open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 472 від 07.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 грудня 2000 р.

за N 942/5163

Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

07.12.2000 N 472 ( z0941-00 )

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку комерційних банків України

( v0495500-97 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Інструкції Національного банку

N 388 ( v0495500-97 ) від 21.11.97,

до якої вносились зміни }

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1.1. Преамбулу до класу 1 після слів "кредити, у т.ч.
фінансовий лізинг" доповнити словом "(оренда)". 1.2. У групі рахунків 150 "Кошти до запитання в інших
банках": назву рахунку 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними
картками" змінити на "Кошти в розрахунках платіжними картками в
інших банках" та у призначенні рахунку речення такого змісту:
"Відкривається на балансі комерційних банків - учасників платіжної
системи" виключити; останній абзац призначення рахунку 1509 А "Прострочені
нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках" викласти
в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 1.3. У групі рахунків 151 "Строкові депозити, які розміщені в
інших банках" останній абзац призначення рахунку 1519 А
"Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами, які
розміщені в інших банках" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 1.4. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам": назву рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг, який наданий іншим
банкам" змінити на "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим
банкам"; останній абзац призначення рахунку 1529 А "Прострочені
нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам" викласти
в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 1.5. У групі рахунків 160 "Кошти до запитання інших банків" у
призначенні рахунку 1605 П "Кошти в розрахунках платіжними
картками інших банків" речення такого змісту: "Відкривається в
розрахунковому банку установам комерційних банків - учасників
платіжної системи" виключити. 1.6. Із групи рахунків 162 "Кредити, які отримані від інших
банків" рахунок 1625 П "Фінансовий лізинг, який отриманий від
банків" виключити. 1.7. Увести розділ 17 "Сумнівна заборгованість та резерви за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; увести групу рахунків 178 "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"; увести рахунок 1780 А "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік заборгованості за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями, що визнана сумнівною. За дебетом рахунку проводяться суми сумнівної заборгованості
за нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
нарахованих доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється
за позабалансовим рахунком 9600"; увести групу рахунків 179 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими
операціями"; увести рахунок 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на покриття сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами за міжбанківськими
операціями. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної
заборгованості за нарахованими доходами або зменшення резервів".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 2.1. Преамбулу до класу 2 після слів "фінансовий лізинг"
доповнити словом "(оренда)". 2.2. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями" останній абзац призначення
рахунку 2029 А "Прострочені нараховані доходи за врахованими
векселями суб'єктів господарської діяльності" викласти в такій
редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.3. У групі рахунків 203 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за факторинговими операціями" останній абзац
призначення рахунку 2039 А "Прострочені нараховані доходи за
факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності"
викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.4. У групі рахунків 204 "Кредити суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями" останній абзац
призначення рахунку 2049 А "Прострочені нараховані доходи за
кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.5. У групі рахунків 205 "Кредити суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями" останній абзац
призначення рахунку 2059 А "Прострочені нараховані доходи за
кредитами суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, які визнані сумнівними". 2.6. У групі рахунків 206 "Інші кредити в поточну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності" останній абзац
призначення рахунку 2069 А "Прострочені нараховані доходи за
іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.7. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності": назву рахунку 2075 А "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам
господарської діяльності" змінити на "Фінансовий лізинг (оренда),
що наданий суб'єктам господарської діяльності"; останній абзац призначення рахунку 2079 А "Прострочені
нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які
надані суб'єктам господарської діяльності" викласти в такій
редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.8. У групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, які
надані фізичним особам" останній абзац призначення рахунку 2209 А
"Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним
особам на поточні потреби" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.9. У групі рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність,
які надані фізичним особам" останній абзац призначення рахунку
2219 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 2.10. Назву розділу 24 "Резерви під заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" змінити на "Сумнівна
заборгованість за нарахованими доходами та резерви під
заборгованість за кредитами і нарахованими доходами"; увести групу рахунків 248 "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами"; увести рахунок 2480 А "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік заборгованості за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами, що визнана сумнівною. За дебетом рахунку проводяться суми сумнівної заборгованості
за нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
нарахованих доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється
за позабалансовим рахунком 9601"; увести групу рахунків 249 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами"; увести рахунок 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість
за нарахованими доходами за операціями з клієнтами" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резерву на покриття сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами за операціями з клієнтами. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної
заборгованості за нарахованими доходами або зменшення резервів". 2.11. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності" призначення рахунку 2602 П "Кошти в
розрахунках суб'єктів господарської діяльності" після слова
"акредитиви" доповнити словами "(крім акредитивів, що
обліковуються за рахунком 2612 П "Кошти суб'єктів господарської
діяльності для забезпечення зобов'язань")". 2.12. У групі рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарської діяльності": у призначенні рахунку 2610 П "Короткострокові депозити
суб'єктів господарської діяльності" слова "облік коштів суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності для здійснення бартерних операцій;
гарантійних депозитів клієнтів, отриманих у забезпечення наданих
кредитів, та інші" виключити; у призначенні рахунку 2612 П "Кошти суб'єктів господарської
діяльності для забезпечення зобов'язань" речення такого змісту:
"За цим рахунком обліковуються, зокрема, кошти, що заблоковані під
гарантії, авалі, надані суб'єктам господарської діяльності"
доповнити словами: "а також покриття за акредитивами при
розрахунках за експортно-імпортними операціями, у разі відкриття
яких банк-емітент попередньо надає кошти в розпорядження
виконуючого банку". 2.13. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб"
призначення рахунку 2625 П "Кошти фізичних осіб для розрахунків
платіжними картками" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік операцій фізичних осіб з
використанням платіжних карток, у тому числі "електронного
гаманця". За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на користь
власника рахунку та суми нарахованих процентів, а також
зарахування коштів на консолідований рахунок "електронний
гаманець" . За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат
згідно з режимом роботи рахунків". 2.14. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з
клієнтами банку" призначення рахунку 2924 АП "Транзитний рахунок
за операціями з платіжними картками" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів для розрахунків за товари
та послуги з використанням платіжних карток. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів на оплату
товарів і послуг підприємствам торгівлі та побутового
обслуговування населення за здійсненими трансакціями та інші
операції з використанням платіжних карток. За кредитом рахунку проводяться суми перерахувань коштів з
рахунків клієнтів згідно з інформацією, що надається процесинговим
центром, інші операції з використанням платіжних карток".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 3.1. У групу рахунків 340 "Господарські матеріали" увести
рахунок 3409 А "Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя" та викласти призначення рахунку в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік майна, що перейшло банку у
власність на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно
до умов договору застави та яке буде реалізоване та/або визнане
активом банку. За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманого у
власність майна на підставі договору застави. За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, що
реалізовано та/або визнано активом банку". 3.2. У групі рахунків 357 "Інші нараховані доходи" останній
абзац призначення рахунку 3579 А "Прострочені інші нараховані
доходи" викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів або
доходів, що визнані сумнівними". 3.3. У групу рахунків 358 "Сумнівна дебіторська
заборгованість" увести рахунок 3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими
нарахованими доходами" та викласти призначення рахунку в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік сумнівної заборгованості за
іншими нарахованими доходами. За дебетом рахунку проводяться суми сумнівної заборгованості
за нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих або списаних
нарахованих доходів. Подальший облік списаних доходів здійснюється
за позабалансовим рахунком 9601". 3.4. У групу рахунків 359 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю" увести рахунок 3599 КА
"Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими
доходами" та викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік резервів на покриття сумнівної
заборгованості за іншими нарахованими доходами. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної
заборгованості за іншими нарахованими доходами або зменшення
резервів". 3.5. У групі рахунків 361 "Кредиторська заборгованість за
господарською діяльністю банку" назву рахунку 3615 П "Кредиторська
заборгованість за фінансовим лізингом" змінити на "Кредиторська
заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості
за фінансовим лізингом. За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської
заборгованості за фінансовим лізингом. За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської
заборгованості за фінансовим лізингом". 3.6. У групі рахунків 365 "Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку": призначення рахунку 3654 П "Нараховані відпускні до сплати"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних до сплати
згідно з чинним законодавством. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних
до сплати. За дебетом рахунку проводяться суми сплачених відпускних"; увести рахунок 3658 П "Забезпечення оплати відпусток" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік розрахованих зобов'язань за
відпускними для забезпечення майбутніх виплат відповідно до
рішення керівництва банку. На цьому рахунку обліковуються також
суми забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від суми
зобов'язань за відпускними на обов'язкове державне пенсійне
страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття тощо. За кредитом рахунку проводяться суми нарахування забезпечень. За дебетом рахунку проводяться суми використаних
забезпечень". 3.7. У групі рахунків 370 "Клірингові рахунки" у призначенні
рахунку 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками з платіжними
картками" речення такого змісту: "Залишків за рахунком на кінець
місяця не повинно бути" виключити.
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи": 4.1. Назву групи рахунків 431 "Капітальні вкладення в
нематеріальні активи" змінити на "Капітальні інвестиції в
нематеріальні активи"; назву рахунку 4310 А "Капітальні вкладення за невведеними в
експлуатацію нематеріальними активами" змінити на "Капітальні
інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами"
та викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік капітальних інвестицій у
нематеріальні активи, що створені чи придбані банком. Цей рахунок
використовується до часу введення в дію нематеріальних активів. За дебетом рахунку проводяться суми придбаних нематеріальних
активів або витрати на їх створення до часу введення їх у дію. За кредитом рахунку проводяться суми введених у дію
нематеріальних активів". 4.2. Увести групу рахунків 432 "Гудвіл"; увести рахунок 4320 П "Негативний гудвіл" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік негативного гудвілу. За кредитом рахунку проводяться суми вартості негативного
гудвілу при придбанні активів. За дебетом рахунку проводяться суми вартості негативного
гудвілу, що визнані доходом". 4.3. Назву групи рахунків 440 "Операційні основні засоби"
змінити на "Основні засоби"; назву рахунку 4400 А "Операційні основні засоби" змінити на
"Основні засоби" та викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік власних та отриманих у фінансовий
лізинг (оренду) основних засобів. За дебетом рахунку проводяться суми придбаних основних
засобів та їх дооцінки. За кредитом рахунку проводяться суми вартості основних
засобів, що вибули, та суми їх уцінки"; назву рахунку 4409 КА "Знос операційних основних засобів"
змінити на "Знос основних засобів" та викласти призначення рахунку
в такій редакції: "Призначення рахунку: облік зносу основних засобів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу. За дебетом рахунку проводяться суми зносу основних засобів,
що вибули з балансу". 4.4. Назву групи рахунків 443 "Капітальні вкладення в
операційні основні засоби" змінити на "Капітальні інвестиції за
основними засобами"; назву рахунку 4430 А "Капітальні вкладення за незавершеним
будівництвом і за невведеними в експлуатацію операційними
основними засобами" змінити на "Капітальні інвестиції за
незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію
основними засобами" та викласти призначення рахунку в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік капітальних інвестицій за
незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами,
засобами, що отримані у фінансовий лізинг (оренду) та не введені в
експлуатацію. За дебетом рахунку проводяться суми витрат на будівництво і
за придбаними основними засобами. За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі введення в
експлуатацію основних засобів"; увести рахунок 4431 А "Обладнання, що потребує монтажу" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік обладнання, що потребує монтажу. За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаного
обладнання, що потребує монтажу. За кредитом рахунку проводяться суми вартості обладнання,
переданого для монтажу"; рахунок 4432 А "Незавершені капітальні вкладення за
операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"
виключити; рахунок 4438 А "Завершені капітальні вкладення за
операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"
виключити; рахунок 4439 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення
за операційними основними засобами, що прийняті в оперативний
лізинг" виключити. 4.5. Назву групи рахунків 450 "Неопераційні основні засоби"
змінити на "Інші необоротні матеріальні активи"; назву рахунку 4500 А "Неопераційні основні засоби" змінити на
"Інші необоротні матеріальні активи" та викласти призначення
рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік інших необоротних матеріальних
активів. За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних інших
необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших
необоротних матеріальних активів, що вибули"; назву рахунку 4509 КА "Знос неопераційних основних засобів"
змінити на "Знос інших необоротних матеріальних активів" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік зносу інших необоротних
матеріальних активів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу інших
необоротних матеріальних активів. За дебетом рахунку проводяться суми зносу інших необоротних
матеріальних активів у разі їх вибуття". 4.6. Назву групи рахунків 453 "Капітальні вкладення у
неопераційні основні засоби" змінити на "Капітальні інвестиції за
основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)"; назву рахунку 4530 А "Капітальні вкладення за незавершеним
будівництвом та за невведеними в експлуатацію неопераційними
основними засобами" змінити на "Капітальні інвестиції за основними
засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік капітальних інвестицій за
основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду). За дебетом рахунку проводяться суми витрат на поліпшення
об'єкта оперативного лізингу (оренди) до часу його завершення. За кредитом рахунку проводяться суми завершених капітальних
інвестицій у створення (будівництво) інших необоротних
матеріальних активів; рахунок 4531 А "Обладнання, що потребує монтажу" виключити; рахунок 4532 А "Незавершені капітальні вкладення за
неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний
лізинг" виключити; рахунок 4538 А "Завершені капітальні вкладення за
неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний
лізинг" виключити; рахунок 4539 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення
за неопераційними основними засобами, що прийняті в оперативний
лізинг" виключити.
5. У класі 5 "Капітал банку": 5.1. У групі рахунків 504 "Результати минулого року, що
очікують затвердження" призначення рахунку 5040 АП "Прибуток чи
збиток минулого року, що очікує затвердження" останній абзац
призначення рахунку викласти в такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми доходів, що
перераховані в останній робочий день звітного року, або покриття
затвердженого збитку з рахунку 5030 "Прибутки та збитки минулих
років" та перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх
уцінок залишкової вартості об'єктів необоротних активів, що раніше
були переоцінені, при їх вибутті."
6. У класі 6 "Доходи": 6.1. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами,
розміщеними в інших банках" назву рахунку 6018 П "Процентні доходи
за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам" змінити на
"Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий
іншим банкам". 6.2. У групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності" назву рахунку 6028 П
"Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам
господарської діяльності" змінити на "Процентні доходи за
фінансовим лізингом (орендою), який наданий суб'єктам
господарської діяльності". 6.3. У групі рахунків 639 "Інші банківські операційні доходи"
назву рахунку 6395 П "Доходи від оперативного лізингу" змінити на
"Доходи від оперативного лізингу (оренди)".
7. У класі 7 "Витрати": 7.1. Із групи рахунків 701 "Процентні витрати за коштами,
отриманими від інших банків" рахунок 7018 А "Процентні витрати за
фінансовим лізингом, який отриманий від банків" виключити. 7.2. У групі рахунків 702 "Процентні витрати за коштами
суб'єктів господарської діяльності" назву рахунку 7028 А
"Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від
суб'єктів господарської діяльності" змінити на "Процентні витрати
за фінансовим лізингом (орендою)". 7.3. У групі рахунків 739 "Інші банківські операційні
витрати" назву рахунку 7395 А "Витрати на оперативний лізинг"
змінити на "Витрати на оперативний лізинг (оренду)"; 7.4. У групі рахунків 742 "Витрати на утримання основних
засобів та нематеріальних активів": назву рахунку 7421 А "Витрати на утримання орендованих
основних засобів та нематеріальних активів" змінити на "Витрати на
утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду); рахунок 7422 А "Орендні платежі" виключити. 7.5. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні
витрати" назву рахунку 7490 А "Негативний результат від продажу
основних засобів" змінити на "Негативний результат від вибуття
нематеріальних активів та основних засобів". 7.6. Із групи рахунків 771 "Списання безнадійних активів"
рахунок 7717 А "Списання безнадійних, нарахованих у минулому році
процентних доходів" виключити. 7.7. Увести групу рахунків 772 "Відрахування в резерви під
сумнівну заборгованість за нарахованими доходами"; увести рахунок 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами".
8. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 8.1. У преамбулі до класу 9 абзац такого змісту: "За
рахунками розділів 90-95 не обліковуються надані зобов'язання, за
якими не існують кредитні або ринкові ризики, наприклад, видані
гарантії або акредитиви, за якими існує покриття у формі заставних
депозитів або блокованих коштів клієнтів. При цьому такі кошти
обліковуються за рахунком "Кошти в розрахунках" виключити. 8.2. У групі рахунків 900 "Гарантії, поручительства,
акредитиви та акцепти, що надані банкам" призначення рахунку 9000
А "Гарантії, що надані банкам" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік усіх видів гарантій та
поручительств, наданих банкам. За цим рахунком здійснюється облік
як простих гарантій, так і гарантій, для яких отримані
контргарантії, що обліковуються за рахунками 9015 або 9036. За дебетом рахунку проводяться суми гарантій та
поручительств, що надані банкам. За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій
та поручительств після закінчення строку їх дії, гарантій та
поручительств, що визнані сумнівними, або виплачених гарантій та
поручительств". 8.3. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, що не
сплачені в строк через відсутність коштів у банку, та ті, за якими
стягнення коштів зупинено" змінити на "Розрахункові документи, що
не сплачені в строк з вини банку, та ті, за якими стягнення коштів
зупинено". 8.4. У групі рахунків 984 "Операції за основними засобами"
назву рахунку 9840 А "Орендовані основні засоби" змінити на
"Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний
лізинг (оренду)".
9. У розділі "Визначення окремих термінів": 9.1. Визначення термінів "Капітальні вкладення",
"Неопераційні основні засоби, "Операційні основні засоби",
"Оперативний лізинг" виключити. 9.2. Увести визначення терміну: "Капітальні інвестиції - витрати на придбання або створення
матеріальних і нематеріальних необоротних активів".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку в комерційних банках О.П.Ястремська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: