open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 350 від 19.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 28/5219
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства праці та соціальної політики

N 95 ( z0703-04 ) від 28.04.2004 )
Про затвердження Порядку відмови в наданні

державної соціальної допомоги, припинення

виплати та зменшення розміру призначеної

державної соціальної допомоги

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці

та соцполітики

N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 )

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відмови в наданні державної соціальної
допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної
державної соціальної допомоги (додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вегеру С.А.
Міністр І.Сахань
Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

19.12.2000 N 350
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 28/5219
Порядок

відмови в наданні державної соціальної допомоги,

припинення виплати та зменшення розміру

призначеної державної соціальної допомоги
( У тексті Порядку слова "органи соціального захисту

населення" замінено словами "органи праці та

соціального захисту населення" згідно з Наказом

Мінпраці та соцполітики N 188 ( z0423-02 ) від

10.04.2002 )
1. Цей Порядок визначає умови відмови в наданні державної
соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру
призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(надалі - допомога). 2. У наданні допомоги може бути відмовлено: а) якщо відсутні поважні або не залежні від сім'ї причини
того, що вона має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від
прожиткового мінімуму для сім'ї; б) якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є: більше однієї квартири (будинку, крім дачного), за умови, що
загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена
сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю; більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму),
при цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із
законодавством не є об'єктами оподаткування; в) якщо малозабезпеченою сім'єю або членом сім'ї протягом
останнього перед зверненням за наданням допомоги року була
здійснена покупка на суму, що на час звернення перебільшує
10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї. Рішення про відмову в наданні допомоги приймається органами
праці та соціального захисту населення на підставі обстеження (за
згодою вповноваженого представника сім'ї), яке здійснюється цими
органами безпосередньо та через соціальних інспекторів. 3. У наданні допомоги органами праці та соціального захисту
населення може бути відмовлено малозабезпеченій сім'ї (крім сімей
які складаються лише з осіб, які досягли 65-річного віку, а також
інвалідів I та II групи) за результатами обстеження (за згодою
вповноваженого представника цієї сім'ї), якщо в її власності або
володінні є: земельна ділянка площею більше 0,6 га; підсобне господарство, що має приносити дохід. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 ) 4. Виплата раніше призначеної допомоги припиняється: якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні дані
про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права
на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого були
надміру виплачені кошти. Навмисне подання недостовірних даних, що
вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та
на визначення її розміру, тягне за собою позбавлення права на
призначення та виплату допомоги протягом шести місяців з місяця
виявлення порушення; у разі змін у складі сім'ї, що можуть вплинути на розмір
допомоги, за поданням органів, що здійснюють облік громадян за
місцем постійного проживання, з місяця, наступного за місяцем, в
якому відбулися зміни; за заявою отримувача соціальної допомоги. 5. У разі невикористання сім'єю можливостей знаходження
додаткових джерел для існування розмір допомоги, визначений згідно
з частиною другою статті 5 Закону ( 1768-14 ), може бути поступово
зменшеним до 50 відсотків її розміру (на 10 відсотків при кожному
наступному зверненні за її призначенням) при повторному поданні
інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які
входять до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за інвалідами І
групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та особами, які
досягли 80-річного віку; осіб, зареєстрованих у державній службі
зайнятості як безробітні, які за інформацією центрів зайнятості не
порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму
працевлаштуванню протягом трьох останніх місяців), а також якщо
середньомісячний розмір доходів залишається меншим від
установленої мінімальної заробітної плати. ( Абзац перший пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 188 ( z0423-02 ) від 10.04.2002 ) При цьому рішення про зменшення розміру призначеної державної
соціальної допомоги приймається органами праці та соціального
захисту населення на підставі обстеження (за згодою вповноваженого
представника малозабезпеченої сім'ї), яке здійснюється цими
органами безпосередньо та через соціальних інспекторів. 6. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги та
зменшення її розміру органи, які призначають допомогу, письмово
повідомляють про це вповноваженого представника малозабезпеченої
сім'ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення
відповідно до статті 10 Закону ( 1768-14 ) (додаток 1). 7. У разі прийняття рішення про припинення виплати допомоги
органи, які призначають її, письмово повідомляють уповноваженого
представника малозабезпеченої сім'ї про припинення виплати
допомоги із зазначенням підстав припинення виплати та порядку
оскарження рішення відповідно до статті 10 Закону ( 1768-14 )
(додаток 2). 8. Якщо сім'єю приховано або навмисне подано недостовірні
дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення
права на допомогу та на визначення її розміру, внаслідок чого
надміру виплачені кошти, то органи, що призначають зазначену
допомогу: визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють
терміни їх повернення залежно від матеріального стану сім'ї; повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої
сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та встановлені терміни
їх повернення. Термін повернення коштів має бути не менше місяця і
не більше одного року з дня виявлення порушення; у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно у
встановлені терміни - можуть подати позовні заяви до суду про їх
стягнення.
Начальник Управління політики
адресної допомоги Т.А.Міщенко
Додаток 1

до пункту 6

Порядку відмови в

наданні державної

соціальної допомоги,

припинення виплати та

зменшення розміру

призначеної державної

соціальної допомоги
Вих. N ___ від "__"________ 200__ р. Справа N ____
Повідомлення N _______

про відмову в наданні державної соціальної допомоги
Уповноваженому представнику _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) _________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, _________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)
Управління праці та соціального захисту населення ___________
повідомляє, що державна соціальна допомога Вашій сім'ї не
призначена з таких причин: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Ви маєте право
оскаржити рішення Управління про відмову у призначенні державної
соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади
або до суду.
Управління праці та соціального захисту населення ________________ _________________________________________________________________

(назва управління праці та соціального захисту населення)
Адреса ___________________________________________________________

(адреса у правління праці та соціального захисту населення)
Телефон для довідок _____________
Начальник ________________________ _________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
"__" ___________ 200_ р.

Додаток 2

до пункту 7

Порядку відмови в

наданні державної

соціальної допомоги,

припинення виплати та

зменшення розміру

призначеної державної

соціальної допомоги
Вих. N _____ від "__"__________ 200__ р. Справа N _____
Повідомлення N ______

про припинення виплати державної соціальної допомоги
Уповноваженому представнику _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) _________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, _________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)
Управління праці та соціального захисту населення ___________ ________________________________ повідомляє, що виплата державної
соціальної допомоги Вашій сім'ї припиняється з таких причин: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Ви маєте право
оскаржити рішення Управління про припинення виплати державної
соціальної допомоги, звернувшись до вищого органу виконавчої влади
або до суду.
Управління праці та соціального захисту населення ________________ _________________________________________________________________
(назва управління праці та соціального захисту населення)
Адреса ___________________________________________________________

(адреса управління праці та соціального захисту населення)
Телефон для довідок _____________
Начальник ______________________ ______________________

(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
"__" ____________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: