open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 грудня 2000 р. N 1800

Київ
Про порядок забезпечення галузей національної

економіки і населення природним газом у 2001 році

З метою надійного забезпечення галузей національної економіки
і населення природним газом та підвищення відповідальності за
своєчасне проведення розрахунків Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення галузей національної
економіки і населення природним газом у 2001 році (додається) і
ввести його в дію з 1 січня 2001 року.
2. Установити, що потреба в природному газі населення,
установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих
бюджетів, підприємств комунальної теплоенергетики, котелень
промислових підприємств задовольняється за рахунок його придбання
з ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Ресурси природного газу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" (власного видобутку та отриманого як плата за
транзит російського природного газу територією України), що
залишаються нерозподіленими після реалізації зазначеним
споживачам, реалізуються Компанією тепловим електростанціям.
3. Погодитися з пропозиціями Міністерства палива та
енергетики щодо:
продажу відкритими акціонерними товариствами з газопостачання
та газифікації і державним комунальним підприємством "Київгаз"
природного газу споживачам з ресурсів Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України";
здійснення газотранспортними підприємствами та відкритими
акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації поставки
природного газу споживачам виключно з урахуванням рівня його
оплачених обсягів;
відключення від газопостачання в установленому порядку
споживачів, які не здійснюють поточних проплат за використаний
природний газ та одержані послуги з його транспортування.
4. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити проведення своєчасних і в повному обсязі розрахунків
за спожитий природний газ установами та організаціями, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також
розрахунків у частині пільг та субсидій для населення.
5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 грудня 2000 р. N 1800
ПОРЯДОК

забезпечення галузей національної економіки

і населення природним газом у 2001 році

1. НАК "Нафтогаз України" разом з Мінекономіки і
Мінпаливенерго розробляє прогнозний річний баланс споживання
природного газу виходячи з потреб національної економіки,
бюджетних установ і організацій та населення, потенційних ресурсів
газу, можливостей газотранспортної системи, а також
платоспроможності споживачів.
2. НАК "Нафтогаз України" виходячи з прогнозного річного
балансу споживання природного газу формує річний баланс закупівлі
(за всіма джерелами надходження) та розподілу природного газу.
3. Контроль за дотриманням річного балансу закупівлі та
розподілу природного газу здійснюють Мінекономіки та
Мінпаливенерго.
4. НАК "Нафтогаз України" на основі річних балансів закупівлі
та розподілу природного газу розробляє на кожний наступний місяць
планові баланси поставок природного газу, які не пізніше ніж за
5 днів до початку місяця доводяться Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям.
5. Продаж природного газу споживачам, розташованим у місцях
його видобутку, здійснюється безпосередньо газодобувними
підприємствами, які транспортують цей газ по власних газопроводах.
Перелік таких газодобувних підприємств та споживачів із
зазначенням цін та обсягів придбання ними природного газу
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням НАК
"Нафтогаз України".
6. Відкриті акціонерні товариства з газопостачання та
газифікації НАК "Нафтогаз України" відкривають в уповноважених
банках розподільчі рахунки, на які будуть надходити кошти за
реалізований ними споживачам природний газ і послуги з його
транспортування. Розподіл цих коштів здійснюється відповідно до
алгоритму, розробленого НАК "Нафтогаз України" та затвердженого
НКРЕ.
7. Дочірні компанії "Торговий дім "Газ України" і
"Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" укладають між собою договори
на надання послуг з транспортування споживачам природного газу
магістральними газопроводами до газорозподільних станцій регіонів.
Договори на надання послуг з транспортування споживачам
природного газу, поставки якого здійснюються їм безпосередньо з
магістральних газопроводів, можуть укладатися між
газотранспортними підприємствами і цими споживачами.
8. Постачальниками природного газу можуть бути суб'єкти
підприємницької діяльності, які в установленому порядку отримали
ліцензію НКРЕ на право постачання природного газу.
9. Постачальники природного газу:
надають не пізніше ніж до 20 грудня 2000 р. Мінпаливенерго,
НКРЕ, НАК "Нафтогаз України" інформацію щодо прогнозних обсягів
поставок газу на 2001 рік згідно з укладеними договорами;
укладають з дочірньою компанією "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз
України" угоди про користування газотранспортною системою;
забезпечують страховий запас газу в розмірі 10 відсотків
договірних квартальних обсягів його поставки споживачам у
натуральній або грошовій формі, який згідно з договорами
передається НАК "Нафтогаз України". Витрати за зберігання
страхового запасу газу несе його власник. Сума коштів для
закупівлі страхового запасу газу, яка перераховується на
спеціальний рахунок НАК "Нафтогаз України", визначається
відповідно до встановленого порядку створення страхового запасу
газу;
надають не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця
реалізації газу Мінпаливенерго, НКРЕ, НАК "Нафтогаз України"
інформацію про укладені договори на поставку газу, довідку про
наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та
споживачами;
забезпечують разом з газотранспортними підприємствами,
відкритими акціонерними товариствами з газопостачання і
газифікації НАК "Нафтогаз України" та ДКП "Київгаз" облік
реалізованого газу;
укладають з Державною інспекцією з енергозбереження або з
газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України",
відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та
газифікації НАК "Нафтогаз України" і ДКП "Київгаз" договори на
виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від
газопостачання споживачів-боржників. При цьому відповідні
доручення надаються постачальниками не пізніше ніж за 5 днів до
початку відключення;
за підсумками роботи за відповідний місяць не пізніше ніж
через 20 днів після закінчення звітного періоду подають
Мінпаливенерго та НКРЕ погоджений з газотранспортними
підприємствами, відкритими акціонерними товариствами з
газопостачання та газифікації НАК "Нафтогаз України" і ДКП
"Київгаз" звіт про надходження газу та його реалізацію за
регіонами, стан створення та використання страхового запасу,
розрахунки з експортерами або газодобувними підприємствами за
поставлений споживачам газ, а також розрахунки споживачів з
постачальниками за фактично використаний газ.
10. Договори з промисловими споживачами на поставку
природного газу можуть укладати газодобувні підприємства, що не
входять до складу НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз",
та постачальники газу, які отримують його за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), крім природного газу, який одержує НАК
"Нафтогаз України" як плату за транзит російського природного газу
територією України.
11. Газотранспортні та газодобувні підприємства, відкриті
акціонерні товариства з газопостачання та газифікації НАК
"Нафтогаз України", ДКП "Київгаз":
забезпечують рівні умови доступу до газотранспортної системи
для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми
власності;
забезпечують транспортування природного газу згідно з
порядком використання газотранспортної системи за договорами,
укладеними із споживачами;
виконують диспетчерські функції з контролю та регулювання
надходження і реалізації природного газу;
ведуть облік газу, реалізованого споживачам;
у разі неповного проведення розрахунків за спожитий природний
газ та надані послуги з його транспортування припиняють подачу
газу споживачам в установленому порядку. При цьому
відповідальність за наслідки дій з припинення подачі газу несуть
його споживачі;
відповідно до порядку оформлення актів приймання-передачі
газу до 5 числа місяця, що настає за звітним, підписують акти
приймання-передачі газу, що пройшов через газорозподільні станції;
разом із споживачами та постачальником газу складають акти
про обсяги використаного газу за місяць для остаточних розрахунків
споживачів за використаний газ і надані послуги з його
транспортування та на підставі цих актів до 10 числа місяця, що
настає за звітним, складають реєстри обсягів реалізації газу.
12. Установити, що:
дочірня компанія "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" забезпечує газотранспортним і газодобувним підприємствам
оплату у повному обсязі наданих послуг з транспортування газу
споживачам відповідно до вартості виконаної газотранспортної
роботи;
реалізація газу всім категоріям споживачів здійснюється
тільки за умови забезпечення його 100-відсоткової оплати грошима.
13. У разі невиконання доручень постачальників природного
газу щодо обмеження або відключення від газопостачання
споживачів-боржників газотранспортні підприємства, відкриті
акціонерні товариства з газопостачання та газифікація
НАК "Нафтогаз України" та ДКП "Київгаз" несуть відповідальність
згідно з договорами.
14. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
місцевих держадміністрацій несуть персональну відповідальність за
часткове або повне припинення газопостачання, що сталося внаслідок
несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий газ, зумовленого
недостатнім виділенням коштів для забезпечення природним газом
споживачів, що фінансуються з відповідних бюджетів, а також
внаслідок непередбачення коштів для надання пільг та субсидій
окремим категоріям громадян.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 грудня 2000 р. N 1800
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1998 р.
N 629 ( 629-98-п ) "Про забезпечення населення,
комунально-побутових споживачів і бюджетних організацій
Миколаївської області природним газом у 1998 році" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 19, ст. 679).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р.
N 1131 ( 1131-98-п ) "Про запровадження спеціального порядку
розрахунків за спожитий природний газ і вироблену з нього теплову
енергію у Запорізькій області" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 29, ст. 1101).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня
2000 р. N 24 ( 24-2000-р ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 3, ст. 86).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: