open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 241 від 14.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2001 р.

за N 13/5204

Про затвердження Правил забезпечення збереження

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,

інших джерел іонізуючого випромінювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони навколишнього природного середовища

N 64 ( z0289-09 ) від 11.02.2009 }

Відповідно до Закону України "Про фізичний захист ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) та з метою
визначення порядку забезпечення збереження радіоактивних
матеріалів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила забезпечення збереження ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання (надалі - Правила), що додаються.
2. Управлінню з питань фізичного захисту та гарантій
нерозповсюдження ядерної зброї Департаменту ядерного регулювання
(В.Кравцов): 2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Забезпечити розсилання наказу відповідно до списку
розсилання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Смишляєва.
Міністр І.Заєць
Затверджено

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

14.12.2000 N 241
Правила
забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
1. Загальні положення
1.1. Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
(далі - Правила) розроблено на підставі Законів України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ),
"Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ), "Про
фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"
( 2064-14 ), а також з урахуванням вимог НРБУ-97, ОСП-72/87 і
СПОРО-85. Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 64 ( z0289-09 ) від
11.02.2009 } 1.2. Ці Правила є обов'язковими для юридичних осіб незалежно
від форм власності та фізичних осіб, які здійснюють діяльність,
пов'язану зі зберіганням, використанням, перевезенням
радіоактивних матеріалів та поводженням з радіоактивними
відходами. 1.3. Основними завданнями Правил є: створення умов для підвищення рівня захисту населення та
довкілля від радіаційного впливу, що може виникнути внаслідок
недотримання вимог щодо забезпечення збереження радіоактивних
матеріалів; встановлення порядку, виконання якого зводить до мінімуму
можливість здійснення протиправних дій щодо радіоактивних
матеріалів. 1.4. Ці Правила встановлюють: вимоги щодо забезпечення збереження радіоактивних матеріалів,
які підлягають виконанню при здійсненні діяльності, що пов'язана з
радіоактивними матеріалами; вимоги щодо запровадження персональної відповідальності за
забезпечення збереження радіоактивних матеріалів. 1.5. Дія цих Правил не поширюється на радіоактивні матеріали,
якщо вони, за всіх можливих обставин, відповідають усім критеріям
звільнення від регулювального контролю згідно з вимогами НРБУ-97. 1.6. Дія цих Правил не поширюється на ядерні матеріали, які
знаходяться у Державній системі обліку та контролю і збереження
яких забезпечується вимогами цієї системи. 1.7. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність з
радіоактивними матеріалами, несуть відповідальність за виконання
вимог цих Правил. 1.8. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, які містять
радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність
вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами та
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки; діяльність, пов'язана з радіоактивними матеріалами -
діяльність, пов'язана зі зберіганням, використанням та
перевезенням радіоактивних матеріалів, включаючи поводження з
радіоактивними відходами; збереження радіоактивних матеріалів - це заходи, спрямовані
на забезпечення фізичної цілісності об'єкта або предмета з
радіоактивним матеріалом від протиправних дій фізичних осіб.
2. Загальні заходи забезпечення збереження радіоактивних
матеріалів
2.1. Мета збереження радіоактивних матеріалів забезпечується
визначенням, створенням та впровадженням системи заходів з обліку,
контролю та фізичного захисту за умов: додержання вимог фізичного захисту, обліку і контролю
відповідно до конкретних видів радіоактивних матеріалів; здійснення функцій державного регулювання (нормування,
ліцензування, нагляд) та контролю збереження радіоактивних
матеріалів; додержання вимог законодавства щодо спеціальної перевірки; призначення осіб, які забезпечують збереження радіоактивних
матеріалів; здійснення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фіхівців, діяльність яких пов'язана із
збереженням радіоактивних матеріалів. 2.2. З метою створення умов для забезпечення збереження
радіоактивних матеріалів керівнику необхідно: 2.2.1. Призначити наказом відповідну особу (осіб), яка
відповідає за організацію та реалізацію вимог щодо забезпечення
збереження радіоактивних матеріалів. 2.2.2. Створити систему фізичного захисту радіоактивних
матеріалів та забезпечити її функціонування. 2.2.3. Розробити та ввести в дію документи, що визначають
порядок організації робіт з радіоактивними матеріалами з
урахуванням вимог забезпечення їх збереження. 2.3. Юридичні особи, які проводять діяльність з
радіоактивними матеріалами, забезпечують відповідну підготовку та
інструктаж кожної особи, яка має право доступу до радіоактивних
матеріалів, а також контроль за додержанням вимог цих Правил.
3. Вимоги щодо забезпечення збереження радіоактивних
матеріалів
3.1. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність з
радіоактивними матеріалами, несуть відповідальність за їх
збереження відповідно до чинного законодавства України. 3.2. Кількість осіб, які мають право доступу до робіт з
радіоактивними матеріалами, обмежується поіменним списком,
затвердженим та впровадженим наказом керівника. 3.3. Фізичні особи, що не мають допуску до особливих робіт,
можуть перебувати у місцях, де знаходяться радіоактивні матеріали,
тільки за письмовим дозволом керівника підприємства у супроводі
осіб, які мають право доступу до цих матеріалів. 3.4. Усі радіоактивні матеріали, що знаходяться на
підприємстві, підлягають обліку та контролю відповідно до норм та
правил, встановлених органами державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки, згідно з чинним законодавством України. 3.5. Кожне місцезнаходження радіоактивних матеріалів
захищається від випадкового або безконтрольного проникнення
сторонніх осіб шляхом забезпечення фізичного захисту радіоактивних
матеріалів. 3.6. Приміщення, що призначені для робіт з радіоактивними
матеріалами, а також сховища для радіоактивних матеріалів до
початку їх експлуатації повинні бути прийняті комісією, до складу
якої входять представники установ, організацій згідно з вимогами
чинного законодавства України. Комісія встановлює відповідність об'єктів, що приймаються до
експлуатації, вимогам чинного законодавства України. Результати
роботи комісії оформлюються актом. 3.7. Радіоактивні матеріали, що не знаходяться у роботі,
зберігаються у спеціально відведених місцях або відповідно
обладнаних сховищах, які забезпечують їх збереженість та
виключають протиправний доступ до них сторонніх осіб. 3.8. Надійність системи фізичного захисту радіоактивних
матеріалів перевіряється щорічно комісією зі складанням акта
перевірки. 3.9. При зберіганні легкозаймистих та вибухонебезпечних
матеріалів юридичні та фізичні особи розробляють заходи, які
забезпечують їх вибухову та пожежну безпеку. 3.10. Юридичні та фізичні особи захищають інформацію щодо
заходів, спрямованих на забезпечення збереження радіоактивних
матеріалів, згідно з вимогами чинного законодавства України. 3.11. Порядок організації перевезень радіоактивних матеріалів
здійснюються згідно з вимогами Закону України "Про перевезення
небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), Положення про порядок
здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.10.2004 N 1373 ( 1373-2004-п ), Правил безпечного перевезення
радіоактивних речовин та Основних правил безпеки і фізичного
захисту при перевезеннях ядерного матеріалу. Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 64 ( z0289-09 ) від
11.02.2009 }
4. Нагляд та відповідальність за порушення цих Правил
4.1. Нагляд за додержанням вимог Правил здійснює спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади відповідно до
своєї компетенції. 4.2. Порушення законодавства України з фізичного захисту
тягне за собою відповідальність відповідно до закону.
Заступник начальника управління
з питань фізичного захисту та
гарантій нерозповсюдження ядерної
зброї Департаменту ядерного
регулювання Мінекоресурсів України В.Кравцов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: