open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України

та Урядом Словацької Республіки

про співробітництво в галузі інформації

Дата підписання: 05.12.2000 Дата набрання чинності для України: 29.01.2001
Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки,
надалі - Договірні Сторони,
ґрунтуючись на культурних зв'язках і традиціях багатовікових
дружніх відносин, які існують між народами двох держав, і надаючи
великого значення зміцненню взаєморозуміння між ними;
керуючись положеннями Всесвітньої декларації прав людини
1948 року ( 995_015 ) і Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права 1966 року ( 995_043 );
виходячи з положень Заключного акту Наради з безпеки та
співробітництва в Європі 1975 року ( 994_055 ) і документів ОБСЄ,
що стосуються співробітництва в галузі інформації та в
гуманітарній сфері,
погодились з нижчезазначеним:
Стаття 1
Договірні Сторони сприятимуть створенню позитивних умов для
широкого та вільного взаємного розповсюдження інформації з метою
поглиблення знань про життя народів їх країн.
Стаття 2
Договірні Сторони сприятимуть широкому і вільному обміну
інформацією, в тому числі між інформаційними службами
(агентствами), телерадіоорганізаціями, періодичними виданнями, а
також не перешкоджатимуть розповсюдженню на території своєї
держави продукції засобів масової інформації, які діють на
законних підставах і зареєстровані на території держави іншої
Договірної Сторони, інформації дипломатичних та інших офіційних
представництв держави іншої Договірної Сторони за умови дотримання
вимог національного законодавства Договірних Сторін.
Стаття 3
Договірні Сторони підтримуватимуть, розвиватимуть і
вдосконалюватимуть взаємовигідне співробітництво між засобами
масової інформації своїх держав, а також відповідними відомствами
і організаціями, що працюють в галузі масової інформації.
Конкретні умови і форми такого співробітництва визначатимуться
його учасниками шляхом укладання прямих угод і домовленостей.
Стаття 4
Договірні Сторони сприятимуть рівноправному і взаємовигідному
співробітництву між професійними організаціями журналістів, а
також обміну журналістами для вивчення проблем, що становлять
професійний інтерес, в тому числі проведенню зустрічей, семінарів,
конференцій. Форми та умови обмінів визначатимуться на основі
окремих угод між відповідними організаціями обох країн.
Стаття 5
Договірні Сторони сприятимуть одна одній в організації
трансляцій телевізійних і радіопередач, пересиланню матеріалів,
підготовлених журналістами обох країн, своїм редакціям з
використанням відповідних систем зв'язку.
Стаття 6
Кожна із Договірних Сторін сприятиме діяльності акредитованих
представників засобів масової інформації і створюватиме
журналістам іншої Договірної Сторони на території своєї держави
всі необхідні умови для виконання їх професійних обов'язків,
включаючи встановлення ділових контактів, підготовку інформаційних
матеріалів, телевізійних репортажів і т.ін.
Кожна із Договірних Сторін сприятиме функціонуванню
кореспондентських пунктів засобів масової інформації держави іншої
Сторони на території своєї держави.
Стаття 7
Договірні Сторони сприятимуть обміну фахівцями в галузі
телерадіомовлення, друкованих засобів масової інформації,
науково-технічних галузей, що пов'язані з масовою інформацією.
Стаття 8
Договірні Сторони сприятимуть підготовці кадрів в галузі
засобів масової інформації і заохочуватимуть до співробітництва
відповідні науково-дослідні установи та заклади освіти, що
працюють у цій галузі.
Стаття 9
Договірні Сторони здійснюватимуть співробітництво й обмін
досвідом в галузі правового регулювання діяльності засобів масової
інформації, а також обмінюватимуться статистичними та іншими
даними про періодичні видання, теле- та радіоорганізації.
Стаття 10
Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для
діяльності на території своїх держав у місцях компактного
проживання словацької національної меншини в Україні та
української національної меншини в Словацькій Республіці засобів
масової інформації на мовах цих національних меншин.
Стаття 11
Положення цієї Угоди не зачіпають обов'язків Договірних
Сторін щодо інших міжнародних угод і договорів, учасниками яких
вони є.
Стаття 12
Усі спірні питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням
чинної Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій між
Договірними Сторонами.
Стаття 13
Ця Угода підлягає схваленню відповідно до законодавства обох
Договірних Сторін і набуває чинності з дати обміну нотами про
виконання внутрішньодержавних процедур.
Стаття 14
Угоду укладено строком на п'ять років і її дія автоматично
подовжується щоразу на наступні п'ять років, якщо жодна із
Договірних Сторін не надішле іншій Договірній Стороні за шість
місяців до закінчення терміну її дії письмове повідомлення про
свої наміри припинити дію цієї Угоди.
Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на програми та
проекти, виконання яких уже почалося, а також на дію угод і
договорів, що були укладені на її основі.
Зміни і доповнення можуть бути внесені в цю Угоду лише за
письмовим погодженням обох Договірних Сторін.
Вчинено в м. Братислава 5 грудня 2000 року у двох
примірниках, кожен українською та словацькою мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Словацької Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: