open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 113 від 12.12.2000

м. Київ
vd20001212 vn113
Про Положення про порядок поширення інформації

Центральної виборчої комісії

З метою забезпечення гласності та відкритості в діяльності
Центральної виборчої комісії щодо реалізації повноважень,
визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України,
захисту конституційних прав громадян України, відповідно до статті
7 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ),
статті 1 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 541/97-ВР ), статті 8 Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ), частин другої і третьої статті
30 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), статті 11, пункту
18 статті 13. пункту 32 статті 14 та пункту 13 статті 15 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна
виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок поширення інформації
Центральної виборчої комісії (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 21 травня 1999
року N 45 ( v0045359-99 ) "Про затвердження Переліку відомостей,
що містять конфіденційну інформацію, поширення яких забороняється
у випадках, не передбачених законом";
постанову Центральної виборчої комісії від 15 червня
1999 року N 87 ( v0087359-99 ) "Про Положення про порядок
поширення інформації Центральної виборчої комісії з питань
організації виборів Президента України".

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 12 грудня 2000 року N 113
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок поширення інформації

Центральної виборчої комісії

1. Загальні положення
1. Це Положення розроблено на підставі Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ),
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про інформаційні агентства"
( 74/95-ВР ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах"
( 80/94-ВР ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Регламенту Центральної виборчої
комісії ( v0352359-98 ), Положення про Секретаріат Центральної
виборчої комісії, Інструкції з діловодства Центральної виборчої
комісії.
2. Положення встановлює порядок надання відомостей з баз
даних Центральної виборчої комісії (далі - Комісія) з питань
організації підготовки і проведення виборів Президента України,
народних депутатів України (далі - виборів) і всеукраїнського
референдуму та з інших питань її діяльності щодо реалізації
повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і
законами України, для інформаційного забезпечення її роботи, а
також регламентує поширення офіційної інформації або відомостей з
питань діяльності Комісії з метою забезпечення її відкритості,
доступності, достовірності через друковані та електронні засоби
масової інформації (пресу, телебачення, радіомовлення, мережу
Internet тощо) на прес-конференціях і брифінгах Голови Центральної
виборчої комісії, а також визначає перелік відомостей, що містять
конфіденційну інформацію, поширення яких забороняється у випадках,
не передбачених законом.
3. Поширенню підлягають у дослівному повному чи частковому
викладенні документи, прийняті на засіданнях Комісії або
затверджені Головою Центральної виборчої комісії, заступником
Голови Комісії, та зміст цих документів.
4. Надання інформації з баз даних Комісії засобам масової
інформації здійснюється на паперових чи електронних носіях.
Інформація також видається через WEB-сайт Комісії в глобальній
інформаційній мережі Internet.
II. Порядок розміщення інформації на Web-сайтах Комісії в
глобальній мережі Internet та у внутрішній комп'ютерній мережі і
надання відомостей з баз даних Комісії
5. Інформаційні відомості щодо організації підготовки і
проведення виборів, всеукраїнського референдуму та інших питань
діяльності Комісії розміщуються в глобальній мережі Internet та у
внутрішній комп'ютерній мережі Комісії. Їх перелік, обсяги та
порядок розміщення визначаються Положенням про WEB-сайти
Центральної виборчої комісії, що затверджується Головою
Центральної виборчої комісії.
6. Інформаційні відомості з баз даних Комісії, не
представлені у глобальній мережі Internet або у внутрішній
комп'ютерній мережі Комісії, надаються Голові Центральної виборчої
комісії, заступнику Голови Комісії, секретарю Комісії, членам
Комісії управлінням інформатизації Секретаріату Комісії.
Працівники Секретаріату Комісії одержують їх за письмовим запитом
керівників відповідних структурних підрозділів Секретаріату
Комісії з дозволу Голови Центральної виборчої комісії, заступника
Голови Комісії чи секретаря Комісії.
7. Відомості та довідки, що надаються з баз даних Комісії,
реєструються в журналі обліку видачі документів, який ведеться в
управлінні інформатизації Секретаріату Комісії.
III. Порядок надання інформації щодо організації підготовки і
проведення виборів та всеукраїнського референдуму засобам масової
інформації
8. За рішенням Комісії постанови та інші документи з питань
організації підготовки і проведення виборів, всеукраїнського
референдуму та інших питань діяльності Комісії публікуються в
газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" і оприлюднюються через
інші засоби масової інформації. Ці документи передаються до
редакцій зазначених засобів масової інформації (з додатками на
електронних носіях) управлінням документального забезпечення
Секретаріату Комісії після підписання їх Головою Центральної
виборчої комісії.
Представникам засобів масової інформації, акредитованим при
Комісії, можуть надаватися (на їх прохання) прес-службою та
управлінням документального забезпечення Секретаріату Комісії
тексти постанов Комісії з питань організації підготовки і
проведення виборів та всеукраїнського референдуму.
9. Засоби масової інформації не мають права будь-яким чином
змінювати текст офіційної інформації Комісії, що оприлюднюється,
без погодження з Головою Центральної виборчої комісії, а за його
відсутності - із заступником Голови Комісії чи секретарем Комісії.
10. Поширення іншої інформації (повідомлень, прес-релізів
тощо) про діяльність Комісії, перебіг виборчого процесу,
підготовку та проведення всеукраїнського референдуму забезпечує
прес-служба Комісії після погодження відповідних матеріалів з
Головою Центральної виборчої комісії або із заступником Голови
Комісії чи секретарем Комісії. Зазначена інформація передається
засобам масової інформації телефонним, факсовим зв'язком,
електронною поштою.
11. Інформування представників засобів масової інформації про
діяльність Комісії, перебіг виборчого процесу та підготовку і
проведення всеукраїнського референдуму здійснюється періодично, на
прес-конференціях та брифінгах Голови Центральної виборчої комісії
або заступника Голови Комісії.
12. Порядок надання письмової або усної інформації з питань
організації підготовки та проведення виборів, всеукраїнського
референдуму та інших питань діяльності Комісії представникам
засобів масової інформації, а також порядок допуску представників
засобів масової інформації для ознайомлення з офіційними
документами Комісії за їх інформаційними запитами визначаються
відповідно до законодавства України, положень Регламенту
Центральної виборчої комісії. Інструкції з діловодства Центральної
виборчої комісії.
IV. Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію,
поширення яких забороняється у випадках, не передбачених законом
13. Конфіденційною інформацією щодо особистого життя
громадян, у тому числі членів Центральної виборчої комісії та
працівників її Секретаріату (особові справи, заяви,
скарги тощо) є:
1) адреса (місце проживання особи);
2) паспортні дані особи (номер та серія паспорта);
3) дата і місце народження;
4) національність;
5) релігійність;
6) стан здоров'я;
7) освіта;
8) сімейний стан;
9) декларація про доходи, майновий стан, зобов'язання
фінансового характеру, форми яких затверджено Міністерством
фінансів України;
10) номери домашніх телефонів;
11) наявність судимості;
12) інша інформація, оприлюднення якої не передбачено
законодавством.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: