open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Протокол

про наміри щодо співробітництва між Головним управлінням

державної служби України та Головою Управління Цивільної

Служби Республіки Польща

Дата підписання: 12.12.2000 Дата набуття чинності: 12.12.2000
Головне управління державної служби України та Голова
Управління Цивільної Служби Республіки Польща (далі "Сторони"), прагнучи розвивати двосторонні зв'язки щодо питань державного
управління та державної служби, висловлюючи готовність до співпраці в організації та
управлінні системою державної служби, професійного навчання
державних службовців, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть в питаннях функціонального
управління державною службою в державних органах, а також з питань
підвищення ефективності підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Стаття 2
Співпраця Сторін у рамках цього Протоколу буде
реалізовуватися у таких сферах: - функціонування систем державного управління та державної
служби; - організація та функціонування державної служби в
центральних та місцевих державних органах; - підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
державних службовців; - законодавче, фінансове та кадрове забезпечення державної
служби.
Стаття 3
Співпраця Сторін у рамках цього Протоколу буде
реалізовуватися в таких формах: - проведення взаємних консультацій та обмін досвідом щодо
актуальних проблем функціонального управління державною службою; - обмін делегаціями і групами з метою вивчення досвіду,
проведення стажувань, навчання державних службовців тощо; - планування, організація та проведення спільних конференцій,
семінарів та інших заходів щодо питань державного управління та
державної служби; - сприяння розширенню контактів між органами державної влади,
обміну відповідними спеціалістами, консультантами та експертами; - створення спільних робочих груп, що складатимуться з
представників органів державної влади, експертів, наукових
працівників, а також інших фахівців для вирішення конкретних
питань державного управління та державної служби; - обмін досвідом щодо законодавчого, фінансового і кадрового
забезпечення державної служби, підвищення престижу і соціального
захисту державних службовців; - проведення аналізу та досліджень з актуальних проблем
державного управління та державної служби; - обмін літературою, періодичними виданнями, довідниками,
дидактичними матеріалами та інформацією щодо проблем державної
служби; - інша запланована та узгоджена Сторонами діяльність в межах
їх компетенції.
Стаття 4
Сторони з дотриманням національного законодавства своїх
держав будуть обмінюватись інформацією з питань державної служби.
Стаття 5
Співпраця Сторін здійснюватиметься на підставі цього
Протоколу, а також щорічно узгоджених робочих програм, в яких
будуть конкретизовані зміст, форма, обсяг співпраці та інші окремі
заплановані заходи.
Стаття 6
До співпраці в рамках цього Протоколу з метою ефективного
виконання його положень можуть залучатися представники інших
державних органів, наукових установ, навчальних закладів та інших
установ і організацій Сторін.
Стаття 7
Представники сторін будуть, у разі потреби, зустрічатися у
визначені ними терміни як в Україні, так і в Польщі для підведення
підсумків співпраці в рамках цього Протоколу, а також для
підготовки рекомендацій і програм подальшої співпраці, які мають
бути затверджені відповідним протоколом.
Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності з дня підписання Сторонами і
діє до 31 грудня 2001 року. Дія цього Протоколу автоматично
продовжується на наступні річні періоди, якщо жодна з Сторін
письмово не повідомить іншу Сторону, не пізніше ніж за шість
місяців до закінчення відповідного річного періоду, про свій намір
припинити дію цього Протоколу.
Стаття 9
За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Протоколу можуть
бути внесені зміни та доповнення.
Стаття 10
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього
Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів та консультацій між
Сторонами.
Вчинено в м. Варшава 12 грудня 2000 року у двох примірниках
українською та польською мовами, причому всі тексти мають однакову
силу.
Начальник Головного Голова Управління
управління державної Цивільної Служби
служби України Республіки Польща
Геннадій Леліков Ян Паства

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: