open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 472 від 07.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 грудня 2000 р.

за N 941/5162
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових

актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського
обліку деяких видів операцій у комерційних банках України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (зі
змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
21.11.97 N 388 ( v0495500-97 ) (зі змінами), що додаються
( z0942-00 ).
3. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку
процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 25.09.97
N 316 ( v0474500-97 ) (зі змінами), що додаються ( z0943-00 ).
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

07.12.2000 N 472
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2000 р.

за N 941/5162

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку

комерційних банків України

( va493500-97 )
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1.1. У групі рахунків 150 "Кошти до запитання в інших банках"
назву рахунку 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками"
змінити на "Кошти в розрахунках платіжними картками в інших
банках". 1.2. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам"
назву рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг, який наданий іншим
банкам" змінити на "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим
банкам". 1.3. Із групи рахунків 162 "Кредити, які отримані від інших
банків" рахунок 1625 П "Фінансовий лізинг, який отриманий від
банків" виключити. 1.4. Увести розділ 17 "Сумнівна заборгованість та резерви за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; увести групу рахунків 178 "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; увести рахунок 1780 А "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; увести групу рахунків 179 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими
операціями"; увести рахунок 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 2.1. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності" назву рахунку 2075
А "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарської
діяльності" змінити на "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарської діяльності". 2.2. Назву розділу 24 "Резерви під заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" змінити на "Сумнівна
заборгованість за нарахованими доходами та резерви під
заборгованість за кредитами і нарахованими доходами"; увести групу рахунків 248 "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами"; увести рахунок 2480 А "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами"; увести групу рахунків 249 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами"; увести рахунок 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами за операціями з клієнтами".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 3.1. У групу рахунків 340 "Господарські матеріали" увести
рахунок 3409 А "Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя". 3.2. У групу рахунків 358 "Сумнівна дебіторська
заборгованість" увести рахунок 3589 А "Сумнівна заборгованість за
іншими нарахованими доходами". 3.3. У групу рахунків 359 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю" увести рахунок 3599 КА
"Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими
доходами". 3.4. У групі рахунків 361 "Кредиторська заборгованість за
господарською діяльністю банку" назву рахунку 3615 П "Кредиторська
заборгованість за фінансовим лізингом" змінити на "Кредиторська
заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)". 3.5. У групу рахунків 365 "Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку" увести рахунок 3658 П
"Забезпечення оплати відпусток".
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи": 4.1. Назву групи рахунків 431 "Капітальні вкладення в
нематеріальні активи" змінити на "Капітальні інвестиції в
нематеріальні активи"; назву рахунку 4310 А "Капітальні вкладення за невведеними в
експлутацію нематеріальними активами" змінити на "Капітальні
інвестиції за невведеними в експлутацію нематеріальними активами". 4.2. Увести групу рахунків 432 "Гудвіл"; увести рахунок 4320 П "Негативний гудвіл". 4.3. Назву групи рахунків 440 "Операційні основні засоби"
змінити на "Основні засоби"; назву рахунку 4400 А "Операційні основні засоби" змінити на
"Основні засоби"; назву рахунку 4409 КА "Знос операційних основних засобів"
змінити на "Знос основних засобів". 4.4. Назву групи рахунків 443 "Капітальні вкладення в
операційні основні засоби" змінити на "Капітальні інвестиції за
основними засобами"; назву рахунку 4430 А "Капітальні вкладення за незавершеним
будівництвом і за невведеними в експлуатацію операційними
основними засобами" змінити на "Капітальні інвестиції за
незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію
основними засобами"; увести рахунок 4431 А "Обладнання, що потребує монтажу"; рахунок 4432 А "Незавершені капітальні вкладення за
операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"
виключити; рахунок 4438 А "Завершені капітальні вкладення за
операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"
виключити; рахунок 4439 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення
за операційними основними засобами, що прийняті в оперативний
лізинг" виключити. 4.5. Назву групи рахунків 450 "Неопераційні основні засоби"
змінити на "Інші необоротні матеріальні активи"; назву рахунку 4500 А "Неопераційні основні засоби" змінити на
"Інші необоротні матеріальні активи"; назву рахунку 4509 КА "Знос неопераційних основних засобів"
змінити на "Знос інших необоротних матеріальних активів". 4.6. Назву групи рахунків 453 "Капітальні вкладення у
неопераційні основні засоби" змінити на "Капітальні інвестиції за
основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)"; назву рахунку 4530 А "Капітальні вкладення за незавершеним
будівництвом та за невведеними в експлуатацію неопераційними
основними засобами" змінити на "Капітальні інвестиції за основними
засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)"; рахунок 4531 А "Обладнання, що потребує монтажу" виключити; рахунок 4532 А "Незавершені капітальні вкладення за
неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний
лізинг" виключити; рахунок 4538 А "Завершені капітальні вкладення за
неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний
лізинг" виключити; рахунок 4539 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення
за неопераційними основними засобами, що прийняті в оперативний
лізинг" виключити.
5. У класі 6 "Доходи": 5.1. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами,
розміщеними в інших банках" назву рахунку 6018 П "Процентні доходи
за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам" змінити на
"Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий
іншим банкам". 5.2. У групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності" назву рахунку 6028 П
"Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам
господарської діяльності" змінити на "Процентні доходи за
фінансовим лізингом (орендою), який наданий суб'єктам
господарської діяльності". 5.3. У групі рахунків 639 "Інші банківські операційні доходи"
назву рахунку 6395 П "Доходи від оперативного лізингу" змінити на
"Доходи від оперативного лізингу (оренди)".
6. У класі 7 "Витрати": 6.1. Із групи рахунків 701 "Процентні витрати за коштами,
отриманими від інших банків" рахунок 7018 А "Процентні витрати за
фінансовим лізингом, який отриманий від банків" виключити. 6.2. У групі рахунків 702 "Процентні витрати за коштами
суб'єктів господарської діяльності" назву рахунку 7028 А
"Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від
суб'єктів господарської діяльності" змінити на "Процентні витрати
за фінансовим лізингом (орендою)". 6.3. У групі рахунків 739 "Інші банківські операційні
витрати" назву рахунку 7395 А "Витрати на оперативний лізинг"
змінити на "Витрати на оперативний лізинг (оренду)". 6.4. У групі рахунків 742 "Витрати на утримання основних
засобів та нематеріальних активів": назву рахунку 7421 А "Витрати на утримання орендованих
основних засобів та нематеріальних активів" змінити на "Витрати на
утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)"; рахунок 7422 А "Орендні платежі" виключити. 6.5. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні
витрати" назву рахунку 7490 А "Негативний результат від продажу
основних засобів" змінити на "Негативний результат від вибуття
нематеріальних активів та основних засобів". 6.6. У групі рахунків 771 "Списання безнадійних активів"
рахунок 7717 А "Списання безнадійних, нарахованих у минулому році
процентних доходів" виключити. 6.7. Увести групу рахунків 772 "Відрахування в резерви під
сумнівну заборгованість за нарахованими доходами"; увести рахунок 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами".
7. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 7.1. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, що не
сплачені в строк через відсутність коштів у банку, та ті, за якими
стягнення коштів зупинено" змінити на "Розрахункові документи, що
не сплачені в строк з вини банку, та ті, за якими стягнення коштів
зупинено". 7.2. У групі рахунків 984 "Операції за основними засобами"
назву рахунку 9840 А "Орендовані основні засоби" змінити на
"Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний
лізинг (оренду)".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку в комерційних банках О.П.Ястремська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: