open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України і Урядом

Словацької Республіки про співробітництво у

боротьбі з організованою злочинністю

Дата підписання: 05.12.2000 Дата набуття чинності для України: 28.02.2001
Кабінет Міністрів України і Уряд Словацької Республіки
(далі - "Сторони"),
прагнучи розвивати і зміцнювати відносини дружби і
взаємовигідного співробітництва між Україною і Словацькою
Республікою,
занепокоєні зростанням злочинності, особливо міжнародної
організованої злочинності,
беручи до уваги те, що організована злочинність створює
серйозну загрозу для всіх суспільних цінностей,
бажаючи об'єднати свої зусилля у сфері діяльності,
спрямованої на забезпечення безпеки своїх держав,
керуючись принципами суверенності, рівноправності, взаємності
та взаємної вигоди,
дотримуючись внутрішнього законодавства своїх держав та
міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони,
домовились про таке:
Стаття 1
1. Сторони, згідно з положеннями цієї Угоди, зобов'язуються
взаємно співробітничати і надавати допомогу в запобіганні,
викритті, документуванні та розслідуванні злочинів, які належать
до організованої злочинності, насамперед:
а) тероризму;
б) незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
в) незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових і
радіоактивних речовин;
г) фальшування грошей, інших засобів платежу, цінних паперів,
а також впровадження їх в обіг;
д) економічних злочинів, у тому числі пов'язаних з ухиленням
від сплати податків, незаконних фінансових операцій, а також
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
е) злочинів проти життя і здоров'я, свободи і людської
гідності;
є) нелегальної міграції;
ж) торгівлі людьми;
з) злочинів проти власності, насамперед тих, об'єктом яких є
культурні та історичні цінності;
и) крадіжок автотранспортних засобів та їх легалізації.
2. Сторони співробітничатимуть та надаватимуть допомогу одна
одній і в боротьбі з іншими формами організованої злочинності.
3. Ця Угода не стосується питань правової допомоги у
кримінальних справах.
Стаття 2
1. Співробітництво між Сторонами здійснюється насамперед у
наступних формах:
а) обмін інформацією:
щодо осіб, які причетні або підозрюються у причетності до
організованої злочинності, стосовно їх злочинного минулого та
зв'язків;
щодо злочинних угруповань і об'єднань, їх структур, найбільш
характерних особливостей поведінки їх членів і діяльності
угруповань, їх закордонних зв'язків;
щодо часу, місця та способу скоєння злочину, об'єктів
злочинного посягання, а також щодо законів, які порушено і
заходів, яких вжито, щоб запобігти організованій злочинності;
б) обмін оперативною інформацією, яка стосується злочинності,
наведеної в статті 1;
в) постійний обмін інформацією і досвідом стосовно сучасного
стану організованої злочинності, а також про методи боротьби з
нею;
г) обмін фахівцями і організація спільних навчань,
спрямованих на вивчення сучасних методів боротьби з організованою
злочинністю;
д) обмін інформацією про нові види наркотичних і психотропних
речовин або їх прекурсорів, місця та процес виробництва, маршрути
і способи транспортування, способи і місця сховищ, лабораторні
методи дослідження;
е) постійний обмін досвідом у сфері боротьби з комп'ютерною
злочинністю;
є) здійснення відповідних заходів щодо безпеки свідка та його
близьких;
ж) проведення робочих зустрічей з метою координації
оперативно-розшукових заходів;
з) обмін нормативно-правовими актами, науковими, фаховими і
освітніми публікаціями у сфері боротьби з організованою
злочинністю.
2. Ця Угода не перешкоджає Сторонам налагоджувати і розвивати
інші взаємоприйнятні форми співробітництва.
3. Запити про надання допомоги і відповіді на них виконуються
у письмовій формі або за допомогою технічних засобів для передачі
тексту. У невідкладних випадках запит може бути зроблений в усній
формі з обов'язковим підтвердженням у письмовій формі.
Стаття 3
З метою охорони персональних даних про особу будь-яка
передача інформації між Сторонами здійснюється за таких умов:
а) Сторона, що приймає, може використовувати дані лише для
досягнення мети і на таких умовах, які висунула Сторона, що
передає;
б) Сторона, що приймає, на прохання Сторони, що передає
потрібні дані, інформує про результати використання наданої
інформації;
в) персональні дані передаються виключно до компетентних
органів боротьби зі злочинністю. Жодна інформація не буде доступна
іншим органам без попередньої згоди на те Сторони, що передає;
г) Сторона, що передає, несе відповідальність за
достовірність переданої інформації. Якщо буде встановлено, що
надані недостовірні дані, або дані, які б не мали надаватися,
необхідно негайно повідомити про це Сторону, яка ці дані отримала.
Остання повинна виправити недостовірні дані та знищити дані, що не
повинні були надаватися;
д) Сторона, яка надає дані, повідомляє Сторону, яка приймає,
про терміни знищення цих даних згідно з правовими нормами її
держави. Не зважаючи на цей термін, будь-які дані про осіб повинні
бути знищені, коли в них уже немає потреби. Сторону, що передає,
буде інформовано про всі факти знищення переданих даних, а також
про причини їх знищення. У разі припинення чинності цієї Угоди всі
дані, передані згідно з нею, будуть невідкладно знищені;
е) Сторони зобов'язані обліковувати дані, що передані,
прийняті та знищені;
є) Сторони забезпечать необхідну охорону даних від
незаконного доступу, зміни або опублікування.
Стаття 4
1. При обміні носіями таємної інформації Сторони
застосовуватимуть положення Угоди між Урядом України та Урядом
Словацької Республіки про взаємний захист таємної інформації,
підписаної 1 червня 1998 р. у Братиславі ( 703_006 ).
2. Жодна інформація, матеріали або технічне обладнання,
надані на підставі цієї Угоди, не будуть передані третій стороні
без попередньої письмової згоди на те Сторони, яка передає.
Стаття 5
1. Безпосереднє і оперативне співробітництво в конкретних
сферах згідно з цією Угодою будуть виконувати компетентні органи
Сторін:
в Україні:
- Міністерство внутрішніх справ України,
- Служба безпеки України,
- Державний комітет у справах охорони державного кордону
України,
- Державна митна служба України,
- Державна податкова адміністрація України;
в Словацькій Республіці:
- Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки.
2. Компетентні органи Сторін уповноважені підписувати
протоколи і програми про співробітництво.
3. Компетентні органи Сторін після набуття чинності цією
Угодою дипломатичними каналами взаємно повідомлять один одному
контактні адреси, номери телефонів та факсу.
Стаття 6
Кожна Сторона самостійно покриває витрати, які виникли на її
території та пов'язані з реалізацією положень цієї Угоди, якщо не
буде досягнуто іншої домовленості.
Стаття 7
1. Кожна Сторона може відмовити в співробітництві або
допомозі, якщо вважає, що це ставить під загрозу суверенітет або
безпеку її держави, інші суттєві інтереси або суперечить чинному
законодавству її держави.
2. У випадку відмови у співробітництві або допомозі Сторона,
до якої звернулись, невідкладно і обґрунтовано повідомить про це
іншу Сторону.
Стаття 8
Робочими мовами при реалізації положень цієї Угоди є
українська та словацька мови або інші мови за домовленістю Сторін.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає прав і обов'язків Сторін за іншими
міжнародними договорами.
Стаття 10
Спори, які виникатимуть у зв'язку з тлумаченням і виконанням
положень цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 11
До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення на основі
взаємної письмової згоди обох Сторін.
Стаття 12
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуває
чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними
каналами останнього з письмових повідомлень Сторін про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
2. Кожна з Сторін може в будь-який час надіслати
дипломатичними каналами іншій Стороні повідомлення щодо свого
рішення денонсувати цю Угоду. Угода втрачає чинність через шість
(6) місяців після дати одержання іншою Стороною такого
повідомлення.
Вчинено в м. Братислава 5 грудня 2000 в двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗА УРЯД
УКРАЇНИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: