open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 74 від 18.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

26 грудня 2000 р.

за N 952/5173
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного

агентства України з питань державної служби N 43 ( z0628-14 ) від 08.04.2014 }
Про ведення обліку державних органів, установ та

організацій, керівні працівники та спеціалісти яких

віднесені до категорій державних службовців, та

реєстру посад державних службовців
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Головного управління державної служби

N 148 ( z1206-04 ) від 30.08.2004

N 208 ( z1558-04 ) від 22.11.2004

N 276 ( z1414-05 ) від 08.11.2005 )

Відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2000 р.
N 925 ( 925/2000 ) "Про заходи щодо реалізації Стратегії
реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки"
та на виконання п. 9 доручення Прем'єр-міністра України від 9
серпня 2000 р. N 13240/1, з метою забезпечення єдиного механізму
обліку державних органів, установ та організацій, керівні
працівники і спеціалісти яких віднесені до категорій державних
службовців, і запровадження реєстру посад державних службовців
Н А К А З У Ю:
1. Установити, що засоби обліку державних органів, установ
та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів, які
віднесені до категорій посад державних службовців, і реєстр посад
державних службовців - це програмно-технологічний комплекс збору,
накопичення і обробки даних у складі єдиної державної комп'ютерної
системи "Кадри". ( Пункт 1 в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 148 ( z1206-04 ) від 30.08.2004 )
2. Затвердити Перелік відомостей щодо обліку державних
органів, установ і організацій, в яких посади керівних працівників
і спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців
(далі - Перелік), та структуру і зміст інформації у Реєстрі посад
державних службовців ( z0953-00 ) (далі - Реєстр), що додаються,
та встановити, що з метою формування їх контрольних версій
державні органи, установи та організації, в яких посади керівних
працівників та спеціалістів віднесені до категорій посад державних
службовців, надають інформацію, визначену Переліком і Реєстром, до
Головдержслужби України станом на 1 січня до 1 березня поточного
року. Ці дані надаються на паперових носіях та в електронній формі
засобами електронного зв'язку. Пункт 2 в редакції Наказу Головного управління державної служби
N 148 ( z1206-04 ) від 30.08.2004 )
3. Установити, що підставою для внесення змін до Переліку і
Реєстру ( z0953-00 ) є інформація щодо зміни відомостей, яка
надається до Головдержслужби України державними органами,
установами і організаціями, в яких посади керівних працівників і
спеціалістів віднесені до категорій посад державних службовців, у
частині пунктів 1.1-1.11 та 2.2-2.6 Переліку. Зазначена щодо Переліку інформація подається державними
органами, установами й організаціями в 10-денний термін з моменту
внесення таких змін, а інформація щодо Реєстру ( z0953-00 ) - один
раз на місяць, до 5-го числа, наступного за звітним місяцем, на
паперових носіях та в електронній формі засобами електронного
зв'язку. ( Абзац другий пункту 3 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 276 ( z1414-05 ) від 08.11.2005 ) Пункт 3 в редакції Наказу Головного управління державної служби
N 148 ( z1206-04 ) від 30.08.2004 )
4. З метою виконання завдань з прогнозування і планування
потреб державних органів та їх апарату в кадрах департаменту
персоналу державних органів та місцевого самоврядування
(Саєнко В.М.) здійснювати аналіз накопиченої інформації щодо
кількості вакантних посад. ( Пункт 4 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 276 ( z1414-05 ) від 08.11.2005 )
5. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В.В.)
забезпечувати подальше функціонування реєстру посад державних
службовців у складі єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"
і спільно з юридичним управлінням (Маврешко К.С.) супроводжувати
нормативно-правові акти щодо Переліку і Реєстру ( z0953-00 ) з
поточним оприлюдненням накопиченої інформації через Web-сторінку
Головдержслужби (www.guds.gov.ua). ( Пункт 5 в редакції Наказів
Головного управління державної служби N 148 ( z1206-04 ) від
30.08.2004, N 276 ( z1414-05 ) від 08.11.2005 )

( Пункт 6 виключено на підставі Наказу Головного управління
державної служби N 276 ( z1414-05 ) від 08.11.2005 )

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби України Сороко В.М. ( Пункт 7 в
редакції Наказу Головного управління державної служби N 276
( z1414-05 ) від 08.11.2005 )

Начальник Головдержслужби Г.Леліков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

державної служби України

18.12.2000 N 74

(у редакції наказу

від 22.11.2004 N 208

( z1558-04 )

ПЕРЕЛІК

відомостей щодо обліку державних органів,

установ і організацій, посади керівних працівників

і спеціалістів яких віднесені до категорій

посад державних службовців

1. Державні органи, установи й організації, що забезпечують
здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України; міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади; державні органи України, діяльність яких
визначається Конституцією України та законами України; органи
судової влади та прокуратури України; органи державної влади
Автономної Республіки Крим; органи, установи й організації, які
здійснюють функції органів виконавчої влади:
1.1. Назва державного органу, установи чи організації,
скорочена назва.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
1.3. Місцезнаходження.
1.4. Нормативно-правовий акт про утворення державного органу,
установи чи організації.
1.5. Нормативно-правові акти про ліквідацію (надається
ліквідаційною комісією), перейменування державного органу,
установи чи організації.
1.6. Нормативно-правовий акт, яким затверджено положення про
державний орган, або статут установи чи організації.
1.7. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення
посад керівних працівників і спеціалістів державного органу,
установи чи організації до категорій посад державних службовців.
1.8. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці): ----------------------------------------------------------------- Назви структурних | Кількість | Категорія | підрозділів, посади | штатних одиниць | посади** | --------------------------+---------------------+---------------| --------------------------+---------------------+---------------| -----------------------------------------------------------------
1.9. Нормативно-правовий акт, яким затверджено граничну
чисельність. Гранична чисельність: центральний апарат - кількість осіб;

територіальні органи - кількість осіб.
1.10. Підпорядковані державні органи, установи чи
організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких
віднесені до категорій посад державних службовців (у тому числі
урядові органи державного управління), а також територіальні
органи відповідних міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
1.11. Органи, діяльність яких спрямовується Кабінетом
Міністрів України через відповідного міністра.
2. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації:
2.1. Назва.
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Нормативно-правові акти, якими визначено віднесення
посад керівних працівників і спеціалістів державного органу,
установи чи організації до категорій посад державних службовців.
2.5. Штатний розпис* (подається у вигляді таблиці): ----------------------------------------------------------------- Назви структурних | Кількість | Категорія | підрозділів, посади | штатних одиниць | посади*** | --------------------------+---------------------+---------------| -----------------------------------------------------------------
2.6. Гранична чисельність, у тому числі апарату
адміністрації.
2.7. Управління, відділи та інші структурні підрозділи
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також перелік районних державних адміністрацій.
_______________

* За затвердженою та погодженою у Міністерстві фінансів
України формою. ** Згідно з п. 1.7 Переліку. *** Згідно з п. 2.4 Переліку.
( Перелік в редакції Наказу Головного управління державної служби
N 208 ( z1558-04 ) від 22.11.2004 )
Начальник науково-аналітичного
управління Головдержслужби В.Сороко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: