open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки

Білорусь про умови розміщення і обслуговування

дипломатичних представництв України в Республіці

Білорусь та Республіки Білорусь в Україні
( Угоду ратифіковано Законом

N 113-IV ( 113-15 ) від 11.07.2002 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, що
далі іменуються Сторони, зважаючи на об'єктивну потребу в створенні належних умов для
роботи дипломатичного представництва України та дипломатичного
представництва Республіки Білорусь на територіях своїх держав, виходячи з принципу взаємності, рівних прав і рівної
відповідальності, прагнучи до подальшого розвитку і поглиблення двосторонніх
відносин, базуючись на Віденській конвенції про дипломатичні
зносини від 18 квітня 1961 року ( 995_048 ), погодились про наступне:
Стаття 1
Білоруська Сторона передає в оренду на умовах взаємності
Українській Стороні для потреб її дипломатичного представництва
земельну ділянку площею 0,46 га, що знаходиться в місті Мінськ за
адресою: вул. Комуністична, 50, терміном на 49 років за орендну
плату 1 білоруський рубль на рік. Місцезнаходження зазначеної земельної ділянки, її межі і
площа визначаються невід'ємним від цієї Угоди договором оренди
земельної ділянки, який буде укладений у погоджені строки після
підписання цієї Угоди.
Стаття 2
Українська Сторона передає в оренду на умовах взаємності
Білоруській Стороні для потреб її дипломатичного представництва
земельні ділянки площею 0,46 га, що знаходяться в місті Київ за
адресами: вул. М.Коцюбинського, 3 (площа 0,21 га) та вул.
Солом'янська, 17 (площа 0,25 га), терміном на 49 років за орендну
плату 1 гривня на рік. Місцезнаходження зазначених земельних ділянок, їх межі і
площа визначаються невід'ємними від цієї Угоди договорами оренди
земельних ділянок, які будуть укладені у погоджені строки після
підписання цієї Угоди.
Стаття 3
Кожна із Сторін має право здійснювати забудову, використання
та благоустрій зазначених в статтях 1 і 2 цієї Угоди земельних
ділянок на свій розсуд, проте зобов'язана дотримуватись
містобудівних, архітектурних, екологічних норм і правил, які діють
в країні місцезнаходження цих ділянок.
Стаття 4
Сторони звільняють одна одну від будь-яких витрат, пов'язаних
з користуванням земельними ділянками, крім таких, які передбачені
статтями 1, 2 і 6 цієї Угоди. Сторони не звільняються від оплати робіт, пов'язаних з
відведенням земельних ділянок, зазначених в цій Угоді.
Стаття 5
Оформлення права оренди земельних ділянок здійснюється
Сторонами у відповідності до законодавства країни місцезнаходження
цих ділянок. Право оренди земельних ділянок оформлюється договорами
оренди.
Стаття 6
Витрати на догляд за земельними ділянками, зазначеними в цій
Угоді, відносяться за рахунок Сторін, у користуванні яких вони
знаходяться.
Стаття 7
Вимоги дипломатичного представництва України та
дипломатичного представництва Республіки Білорусь щодо
забезпечення функціонування зовнішніх інженерних мереж, на які
компетентними органами країни перебування будуть видані відповідні
технічні умови, реалізуються за рахунок Сторони, в користуванні
якої знаходяться земельні ділянки, зазначені в статтях 1 і 2 цієї
Угоди.
Стаття 8
Сторони на основі взаємності звільняють працівників
дипломатичних і прирівняних до них інших представництв, а також
членів їх сімей, які постійно проживають з ними в державі
перебування, від плати за медичне обслуговування, яке здійснюється
відповідними державними медичними закладами, за винятком
зубопротезування.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності і буде діяти протягом 49 років
з автоматичним продовженням на наступні такі ж періоди, якщо жодна
із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону, не менше ніж за
один рік до закінчення чергового періоду, про свій намір припинити
дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Луцьк 15 грудня 2000 р. у двох оригінальних
примірниках, кожний українською і російською мовами, причому всі
тексти мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Білорусь

(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: