | |льник |ва (нове |за даними балансу |тва (рік,|ції або |тва за |льної |ділянки | ї місце- | | | |будівницт-|(тис.грн.) |місяць) |припинен-|нормою |готов- |під забу-| находже- | | | |во, розши-|-------------------| |ня будів-|або за |ності |дову (га)| ня | | | |рення, |з | без | |ництва |проектом |(%) | | амовник | | | |рекон- |індекса- | індекса-| | |(місяців)| | | | | | |струкція) |цією | ції | | | | | | ---------+--------+-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------+--------+-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник М.п.
Начальник Управління індивідуального продажу В.Зеленський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: