open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 346/877 від 19.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 лютого 2001 р.

за N 100/5291

Про заходи щодо запобігання небезпечним діям

з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади

З метою виконання Закону України "Про психіатричну допомогу"
( 1489-14 ) щодо забезпечення безпеки надання психіатричної
допомоги та запобігання небезпечним діям з боку осіб, які
страждають на тяжкі психічні розлади, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про заходи та організацію взаємодії
закладів охорони здоров'я й органів внутрішніх справ щодо
запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі
психічні розлади (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, начальникам
ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, УМВС
України в областях та м. Севастополі:
2.1. Ознайомити працівників відповідних підрозділів органів
внутрішніх справ і медичних працівників з цією Інструкцією та
вжити заходів до її виконання. 2.2. Забезпечити взаємодію органів охорони здоров'я та
психіатричних закладів і підрозділів органів внутрішніх справ у
роботі з особами, які страждають на тяжкі психічні розлади, а
також додержання конфіденційності відомостей про стан психічного
здоров'я громадян при наданні їм психіатричної допомоги. 2.3. Рекомендувати проводити перевірки за фактами скоєння
особами, які страждають на тяжкі психічні розлади, суспільно
небезпечних дій, установлювати причини, що сприяли їх здійсненню,
давати оцінку ефективності раніше проведених щодо цих осіб
лікувальних, соціально-реабілітаційних і профілактичних заходів,
уживати заходів до усунення виявлених недоліків.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити: 3.1. Контроль за якістю проведення в психіатричних,
психоневрологічних і наркологічних закладах заходів щодо
запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі
психічні розлади, внаслідок чого вони можуть вчиняти чи виявляти
реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню
небезпеку для них чи оточуючих, або які неспроможні самостійно
задовольнити свої основні життєві потреби, шляхом своєчасного
виявлення цих осіб, нагляду за ними, проведення амбулаторного
лікування і госпіталізації в порядку, установленому
законодавством. 3.2. Послідовність у діяльності амбулаторних і стаціонарних
психіатричних закладів щодо нагляду, лікування, соціально-трудової
реабілітації та правової допомоги особам із тяжкими психічними
розладами, внаслідок чого вони вчиняють або виявляють реальні
наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для
них чи оточуючих, або неспроможні самостійно задовольнити свої
основні життєві потреби. 3.3. Контроль за виписуванням із психіатричних стаціонарів
осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади, внаслідок чого
вони вчиняють чи виявляють реальні наміри вчинити дії, що являють
собою безпосередню небезпеку для них чи оточуючих, або неспроможні
самостійно задовольнити свої основні життєві потреби, та належне
надання таким особам психіатричної допомоги за місцем проживання
після виписування. Своєчасно оформляти інвалідність психічно
хворим, які втратили працездатність, матеріали для встановлення
опіки, направлення у психоневрологічні будинки-інтернати. 3.4. Своєчасне інформування про хворих, які страждають на
тяжкі психічні розлади, внаслідок чого вони вчиняють чи виявляють
реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню
небезпеку для них чи оточуючих, або неспроможні самостійно
задовольнити свої основні життєві потреби незалежно від того, у
якому порядку надається їм психіатрична допомога (добровільно чи
примусово за рішенням суду), та які самовільно пішли із
психіатричного стаціонару, органа внутрішніх справ за їх місцем
проживання.
4. Начальникам головних управлінь МВС України в АР Крим,
м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях,
м. Севастополі, міських та районних органів внутрішніх справ: 4.1. Своєчасно реагувати на факти агресивної (аутоагресивної)
поведінки та інформувати органи охорони здоров'я і психіатричні
заклади про скоєння суспільно небезпечних дій особами, які
страждають на психічні розлади. У разі допомоги медичним
працівникам (за їх зверненням) при наданні психіатричної допомоги
у примусовому порядку керуватися Законами України "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ), цим наказом
та відомчими нормативними актами, що гарантують суворе дотримання
прав громадян та їх безпеку. 4.2. Забезпечити через підрозділи паспортних служб органів
внутрішніх справ: 4.2.1. За поданням адміністрації психіатричних закладів
видачу в необхідних випадках документів, що засвідчують особу з
психічними розладами, а також вирішення питання їх реєстрації за
місцезнаходженням цих закладів.
5. Наказ МОЗ СРСР і МВС СРСР від 5 травня 1988 року N 357/93
"Об улучшении работы по предупреждению общественно опасных
действий психически больных" вважати таким, що не застосовується
на території України.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Міністра охорони здоров'я України Картиша А.П. і
заступника Міністра внутрішніх справ України Харламова О.В.
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Міністр внутрішніх справ України Ю.Ф.Кравченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України і МВС України

19.12.2000 N 346/877
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 лютого 2001 р.

за N 100/5291
ІНСТРУКЦІЯ
про заходи та організацію взаємодії закладів охорони здоров'я
й органів внутрішніх справ щодо запобігання небезпечним діям

з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади
1. Загальні положення
1.1. Органи охорони здоров'я та психіатричні заклади
зобов'язані здійснювати заходи профілактики й лікування, а також
взаємодіяти з органами внутрішніх справ щодо запобігання
небезпечним діям з боку осіб, у яких установлено тяжкі психічні
розлади, внаслідок чого вони вчинять чи виявляють реальні наміри
вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для них чи
оточуючих, або неспроможні самостійно задовольняти свої основні
життєві потреби у разі ненадання їм психіатричної допомоги. 1.2. Психіатричні заклади, що надають амбулаторну
психіатричну допомогу - психоневрологічні диспансери, диспансерні
відділення, кабінети тощо (далі - ПНД), зобов'язані: на підставі медичної документації психіатричних стаціонарів,
клінічних даних, отриманих безпосередньо лікарями ПНД, виявляти
психічно хворих з тяжкими психічними розладами, до структури яких
уходять симптоми, що обумовлюють здійснення небезпечних дій
(психомоторне збудження, галюцинації, марення, синдроми порушеної
свідомості, патологічна імпульсивність та ін.); здійснювати нагляд та проводити лікування психічно хворих
осіб, яким за рішенням суду на підставі мотивованої заяви
лікаря-психіатра призначено амбулаторну психіатричну допомогу в
примусовому порядку, та хворих, яким застосована зазначена
допомога як примусовий захід медичного характеру, згідно з
законодавством. 1.3. Контрольні карти диспансерного обліку (форми N 030-1/У)
психічно хворих осіб містяться в загальних картотеках ПНД з
кольоровим маркуванням і позначкою у лівому верхньому куті "АППД"
(амбулаторна психіатрична примусова допомога) або формуються
окремим масивом. 1.4. Припинення нагляду та лікування психічно хворих, яким
призначена за рішенням суду амбулаторна психіатрична допомога в
примусовому порядку, здійснюється: за рішенням комісії лікарів-психіатрів ПНД (за винятком
випадків застосування такої допомоги як примусового заходу
медичного характеру) у разі видужання особи або зміни стану її
психічного здоров'я на такий, що не потребує амбулаторного нагляду
та лікування в примусовому порядку; за рішенням суду на підставі заяви представника
(лікаря-психіатра) ПНД про припинення застосування примусових
заходів медичного характеру або про відмову в продовженні
амбулаторного надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
щодо психічно хворої особи. 1.5. При необхідності госпіталізації особи, якій надається
амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, у
психіатричний стаціонар, переведенні такої особи з одного
стаціонару в інший, переданні для нагляду зі стаціонару до ПНД або
з ПНД до іншого ПНД психіатричний заклад, що здійснює направлення,
переведення або передання, зобов'язаний завчасно повідомити
приймальний психіатричний заклад про цю особу. 1.6. При наданні особі за рішенням суду амбулаторної
психіатричної допомоги в примусовому порядку може статися, що
психічно хвора особа чи її родичі чинитимуть цьому опір. У цьому
випадку працівники ПНД, швидкої психіатричної допомоги звертаються
(телефонограмою з подальшим оформленням зазначеного звернення
письмово) за допомогою в орган внутрішніх справ, на території
обслуговування якого перебуває психічно хворий. Керівництво органу
внутрішніх справ за зверненням працівників психіатричного закладу
забезпечує до призначеного часу (у разі потреби - негайно) і за
означеною адресою прибуття працівників міліції для надання
допомоги медичним працівникам.
2. Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я
з органами внутрішніх справ щодо запобігання небезпечним діям

з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади
2.1. ПНД, у якому надається психіатрична допомога психічно
хворим особам, яким за рішенням суду призначена амбулаторна
психіатрична допомога в примусовому порядку, направляє в органи
внутрішніх справ за місцем проживання осіб таку письмову
інформацію щодо них: щороку до 20 січня - повні списки таких осіб за встановленим
зразком (додаток 1); негайно - відомості про зміну ними місця проживання і про
тривалу відсутність за місцем проживання; а також щодо осіб, яким
призначено або припинено амбулаторну психіатричну допомогу в
примусовому порядку. Письмова інформація направляється карткою-повідомленням
(додаток 2). 2.2. При отриманні від органу внутрішніх справ письмової
інформації (у разі потреби - телефонограмою з подальшим її
оформленням письмово) про особу, поведінка якої дає достатні
підстави для обгрунтованого припущення про наявність у неї тяжкого
психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє або виявляє реальні
наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї
чи оточуючих, ПНД негайно забезпечує огляд цієї особи в
примусовому порядку (у разі потреби - з виїздом у підрозділ органу
внутрішніх справ, яким затримано зазначену особу) для вирішення
питання про необхідність надання їй відповідної психіатричної
допомоги. 2.3. Психіатрична лікарня (надалі - лікарня) протягом доби
повідомляє територіальний орган внутрішніх справ про осіб, які
страждають на тяжкі психічні розлади, госпіталізовані згідно із
Законом "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ) та які не мають
документів, що посвідчують особу (якщо вона не відома
психіатричному закладу), чи мають документи, що викликають сумнів
у належності їх хворому, а також про надходження хворих, які за
своїм психічним станом не можуть дати відомостей про себе. 2.4. Лікарня вживає заходів до розшуку і повернення хворих,
які страждають на тяжкі психічні розлади, внаслідок чого вони
вчиняють або виявляють реальні наміри вчинити дії, що становлять
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможні
самостійно задовольнити свої основні життєві потреби та самовільно
пішли з психіатричного стаціонару, незалежно від того, у якому
порядку надається їм психіатрична допомога, а також інформує про
це: орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого
розташований психіатричний заклад, а також орган внутрішніх справ,
на території якого мешкає хворий (з відображенням повних анкетних
даних, прикмет, у тому числі особливих, одягу, адреси, місця
проживання родичів, законних представників); заклад охорони здоров'я, що надає амбулаторну (у тому числі
невідкладну) психіатричну допомогу населенню і на території якого
розташований стаціонар, а також заклад, на території якого
проживає особа, що самовільно пішла, з метою огляду й
госпіталізації, згідно з Законом України "Про психіатричну
допомогу". При виявленні такого хворого адміністрація лікарні, ПНД та
орган внутрішніх справ забезпечують взаємну інформацію про
припинення пошукових заходів. 2.5. Лікарня завчасно інформує письмово ПНД, орган внутрішніх
справ за місцем проживання хворого, а також його родичів або
законних представників про його виписування після лікування в
примусовому порядку. 2.6. Орган внутрішніх справ направляє до ПНД інформацію про
осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади і яким призначена
амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, у разі: здійснення ними суспільно небезпечних дій, порушення щодо них
кримінальної справи, взяття під варту, затримання; здійснення ними адміністративних правопорушень; появи в них реальних намірів вчинити дії, що являють собою
безпосередню небезпеку для них чи оточуючих, і про необхідність
огляду цих осіб лікарем-психіатром; зміни ними місця проживання (аналогічне повідомлення
направляється в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання
хворих). 2.7. Інформація про психічно хворих, що перелічена в пункті
2.6, надсилається до ПНД протягом трьох днів з моменту порушення
щодо психічно хворого кримінальної справи, взяття під варту,
затримання, здійснення адміністративного правопорушення, вибуття з
місця проживання. У разі явної поведінки, що свідчить про реальні
наміри скоєння особою суспільно небезпечних дій та внаслідок чого
виникає потреба її огляду, інформація про це доводиться до ПНД
негайно. 2.8. Одержавши повідомлення про надходження в психіатричну
лікарню (відділення) хворого без документів, що посвідчують особу,
або з документами, що викликають сумнів у їхній належності
хворому, а також психічно хворого, який за станом здоров'я не може
дати про себе відомостей, орган внутрішніх справ уживає заходів
щодо встановлення його особи. 2.9. При одержанні з ПНД відомостей про особу, якій надається
за рішенням суду амбулаторна психіатрична допомога в примусовому
порядку, про її тривалу відсутність за місцем проживання або його
зміну орган внутрішніх справ негайно вживає заходів до
встановлення її місцезнаходження. При встановленні
місцезнаходження особи орган внутрішніх справ інформує про це ПНД.
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги населенню Н.Г.Гойда
В.о.начальника Головного управління
адміністративної служби міліції В.О.Жук
Додаток 1

до п. 2.1 Інструкції про заходи

та організацію взаємодії

закладів охорони здоров'я й

органів внутрішніх справ щодо

запобігання небезпечним діям з

боку осіб, які страждають на

тяжкі психічні розлади
СПИСОК

психічно хворих, яким надається за рішенням суду
амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку (АППД)
---------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,| Рік |Адреса| Дата | Підстава | Дата |Примітка| з/п| ім'я |народження| |призначення| для |припинення| | | та по | | | АППД |припинення| АППД | | |батькові | | | | АППД | | | ---+---------+----------+------+-----------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------
Головний лікар ПНД ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, телефон)
"___" _________ 200__ р.
Додаток 2

до п. 2.1 Інструкції про заходи

та організацію взаємодії

закладів охорони здоров'я й

органів внутрішніх справ щодо

запобігання небезпечним діям з

боку осіб, які страждають на

тяжкі психічні розлади
Міністерство охорони здоров'я України
КАРТКА-ПОВІДОМЛЕННЯ

про призначення за рішенням суду амбулаторної

психіатричної допомоги в примусовому порядку психічно

хворому, який страждає на тяжкий психічний розлад
Керівнику ______________________ ________________________________

(указати орган внутрішніх справ) ________________________________
Повідомляємо, що гр. _____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, рік

народження, домашня адреса хворого) _________________________________________________________________
дата призначення або припинення АППД _____________________________
у _______________________________ ПНД ____________________________
на підставі ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Рекомендації лікаря-психіатра (при потребі) ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Лікар-психіатр ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, телефон)
Головний лікар ПНД ________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, телефон)
"___" _________ 200__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: