open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 2000 р. N 1863

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )
Про затвердження Порядку здійснення контролю за

цільовим використанням валютних коштів суб'єктами

Північнокримської експериментальної економічної

зони "Сиваш"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення контролю за цільовим
використанням валютних коштів суб'єктами Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1863
ПОРЯДОК

здійснення контролю за цільовим використанням

валютних коштів суб'єктами Північнокримської

експериментальної економічної зони "Сиваш"

1. Цей Порядок визначає загальні засади здійснення контролю
за використанням суб'єктами Північнокримської експериментальної
економічної зони "Сиваш" (далі - зона "Сиваш") надходжень в
іноземній валюті на їх користь, які відповідно до Закону України
"Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування
суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" ( 65/96-ВР )
не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному
ринку у разі їх використання на потреби розвитку цієї зони.
Потреби розвитку зони "Сиваш", на які спрямовуються валютні
кошти, звільнені від обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку, - це виключно потреби власного виробництва її
суб'єктів щодо реалізації у межах цієї зони затверджених у
встановленому порядку інвестиційних проектів.
2. Суб'єкти зони "Сиваш" самостійно визначають, яку частину
надходжень в іноземній валюті буде використано на потреби розвитку
цієї зони (далі - цільове використання). Ця частина звільняється
від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку,
решта підлягає обов'язковому продажу в установленому
законодавством порядку.
3. Валютні кошти, що підлягають цільовому використанню,
зараховуються у банку на окремі поточні рахунки суб'єктів зони
"Сиваш".
Підставою для зарахування валютних коштів, звільнених від
обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку, на
окремі поточні рахунки та списання їх для цільового використання є
подані суб'єктами зони "Сиваш" відомості про витрату валютних
коштів на реалізацію інвестиційного проекту, погоджені з
Адміністрацією ПЕЕЗ "Сиваш".
Адміністрація ПЕЕЗ "Сиваш" письмово погоджує відомості про
передбачувану витрату валютних коштів на відповідність
затвердженому в установленому порядку інвестиційному проекту.
Суб'єкти зони "Сиваш" у разі необхідності можуть за
погодженням з Адміністрацією ПЕЕЗ "Сиваш" вносити зміни до поданих
відомостей про витрати валютних коштів на реалізацію інвестиційних
проектів.
4. Суб'єкти зони "Сиваш" до 25 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, подають звіт про цільове використання валютних
коштів, звільнених від обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку, до органу державної податкової служби та
Адміністрації ПЕЕЗ "Сиваш" за формою згідно з додатком 1.
5. У разі виявлення органом державної податкової служби
фактів нецільового використання суб'єктами зони "Сиваш" валютних
коштів, звільнених від обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку, орган державної податкової служби надсилає у
десятиденний термін повідомлення про це Адміністрації ПЕЕЗ
"Сиваш", яка скасовує реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" відповідно
до пункту 14 Положення про реєстрацію суб'єктів Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" та порядок підготовки
інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня
1996 р. N 1109 ( 1109-96-п ).
6. Адміністрація ПЕЕЗ "Сиваш" не пізніше 27 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, подає до Мінекономіки України та
Мінекономіки Автономної Республіки Крим зведену відомість про
цільове використання суб'єктами зони "Сиваш" валютних коштів,
звільнених від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному
ринку, за формою згідно з додатком 2.

Зразок Додаток 1

до Порядку
ЗВІТ

за _____ квартал 200___ р.

про цільове використання валютних коштів, звільнених

від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному

ринку ____________________________________________

(назва суб'єкта зони "Сиваш")

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Залишок | Сума | Використано валютних коштів у |Залишок |Викорис- /п|інвести-|валютних|валютних| звітному періоді |валютних|тано на |ційного |коштів, |коштів, |------------------------------------|коштів, |цілі, не |проекту |звільне-|звільне-|усього| у тому числі |звільне-|передба- | |них від |них від | |-----------------------------|них від |чені ін- | |обов'яз-|обов'яз-| |на облад-|на буді-|обо- | на |обов'яз-| вести- | | кового | кового | | нання, |вельні і|ротні|інші| кового | ційним | |продажу,|продажу,| | інстру- |монтажні|кошти|пот-|продажу,|проектом | |на поча-|за звіт-| |мент, ін-| роботи | |реби| на кі- | | | ток |ний пе- | | вентар | | | | нець | | |звітного| ріод | | | | | |звітного| | |періоду | | | | | | |періоду | | | | | | | | | | (графа | | | | | | | | | |3 + гра-| | | | | | | | | | фа 4 - | | | | | | | | | |графа 5)| --+--------+--------+--------+------+---------+--------+-----+----+--------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 -------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________ _____________________

(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер __________ _____________________

(підпис) (розшифрування)

Зразок Додаток 2

до Порядку
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

за _____ квартал 200___ р.

про цільове використання суб'єктами зони "Сиваш"

валютних коштів, звільнених від обов'язкового

продажу на міжбанківському валютному ринку

(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Залишок | Сума | Використано у звітному періоді |Залишок |Викорис- /п|суб'єкта|валютних|валютних|----------------------------------|валютних|тано на | зони | коштів,| коштів,|усього| у тому числі |коштів, |цілі, не |"Сиваш" |звільне-|звільне-| |---------------------------|звільне-|передба- | |них від |них від | | на |на буді-|обо- | на |них від |чені ін- | |обов'яз-|обов'яз-| |облад- |вельні і|ротні|інші|обов'яз-| вести- | | кового | кового | |нання, |монтаж- |кошти|пот-| кового | ційним | |продажу,|продажу,| |інстру-|ні робо-| |реби|продажу,|проектом | |на поча-|на звіт-| | мент, | ти | | | на кі- | | | ток |ний пе- | |інвен- | | | | нець | | |звітного| ріод | | тар | | | |звітного| | |періоду | | | | | | |періоду | | | | | | | | | | (графа | | | | | | | | | |3 + гра-| | | | | | | | | | фа 4 - | | | | | | | | | |графа 5)| --+--------+--------+--------+------+-------+--------+-----+----+--------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 -----------------------------------------------------------------------------------

_________________
Усього
Керівник __________ _________________

(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер __________ _________________

(підпис) (розшифрування)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: