open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 2000 р. N 1868

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

фахівців з питань фондового ринку та корпоративного

управління

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 560 ( 560-2001-п ) від 23.05.2001 )

Відповідно до пункту 1 розпорядження Президента України від
27 серпня 2000 р. N 271 ( 271/2000-рп ) "Про деякі заходи щодо
створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного
управління в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань
фондового ринку та корпоративного управління у складі згідно з
додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з
питань фондового ринку та корпоративного управління (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1868
СКЛАД

Міжвідомчої координаційної ради з питань підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації

фахівців з питань фондового ринку

МОЗГОВИЙ - голова Державної комісії з цінних паперів
Олег Миколайович та фондового ринку, голова Координаційної

ради
БІРЮК - член Державної комісії з цінних паперів та
Сергій Олексійович фондового ринку, заступник голови

Координаційної ради
СТЕПКО - заступник Міністра освіти і науки,
Михайло Филимонович заступник голови Координаційної ради
БУРМАКА - начальник управління розвитку
Микола Олексійович законодавства та взаємодії з державними

органами Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку, секретар

Координаційної ради
БЕРАДЗЕ - начальник Управління фінансової політики
Георгій Ріносійович Секретаріату Кабінету Міністрів України
БОРИСЕНКО - перший заступник Голови Антимонопольного
Зоя Миколаївна комітету
ДАНИЛЕНКО - завідуючий відділом Інституту економіки
Анатолій Іванович Національної академії наук
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції
Леонід Васильович
СОЛДАТЕНКО - заступник Міністра праці та соціальної
Микола Олексійович політики
ЛЕДОМСЬКА - заступник Голови Фонду державного майна
Світлана Юріївна
ЛИТВИН - начальник департаменту фінансових установ
Андрій Володимирович та ринків Мінфіну
ОБОЛЕНСЬКИЙ - заступник начальника Головного управління
Олексій Юрійович державної служби
РОЗПУТЕНКО - проректор Української академії державного
Іван Васильович управління при Президентові України -

директор Інституту підвищення кваліфікації

кадрів
РОМАШКО - член Державної комісії з цінних паперів та
Олексій Юрійович фондового ринку
ХАРИЦЬКИЙ - головний спеціаліст Управління фінансової
Володимир Петрович політики Секретаріату Кабінету Міністрів
ФУТОРАНСЬКА - заступник Голови Держпідприємництва
Юлія Миколаївна
ШЛАПАК - заступник Міністра економіки
Олександр Віталійович
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 560
( 560-2001-п ) від 23.05.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1868
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

з питань фондового ринку та корпоративного управління

1. Міжвідомча координаційна рада з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та
корпоративного управління (далі - Координаційна рада) є постійно
діючим органом, утвореним для координації роботи, пов'язаної з
підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців
з питань фондового ринку та корпоративного управління (далі -
фахівці).
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) координація діяльності міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців;
2) розроблення пропозицій щодо:
розвитку і подальшого вдосконалення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема з
урахуванням розширення (розвиток нових видів) професійної
діяльності на фондовому ринку;
наукового, навчально-методичного та організаційного
забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців;
розроблення пропозицій до планів науково-дослідних робіт з
актуальних питань фондового ринку та корпоративного управління;
3) моніторинг і розроблення пропозицій щодо поширення
вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері навчання фахівців з
питань фондового ринку та корпоративного управління.
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї
завдань:
розглядає пропозиції міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців;
утворює експертні ради та регіональні робочі групи з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців,
визначає порядок їх діяльності;
вносить пропозиції щодо організації наукових,
науково-практичних конференцій, навчально-практичних семінарів з
актуальних проблем навчання фахівців;
подає до відповідних центральних і місцевих органів
виконавчої влади пропозиції про залучення позабюджетних джерел
фінансування для проведення заходів щодо створення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
координує роботу з розроблення навчально-методичних
посібників і засобів навчання для забезпечення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.
5. Координаційну раду очолює голова, який має двох
заступників і секретаря. До складу Координаційної ради входять, як
правило, заступники керівників центральних органів виконавчої
влади.
6. Персональний склад Координаційної ради затверджує Кабінет
Міністрів України.
Голова Координаційної ради у разі потреби має право вносити
зміни до її складу. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 560 ( 560-2001-п ) від 23.05.2001 )
7. Координаційна рада проводить засідання відповідно до
регламенту та плану роботи (не менше ніж один раз на півроку), що
затверджуються Координаційною радою.
Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються
протоколами, що підписуються головою та секретарем Координаційної
ради.
8. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення роботи
Координаційної ради здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: