open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 706/2005 ( 706/2005 ) від 26.04.2005 )
Про Національну Раду з узгодження діяльності

загальнодержавних і регіональних органів

та місцевого самоврядування
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1354/2000 ( 1354/2000 ) від 20.12.2000

N 90/2001 ( 90/2001 ) від 13.02.2001

N 148/2001 ( 148/2001 ) від 05.03.2001

N 397/2001 ( 397/2001 ) від 02.06.2001

N 464/2001 ( 464/2001 ) від 23.06.2001 )

З метою підвищення ефективності здійснюваних заходів у сфері
державного будівництва в Україні, забезпечення узгодженої
співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів
у вирішенні найважливіших питань суспільного розвитку, відповідно
до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну Раду з узгодження діяльності
загальнодержавних і регіональних органів та місцевого
самоврядування (далі - Національна Рада) як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2. Національну Раду очолює Президент України.
Заступниками Голови Національної Ради є Голова Верховної Ради
України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Голова Верховного
Суду України (за згодою).
До складу Національної Ради за посадою входять Глава
Адміністрації Президента України, Секретар Ради національної
безпеки і оборони України, Голова Вищого арбітражного суду України
(за згодою), Генеральний прокурор України, Голова Національного
банку України (за згодою), Голова Комітету Верховної Ради України
з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за
згодою), Голова Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики, управління народним господарством, власності
та інвестицій (за згодою), Міністр аграрної політики України,
Міністр внутрішніх справ України, Міністр економіки України,
Міністр закордонних справ України, Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністр юстиції України, Міністр праці
та соціальної політики України, Міністр фінансів України, Голова
Державної податкової адміністрації України, Голова Служби безпеки
України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, Постійний Представник Президента України в
Автономній Республіці Крим, Голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим (за згодою), голови обласних, Севастопольської
міської рад (за згодою), міські голови обласних центрів (за
згодою). ( Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1354/2000 ( 1354/2000 ) від 20.12.2000 )
Секретарем Національної Ради є перший заступник Глави
Адміністрації Президента України.
До складу Національної Ради можуть входити представники
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх всеукраїнських об'єднань, відомі державні,
громадські діячі, провідні вчені та фахівці-практики.
Персональний склад Національної Ради затверджує Президент
України.
3. Затвердити персональний склад Національної Ради
(додається).
4. Установити, що основними завданнями Національної Ради є
розгляд питань загальнодержавного та регіонального значення,
розроблення та внесення пропозицій щодо:
стратегії забезпечення сталого розвитку та вдосконалення
державного будівництва в Україні, узгодженого функціонування і
взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, раціональної побудови їх системи, здійснення
кадрової політики та кадрової роботи, державної регіональної
політики;
основних напрямів внутрішньої і зовнішньоекономічної політики
України, пріоритетів збалансованого соціально-економічного
розвитку держави в цілому та регіонів;
розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного
потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях;
проектів актів законодавства, загальнодержавних програм
економічного, соціального, науково-технічного, культурного
розвитку України;
забезпечення дотримання органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, що стосуються розвитку регіонів та
місцевого самоврядування;
ефективного функціонування фінансової та бюджетної систем
держави у центрі та на місцях;
інших питань, що мають важливе значення для вирішення
суспільно-політичних та соціально-економічних проблем у державі.
5. Утворити для розгляду питань, що потребують попереднього
розгляду або оперативного вирішення, Президію Національної Ради з
узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та
місцевого самоврядування у складі 15 осіб.
Затвердити персональний склад Президії Національної Ради
(додається).
6. Утворити для забезпечення діяльності Національної Ради та
її Президії у складі Адміністрації Президента України Секретаріат
Національної Ради.
Діяльність Секретаріату Національної Ради спрямовує Секретар
Національної Ради.
Секретаріат Національної Ради очолює керівник Секретаріату,
якого призначає Президент України за поданням Глави Адміністрації
Президента України.
Граничну чисельність та штатний розпис Секретаріату
Національної Ради затверджує Глава Адміністрації Президента
України.
7. Главі Адміністрації Президента України подати у
двотижневий строк на затвердження проект Положення про Національну
Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних
органів та місцевого самоврядування, а також пропозиції щодо
внесення відповідних змін до структури Адміністрації Президента
України.
8. Ліквідувати утворені при Президентові України Раду
регіонів та Координаційну раду з питань місцевого самоврядування.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність, акти
Президента України згідно з переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 грудня 2000 року

N 1331/2000
ДОДАТОК N 1

до Указу Президента України

від 13 грудня 2000 року N 1331/2000
СКЛАД
Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних

і регіональних органів та місцевого самоврядування

КУЧМА - Президент України, Голова еонід Данилович Національної Ради
ПЛЮЩ - Голова Верховної Ради України, ван Степанович заступник Голови Національної

Ради (за згодою)
КІНАХ - Прем'єр-міністр України, натолій Кирилович заступник Голови Національної

Ради
БОЙКО - Голова Верховного Суду України, італій Федорович заступник Голови Національної

Ради (за згодою)
ДЬОМІН - Перший заступник Глави лег Олексійович Адміністрації Президента

України, Секретар Національної

Ради
АЗАРОВ - Голова Державної податкової икола Янович адміністрації України
АКІМОВ - голова Роздольненської районної авло Іванович державної адміністрації,

Автономна Республіка Крим
АНДРОНОВ - Сумський міський голова лександр Миколайович (за згодою)
МОСКАЛЬ - голова Закарпатської обласної еннадій Геннадійович державної адміністрації
БАУЕР - голова Чернівецької обласної еофіл Йозефович державної адміністрації
БЕРЕЗОВСЬКИЙ - голова Запорізької обласної ради олодимир Петрович (за згодою)
БЕРЕСТОВИЙ - голова Волноваської районної ім Семенович державної адміністрації, Донецька

область
БЕРФМАН - голова Сумської обласної ради арк Абрамович (за згодою)
БОДЕЛАН - Одеський міський голова услан Борисович (за згодою)
БОЙЧЕНКО - Кагарлицький міський голова, икола Іванович Київська область (за згодою)
БУТКО - голова Чернігівської обласної икола Петрович державної адміністрації
ВАХНІЙ - голова Білоцерківської районної ергій Петрович державної адміністрації, Київська

область
ВАХОВСЬКИЙ - Вінницький міський голова олодимир Костянтинович (за згодою)
ВЕРБИЦЬКИЙ - голова Херсонської обласної лександр Євгенович державної адміністрації
ВИШИВАНЮК - голова Івано-Франківської ихайло Васильович обласної державної адміністрації
ВОЙТЕНКО - голова Житомирської обласної рхип Борисович ради (за згодою)
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України натолій Степанович
ГАРКУША - голова Миколаївської обласної лексій Миколайович державної адміністрації
ГРАЧ - Голова Верховної Ради еонід Іванович Автономної Республіки Крим

(за згодою)
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - голова Одеської обласної ергій Рафаїлович державної адміністрації
ГУСАКОВ - Голова Державного комітету олодимир Миколайович будівництва, архітектури

та житлової політики України
ДМИТРУК - голова Волинської обласної ради асиль Павлович (за згодою)
ДОЛІШНІЙ - директор Інституту регіональних ар'ян Іванович досліджень НАН України, голова

Західного наукового центру НАН

України, м. Львів
ДУБІНІН - голова Дніпропетровської дуард Владиславович обласної ради (за згодою)
ДУРДИНЕЦЬ - Міністр України з питань асиль Васильович надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи
ЄРМАК - Сімферопольський міський алерій Федорович голова (за згодою)
ЄФРЕМОВ - голова Луганської обласної лександр Сергійович державної адміністрації
ЖАРКО - голова Канівської районної икола Іванович державної адміністрації,

Черкаська область
ЖУНЬКО - голова Севастопольської міської еонід Михайлович державної адміністрації
ЗАГОРОДНІЙ - директор медичного об'єднання олодимир Васильович Старокиївського району міста

Києва
ЗАСУХА - голова Київської обласної натолій Андрійович державної адміністрації
ЗЛЕНКО - Міністр закордонних справ України натолій Максимович
ІВАНОВ - начальник морського торгового олодимир Григорович порту "Южний", м. Южне

Одеської області
ІВАНОВ - голова Вінницької обласної рій Іванович державної адміністрації
ІВАНЧО - голова Закарпатської обласної ван Васильович ради (за згодою)
ІОФФЕ - Голова Комітету Верховної Ради лій Якович України з питань державного

будівництва та місцевого

самоврядування (за згодою)
КАЛЕТНІК - голова Вінницької обласної ради ригорій Миколайович (за згодою)
КИРИЛЕНКО - Міністр аграрної політики ван Григорович України
КЛАЦИК - Селятинський сільський голова, тефанія Іллівна Путильський район Чернівецької

області (за згодою)
КЛІМЧУК - голова Волинської обласної орис Петрович державної адміністрації
КОВТУН - Іванівський селищний голова, лександр Григорович Антрацитівський район

Луганської області (за згодою)
КОЛОМИЙЧУК - голова Тернопільської обласної асиль Степанович державної адміністрації
КОРИЛКЕВИЧ - голова Рівненської обласної ради анило Михайлович (за згодою)
КОРНІЙЧУК - Постійний Представник натолій Васильович Президента України в

Автономній Республіці Крим
КОРОТКОВ - директор Кіровоградського натолій Єгорович обласного загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу

гуманітарно-естетичного профілю

(Гімназія - інтернат школа

мистецтв)
КОСИХ - Чернігівський міський голова італій Анатолійович (за згодою)
КОСТУСЄВ - Голова Комітету Верховної Ради лексій Олексійович України з питань економічної

політики, управління народним

господарством, власності та

інвестицій (за згодою)
КРАВЧЕНКО - перший заступник директора асиль Іванович Науково-дослідного фінансового

інституту при Міністерстві

фінансів України
СМИРНОВ - Міністр внутрішніх справ рій Олександрович України
КРАВЧУК - народний депутат України еонід Макарович (за згодою)
КРИВИЦЬКИЙ - Луцький міський голова нтон Федорович (за згодою)
КУЙБІДА - Львівський міський голова асиль Степанович (за згодою)
КУКОБА - Полтавський міський голова натолій Тихонович (за згодою)
КУЛІЧЕНКО - Дніпропетровський міський ван Іванович голова (за згодою)
КУНІЦИН - Голова Ради міністрів Автономної ергій Володимирович Республіки Крим
КУХАР - голова Стрийської районної вген Володимирович державної адміністрації,

Львівська область
КУЧЕРЕНКО - Тернопільський міський голова натолій Іванович (за згодою)
КУЧЕРЕНКО - голова Запорізької обласної лексій Юрійович державної адміністрації
КУШНАРЬОВ - голова Харківської обласної вген Петрович державної адміністрації
ЛИТВИН - Глава Адміністрації Президента олодимир Михайлович України
ЛУК'ЯНЕЦЬ - голова Черкаської обласної олодимир Лукич державної адміністрації
ЛУНДИШЕВ - голова Хмельницької обласної іктор Миколайович державної адміністрації
ЛУШКІН - голова Житомирської обласної олодимир Андрійович державної адміністрації
ЛЮБОНЕНКО - Криворізький міський голова, рій Вікторович Дніпропетровська область

(за згодою)
МАРЧУК - Секретар Ради національної вген Кирилович безпеки і оборони України
МАСАЛІТІНА - Садівський сільський голова, адія Іванівна Сумський район Сумської області

(за згодою)
МЕЛІХОВА - голова Ватутінської районної етяна Іванівна державної адміністрації міста

Києва
МИСИК - керівник фермерського олодимир Юрійович господарства "Кегичівське",

Кегичівський район Харківської

області (за згодою)
МИТНИК - голова Івано-Франківської іновій Миколайович обласної ради (за згодою)
МІТЮКОВ - Міністр фінансів України гор Олександрович
МОЦНИЙ - голова Кіровоградської обласної асиль Кузьмович державної адміністрації
НІКУЛІН - Кіровоградський міський голова лександр Васильович (за згодою)
ОЛІЙНИК - голова Тернопільської обласної асиль Михайлович ради (за згодою)
ОЛІЙНИК - Черкаський міський голова олодимир Миколайович (за згодою)
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської лександр Олександрович державної адміністрації
ОРДИНСЬКИЙ - Херсонський міський голова икола Миколайович (за згодою)
ПАРХОМЕНКО - голова Севастопольської міської асиль Михайлович ради (за згодою)
ПАТОН - президент Національної академії орис Євгенович наук України
ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації еонід Васильович Президента України
КАРТАШОВ - голова Запорізької обласної вген Григорович державної адміністрації
ПИЛИПЧУК - Харківський міський голова ихайло Дмитрович (за згодою)
ПОБІРЧЕНКО - голова Міжнародного комерційного гор Гаврилович арбітражного суду при

Торгово-промисловій палаті

України
ПОЛІЄВЕЦЬ - голова Полтавської обласної ради лександр Васильович (за згодою)
ПОЛЯК - Запорізький міський голова лександр Володимирович (за згодою)
ПОПОВ - Комсомольський міський голова, лександр Павлович Полтавська область (за згодою)
ПОПОВИЧ - завідувач відділу логіки і ирослав Володимирович методологій науки Інституту

філософії НАН України
ПОТЕБЕНЬКО - Генеральний прокурор України ихайло Олексійович (за згодою)
ПРИСТУПА - голова Хмельницької обласної икола Іванович ради (за згодою)
ПРИТИКА - Голова Вищого арбітражного суду митро Микитович України (за згодою)
ПУХТИНСЬКИЙ - Голова Фонду сприяння икола Олександрович місцевому самоврядуванню

України

РАДЧЕНКО - Голова Служби безпеки України олодимир Іванович
РИБАК - Донецький міський голова олодимир Васильович (за згодою)
РОГОВИЙ - Міністр економіки України асиль Васильович
САРАТОВ - голова Балаклавської районної алерій Володимирович державної адміністрації міста

Севастополя
САХАНЬ - Міністр праці та соціальної ван Якович політики України
СЕМБЕР - Ужгородський міський голова тепан Васильович (за згодою)
СЕНЧУК - голова Львівської обласної тепан Романович державної адміністрації
СИБІРЦЕВ - голова Кіровоградської обласної асиль Іванович ради (за згодою)
СКРЕБЕЦЬ - Карлівський міський голова, ихайло Данилович Полтавська область (за згодою)
СКУДАР - голова правління, генеральний еоргій Маркович директор закритого акціонерного

товариства "Новокраматорський

машинобудівний завод", Донецька

область
СОКОЛ - голова Баштанської районної алентина Андріївна ради, Миколаївська область

(за згодою)
СОРОКА - голова Рівненської обласної икола Петрович державної адміністрації
СТАНІК - Міністр юстиції України юзанна Романівна
СТЕЛЬМАХ - Голова Національного банку олодимир Семенович України (за згодою)
ТАЛАХ - Жердівський сільський голова, аргарита Іванівна Броварський район Київської

області (за згодою)
ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної асиль Якович академії України імені Ярослава

Мудрого, президент Академії

правових наук України, м. Харків
ТИХОНОВ - голова Луганської обласної ради іктор Миколайович (за згодою)
ТОМІН - голова Полтавської обласної вген Фролович державної адміністрації
ТРЕТЬЯКОВ - голова Херсонської обласної ради алерій Михайлович (за згодою)
ТЯГЛО - голова Харківської обласної ради олодимир Миколайович (за згодою)
ФЕДОРУК - Чернівецький міський голова икола Трохимович (за згодою)
ФЕСЕНКО - Житомирський міський голова натолій Іванович (за згодою)
ХМЕЛЬНЮК - Іллічівський міський голова, алерій Якович Одеська область (за згодою)
ХОТЛУБЕЙ - Маріупольський міський голова, рій Юрійович Донецька область (за згодою)
ХРОЛЕНКО - голова Корюківської районної асиль Дмитрович ради, Чернігівська область

(за згодою)
ШВЕЦЬ - голова Дніпропетровської икола Антонович обласної державної адміністрації
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави і рій Сергійович права імені В.М. Корецького НАН

України
ЧАБАН - Гримайлівський селищний голова, льга Павлівна Гусятинський район Тернопільської

області (за згодою)
ЧАЙКА - Рівненський міський голова іктор Анатолійович (за згодою)
ЧАЙКА - Миколаївський міський голова олодимир Дмитрович (за згодою)
ЧЕКМАН - Хмельницький міський голова ихайло Костянтинович (за згодою)
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ - голова Чернівецької обласної ван Орестович ради (за згодою)
ШКУТЯК - Івано-Франківський міський іновій Васильович голова (за згодою)
ШУЛЯК - голова Теофіпольської районної асиль Корнійович ради, Хмельницька область

(за згодою)
ЩЕРБАНЬ - голова Сумської обласної олодимир Петрович державної адміністрації
ЯГОФЕРОВ - Луганський міський голова натолій Миколайович (за згодою)
ЄХАНУРОВ - Перший заступник Глави Адміністрації
Юрій Іванович Президента України - Керівник

Головного управління

організаційно-кадрової роботи та

взаємодії з регіонами Адміністрації

Президента України
ЯНУКОВИЧ - голова Донецької обласної іктор Федорович державної адміністрації
ГЛАДІЙ - голова Львівської обласної ихайло Васильович державної адміністрації
КОВАЛЬОВ - голова Чернігівської обласної асиль Олексійович ради (за згодою)
КОЛЕСНІКОВ - голову Донецької обласної орис Вікторович ради (за згодою)
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1354/2000 ( 1354/2000 ) від 20.12.2000, N 90/2001 ( 90/2001 )
від 13.02.2001, N 148/2001 ( 148/2001 ) від 05.03.2001, N 397/2001
( 397/2001 ) від 02.06.2001, N 464/2001 ( 464/2001 ) від
23.06.2001 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ДОДАТОК N 2

до Указу Президента України

від 13 грудня 2000 року N 1331/2000
СКЛАД

Президії Національної Ради з узгодження діяльності

загальнодержавних і регіональних органів та

місцевого самоврядування

КУЧМА - Президент України, еонід Данилович Голова Національної Ради
ПЛЮЩ - Голова Верховної Ради України, ван Степанович заступник Голови Національної

Ради (за згодою)
КІНАХ - Прем'єр-міністр України, натолій Кирилович заступник Голови Національної

Ради
БОЙКО - Голова Верховного Суду України, італій Федорович заступник Голови Національної

Ради (за згодою)
ДЬОМІН - Перший заступник Глави лег Олексійович Адміністрації Президента України,

секретар Національної Ради
РАДЧЕНКО - Голова Служби безпеки України олодимир Іванович
СМИРНОВ - Міністр внутрішніх справ України рій Олександрович
КУНІЦИН - Голова Ради міністрів Автономної ергій Володимирович Республіки Крим
ЛИТВИН - Глава Адміністрації Президента олодимир Михайлович України
МІТЮКОВ - Міністр фінансів України гор Олександрович
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської державної
Олександр Олександрович адміністрації, президент Асоціації

міст України
ПАТОН - Президент Національної академії орис Євгенович наук України
ПОТЕБЕНЬКО - Генеральний прокурор України ихайло Олексійович
РОГОВИЙ - Міністр економіки України асиль Васильович
ЯНУКОВИЧ - голова Донецької обласної іктор Федорович державної адміністрації.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 397/2001 ( 397/2001 ) від 02.06.2001, N 464/2001 ( 464/2001 )
від 23.06.2001 )

ДОДАТОК N 3

Указом Президента України

від 13 грудня 2000 року N 1331/2000
ПЕРЕЛІК

актів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 20 вересня 1994 року N 534
( 534/94 ) "Про Раду регіонів".
2. Розпорядження Президента України від 4 жовтня 1994 року
N 139 ( 139/94-рп ) "Про затвердження Положення про Раду
регіонів".
3. Указ Президента України від 25 квітня 1996 року N 292
( 292/96 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
20 вересня 1994 року N 534".
4. Указ Президента України від 13 травня 1997 року N 421
( 421/97 ) "Про Координаційну раду з питань місцевого
самоврядування".
5. Указ Президента України від 8 жовтня 1997 року N 1131
( 1131/97 ) "Про зміни у складі Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування".
6. Указ Президента України від 24 червня 1998 року N 685
( 685/98 ) "Про зміни у складі Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при Президентові України".
7. Указ Президента України від 11 вересня 1998 року N 1011
( 1011/98 ) "Про новий склад Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування".
8. Пункти 23 та 24 Змін, що вносяться до актів Президента
України, затверджених Указом Президента України від 27 січня
1999 року N 70 ( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Президента України".
9. Указ Президента України від 12 лютого 1999 року N 165
( 165/99 ) "Питання Ради регіонів".
10. Указ Президента України від 11 березня 1999 року N 245
( 245/99 ) "Про внесення змін до складу Координаційної ради з
питань місцевого самоврядування".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: