open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 грудня 2000 р. N 1881

Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни у додатки 1, 2, 4 і 6 до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1323-2000-п )
"Про розподіл державних централізованих капітальних вкладень і
державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської
будівельної програми, газифікацію сільських населених пунктів та
переліки об'єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і
пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 35, ст. 1486, N 43, ст. 1841, N 45, ст. 1934), згідно з
додатками 1 - 4.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1881
ПЕРЕРОЗПОДІЛ

державних централізованих капітальних вкладень і

державних капітальних вкладень на реалізацію

Чорнобильської будівельної програми за рахунок

коштів державного бюджету у 2000 році
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------------------- | | Державні капітальні | Державні централізовані | вкладення на реалізацію | капітальні вкладення | Чорнобильської будівельної | | програми за рахунок коштів | | державного бюджету |---------------------------+--------------------------- |передба- | зміни: |остаточ-|передба- | зміни: |остаточ- |чено пос-| збіль- |ний |чено пос-| збіль- |ний |тановою | шення |обсяг |тановою | шення |обсяг |Кабінету | "+", | |Кабінету | "+", | |Міністрів| змен- | |Міністрів| змен- | |України | шення | |України | шення | |від | "-" | |від | "-" | |23 серпня| | |23 серпня| | |2000 р. | | |2000 р. | | |N 1323 | | |N 1323 | | ----------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ----------------------------------------------------------------------------- сього 336576 336576 41453 41453
у тому числі
проводиться
перерозподіл по
замовниках:
Мінпаливенерго 80300 -15334 64966
Мінагрополітики 5070 +700 5770
Державне управління 31261 +50 31311
справами
Конституційний Суд 500 +1500 2000
України
МОН 13400 +1000 14400
МОЗ 6000 -500 5500
Мінтранс 2300 +500 2800
МНС 2900 +3000 5900 22673 -350 22323
Мінфін 450 +669 1119
Мін'юст 300 +329 629
Рахункова палата 300 -150 150
СБУ 2800 +150 2950
Обласні, Київська та 103400 +9005 112405 17480 +350 17830 евастопольська міські
держадміністрації
- усього
з них проводиться
перерозподіл
по обласних:
Вінницька 800 +250 1050
Київська 7000 +300 7300
Львівська 7800 +150 7950
Сумська 1100 +130 1230
Тернопільська 1300 +300 1600
Харківська 3200 +300 3500
Чернівецька 1300 +100 1400
Чернігівська 2300 +150 2450 670 +50 720
по міських:
Київська 52500 +7500 60000
Севастопольська 1200 +125 1325

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1881
ПЕРЕЛІК

будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році за рахунок

державних централізованих капітальних вкладень
(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------- айменування будови |Рік |Проектна|Частка |Буді- | 2000 рік об'єкта) та її |початку |потуж- |держав- |вельна |----------------------------------------- ісцезнаходження, |і закін-|ність |ної |готов- |вве- |передбачено |зміни: |остаточний диниця виміру |чення |(залишок|влас- |ність |дення |капіталовкла-|збільшен-| обсяг |будів- |на |ності у |пусково-|потуж-|день згідно з|ня |капітало- |ництва |1 січня |майні |го комп-|ності |постановою |"+", |вкладень | |2000 р.)|забудов-|лексу на| |Кабінету |зменшення| | | |ника на |1 січня | |Міністрів | "-" | | | |1 січня |2000 р.,| |України від | | | | |2000 р.,|від- | |23 серпня | | | | |відсот- |сотків | |2000 р. | | | | |ків | | |N 1323 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------- сього 336576 336576 тому числі
об'єкти, щодо яких
вносяться зміни:
Міністерства, інші 229607 -8086 221521 ргани виконавчої
влади - усього
з них:
Мінпаливенерго 80300 -15334 64966 орський 1994 - 100 80000, з них -47334 32666 афтоперевалочний 2001 державний омплекс "Південний" кредит 60000 районі м. Одеси та
з'єднувальний
нафтопровід НПК
"Південний" -
Західна Україна,
млн. тонн за рік 9 6,5
кілометрів 230 64 130

Проведення 2000 100 +30000 30000 еабілітації
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
Шахта
"Самсонівська-Захід- 1965- 100 +2000 2000 а", с. Самсонівка 2004
Краснодонського
району Луганської
області,
вугілля, тис. тонн 1500 90 500
Мінекономіки 51860 51860 них:
Держпромполітики 43700 43700
Програма розвитку
вітчизняного
сільськогосподарсь-
кого машинобудування
Переоснащення 2000 12000 -22,6 11977,4 ідприємств
сільськогосподарсь-
кого машинобудування,
освоєння виробництва
нової техніки та
передача її у лізинг
Брянківська +22,6 22,6 авовнопрядильна
фабрика, Луганська
область - погашення
заборгованості із
заробітної плати за
виконані роботи
Дніпропетровське 1994 100 1200* 1200 ауково-виробниче 2005
об'єднання
"Електровозобудуван-
ня" - розширення та
реконструкція
(перший пусковий
комплекс),
магістральні
електровози,
штук 25 5 10
ДАТ "Конструкторське 2000 100 2000* -2000* юро "Дніпровське" і
ВАТ "Дніпровський
машинобудівний завод",
м. Дніпропетровськ,
ВАТ "Південний
радіозавод",
м. Жовті Води
Дніпропетровської
області - сертифікація
та роботи з
реконструкції діючих
виробництв з
виготовлення
обладнання
автоматичної
телефонної станції
системи С-32
ДАТ "Конструкторське 1999- 100 70 +2000 2000 юро "Дніпровське", 2000
м. Дніпропетровськ -
сертифікація
автоматичної
телефонної станції
системи С-32
ДП "Львівський 2000 100 300* 300 ослідний завод
"Хвиля" - створення
вітчизняного
промислового
витратоміра-лічильни-
ка газу
Тернопільський 2000- 100 1000* -1000* ержавний завод 2004
"Сатурн" -
реконструкція
діючого виробництва,
налагодження
серійного випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування
Тернопільське 2000- 100 +1000 1000 ержавне 2004
науково-технічне
підприємство
"Промінь" -
налагодження
серійного випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування
ДП "Чорноморський 1999- 100 16 1500* 1500 уднобудівний 2001
завод", м. Миколаїв -
будівництво танкерів
на експорт
ДП "Суднобудівний 1997- 100 44-93 1900* 1900 авод імені 61 2001
комунара", м. Мико-
лаїв - будівництво
транспортних
рефрижераторних
суден на експорт
ВАТ "Суднобудівний 1995- 78 79 900* 900 авод "Океан", 2001
м. Миколаїв -
будівництво балкерів
типу "Панамакс" на
експорт
Херсонський 1996- 100 35-70 450* 450 уднобудівний завод - 2002
будівництво танкерів
на експорт
ВАТ "Суднобудівний 2000 63 5 250* 250 авод "Залив",
м. Керч - будівництво
корпусів суден на
експорт
Херсонський 1994- 100 47 150* 150 ержавний завод 2001
"Палада" -
будівництво плавучих
доків на експорт
Херсонський 2000 100 52 100* 100 ержавний завод
суднового обладнання
та суднової арматури
- виготовлення
суднового обладнання
та арматури для
танкерів,
рефрижераторів і
балкерів
Дочірнє підприємство 1992- 26 67 200* 200 Севморверф" ВАТ 2001
"Севастопольський
морський завод" -
будівництво
плавучого крана на
експорт
НВП "Машпроект", 1986- 100 250* 250 . Миколаїв розши- 2001
рення і реконструкція
випробувального
комплексу
спорудження першої
черги стенду для
випробування
ПГУ-160, МВт 110 80
Держбуд 7760 7760
Завод трубопровідної 1996- 100 -100 рматури, м. Ніко- 2001
поль - реконструкція
ливарного цеху,
тис. тонн лиття за рік 12 65
Завод трубопровідної 1996- 65 +100 100 рматури, м. Ніко- 2001
поль - погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2000 року
Мінагрополітики 5070 +700 5770
Школа, 1990- 100 689 +200 200 АТ "Вербівське", 2000
с. Вербівка
Балаклійського
району Харківської
області,
учнівських місць 689 97
24-квартирний 1996- 100 +300 300 итловий будинок, 2000
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області, загальна
площа,
тис. кв. метрів 1,348 21 1,348
Одноквартирні 1999- 100 +200 200 итлові будинки, 2001
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,51 18
Дитячий садок, 1999- 100 150 . Чайкине 2000
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,
місць 50 60 50
Ратнівський 1992- 5 100 78 300 -300 олокозавод, 2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
- продукція для
дитячого харчування,
тонн за зміну
Ратнівський 1992- 100 +300 300 олокозавод, 2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
- очисні споруди,
об'єктів 1 78
Український аграрний 2000- 100 +100 100 ніверситет, 2001
с. Новосілки
Києво-Святошинського
району Київської
області - підстанція
на 400 кВА,
об'єктів 2
Їдальня, с. Чайкине 2000 100 150 -100 50 овгород-Сіверського
району Чернігівської
області -
реконструкція,
місць 30 30
Державне управління
справами 31261 +50 31311
Конституційний Суд 500 +1500 2000 країни
Адміністративний 1987- 100 +1500 1500 удинок Суду на вул. 2001
Жилянській, 14,
м. Київ,
загальна площа,
тис. кв. метрів 11,2 70
Мінкультури

3400 3400
Пайова участь у будів- 2000 800 300 ицтві житла
МОН 13400 +1000 14400
Луганський 1988- 100 +200 200 едагогічний 2000
університет,
м. Луганськ -
добудова навчального
корпусу,
тис. кв. метрів 1,2 90 1,2
Харківський 1996- 100 +500 500 аціональний 2002
університет імені
В. Н. Карамзіна,
м. Харків -
невідкладні роботи з
реконструкції
головного корпусу,
тис. кв. метрів 60 20
Професійно-технічне 1998- 100 +300 300 чилище N 20, 2001
м. Хмельник
Вінницької області -
гуртожиток
(реконструкція),
загальна площа,
тис. кв. метрів 1,6 15
МОЗ 6000 -500 5500 нститут 1998- 100 500 -500 ндокринології 2002
та обміну речовин
(розширення),
м. Київ - корпус
променевої терапії,
тис. кв. метрів 2,95 40
Мінпраці 7106 7106
Харківський 1994- 100 1000 -500 500 бліково-економічний 2001
технікум-інтернат
імені Ф.Г.Ананчен-
ка, м. Харків -
гуртожиток,
місць 320 27
Науково-дослідний 1994- 100 700 +500 1200 нститут з проблем 2001
соціального захисту
населення, м. Харків
- реконструкція
лабораторного
корпусу,
тис. кв. метрів 3 57
Мінтранс 2300 +500 2800
Будівництво танкерів 2000- 100 +500 500 а Кілійському 2001
суднобудівному-
судноремонтному
заводі
МНС 2900 +3000 5900
Інститут 1998 - 100 +500 500 ндокринології та 2002
обміну речовин
(розширення),
м. Київ - корпус
променевої терапії,
тис. кв. метрів 2,95 40
Державне 1997 - 100 60 500 +2500 3000 пеціалізоване 2000
підприємство "Центр"
з переробки та
захоронення
техногенних відходів
"Техноцентр" -
комплекс виробництв
з дезактивації,
транспортування,
переробки та
захоронення
радіоактивних
відходів "Вектор"
Мінфін 450 +669 1119
з них Державне +669 669 азначейство
Комп'ютеризація 2000 100 +669 669 інансових та
фіскальних органів
для створення
внутрішньої
платіжної системи
Мін'юст 300 +329 629
Будинок суду, 1992- 100 +200 200 . Маріуполь 2001
Донецької області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 1,7 95
Будинок суду, 1993- 100 +60 60 . Тлумач 2000
Івано-Франківської
області -
реконструкція,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,468 90 0,468
Будинок суду, смт 1993- 100 +42 42 иканька Полтавської 2000
області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,371 95 0,371
Будинок суду, 1995- 100 +27 27 . Мукачеве 1996
Закарпатської
області - погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2000 року
Рахункова палата 300 -150 150
Пайова участь у 2000 300 -300 удівництві житла
Придбання 2000 +150 150 бладнання, не
передбаченого
кошторисом
СБУ 2800 +150 2950
Пайова участь у 2000 +150 150 удівництві житла
Обласні, Київська та 103400 +9005 112405 евастопольська
міські
держадміністрації -
усього
з них обласні:
Вінницька 800 +250 1050
Районне 100 +250 250 ериторіальне
медичне об'єднання,
м. Ямпіль Вінницької
області - придбання
обладнання,не
передбаченого
кошторисом
Львівська 7800 +150 7950
Водопостачання 1997- 100 300 -300 урорту 2002
м. Трускавець
(друга нитка водогону
від насосної станції
другого підйому до
майданчика напірних
резервуарів від
с. Доброгостів до
с. Уличне
Дрогобицького
району),
кілометрів 11 35
Каналізаційні очисні 1998- 100 200 -200 поруди, м. Труска- 2002
вець,
тис. куб. метрів за
добу 35 30
Водопровідні очисні 2000- 100 +500 500 поруди, м. Труска- 2002
вець - реконструкція,
тис. куб. метрів за
добу 9 2
Шляховий перехід на 1988- 100 +150 150 еретині вул. 2001
Луганської та просп.
Червоної Калини,
м. Львів
протяжність,
метрів 183,34 75
Сумська 1100 +130 1230
Дільнична лікарня, 2000- 100 +130 130 . Хоружівка 2001
Недригайлівського
району - котельня,
об'єктів 1
Тернопільська 1300 +300 1600
45-квартирний 2000- 100 +300 300 итловий будинок, 2001
вул. 17 Вересня, 70,
для відселення
мешканців із зони
зсуву, м. Збараж
Харківська 3200 +300 3500
Районна лікарня, 1988- 100 +150 150 . Богодухів, 2001
ліжок 240 90
Панютинська школа, 1992- 100 +150 150 . Лозова - реконструк- 2001
ція з прибудовою,
учнівських місць 780 80
Чернівецька 1300 +100 1400
Школа, с. Ванчиківці 1991- 100 +100 100 овоселицького 2001
району,
учнівських місць 366 66
Чернігівська 2300 +150 2450
Школа N 2, 1999- 100 +150 150 мт Козелець, 2001
учнівських місць 834 10
Київська міська 52500 +7500 60000
Протизсувні заходи 1999- 100
на ділянці від 2001 1000 +4500 5500 тадіону "Динамо" до
оглядового
майданчика біля
Маріїнського палацу
Каналізаційний 1998- 100 5000 +3000 8000 олектор уздовж 2001
проспекту 40-річчя
Жовтня -
реконструкція
Севастопольська міська 1200 +125 1325
Газопровід через 2000- 100 +125 125 евастопольську 2004
бухту "Північна
сторона - "Центр" -
протяжність,
кілометрів 13

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1881
ПЕРЕЛІК

будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році

за рахунок державних капітальних вкладень на

реалізацію Чорнобильської будівельної програми
(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------- айменування будови|Рік |Проект- |Частка |Будіве- | 2000 рік об'єкта) та її |початку |на поту-|держав- |льна го-|------------------------------------ ісцезнаходження, |і закін-|жність |ної вла- |товність|введен- |передба- |зміни |остаточ- диниця виміру |чення |(залишок|сності |пусково-|ня поту-|чено ка- |збіль- |ний обсяг |будів- |на 1 |у майні |го комп-|жності |пітало- |шення |капітало- |ництва |січня |забудов- |лексу на| |вкладень | "+", |вкладень | |2000 р.)|ника на |1 січня | |згідно з |змен- | | | |1 січня |2000 р.,| |постано- |шення | | | |2000 р., |відсот- | |вою | "-" | | | |відсотків|ків | |Кабінету | | | | | | | |Міністрів| | | | | | | |України | | | | | | | |від 23 | | | | | | | |серпня | | | | | | | |2000 р. | | | | | | | |N 1323 | | -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -------------------------------------------------------------------------------------------- сього 41453 41453 у тому числі б'єкти, щодо яких
вносяться зміни:
Міністерства, інші 23973 -350 23623 ргани виконавчої
влади - усього
з них
МНС 22673 -350 22323
Погашення 13643 +436 14079 аборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2000 року
Першочергові 1998- 100 2138 -786 1352 одоохоронні заходи 2001
в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження
правобережної
земляної дамби,
кілометрів 5,6 40
Обласні, Київська та 17480 +350 17830 евастопольська
міські
держадміністрації -
усього
з них обласні:
Житомирська 7660 7660
Школа, с. Поліське 1998- 100 300 +80 380 оростенського 2000
району (перша черга),
учнівських місць 264 60 264
Школа, м. Овруч, 1995- 100 500 -92 408 реконструкція 2000
з добудовою
їдальні),
учнівських місць 50 90 50
посадкових місць 372
Котельня,
смт Народичі, 2000 100 +12 12 еконструкція,
об'єктів 1 1
Київська 7000 +300 7300
Газифікація, 1999- 100 +100 100 . Ємчиха 2000
Миронівського району
- газові мережі,
кілометрів 6,3 83 6,3
Житло для потерпілих 1991- 100 3000 +200 3200 наслідок аварії на 2000
Чорнобильській АЕС,
квартир 85 80 85
Черкаська 50 50
Дільнична лікарня, 1996- 100 50 -50 . Боярка Лисянсь- 2001
кого району,
об'єктів 1
Дезактивація 2000 +50 50 ериторії,
с. Тростянець
Канівського району
Чернігівська 670 +50 720
Житловий будинок для 1999- 100 +50 50 чителів, 2000
м. Семенівка,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,12 85 0,12

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1881
ПЕРЕРОЗПОДІЛ

пільгового довгострокового державного кредиту

для будівництва (реконструкції) у 2000 році житла

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------- | Загальна площа, | Пільговий довгостроковий | тис. кв. метрів | державний кредит молодим | | сім'ям та одиноким | | молодим громадянам |-----------------+--------------------------- |передба- |остато-|передба- |зміни:|остаточний |чено |чний |чено |збіль-|обсяг з |згідно з |обсяг |згідно з |шення |урахуван- |постано- | |постано- |"+", |ням змін |вою | |вою |змен- | |Кабінету | |Кабінету |шення | |Міністрів| |Міністрів|"-" | |України | |України | | |від 23 | |від 23 | | |серпня | |серпня | | |2000 р. | |2000 р. | | |N 1323 | |N 1323 | | ----------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------- сього 70000 70000
у тому числі:
Державний фонд
сприяння молодіжному
житловому
будівництву 70000 70000
з них:
Обслуговування
кредиту 4200 4200
Підтримка молодіжної
житлової політики -
усього 64,72 59,02 65800 65800
у тому числі: втономна Республіка
Крим 3,32 1,94 3200 -1200 2000
області:
Вінницька 2,77 2,84 2700 +300 3000
Волинська 0,44 0,40 400 400
Дніпропетровська 6,05 3,33 6000 -2300 3700
Донецька 2,92 1,86 2900 -800 2100
Житомирська 1,06 1,37 1000 +400 1400
Закарпатська 1,96 2,03 2200 +300 2500
Запорізька 1,29 0,71 1300 -500 800
Івано-Франківська 1,18 1,13 1200 1200
Київська 1,95 2000 -2000
Кіровоградська 1,59 1,90 1500 +400 1900
Луганська 1,01 0,88 1000 1000
Львівська 3,20 3,06 3800 +200 4000
Миколаївська 0,39 0,82 400 +500 900
Одеська 1,51 1,50 1500 +100 1600
Полтавська 4,19 3,87 4000 4000
Рівненська 2,40 2,72 2500 +500 3000
Сумська 3,95 3,52 3800 -100 3700
Тернопільська 1,29 1,23 1200 1200
Харківська 2,41 2,56 2500 +500 3000
Херсонська 4,26 2,42 3800 -1500 2300
Хмельницька 0,60 0,56 500 500
Черкаська 3,05 1,89 3000 -1000 2000
Чернівецька 0,21 0,94 200 +800 1000
Чернігівська 2,06 2,47 2000 +600 2600
м. Київ 9,46 11000 -11000
м. Київ та Київська
область 12,61 +15500 15500
м. Севастополь 0,20 0,46 200 +300 500

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: