open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 700/2014 ( 700/2014 ) від 02.09.2014 }
Питання Національного аграрного університету

Враховуючи визначну роль Національного аграрного університету
у підготовці фахівців для агропромислового комплексу, виходячи з
необхідності збереження і дальшого розвитку сформованих у ньому
наукових шкіл та залучення до роботи в них талановитих вітчизняних
та іноземних вчених, п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що Національний аграрний університет (далі -
Університет) є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним
закладом, до основних завдань якого належать:
підготовка висококваліфікованих фахівців для агропромислового
комплексу;
забезпечення дальшого реформування системи вищої аграрної
освіти і науки в Україні відповідно до умов ринкової економіки та
досягнень провідних університетів світу;
інформаційно-консультативне забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників;
впровадження сучасних агро- і біотехнологій у виробничому
секторі агропромислового комплексу;
участь у науковому обгрунтуванні та прогнозуванні розвитку
соціальних відносин на селі;
розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення
експертизи якості насіннєво-посадкового матеріалу,
сільськогосподарської сировини та продовольчих товарів відповідно
до світових стандартів;
підвищення кваліфікації та перекваліфікація фахівців
сільського, лісового і рибного господарства та ветеринарної
медицини.
Статут Університету затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Ректор Університету призначається на посаду і звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Вченої ради
Університету.
2. Кабінету Міністрів України:
сприяти розширенню співробітництва Університету з установами
аграрної освіти і науки інших держав;
передбачати під час розроблення проектів закону про Державний
бюджет України кошти на фінансування Університету окремим рядком
за індивідуальними нормативами, враховуючи необхідність розвитку
матеріально-технічної бази та створення навчально-наукових центрів
Університету;
затвердити у двомісячний строк персональний склад наглядової
ради Університету;
внести до Статуту Університету зміни, що випливають з цього
Указу, передбачивши, зокрема, надання Університету можливості
вирішувати в установленому порядку питання матеріального
заохочення та встановлювати надбавки до заробітної плати
науково-педагогічних працівників;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2000 року

N 1338/2000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: