open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 грудня 2000 р. N 1784

Київ
Про затвердження Комплексного плану заходів

щодо запровадження та розповсюдження

санітарно-медичних документів

єдиної форми

З метою зниження рівня інфекційних захворювань громадян і
забезпечення контролю за дотриманням санітарних норм під час
обслуговування населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексний план заходів щодо запровадження та
розповсюдження санітарно-медичних документів єдиної форми
(додається).
2. Взяти до відома, що забезпечення виготовлення
санітарно-медичних документів єдиної форми, координація та
контроль за виконанням Комплексного плану, затвердженого цією
постановою, здійснюються Державним управлінням справами разом з
Міністерством охорони здоров'я.
3. Міністерству охорони здоров'я забезпечити запровадження в
органах виконавчої влади, інших державних органах та органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, які працюють у сфері обслуговування населення,
санітарно-медичних документів єдиної форми.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Жулинського М.Г.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1784
Комплексний план

заходів щодо запровадження та розповсюдження

санітарно-медичних документів єдиної форми

Профілактика інфекційних і паразитарних хвороб, недопущення
їх поширення є одним із важливих державних завдань, оскільки ці
хвороби завдають значної шкоди здоров'ю населення та призводять до
економічних збитків, що визначаються мільярдами гривень.
Щороку на ці хвороби хворіє кожен п'ятий громадянин України.
Продовжує зростати захворюваність на туберкульоз, яка набула в
останні роки характеру епідемії. Складна епідемічна ситуація з
особливо небезпечних хвороб - холери, сибірки, лептоспірозу,
сказу, туляремії. Загострюється ситуація із СНІДу, кількість
захворювань на який тільки в поточному році збільшилася вдвічі.
Проблемою залишаються венеричні хвороби.
Викликає занепокоєння стан справ із захворюваністю населення
країни на кишкові інфекції, передусім на дизентерію і
сальмонельози, який постійно ускладнюється внаслідок виникнення
спалахів в організованих колективах і серед населення. Тільки в
поточному році зареєстровано понад 30 спалахів кишкових інфекцій,
що виникли на 18 адміністративних територіях.
В останні роки набуло характеру епідемії захворювання на
трихінельоз та кліщовий енцефаліт. Напруженою залишається ситуація
з малярії, що пов'язано із збільшенням кількості випадків
завезення малярії з ендемічних територій зарубіжних країн.
Продовжує непокоїти захворюваність населення на дифтерію,
чому сприяла епідемія цієї хвороби, що виникла в попередні роки.
Це вимагає постійного епідеміологічного нагляду за контингентами
ризику.
В Україні кількість об'єктів, працівники яких підлягають
обов'язковим медичним оглядам, становить понад 400 тис., тобто
потреба в особових медичних книжках для цього контингенту
становить понад 4 млн. примірників, а забезпеченість ними по
країні дорівнює лише 40 відсоткам. Крім того, більшість цієї
документації не відповідає затвердженому зразку. Так, за даними
Мінфіну, за трирічний період було надруковано 234 тис. особових
медичних книжок, які відповідають вимогам МОЗ. Навіть за умови
повної реалізації цих книжок переважна більшість зазначеного
контингенту використовуватиме медичну документацію невстановленого
зразка.
Це призводить до безконтрольності у процесі проходження
медоглядів, сприяє численним порушенням.
В Україні щороку закладами державної санепідслужби знімаються
з реалізації сотні тонн харчової продукції та продовольчої
сировини, що становить загрозу для здоров'я населення.
Частіше надходять скарги від населення на низький рівень
санітарно-гігієнічного стану побутових підприємств (перукарень,
пралень, масажних салонів, лазень, саун тощо), а також на
незадовільні умови утримання дітей у дитячих підліткових закладах.
Посилення нагляду за діяльністю підприємств, установ і
організацій, які займаються обслуговуванням населення та
виробництвом, переробкою, транспортуванням, зберіганням і
реалізацією продукції, потенційно небезпечної для здоров'я людини,
забезпечення з цією метою працівників певних професій медичною
документацією єдиного зразка, захищеною від підроблення, - є
першочерговим завданням, що потребує термінового вирішення.
Основними завданнями Комплексного плану є:
профілактика інфекційних і паразитарних хвороб, передусім
серед контингенту, діяльність якого пов'язана з обслуговуванням
населення і може призвести до їх поширення;
розроблення, затвердження санітарно-медичних документів
єдиної форми;
виготовлення та запровадження санітарно-медичних документів
єдиної форми, захищених від підроблення;
створення чіткої системи забезпечення, запровадження, обігу
та реєстрації зазначених санітарно-медичних документів;
розроблення та затвердження переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі особових медичних книжок, Порядку видачі та вилучення
санітарного паспорта на транспорт, що використовується для
перевезення продовольчої сировини і продуктів харчування, Порядку
видачі та вилучення санітарного паспорта на підприємства, що
виробляють, зберігають і реалізують продовольчу сировину та
продукти харчування, а також займаються обслуговуванням населення;
реалізація наукових розробок щодо запровадження систем, у
тому числі електронних, із забезпечення обліку та реєстрації
санітарно-медичних документів єдиної форми;
удосконалення системи інформування населення про стан
інфекційної захворюваності і шляхи поширення інфекційних хвороб та
здійснення відповідних профілактичних заходів.
Реалізація Комплексного плану дасть змогу:
поліпшити санітарний стан підприємств, установ і організацій
усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з виробництвом,
переробкою, транспортуванням, зберіганням і реалізацією продукції,
що може негативно впливати на здоров'я людини, а також з
обслуговуванням населення;
знизити рівень інфекційних захворювань, запобігти виникненню
та розповсюдженню її спалахів, що сприятиме заощадженню видатків
усіх бюджетів, які спрямовуються на їх ліквідацію;
своєчасно вживати заходів для поліпшення
матеріально-технічної бази підприємств;
удосконалити систему проходження обов'язкових медичних
оглядів декретованого контингенту;
виключити фальсифікацію даних щодо проходження медичних
оглядів;
уникнути порушень при проходженні медичних оглядів;
виключити можливість допуску до роботи хворих і
бактеріоносіїв.
Комплексний план розрахований на період до 2002 року і
розроблений відповідно до Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ). План повинен стати орієнтиром у
діяльності відповідних наглядових і контролюючих органів, а також
для фізичних і юридичних осіб усіх форм власності, діяльність яких
пов'язана з виробництвом, переробкою, транспортуванням,
зберіганням і реалізацією продуктів харчування та обслуговуванням
населення.
З метою забезпечення виконання Комплексного плану
передбачається здійснити такі заходи:
1. Розробити перелік професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним
оглядам, і порядок проведення цих оглядів та видачі особових
медичних книжок.
МОЗ.
Грудень 2000 року.
2. Розробити та затвердити Порядок видачі та вилучення
санітарного паспорта на транспорт, що використовується для
перевезення продовольчої сировини і продуктів харчування. Порядок
видачі та вилучення санітарного паспорта на підприємства, що
виробляють, зберігають і реалізують продовольчу сировину та
продукти харчування, а також займаються обслуговуванням населення.
МОЗ, МВС.
2000 - 2001 роки.
3. Визначити потребу в санітарно-медичних документах єдиної
форми (особових медичних книжках, санітарних паспортах на
транспорт, санітарних паспортах на харчові підприємства і
підприємства, що займаються обслуговуванням населення, тощо) і
подати відповідні пропозиції МОЗ для аналізу та узагальнення.
Держкомстат, МВС, МОН, Мінагрополітики,

Мінекономіки, Укоопспілка.
Грудень 2000 року.
4. Відповідно до потреби забезпечити виготовлення бланків
санітарно-медичних документів єдиної форми (особових медичних
книжок, санітарних паспортів на транспорт, санітарних паспортів на
харчові підприємства і підприємства, що займаються обслуговуванням
населення, тощо).
Державне управління справами, Мінфін.
2001 - 2002 роки.
5. Забезпечити відповідність положень Переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі особових медичних книжок, Порядку видачі та вилучення
санітарного паспорта на транспорт, що використовується для
перевезення продовольчої сировини і продуктів харчування, Порядку
видачі та вилучення санітарного паспорта на підприємства, що
виробляють, зберігають і реалізують продовольчу сировину та
продукти харчування, а також займаються обслуговуванням населення,
законодавству України.
МОЗ.
Грудень 2001 року.
6. Забезпечити контроль за запровадженням, обліком та
реєстрацією санітарно-медичних документів єдиної форми, захищених
від підроблення, як за документами суворого обліку.
МВС, СБУ.
Після запровадження санітарно-медичних

документів єдиної форми.
7. Визначити лікувально-профілактичні заклади, які
зобов'язані здійснювати обов'язкові попередні (до прийняття на
роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників
окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб, а також перелік установ, які
забезпечуватимуть видачу особових медичних книжок та інших
санітарно-медичних документів єдиної форми.
Державне управління справами, МОЗ.
Грудень 2000 року.
8. Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
своєчасністю проходження обов'язкових попередніх (до прийняття на
роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб.
МОЗ.
Після запровадження санітарно-медичних

документів єдиної форми.
9. Забезпечити наявність відповідних санітарних норм і правил
на кожному об'єкті, діяльність якого пов'язана з виробництвом,
переробкою, транспортуванням, зберіганням і реалізацією продукції,
що може негативно впливати на здоров'я людини, а також з
обслуговуванням населення.
Підприємства, установи і організації

усіх форм власності.
2001 - 2002 роки.
10. Забезпечити видання та розповсюдження санітарних норм і
правил, гігієнічних нормативів, змін і доповнень до них,
методичних матеріалів для проведення гігієнічного навчання
працівників окремих професій, виробництв та організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб.
Державне управління справами, МОЗ.
2000 - 2002 роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: