open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України

"Про стан фінансування системи охорони здоров'я

та невідкладні заходи щодо його поліпшення"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан
фінансування системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо
його поліпшення" взяти до відома.
2. Стан фінансування системи охорони здоров'я визнати
недостатнім і таким, що не забезпечує виконання у повному обсязі
вимог статті 49 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів
щодо:
приведення посадових окладів медичних та фармацевтичних
працівників, які працюють у державних та комунальних закладах
охорони здоров'я, у відповідність з вимогами статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
передбачивши при подальшому доопрацюванні проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2001 рік необхідні для цього
кошти;
підвищення ефективності використання коштів на фінансування
установ і організацій, підвідомчих Міністерству охорони здоров'я
України, через територіальні органи Державного казначейства
України і уповноважені установи банків з метою усунення порушень у
забезпеченні повноти, першочерговості та пропорційності видатків
по захищених статтях Державного бюджету України, що стосуються
охорони здоров'я населення, ліквідації заборгованості по
заробітній платі та інших соціальних виплатах у цій галузі;
віднесення до переліку захищених статей видатків витрат,
пов'язаних з фінансуванням медичних заходів з охорони материнства
та дитинства, при формуванні проектів законів про Державний бюджет
України на наступні роки та забезпечення у повному обсязі
видатків, пов'язаних з фінансуванням первинної
акушерсько-гінекологічної та педіатричної медико-санітарної
допомоги;
створення вітчизняного виробництва вакцин проти туберкульозу,
кору, паротиту, краснухи, гепатиту В;
посилення контролю за дотриманням встановленого порядку
закупівлі лікарських засобів, організації та проведення конкурсів
(тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами
охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету, удосконалення цього
порядку з метою недопущення у подальшому необгрунтованого
завищення витрат коштів Державного бюджету України та місцевих
бюджетів;
прискорення виконання вимог Указу Президента України від
8 серпня 2000 року N 963/2000 ( 963/2000 ) "Про додаткові заходи
щодо поліпшення медичної допомоги населенню України" у частині:
розробки і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної
Ради України проекту закону про загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування; створення фонду охорони здоров'я
населення України за рахунок частини коштів, одержаних від
акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби;
доопрацювання та затвердження програми заходів щодо забезпечення
гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;
організації забезпечення найнеобхіднішими лікарськими засобами за
доступними цінами малозабезпечених верств населення;
виділення у Державному бюджеті України на 2001 рік коштів,
необхідних для фінансування у повному обсязі видатків на закупівлю
інсулінів для хворих на цукровий діабет, видатків на забезпечення
лікування онкологічних хворих, хворих на туберкульоз, на
проведення заходів з профілактики та лікування СНІДу, на придбання
імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних
хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики, видатків на
закупівлю електрокардіостимуляторів, забезпечення операцій з
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;
виділення у Державному бюджеті України на 2001 рік коштів у
розмірі 35,0 млн. гривень для цільового фінансування потреб
Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук
України (м. Донецьк), пов'язаних з проведенням реконструкції та
придбанням необхідного обладнання.
4. Звернути увагу Президента України та Кабінету Міністрів
України на те, що відповідно до Конституції України затвердження
загальнодержавних програм соціального розвитку, в тому числі у
галузі охорони здоров'я населення, належить до повноважень
Верховної Ради України, а розробка і здійснення таких програм
відповідно до пункту 4 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ) є повноваженням Кабінету Міністрів України.
5. З метою недопущення невиправданих витрат коштів Державного
бюджету України рекомендувати Міністерству охорони здоров'я
України вжити заходів щодо підвищення ефективності планування
підготовки необхідної для держави кількості спеціалістів з вищою
медичною освітою.
6. Звернути увагу Міністерства фінансів України на
неприпустимість зволікання з виділенням відповідних додаткових
бюджетних асигнувань, необхідних для забезпечення фінансування
заробітної плати працівникам охорони здоров'я у 2000 році у
зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.
7. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
вжити необхідних заходів щодо погашення до кінця поточного
року заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам
відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я;
при формуванні проектів бюджетів відповідних рівнів
передбачати кошти на забезпечення лікарськими засобами інвалідів,
ветеранів та інших пільгових категорій населення у достатніх
обсягах;
звернути увагу на необхідність безумовного виконання вимог
закону щодо заборони приватизації майна та перепрофілювання
державних та комунальних закладів охорони здоров'я, насамперед
тих, що надають акушерсько-гінекологічну та педіатричну допомогу
населенню, та необгрунтованої передачі їх майнових комплексів в
оренду іншим суб'єктам господарської діяльності.
8. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету:
разом з Кабінетом Міністрів України при доопрацюванні проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2001 рік врахувати
пропозиції народних депутатів України, висловлені під час
обговорення інформації Кабінету Міністрів України "Про стан
фінансування системи охорони здоров'я України та невідкладні
заходи щодо його поліпшення", і внести відповідні зміни до
зазначеного проекту Закону;
під час підготовки проектів Постанови Верховної Ради України
про основні напрями бюджетної політики (бюджетної резолюції) на
наступні бюджетні роки передбачати необхідність направлення
третини коштів, що планується отримати від приватизації об'єктів
державної власності, на додаткове фінансування системи охорони
здоров'я, врахувавши при цьому, що третина цих додаткових коштів
має спрямовуватися на фінансування медичних заходів з охорони
материнства та дитинства.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та
дитинства.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 грудня 2000 року

N 2123-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: