open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської

Федерації про збереження спеціалізації підприємств і

організацій, які беруть участь у виробництві

продукції військового призначення
{ Угоду затверджено Постановою КМ

N 1459 ( 1459-2002-п ) від 26.09.2002 }
{ Дію Угоди припинено - див. Постанову КМ

N 794 ( 794-2017-п ) від 18.10.2017 }

Дата підписання: 21.12.2000 Дата набуття чинності: 04.03.2005
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі
- "Сторони"), визнаючи необхідність підтримки і розвитку співробітництва в
галузі виготовлення продукції військового призначення на базі
виробничої і науково-технічної кооперації, що склалася, керуючись спільним прагненням до розвитку інтеграції
оборонної галузі промисловості України та Росії на довгостроковій
основі, у розвиток Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про військово-технічне співробітництво від 26 травня
1993 року ( 643_043 ) і Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію
підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993
року ( 643_003 ), домовились про таке:
Стаття 1
Сторони сприяють збереженню виробничої і науково-технічної
спеціалізації, що склалася, підприємств і організацій, які беруть
участь у розробці, виробництві та випробуваннях озброєння і
військової техніки, наданні послуг військового призначення і
поставках необхідних для цього матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, навчального та допоміжного майна згідно з
додатками N 1 і N 2, які є невід'ємними частинами цієї Угоди. Виконання заходів, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди,
Сторони покладають на уповноважені органи: з Української Сторони - на Державний комітет промислової
політики України; з Російської Сторони - на Міністерство промисловості, науки і
технологій Російської Федерації.
Стаття 2
Сторони сприяють збереженню спеціалізації підприємств і
організацій, зазначених у додатках N 1 і N 2 до цієї Угоди,
незалежно від зміни їх форми власності, на термін, що
відповідатиме терміну дії цієї Угоди, чи узгоджений додатковим
рішенням.
Стаття 3
Встановлення порядку і термінів зняття з виробництва
продукції, що випускається підприємствами і організаціями,
зазначеними у додатках N 1 і N 2 до цієї Угоди, та зміна складу
підприємств і організацій здійснюються за погодженням
уповноважених органів Сторін згідно з діючим законодавством і, за
необхідності, - за погодженням з іншими зацікавленими центральними
органами виконавчої влади обох держав.
Стаття 4
Сторони погодились, що коопераційні поставки матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального і допоміжного
майна, послуги технологічного та науково-технічного характеру, які
необхідні для виробництва продукції військового призначення,
здійснюються на основі договорів (контрактів), укладених
господарюючими суб'єктами Сторін, в порядку, встановленому Угодою
між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і
науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей
промисловості від 18 листопада 1993 року ( 643_003 ), та згідно з
умовами, обумовленими у статті 5 Угоди про загальні умови і
механізм підтримки виробничої кооперації підприємств і галузей
держав-учасниць СНД від 23 грудня 1993 року ( 997_014 ), з
урахуванням міжнародних зобов'язань Сторін з експортного контролю.
Стаття 5
Рішення щодо участі підприємств і організацій Сторін,
зазначених у додатках N 1 і N 2 до цієї Угоди, у розробці та
виробництві нових зразків озброєння та військової техніки
прийматиметься в порядку, передбаченому законодавством України та
законодавством Російської Федерації.
Стаття 6
Сторони підтверджують, що представництва Міністерства оборони
України і Міністерства оборони Російської Федерації, які діють на
підприємствах і в організаціях оборонної промисловості,
здійснюватимуть на цих підприємствах і в організаціях приймання
продукції військового призначення, що постачається по кооперації,
в рамках їх спеціалізації на договірних засадах та згідно з діючою
нормативно-технічною документацією.
Стаття 7
Сторони не будуть продавати або передавати третій стороні, в
тому числі іноземним фізичним і юридичним особам та міжнародним
організаціям матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби,
документацію і інформацію, отримані в рамках цієї Угоди, без
попередньої письмової згоди Сторони, що постачає.
Стаття 8
За згодою Сторін, в цю Угоду можуть вноситися зміни та
доповнення, оформлені у вигляді Протоколів, що складають
невід'ємну частину цієї Угоди. Зміни і доповнення до цієї Угоди набувають чинності в
порядку, передбаченому для набуття чинності цією Угодою.
Стаття 9
Спори, пов'язані з тлумаченням та застосуванням положень цієї
Угоди, вирішуються шляхом переговорів уповноважених органів Сторін
та, при необхідності, із залученням інших зацікавлених центральних
органів виконавчої влади обох держав. У випадку, коли спори не можуть бути врегульовані
уповноваженими органами Сторін, вони вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами. Всі спірні питання, пов'язані із взаємними поставками
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального та
допоміжного майна, необхідних для виробництва продукції
військового призначення, які можуть виникнути між підприємствами і
організаціями Сторін, зазначеними у додатках N 1 і N 2 до цієї
Угоди, будуть вирішуватися на умовах, передбачених укладеними
договорами (контрактами).
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дати обміну письмовими
повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття нею чинності. Ця угода діє протягом 5 років та автоматично
продовжуватиметься на наступні річні періоди, якщо жодна із Сторін
не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду. Припинення дії цієї Угоди не впливає на зобов'язання
господарюючих суб'єктів Сторін згідно з договорами (контрактами),
укладеними в рамках дії цієї Угоди під час її дії, якщо Сторони не
домовились про інше.
Вчинено в м. Москва 21 грудня 2000 року в двох примірниках,
кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федерації
Додатки відсутні.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: