open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Словацької

Республіки про військово-технічне

співробітництво

Дата підписання: 05.12.2000 Дата набрання чинності: 23.03.2001
Уряд України і Уряд Словацької Республіки, далі - "Договірні
Сторони",
прагнучи до взаємовигідного і рівноправного співробітництва у
військово-технічній галузі,
висловлюючи зацікавленість у розвитку взаємодії між
уповноваженими підприємствами та організаціями на основі
використання наукових і технічних досягнень у військово-технічній
галузі і конверсії військового виробництва,
домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони сприятимуть військово-технічному
співробітництву між уповноваженими підприємствами та організаціями
Договірних Сторін у таких напрямках:
а) взаємні поставки озброєння, військової техніки та іншої
продукції військово-технічного призначення;
б) спільне виконання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у військово-технічній галузі та
взаємний обмін результатами цих робіт;
в) організація спільного виробництва та випробування нових
систем звичайного озброєння;
г) модернізація раніше розроблених систем звичайного
озброєння;
д) надання технічної допомоги, послуг і поставка запасних
частин для ремонту, технічного обслуговування, забезпечення
експлуатації і боєздатності озброєння і військової техніки;
е) надання послуг при навчанні спеціалістів з ремонту,
технічного обслуговування, забезпечення експлуатації і бойового
використання озброєння і військової техніки;
є) надання ліцензій на виробництво озброєння і військової
техніки та надання технічної допомоги при запровадженні у
виробництво, а також при створенні проектів військово-технічного
призначення;
ж) обмін технічним досвідом та інформацією, включаючи
передові технології, в галузі розробки, виробництва і випробувань
озброєння та військової техніки;
з) співробітництво у рамках виробничо-технічної та
науково-технічної кооперації.
Стаття 2
При виконанні цієї Угоди Договірні Сторони керуються нормами
міжнародного права, чинним законодавством своїх держав, принципами
рівноправності та взаємної вигоди.
Стаття 3
Усі види співробітництва, що здійснюються в рамках цієї
Угоди, визначатимуться у відповідних угодах, протоколах, договорах
та контрактах, підписаних між уповноваженими підприємствами і
організаціями обох країн, в яких буде визначена номенклатура,
обсяги, ціни, форма платежів і терміни поставок озброєння та
військової техніки, комплектуючих, запасних частин, а також послуг
військово-технічного призначення.
Стаття 4
Відповідальними органами Договірних Сторін по реалізації цієї
Угоди є:
з Української Сторони - Державний комітет промислової
політики, Міністерство оборони;
з Словацької Сторони - Міністерство економіки.
Стаття 5
Координацію робіт, пов'язаних з виконанням цієї Угоди,
Договірні Сторони доручають українсько-словацькій робочій групі з
науково-технічного співробітництва в галузі спеціальної техніки,
утвореній у рамках Міжурядової українсько-словацької комісії з
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.
Стаття 6
Жодна з Договірних Сторін без письмової згоди іншої
Договірної Сторони не буде передавати третім країнам озброєння,
військову техніку, технічну документацію для їх розробки та
виробництва, інформацію і матеріали, отримані або здобуті в
результаті двостороннього співробітництва згідно з цією Угодою.
Сторони вживатимуть заходів щодо виконання уповноваженими
підприємствами і організаціями Договірних Сторін зобов'язань,
наведених у цій Статті.
Ступінь та спосіб охорони інформації будуть встановлені в
контрактах, укладених уповноваженими підприємствами і
організаціями Договірних Сторін.
Сторони забезпечать охорону інформації, що надається в рамках
військово-технічного співробітництва таким чином, щоб її не можна
було використати проти інтересів України і Словацької Республіки.
Стаття 7
Ця Угода не впливає на зобов'язання Договірних Сторін, що
випливають з інших міжнародних договорів, укладених ними.
Стаття 8
Усі спірні питання, пов'язані з тлумаченням та застосуванням
цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів.
Стаття 9
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності від дати отримання останнього письмового повідомлення про
виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття Угодою чинності.
Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною
письмовою згодою Договірних Сторін.
Дія цієї Угоди може бути припинена не раніше ніж через шість
місяців після письмового повідомлення однієї з Договірних Сторін
щодо наміру денонсувати цю Угоду.
Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання
незавершених договорів, контрактів та інших угод, укладених
відповідно до цієї Угоди під час її дії, крім випадків, коли
Договірні Сторони домовились про інше.
У разі припинення дії цієї Угоди положення Статті 6
залишаються чинними.
Вчинено в м. Братислава 5 грудня 2000 року у двох
примірниках, кожний українською та словацькою мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: