open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 79/215 від 19.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 966/5187
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 228/220 ( z0738-10 ) від 16.07.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження розроблення,

випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових частин, наземної

космічної інфраструктури та її складових частин,

обладнання, що входить до складу космічного

сегмента супутникових систем
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва

N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження розроблення,
випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних
апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури
та її складових частин, обладнання, що входить до складу
космічного сегмента супутникових систем (додаються).
2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва
(Єфремов О.В.) та Управлінню космічних комплексів НКАУ
(Засуха С.О.) в установленому порядку забезпечити подання
Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Управлінню справами НКАУ (Бойко Г.С.) забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Ліцензійної палати та Національного космічного агентства України
від 13.10.98 N 93/96 ( z0696-98 ) "Про затвердження Інструкції про
умови і правила провадження космічної діяльності (ліцензійні
умови) та контроль за їх дотриманням", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1998 р. за N 696/3136.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника генерального директора НКАУ Комарова В.Г.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Генеральний директор Національного
космічного агентства України О.О.Негода
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Національного космічного

агентства України

19.12.2000 N 79/215
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 966/5187
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження розроблення, випробування, виробництва, експлуатації
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин,
наземної космічної інфраструктури та її складових частин,

обладнання, що входить до складу космічного сегмента

супутникових систем
1. Загальні положення
Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України
"Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ), "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні й
технологічні вимоги до провадження господарської діяльності,
пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом,
експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових
частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин,
обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових
систем (космічна діяльність). Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарської діяльності, які здійснюють або мають намір
здійснювати космічну діяльність, що підлягає ліцензуванню, в
Україні або під юрисдикцією України поза її межами. Суб'єкти
господарської діяльності, діяльність яких відповідає цим
ліцензійним умовам та які отримали ліцензію у Національному
космічному агентстві, є суб'єктами космічної діяльності. Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта космічної діяльності
в частині, що встановлює вимоги до провадження діяльності,
зазначеної в ліцензії. Національне космічне агентство України (НКАУ) видає ліцензії
суб'єктам господарської діяльності на підставі Закону України "Про
космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" згідно з порядком, установленим
Кабінетом Міністрів України.
2. Загальні вимоги до суб'єктів космічної діяльності
2.1. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) діяльність, пов'язана з
розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією
ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою
метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та
організаціями. 2.2. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір
здійснювати розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію
космічної техніки або її складових частин (систем, комплексів,
агрегатів, вузлів), повинен впровадити та забезпечити дотримання
цих ліцензійних умов і для одержання ліцензії подати до НКАУ заяву
встановленої форми (додаток 1) та документи згідно зі статтею 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ним ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
( Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.3. Для кожної філії, інших відокремлених підрозділів
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ним ліцензії, НКАУ видає ліцензіату засвідчені ним копії
ліцензії. Засвідчена НКАУ копія ліцензії є документом, що підтверджує
право філії, інших відокремлених підрозділів ліцензіата на
провадження виду діяльності, зазначеного в отриманій ним ліцензії.
( Пункт 2 доповнено підпунктом 2.3 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.4. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську
діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати
до НКАУ заяву про видачу копії ліцензії (додаток 2), а також
документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Пункт 2
доповнено підпунктом 2.4 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.5. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу, які провадили господарську діяльність згідно з
отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією,
іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської
діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або
іншого відокремленого підрозділу чи з дати припинення діяльності
такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати НКАУ
відповідне повідомлення в письмовій формі. ( Пункт 2 доповнено
підпунктом 2.5 згідно з Наказом Держпідприємництва N 97/121
( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до НКАУ заяву про
переоформлення ліцензії (додаток 3) разом з ліцензією, що підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. ( Пункт 2
доповнено підпунктом 2.6 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.7. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до НКАУ із заявою про видачу дубліката
ліцензії (додаток 4), до якої додається документ, що засвідчує
внесення плати за видачу дубліката ліцензії, непридатний для
користування оригінал ліцензії або акт про його втрату. ( Пункт 2
доповнено підпунктом 2.7 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії,
про переоформлення ліцензії) та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів НКАУ та підписом
відповідальної особи. ( Пункт 2 доповнено підпунктом 2.8 згідно з
Наказом Держпідприємництва N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 2.9. Роботи щодо розроблення, випробування, виробництва та
експлуатації космічної техніки та її складових частин повинні
виконуватися за договорами (контрактами), укладеними
підприємствами, організаціями із замовником. 2.10. Для здійснення космічної діяльності суб'єкт
господарювання повинен мати: персонал відповідної кваліфікації, який залучається до
безпосереднього виконання робіт щодо заявленого виду діяльності; керівника суб'єкта космічної діяльності або особу,
уповноважену на керівництво заявленим видом діяльності, з досвідом
роботи на інженерних та науково-дослідних посадах, а також
провідних спеціалістів з досвідом роботи, який має відповідати
галузевим кваліфікаційним вимогам; інформаційне забезпечення: - з питань ліцензування господарської діяльності; - правила космічної діяльності в Україні; - нормативні акти з обраного виду діяльності; приміщення та виробничі площі для здійснення космічної
діяльності, які відповідають вимогам діючих стандартів та
санітарним нормам і правилам; технічне та технологічне оснащення в обсязі, що дозволяє
виконувати заявлений вид діяльності; стандарт на систему якості.
3. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо розроблення

космічної техніки
3.1. Розроблення космічної техніки повинно здійснюватись
відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання,
виданого замовником, згідно з нормативно-технічними документами та
вимогами чинних державних та міждержавних стандартів, зазначених у
Переліку основних державних та міждержавних нормативно-технічних
документів, необхідних для розроблення, випробування, виробництва,
експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових
частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин,
обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових
систем, наведеному в додатку 6 до цих Ліцензійних умов, а також
інших нормативних документів. ( Підпункт 3.1 пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва N 97/121
( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 3.2. Розроблення або модернізація космічної техніки та її
складових частин (систем, комплексів, агрегатів, вузлів) повинні
провадитись за такими етапами: - аванпроект (технічна пропозиція); - ескізний проект; - розробка робочої конструкторської документації на дослідні
зразки та макети; - виготовлення макетів і дослідних зразків, випробування та
корегування робочої документації. 3.3. Розроблення (створення) космічної техніки підлягає
наскрізному плануванню. Підприємства, організації - розробники
повинні мати робочі документи наскрізного планування
(плани-графіки) на виконання робіт за конкретними етапами розробки
виробів космічної техніки, затверджені замовником та головним
підприємством-розробником, які є деталізацією генерального
плану-графіка створення об'єкта космічної техніки в цілому. 3.4. Основними документами при виконанні
дослідно-конструкторських робіт (ДКР) зі створення космічної
техніки є: Вихідні документи: - тактико-технічне (технічне) завдання на виконання ДКР; - рішення головного відомства (замовника) на виконання ДКР; - калькуляція орієнтовної кошторисної вартості ДКР; - договір між замовником та головним виконавцем на виконання
ДКР. На етапі розробки ескізного проекту: - план робіт на виконання ДКР; - ескізний проект; - програма забезпечення надійності; - програма ергономічного забезпечення; - висновок замовника на ескізний проект; - протокол розгляду ескізного проекту науково-технічною радою
головного відомства (замовника); - план-графік заходів з доробки ескізного проекту згідно з
протоколом науково-технічної ради; - перелік (комплектність) документації на дослідний зразок. На етапі розробки робочої конструкторської документації: - робоча конструкторська документація для виготовлення та
випробування дослідного зразка; - програма і методика проведення попередніх випробувань
дослідного зразка; - приймально-здавальний акт про передачу комплекту робочої
конструкторської документації головному виробнику дослідного
зразка. 3.5. Підприємства, організації - розробники спільно з
підприємствами-співвиконавцями повинні забезпечити створення
відповідної вимірювальної і контрольно-перевірної апаратури,
навчально-тренувальних засобів, нестандартного
ремонтно-технологічного, імітаційно-стендового та іншого
обладнання. 3.6. Підприємства, організації - розробники поряд з
виробниками та експлуатаційними організаціями повинні проводити
збір, облік, обробку та аналіз інформації про результати
відпрацювання, технічний стан і надійність розроблених виробів
космічної техніки. 3.7. Генеральні (головні) конструктори і керівники
підприємств несуть згідно з чинним законодавством України
персональну відповідальність щодо забезпечення необхідного
технічного рівня створюваної космічної техніки, за якісне
виконання запланованих робіт на кожному етапі розроблення.
4. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо виробництва

космічної техніки
4.1. Виробництво космічної техніки та її складових частин
(систем, комплексів, агрегатів, вузлів) має відповідати вимогам
стандартів ставлення продукції на виробництво та здійснюватись за
наявності технічних умов, розроблених та оформлених відповідно до
вимог чинних державних та міждержавних стандартів (наведені в
додатку 6), а також інших нормативних документів. ( Підпункт 4.1
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 4.2. Підставою для ставлення на виробництво космічної техніки
є розпорядчий документ (рішення, розпорядження, наказ, вказівка
тощо) генерального замовника (замовника), в якому в загальному
випадку вказується: - найменування космічної техніки, що підлягає ставленню на
виробництво; - виконавець науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт; - виробник космічної техніки; - постачальники комплектуючих виробів; - власник оригіналів технічних умов; - перелік заходів з підготовки виробництва; - порядок забезпечення виготовлення технічної та
технологічної документації; - терміни освоєння виробництва; - організація (посадові особи), яка здійснює контроль за
виконанням директивного документа про ставлення на виробництво. 4.3. Для організації виробництва космічної техніки
обов'язкове проведення таких основних робіт: - розробка графіка заходів ставлення на виробництво, який
передбачає взаємодію всіх співвиконавців, що здійснюють підготовку
виробництва, виготовлення, випробування й приймання зразка
космічної техніки; - розробка вимог до проведення технологічної підготовки
виробництва; - розробка заходів на проведення метрологічного забезпечення
виробництва; - розробка планів використання уніфікованих
переналагоджувальних засобів технологічного оснащення, механізації
трудомістких робіт; - забезпечення підприємства засобами технологічного
оснащення; - навчання виробничого персоналу нових технологічних
процесів, роботи на новому обладнанні і атестація персоналу; - проведення розрахунків щодо обгрунтування достатності
наявних та потреби в додаткових виробничих потужностях виробника
для випуску зразків космічної техніки в необхідному обсязі з метою
здійснення технологічної підготовки виробництва в заплановані
терміни; - розробка й виконання заходів з необхідної організації і
технологічної підготовки виробництва; - освоєння нового обладнання (при потребі); - організація нових спеціалізованих дільниць або цехів (при
потребі); - інші заходи, що забезпечують технологічну готовність
підприємства до виготовлення космічної техніки відповідно до вимог
нормативно-технічної документації. 4.4. Виробництво повинно здійснюватись згідно з переліком
документів, переданих виробнику розробником космічної техніки за
приймально-здавальним актом, а саме: - конструкторська документація, в тому числі затверджені в
установленому порядку технічні умови та технологічна документація; - перелік технологічного обладнання та засобів випробування і
вимірювання, необхідних для виробництва та контролю; - технічна документація на спеціальну технологічну оснастку
та інструмент, які розроблені в процесі виконання
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і призначені
для виробництва та контролю зразків космічної техніки; - перелік комплектуючих, що підлягають вхідному контролю
(порядок та обсяг вхідного контролю регламентуються відповідною
інструкцією, поставленою на абонентський облік підприємства). 4.5. Для виготовлення космічної техніки виробник може
використовувати належним чином підготовлені виробничі потужності
інших підприємств, організацій на умовах оренди, крім ракет-носіїв
та космічних апаратів, для виготовлення яких виробник повинен мати
власну виробничу базу. 4.6. Виробниче обладнання повинно: - відповідати технічним вимогам конструкторсько-технологічної
документації на космічну техніку; - мати технічну документацію (паспорт-формуляр, технічні
умови тощо); - бути укомплектованим та мати експлуатаційну документацію; - бути повіреним (атестованим) або каліброваним (для
обладнання, що має метрологічні характеристики). 4.7. Технічні засоби вимірювання і контролю, що
використовуються при виробництві космічної техніки, повинні бути
повірені відповідно до системи стандартів забезпечення єдності
вимірювань. Проходження цими засобами метрологічної повірки має
бути підтверджено документально.
5. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо випробування

космічної техніки
5.1. Провадження робіт з випробувань і тематичних досліджень
космічної техніки слід здійснювати згідно з нормативно-технічними
документами та вимогами чинних державних та міждержавних
стандартів (наведені в додатку 6), а також інших нормативних
документів. ( Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 5.2. Усі дослідні зразки космічної техніки, розроблені
відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання, підлягають
попереднім та державним випробуванням. 5.3. Перелік випробувань, складений на підставі діючих
стандартів та нормативних актів, входить до комплексних програм
експериментального відпрацювання космічної техніки та її складових
частин. Обсяг і послідовність проведення випробувань визначаються
конструкторською документацією з урахуванням діючих керівних та
нормативно-технічних документів. 5.4. Комплексна програма експериментального відпрацювання в
загальному випадку повинна мати: - перелік та склад виробів, що підлягають автономним,
комплексним та міжвідомчим випробуванням; - цілі та задачі випробувань, порядок і послідовність їх
виконання при проведенні автономних, комплексних та міжвідомчих
випробувань; - порядок і обсяг відпрацювання комплектів конструкторської
та технологічної документації на дослідні зразки; - види автономних і комплексних випробувань (теплові,
вакуумні, електричні, акустичні, радіотехнічні, ресурсні,
кліматичні, випробування на вібростійкість тощо), кількість
виробів, розподілених за видами й етапами випробувань з
урахуванням виконання вимог надійності; - порядок підтвердження вимог до надійності та безпеки
експлуатації; - порядок і обсяг відпрацювання та підтвердження основних
експлуатаційних характеристик, а також відпрацювання
експлуатаційної документації; - порядок і обсяг відпрацювання математичного та
інформаційного забезпечення (алгоритмів, програм); - порядок реалізації заходів метрологічного забезпечення,
включаючи роботи з уточнення складу та допустимих відхилень
контрольних параметрів виробів; - перелік програм та методик проведення і оцінки результатів
випробувань, технічної та іншої документації на випробування; - перелік засобів випробувань та вимірювань (стендів,
обладнання, систем вимірювання), основні вимоги щодо їх класу
точності, а також вимоги до забезпечення безпеки персоналу, що
проводить випробування та вимірювання; - вимоги щодо забезпечення максимальної імітації реальних
умов функціонування виробів при наземному відпрацюванні і
проведенні випробувань на гранично допустимих (екстремальних)
режимах функціонування; - порядок ставлення об'єктів на випробування; - звітність з усіх видів випробувань. 5.5. Для проведення кожного виду випробувань призначається
комісія відповідно до вимог нормативно-технічних документів. До
участі у випробуваннях можуть залучатися розробники та виробники
зразків космічної техніки після проведення з ними попереднього
інструктажу. 5.6. Після завершення кожного виду випробувань складається
акт про результати випробувань. Наступні випробування виробів космічної техніки проводяться
після усунення недоліків та прийняття позитивного рішення щодо
попередніх випробувань. 5.7. Технічні засоби вимірювання і контролю, що
використовуються для проведення випробувань, повинні бути повірені
відповідно до системи стандартів забезпечення єдності вимірювань.
Проведення метрологічної повірки цих засобів має бути підтверджено
документально.
6. Вимоги до суб'єктів космічної діяльності щодо експлуатації

космічної техніки
6.1. Експлуатація (використання) космічної техніки повинна
здійснюватися згідно з нормативно-технічними документами та
технічними умовами, розробленими та оформленими відповідно до
вимог чинних державних та міждержавних стандартів (наведені в
додатку 6), а також інших нормативних документів. ( Підпункт 6.1
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 ) 6.2. Основними етапами експлуатації космічної техніки є: - зберігання; - транспортування; - монтажно-налагоджувальні та будівельні роботи на об'єктах
наземної інфраструктури; - введення в експлуатацію; - приведення до необхідного стану готовності для використання
за призначенням; - підтримка необхідного стану готовності для використання за
призначенням; - підготовка до пуску і пуск ракет космічного призначення; - льотна експлуатація космічних апаратів; - використання за призначенням наземних засобів управління та
приймання інформації з космічних апаратів; - технічне обслуговування техніки, яка експлуатується; - виведення з експлуатації. 6.3. До експлуатації космічної техніки допускається
підготовлений персонал, що здав залік на допуск до самостійної
роботи. 6.4. Усі роботи на космічній техніці повинні проводитися
відповідно до вимог експлуатаційної документації. 6.5. Основним документом, що визначає організацію і
проведення заходів з експлуатації космічної техніки, є План
експлуатації і ремонту космічної техніки, який складається з таких
розділів: - підсумки експлуатації космічної техніки за період; - задачі з експлуатації космічної техніки на період; - заходи щодо забезпечення постійної готовності засобів
експлуатації до вирішення основних задач; - план-графік перевірки стану космічної техніки. 6.6. Для забезпечення якісної спеціальної підготовки
обслуговуючого персоналу повинна створюватися та удосконалюватися
навчально-матеріальна база.
Начальник Управління
космічних комплексів С.О.Засуха
Заступник директора Департаменту -
начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності О.В.Єфремов

Додаток 1

до підпункту 2.2 Ліцензійних умов

провадження розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових

частин, наземної космічної

інфраструктури та її складових частин,

обладнання, що входить до складу

космічного сегмента супутникових систем
Національне космічне

агентство України
ЗАЯВА

про видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування юридичної особи) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної

особи ) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи) _______________ ___________________ ____________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) ________________
банківські реквізити _____________________________________________

(розрахунковий рахунок, МФО, найменування

відділення банку)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності,
пов'язаної з _____________________________________________________

(повне або часткове зазначення виду господарської

діяльності відповідно до виконуваних робіт ) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
місце провадження діяльності _____________________________________
З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності та
порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Місцезнаходження |Тел. | Назва | з/п| | |факс | роботи | ---+---------------------+---------------------+-----+----------| ---+---------------------+---------------------+-----+----------| ---+---------------------+---------------------+-----+----------| -----------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в довідці про прийняття
документів.
____________________________ __________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності )

"___" ____________ 20 __ р. .П.
( Умови доповнено додатком 1 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )
Додаток 2

до підпункту 2.4 Ліцензійних умов

провадження розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових

частин, наземної космічної інфраструктури

та її складових частин, обладнання, що

входить до складу космічного сегмента

супутникових систем
ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії
__________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав

ліцензію ) аявник __________________________________________________________

(найменування юридичної особи ) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної

особи ) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи ) _______________ ___________________ ____________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) ________________
банківські реквізити _____________________________________________

(розрахунковий рахунок, МФО, найменування

відділення банку)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
термін дії ліцензії ______________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
у зв'язку зі створенням нових відокремлених підрозділів (філій),
що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії просить видати
копію ліцензії для:
------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Місцезнаходже-| Тел. | Назва роботи | з/п| | ння | факс | | ---+---------------+--------------+-------+---------------------| ---+---------------+--------------+-------+---------------------| ---+---------------+--------------+-------+---------------------| -----------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в довідці про прийняття
документів.
_______________________________ _________ _____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності )

"____" _______________ 20 __ р. .П.
( Умови доповнено додатком 2 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )
Додаток 3

до підпункту 2.6 Ліцензійних умов

провадження розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових

частин, наземної космічної інфраструктури

та її складових частин, обладнання, що

входить до складу космічного сегмента

супутникових систем
ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав

ліцензію ) аявник __________________________________________________________

(найменування юридичної особи ) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної

особи ) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи ) _______________ ___________________ ____________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) ________________
банківські реквізити _____________________________________________

(розрахунковий рахунок, МФО, найменування

відділення банку)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
термін дії ліцензії ______________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причини) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До заяви додаються: ліцензія, що підлягає переоформленню, а також
документи, що підтверджують зазначені зміни.
_______________________________ _________ _____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності )

"____" _______________ 20 __ р. .П.
( Умови доповнено додатком 3 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )
Додаток 4

до підпункту 2.7 Ліцензійних умов

провадження розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових

частин, наземної космічної інфраструктури

та її складових частин, обладнання, що

входить до складу космічного сегмента

супутникових систем
ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав

ліцензію ) аявник __________________________________________________________

(найменування юридичної особи ) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної

особи ) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи ) _______________ ___________________ ____________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) ________________
банківські реквізити _____________________________________________

(розрахунковий рахунок, МФО, найменування

відділення банку)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________
термін дії ліцензії ______________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

(зазначити причини: _________________________________________________________________

втрата ліцензії, пошкодження ліцензії) _________________________________________________________________
До заяви додаються: документ, що підтверджує внесення плати за
видачу дубліката ліцензії, непридатний для користування оригінал
ліцензії або акт про його втрату.
_______________________________ _________ _____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності )

"____" _______________ 20 __ р. .П.
( Умови доповнено додатком 4 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )
Додаток 5

до підпункту 2.8 Ліцензійних умов

провадження розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв,

космічних апаратів та їх складових

частин, наземної космічної інфраструктури

та її складових частин, обладнання, що

входить до складу космічного сегмента

супутникових систем
ДОВІДКА N_____

про прийняття документів, що додаються до заяви

про видачу ліцензії, про видачу копії ліцензії, про

переоформлення ліцензії

(вибрати потрібне )
на провадження ___________________________________________________

(вид діяльності) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
від ______________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "____"_________ 20__ р. N _____
------------------------------------------------------------------ N |Найменування документа |Кількість| Відмітки про |Примітки | п/п | |аркушів у| наявність | | | |документі| документів | | | | | (наявні, | | | | | відсутні) | | ----+-----------------------+---------+---------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+-----------------------+---------+---------------+---------| ----+-----------------------+---------+---------------+---------| ----+-----------------------+---------+---------------+---------| ----+-----------------------+---------+---------------+---------| -----------------------------------------------------------------
Прийняв _____________ документів _______________ ________________

(цифрами і (підпис (прізвище,

літерами) відповідальної ініціали)

особи)
" ___" ______________ 20 __ р.
Копію опису отримав _______________________ ____________________

(підпис представника (прізвище, ініціали)

суб'єкта) ___" ______________ 20 __ р.

------------------------------------------------------------------ Відмітка про дату ______________ _______________| прийняття документу, що (підпис (прізвище, | підтверджує внесення відповідальної ініціали) | заявником плати за видачу особи) | ліцензії "___"_______ 20__ р. | ----------------------------------------------------------------- Умови доповнено додатком 5 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )
Додаток 6

до підпунктів 3.1, 4.1, 5.1 та

6.1 Ліцензійних умов провадження

розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-

носіїв, космічних апаратів та їх

складових частин, наземної

космічної інфраструктури та її

складових частин, обладнання, що

входить до складу космічного

сегмента супутникових систем
ПЕРЕЛІК

основних державних та міждержавних нормативно-технічних

документів, необхідних для розроблення, випробування,

виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних

апаратів та їх складових частин, наземної космічної

інфраструктури та її складових частин, обладнання, що
входить до складу космічного сегмента супутникових систем
------------------------------------------------------------------ N |Номер нормативно- |Розроблення|Виробни-|Випробу-|Експлуа- | з/п|технічного документа| |цтво |вання |тація | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 1 |ГОСТ 2.101-68 | + | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 2 |ГОСТ 2.102-68 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 3 |ГОСТ 2.103-68 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 4 |ГОСТ 2.105-95 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 5 |ГОСТ 2.106-95 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 6 |ГОСТ 2.114-95 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 7 |ГОСТ 2.118-73 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 8 |ГОСТ 2.119-73 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 9 |ГОСТ 2.120-73 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 10 |ГОСТ 2.124-85 | + | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 11 |ГОСТ 2.201-80 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 12 |ГОСТ 2.501-88 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 13 |ГОСТ 2.503-90 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 14 |ГОСТ 2.601-95 | + | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 15 |ГОСТ 2.603-68 | | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 16 |ГОСТ В 15.102-84 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 17 |ГОСТ В 15.103-84 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 18 |ГОСТ В 15.104-84 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 19 |ГОСТ В 15.105-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 20 |ГОСТ В 15.106-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 21 |ГОСТ В 15.107-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 22 |ГОСТ В 15.108-83 | | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 23 |ГОСТ В 15.201-83 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 24 |ГОСТ В 15.203-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 25 |ГОСТ В 15.204-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 26 |ГОСТ В 15.205-79 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 27 |ГОСТ В 15.206-84 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 28 |ГОСТ В 15.210-78 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 29 |ГОСТ В 15.211-78 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 30 |ГОСТ В 15.301-80 | | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 31 |ГОСТ В 15.305-85 | | + | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 32 |ГОСТ В 15.306-79 | | + | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 33 |ГОСТ В 15.701-77 | + | + | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 34 |ГОСТ В 15.703-78 | + | + | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 35 |ГОСТ В 15.704-83 | | | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 36 |ГОСТ В 15.709-89 | | | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 37 |ГОСТ В 15.801-79 | | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 38 |ГОСТ В 15.802-85 | | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 39 |ГОСТ 17-216-71 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 40 |ГОСТ В 20.57.301-76 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 41 |ГОСТ В 20.39.103 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 42 |ГОСТ В 20.39301-76 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 43 |ГОСТ В 29.00.001-82 | + | | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 44 |ГОСТ 9293-74 | | + | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 45 |ГОСТ 16504-81 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 46 |ГОСТ В 16915-83-77 | | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 47 |ГОСТ 19781-90 | + | + | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 48 |ГОСТ В 21254-89 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 49 |ГОСТ В 21267-75 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 50 |ГОСТ В 21256-89 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 51 |ГОСТ В 21259-89 | + | | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 52 |ГОСТ В 21916-83 | + | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 53 |ГОСТ В 21919-91 | | | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 54 |ГОСТ В 22027-82 | | + | | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 55 |ГОСТ В 22571-77 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 56 |ГОСТ В 22572-77 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 57 |ГОСТ В 22619-90 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 58 |ГОСТ В 23689-79 | | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 59 |ГОСТ 24297-87 | + | + | | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 60 |ГОСТ В 24420-80 | | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 61 |ГОСТ В 25803-83 | + | + | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 62 |ГОСТ В 25846-83 | + | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 63 |ГОСТ В 25964-83 | | | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 64 |ГОСТ В 26647-85 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 65 |ГОСТ 28147-89 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 66 |ДСТУ 2992-95 | + | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 67 |ДСТУ В 3644-97 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 68 |ДСТУ 3400-2000 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 69 |ДСТУ ISO 9000-1-95 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 70 |ДСТУ ISO 9000-2-96 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 71 |ДСТУ ISO 9001-95 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 72 |ДСТУ ISO 9002-95 | | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 73 |ДСТУ ISO 9003-95 | | | + | | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 74 |ДСТУ ISO 9004-1-95 | + | + | + | + | ---+--------------------+-----------+--------+--------+---------| 75 |ДСТУ ISO 9004-2-95 | + | + | + | + | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 97/121 ( z0649-01 ) від 13.07.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: