open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 255 від 19.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 967/5188
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства аграрної політики

N 97 ( z0452-04 ) від 23.03.2004 )

Про затвердження Положення про Українську державну

насіннєву інспекцію
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 134 ( z0423-03 ) від 15.05.2003 )

Відповідно до Закону України "Про насіння" ( 3690-12 ), Указу
Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 )
"Питання Міністерства аграрної політики України" та постанови
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1143
( 1143-98-п ) "Про вступ до Міжнародної асоціації з контролю за
якістю насіння (ICTA)" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Українську державну насіннєву
інспекцію, що додається.
2. Укрдержнасінінспекції (Маласай В.М.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України. 2.2. У місячний термін розробити та подати на затвердження
Міністерству положення про державну насіннєву інспекцію Автономної
Республіки Крим, обласну, районну, міжрайонну, міську державні
насіннєві інспекції. 2.3. У місячний термін підготувати пропозиції щодо приведення
нормативно-правових актів Міністерства у відповідність до цього
наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

19.12.2000 N 255
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 967/5188
ПОЛОЖЕННЯ

про Українську державну насіннєву інспекцію
( У тексті Положення слова "Закону України "Про насіння"

( 3690-12 ) замінено словами "Закону України "Про

насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) згідно

з Наказом Міністерства аграрної політики N 134

( z0423-03 ) від 15.05.2003 )
1. Українська державна насіннєва інспекція Міністерства
аграрної політики України (надалі - Укрдержнасінінспекція)
відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ) є органом державного контролю в насінництві. 2. Укрдержнасінінспекція очолює службу державного насіннєвого
контролю України, яка складається з Укрдержнасінінспекції,
Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим,
обласних, міжрайонних, районних та міських державних насіннєвих
інспекцій. 3. Укрдержнасінінспекція в своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України, Міністерства аграрної політики
України та цим Положенням. 4. Укрдержнасінінспекція в межах своєї компетенції забезпечує
організаційне і методичне керівництво державними насіннєвими
інспекціями України. 5. Укрдержнасінінспекція та державні насіннєві інспекції на
місцях здійснюють державний контроль за діяльністю суб'єктів усіх
форм власності і господарювання у сфері насінництва, які
займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, зберіганням,
реалізацією і використанням насіння сільськогосподарських культур,
декоративних і лікарських рослин та садивного матеріалу картоплі
щодо додержання ними методичних і технологічних вимог із
забезпечення сортової чистоти, біологічних і урожайних
властивостей сорту та посівних якостей насіння, за веденням
документації сортових посівів, ділянок гібридизації насіння, за
правильним відбором проб на визначення посівних якостей насіння
для власних потреб виробника, за оформленням документів про
сортові, гібридні та посівні якості насіння, за введенням насіння
в оборот. Право видачі документів про якість насіння для всіх видів
використання і при експортно-імпортних операціях надається лише
державним насіннєвим інспекціям. 6. Укрдержнасінінспекція при здійсненні державного контролю у
сфері насінництва взаємодіє з органами місцевої виконавчої влади,
Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації
України і його територіальними органами, Українською академією
аграрних наук, науково-дослідними установами і службами
насіннєвого контролю інших країн, а також з Міжнародною асоціацією
з контролю за якістю насіння (ICTA). Українська державна насіннєва інспекція та її начальник -
головний державний інспектор України з насінництва (за посадою) є
повноважними представниками Кабінету Міністрів України у
Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння (ICTA). Довготермінове фінансове забезпечення цієї участі проводиться
за рахунок власних коштів заінтересованих підприємств, установ та
організацій.
7. Основними завданнями та функціями Укрдержнасінінспекції є: 7.1. Визначення перспектив розвитку державного контролю в
насінництві, направленого на сприяння відповідним суб'єктам
господарювання у створенні насіннєвих фондів з високими сортовими,
гібридними і посівними якостями та на застереження від
розповсюдження найбільш злісних і шкідливих бур'янів, шкідників і
хвороб рослин. 7.2. Організаційне і методичне керівництво Державною
насіннєвою інспекцією Автономної Республіки Крим і обласними
державними насіннєвими інспекціями щодо забезпечення: 7.2.1. Здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання в насінництві. 7.2.2. Правильного визначення сортових, гібридних і посівних
якостей насіння сільськогосподарських культур, декоративних і
лікарських рослин та садивного матеріалу картоплі. 7.2.3. Інспектування виробництва на етапах вирощування,
збирання і післязбиральної обробки насіння сільськогосподарських
культур, декоративних і лікарських рослин та садивного матеріалу
картоплі, які підлягають сертифікації. 7.2.4. Відбору проб спеціалістами Держнасінінспекції для
визначення посівних якостей партій насіння, що підлягає
реалізації. 7.2.5. Вивчення і впровадження міжнародних методів аналізу
насіння. 7.2.6. Проведення арбітражних, контрольних, перевірочних
аналізів, а також аналізів насіння експортних, імпортних партій та
експертиз. 7.2.7. Експериментальної роботи щодо вивчення нових методів
аналізу насіння і випробування нових лабораторних приладів. 7.2.8. Підготовки державних насіннєвих інспекцій до
акредитації Держстандартом України відповідно до нормативних
документів. 7.2.9. Підвищення кваліфікації спеціалістів державних
насіннєвих інспекцій. 7.3. Участь у розробці державних стандартів, що регламентують
сортові, гібридні і посівні якості насіння сільськогосподарських
культур, декоративних і лікарських рослин і садивного матеріалу
картоплі, та методичних вказівок, положень, інструкцій та іншої
нормативно-технічної документації з насінництва. 7.4. Затвердження річних планів роботи і контроль за їх
виконанням, розгляд виробничих звітів державної насіннєвої
інспекції Автономної Республіки Крим і обласних державних
насіннєвих інспекцій з метою забезпечення виконання державних
програм. 7.5. Вивчення, узагальнення досвіду і підготовки пропозицій
щодо поліпшення роботи державних насіннєвих інспекцій. 7.6. Організація підбору кадрів державних насіннєвих
інспекцій.
7.7. Здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу
картоплі сільськогосподарських рослин та видача сертифікатів, що
засвідчують сортові та посівні якості насіння та (або) садивного
матеріалу картоплі, які за даними лабораторного аналізу
відповідають вимогам нормативних документів. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.7 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 134
( z0423-03 ) від 15.05.2003 )
8. Укрдержнасінінспекція має право: 8.1. Здійснювати державний контроль за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання з питань додержання ними
вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ),
інших нормативно-правових актів з насінництва і сортовипробування. 8.2. Контролювати додержання суб'єктами насінництва незалежно
від форм власності методичних і технологічних вимог. 8.3. Давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо
усунення порушень у порядку ведення насінництва відповідно до
Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ). Складати протоколи, постанови відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). 8.4. Доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення і
зберігання насіння. 8.5. Знайомитися з документацією з насінництва, відкривати
будь-яку упаковку насіння для відбирання контрольних зразків. 8.6. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ), інших нормативно-правових актів з насінництва та
сортовипробування, а також за порушення виробництва, заготівлі,
маркування, затарювання, зберігання насіння з метою продажу без
додержання методичних і технологічних вимог або реалізація його
без документів про якість, а так само інше введення в оборот
насіння з порушенням встановленого порядку відповідно до
законодавства. 8.7. Забороняти реалізацію будь-якого насіння, якщо під час
перевірки виявлено невідповідність його якісних показників
державним стандартам. 8.8. Відміняти видані з порушенням вимог законодавства
вказівки підпорядкованих державних насіннєвих інспекцій, а також
скасовувати видані з порушенням вимог законодавства документи про
якість насіння. 8.9. Скасовувати документи виробників і посередників
реалізації насіння сільськогосподарських культур, декоративних і
лікарських рослин та садивного матеріалу картоплі, оформлені з
порушенням вимог державного стандарту України та інших нормативних
документів. 8.10. Здійснювати безоплатно відбір зразків насіння в
суб'єктів усіх форм власності і господарювання в насінництві для
перевірки на відповідність цього насіння вимогам стандартів,
технічних умов, правил та вимог нормативних документів, пов'язаних
з якістю насіння сільськогосподарських культур. 8.11. Одержувати у встановленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а
від територіальних органів державної статистики - статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на інспекцію завдань. 8.12. Залучати за погодженням з керівниками підприємств,
установ та організацій, у тому числі громадських, спеціалістів для
розгляду питань, що належать до її компетенції. 8.13. Подавати пропозиції до відповідних державних органів
про притягнення до відповідальності службових осіб, винних у
порушенні норм та вимог у галузі насінництва. 8.14. У випадках, передбачених законодавством, направляти у
встановленому порядку матеріали про порушення законодавства про
насінництво до відповідних органів для вирішення питання щодо
притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної або кримінальної відповідальності. 8.15. Подавати позови до суду та арбітражного суду про
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства в
галузі насінництва. 8.16. Забороняти суб'єктам насінництва реалізацію або
використання для посіву насіння та (або) садивного матеріалу
картоплі, які не мають сертифікатів, що засвідчують їх сортові та
посівні якості. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.16 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 134 ( z0423-03 ) від 15.05.2003 )
9. Начальник Укрдержнасінінспекції - головний державний
інспектор України з насінництва Укрдержнасінінспекцію очолює начальник, який за посадою є
головним державним інспектором України з насінництва. Заступники начальника Укрдержнасінінспекції - начальник
відділу насіннєвого контролю та начальник відділу аналітичної
роботи і метрологічного забезпечення є одночасно за посадою
державними інспекторами України з насінництва. Головні та провідні спеціалісти Укрдержнасінінспекції за
посадою є одночасно державними інспекторами України з насінництва. 9.1. Начальник Укрдержнасінінспекції: 9.1.1. Забезпечує організацію та здійснення державного
контролю в насінництві. 9.1.2. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та
накладає адміністративні стягнення на посадових осіб і громадян за
порушення порядку та умов ведення насінництва. 9.1.3. Забезпечує проведення сертифікації насіння і садивного
матеріалу картоплі сільськогосподарських рослин. ( Пункт 9.1
розділу 9 доповнено підпунктом 9.1.3 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 134 ( z0423-03 ) від 15.05.2003 ) 9.1.4. Представляє інтереси Укрдержнасінінспекції на
підприємствах, в установах, організаціях та судах без особливого
на це доручення. 9.1.5. Організацію контролю у насінництві здійснює у
взаємодії з органами місцевої виконавчої влади, Державним
комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України і
його територіальними органами. 9.1.6. Здійснює керівництво діяльністю Укрдержнасінінспекції,
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Укрдержнасінінспекцію завдань. 9.1.7. Визначає компетенцію заступників начальника
Укрдержнасінінспекції, керівників структурних підрозділів
Укрдержнасінінспекції. 9.1.8. За погодженням з Мінагрополітики та відповідними
місцевими державними адміністраціями затверджує організаційну
структуру і штатну чисельність державної насіннєвої інспекції
Автономної Республіки Крим і обласних державних насіннєвих
інспекцій, здійснює заходи щодо її удосконалення. 9.1.9. Затверджує положення про структурні підрозділи і
посадові інструкції працівників Укрдержнасінінспекції. 9.1.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису витрат на утримання Укрдержнасінінспекції, укладає
договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків. 9.1.11. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Укрдержнасінінспекції згідно із чинним законодавством.
10. Суб'єкти насінництва, посадові особи підприємств, установ
та організацій насінництва у період проведення контрольних заходів
зобов'язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
11. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади
працівників державної насіннєвої інспекції: 11.1. Начальник Укрдержнасінінспекції - головний державний
інспектор України з насінництва призначається на посаду і
звільняється з посади Міністром аграрної політики України. 11.2. Начальник державної насіннєвої інспекції Автономної
Республіки Крим - головний державний інспектор з насінництва
Автономної Республіки Крим і начальники обласних державних
насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва
областей призначаються на посаду і звільняються з посади
начальником Укрдержнасінінспекції - головним державним інспектором
України з насінництва за поданням голів відповідних державних
адміністрацій. 11.3. Начальники районних, міжрайонних, міських державних
насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва
району призначаються на посаду і звільняються з посади начальником
державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим -
головним державним інспектором з насінництва Автономної Республіки
Крим, начальниками обласних державних насіннєвих інспекцій -
головними державними інспекторами з насінництва областей за
поданням відповідних державних адміністрацій. Начальниками районних, міжрайонних, міських державних
насіннєвих інспекцій - головними державними інспекторами з
насінництва районів призначаються на посаду особи, які мають вищу
спеціальну освіту, пройшли відповідну підготовку. 11.4. Всі інші працівники Української державної насіннєвої
інспекції, державних насіннєвих інспекцій Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, міжрайонних, міських державних
насіннєвих інспекцій призначаються на посаду і звільняються з
посади начальниками відповідних інспекцій згідно з чинним
законодавством.
12. Укрдержнасінінспекція утримується за рахунок коштів
державного бюджету, а також інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством. Державні насіннєві інспекції Автономної Республіки Крим,
обласні, міжрайонні, районні, міські державні насіннєві інспекції
утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством. 13. Укрдержнасінінспекція здійснює бухгалтерський облік та
веде статистичну звітність згідно із чинним законодавством. Керівник та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності. 14. Майно Укрдержнасінінспекції є державним, складається з
основних та оборотних фондів, а також інших цінностей, придбаних
за рахунок державного бюджету, вартість яких відображена в
самостійному балансі і знаходиться у загальнодержавній власності. 15. Структура, штатний розпис і фонд оплати праці
Укрдержнасінінспекції затверджуються Міністерством аграрної
політики України. Оплата праці працівників інспекції здійснюється згідно із
законодавством. 16. Укрдержнасінінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютний),
печатку і бланк із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням. 17. Головний державний інспектор України з насінництва має
печатку з найменуванням інспекції і своєї посади, посвідчення та
бланки з написом "Головний державний інспектор України з
насінництва".
Начальник Української державної
насіннєвої інспекції В.М.Маласай

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: