open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2602/286 від 12.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 квітня 2001 р.

за N 298/5489

Про внесення змін та доповнень до спільного наказу

Фонду державного майна України та Міністерства економіки

України від 19.05.99 N 908/68 "Про управління державним

майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських

товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх

балансі"

У зв'язку з утратою чинності постанови Кабінету Міністрів
України від 28.10.98 N 1703 ( 1703-98-п ) "Про Концепцію розподілу
між центральними і місцевими органами виконавчої влади повноважень
з управління об'єктами державної власності та заходи щодо її
реалізації" та відповідно до Законів України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) і "Про Державну програму
приватизації" ( 1723-14 ) Н А К А З У Є М О:
1. Унести до спільного наказу Фонду державного майна України
та Міністерства економіки України від 19.05.99 N 908/68
( z0414-99 ) "Про управління державним майном, яке не увійшло до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі" такі зміни: 1.1. Преамбулу зазначеного наказу викласти в такій редакції: "Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) і "Про Державну програму приватизації"
( 1723-14 )". 1.2. Пункт 3 цього наказу викласти в такій редакції: "3. Установити, що забезпечення реалізації Положення про
управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації, відповідно до
пункту 149 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки,
затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації"
( 1723-14 ), здійснює Фонд державного майна України".
2. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про управління
державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України та
Міністерства економіки України від 19.05.99 N 908/68 ( z0414-99 )
"Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств у процесі приватизації, але
перебуває на їх балансі" і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.06.99 за N 414/3707, що додаються. 3. Начальнику Управління з питань управління державним майном
В.Пількевичу забезпечити в установленому порядку державну
реєстрацію Змін та доповнень до Положення в Міністерстві юстиції
України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України С.Глушка та заступника
Міністра економіки України О.Шлапака.
Голова Фонду державного майна України О.Бондар
Міністр економіки України В.Роговий
Затверджено

Наказ Фонду державного майна

України та Міністерства

економіки України

12.12.2000 N 2602/286
Зміни та доповнення

до Положення про управління державним майном,

яке не увійшло до статутних фондів господарських

товариств, але перебуває на їх балансі

( z0414-99 )
1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Положення про управління державним майном, яке не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі (далі - Положення) і є
державною власністю, розроблене відповідно до Законів України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та "Про Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ). 2. Абзац 2 п. 1.4 викласти в такій редакції: "- здійснення приватизації відповідно до Законів України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) та інших
нормативно-правових актів". 3. Пункт 1.4 доповнити останнім абзацом такого змісту: "- відчуження державного майна, яке перебуває на балансі
суб'єктів підприємницької діяльності недержавної форми власності,
здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок
відчуження основних засобів, що є державною власністю,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30.07.99
N 1477 ( z0573-99 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 19.08.99 за N 573/3866". 4. У пункті 2.1.1 словосполучення "Державної програми
приватизації на 1999 рік" замінити на словосполучення "Закону
України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ). 5. Вилучити пункт 2.1.2. 6. Пункт 2.1.3 вважати пунктом 2.1.2 і викласти в такій
редакції: "2.1.2. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва, які
не ввійшли до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, здійснюється відповідно до Закону України "Про
особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"
( 1953-14 ). 7. Вилучити пункт 2.2.4. 8. Пункт 2.2.5 уважати пунктом 2.2.4. 9. Пункт 2.2.6 уважати пунктом 2.2.5 і викласти в такій
редакції: "2.2.5. Додатково до договору оренди, який укладається з
органом приватизації, укладається договір між орендарем та
балансоутримувачем про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних
послуг орендарю". 10. Розділ 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту: "2.6. Відчуження державного майна, яке перебуває на балансі
суб'єктів підприємницької діяльності недержавної форми власності,
здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок
відчуження основних засобів, що є державною власністю,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30.07.99
N 1477 ( z0573-99 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 19.08.99 за N 573/3866, із змінами та доповненнями". 11. Пункт 4.1. викласти в такій редакції: "4.1. Фонд майна АР Крим, регіональні відділення Фонду
державного майна України звітують про стан управління державним
майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств
у процесі приватизації, у порядку, визначеному наказом Фонду
державного майна України від 09.06.99 N 1077 "Про забезпечення
збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій
інвентаризаційних комісій стосовно державного майна, яке не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але залишилось у них на балансі".
Заступник Голови Фонду С.Глушко
Начальник Управління з питань
управління державним майном В.Пількевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: