open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році
( Угоду ратифіковано Законом

N 2795-III ( 2795-14 ) від 15.11.2001 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, далі -
"Сторони", виходячи з традиційних дружніх відносин між Україною та
Російською Федерацією, керуючись домовленостями між Президентом України та
Президентом Російської Федерації, базуючись на положеннях Договору між Україною та Російською
Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки від 27
лютого 1998 року ( 643_091 ), а також Угоди між Урядом України та
Урядом Російської Федерації щодо експорту російського природного
газу в Україну і його транзиту через територію України до
Європейських країн 1994 року ( 643_067 ), виходячи з важливості подальшого зміцнення і розвитку
торгово-економічного співробітництва двох держав на рівноправній і
взаємовигідній основі і з метою забезпечення стабільного росту
економіки України та економіки Російської Федерації, беручи до уваги принципи, визначені в Європейській
Енергетичній Хартії від 17 грудня 1991 року ( 995_061 ) та у
Договорі до Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1994
року ( 995_056 ), погодились про нижченаведене:
Стаття 1
Узгоджений між Сторонами газовий баланс України на 2001 рік
складає 78 млрд. куб. метрів природного газу і забезпечується за
рахунок власного видобутку природного газу (18 млрд, куб. метрів
природного газу), обсягів природного газу, який поставляється ВАТ
"Газпром" як оплата за транзит російського природного газу
територією України (30 млрд. куб. метрів природного газу), а також
обсягів, одержуваних Україною за іншими угодами в галузі поставок
природного газу (30 млрд. куб. метрів туркменського природного
газу). У разі виникнення дефіциту в узгодженому газовому балансі
України через порушення поставок в Україну туркменського
природного газу Російська Сторона зобов'язується в 2001 році
забезпечити за запитом Української Сторони прямі резервні поставки
природного газу в Україну в обсязі, що не перевищує 5 млрд. куб.
метрів природного газу. Поставки російського природного газу в Україну за цією Угодою
не є позаконтрактним відбором природного газу, як цей термін
розуміється в статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського
природного газу територією України від 22 грудня 2000 року
( 643_144 ).
Стаття 2
Порядок, умови і графік поставок російського природного газу
в Україну за цією Угодою визначаються контрактом, який укладається
між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", які уповноважуються
Сторонами бути операторами за цією Угодою. При цьому щомісячні
поставки російського природного газу за цією Угодою не можуть
перевищувати 1,5 млрд. куб. метрів газу.
Стаття 3
Ціна російського природного газу, який поставляється за цією
Угодою, на кордоні України та Російської Федерації встановлюється
у розмірі 80 доларів США за 1000 куб. метрів природного газу.
Стаття 4
1. Українська Сторона забезпечить оплату Російській Стороні
поставок природного газу, які здійснюються відповідно до статті 1
цієї Угоди, частково грошовими коштами в доларах США через НАК
"Нафтогаз України" (далі - готівкова складова вартості природного
газу), а неоплачена частина вартості природного газу, але не
більше 50 відсотків загальної вартості природного газу (далі -
кредитна складова вартості природного газу), становитиме державний
борг України перед Російською Федерацією, умови погашення якого
визначаються в пункті 3 цієї статті. Облік і розрахунки за поставки природного газу, які
здійснюються відповідно до статті 1 цієї Угоди, будуть проводитися
на підставі актів приймання-здачі, які оформлюються кожні десять
днів операторами Сторін, зазначеними у статті 2 цієї Угоди, які
визначають вартість поставок природного газу за кожний минулий
десятиденний період. 2. Готівкова складова вартості природного газу буде
визначатися виходячи з розрахунку не менше 40 доларів США за 1000
куб. метрів природного газу. Готівкова складова вартості природного газу може бути
збільшена за згодою Сторін з відповідним зменшенням кредитної
складової вартості природного газу. Українська Сторона забезпечить оплату готівкової складової
вартості природного газу, визначеної в цьому пункті, шляхом
переказу коштів у доларах США Російській Стороні негайно по мірі
поставок газу, здійснюваних згідно зі статтею 1 цієї Угоди, на
підставі безвідкличних покритих акредитивів, які відкриваються в
уповноваженому банку Російської Сторони до початку відповідних
поставок природного газу. Наявність достатнього залишку коштів за згаданими вище
акредитивами для оплати готівкової складової вартості поставок
природного газу, які передбачаються у десятиденний період, є
необхідною умовою здійснення поставок природного газу Російською
Стороною. 3. Кредитна складова вартості природного газу буде
визначатися виходячи з розрахунку 40 доларів США за 1000 куб.
метрів природного газу з можливістю її зміни відповідно до пункту
2 цієї статті. Кредитна складова вартості природного газу є
борговими зобов'язаннями України по оплаті встановленої цим
пунктом частини вартості поставленого природного газу, які
виникають по мірі поставок природного газу Російською Стороною. Датою виникнення відповідної частини боргових зобов'язань
України буде останнє число кожного десятиденного періоду, в якому
здійснена поставка природного газу в обсягах, які підтверджуються
актами приймання-здачі операторів Сторін. Починаючи з цих дат і до
24 січня 2002 року включно, на суми кредитної складової вартості
природного газу нараховуються відсотки за ставкою LIBOR для
шестимісячних депозитів у доларах США плюс маржа в розмірі 0,5
відсотків річних. Розмір ставки LIBOR визначається станом на
перший робочий день кожного відсоткового періоду, при цьому
відсоткові періоди складають: 1 січня 2001 року - 30 червня 2001
року і 1 липня 2001 року - 24 січня 2002 року. Розрахунок
відсотків буде зроблений виходячи з фактичної кількості днів у
році, що умовно дорівнює 360 дням. Нараховані у такий спосіб станом на 24 січня 2002 року
відсотки будуть капіталізовані і включені в загальну суму боргових
зобов'язань України по оплаті кредитної складової вартості
природного газу. Нарахування відсотків і їхнє включення до
загальної суми боргових зобов'язань України буде здійснено після
закінчення 2001 року (за винятком зазначених нижче випадків
платежів Української Сторони в грошовій формі), але не пізніше
дати узгодження загальної суми кредитної складової вартості
природного газу. Загальна сума боргових зобов'язань України по оплаті
кредитної складової вартості природного газу буде оформлена в
державний борг України перед Російською Федерацією у вигляді
державних цінних паперів України, виражених у доларах США -
стандартних єврооблігацій України (далі - єврооблігації),
номінальна вартість яких буде дорівнювати загальній сумі кредитної
складової вартості природного газу з врахуванням капіталізованих
відсотків. Єврооблігації будуть передані Російській Стороні шляхом
зарахування на зазначений Російською Стороною рахунок не пізніше
1,5 місяців з дати узгодження загальної суми державного боргу
України відповідно до цієї Статті. Основні умови емісії та обігу єврооблігацій наведені у
додатку до цієї Угоди. Протягом 2001 року Українська Сторона має право погасити всю
або частину загальної суми боргових зобов'язань України по оплаті
кредитної складової вартості природного газу в грошовій формі в
доларах США, повідомивши про такий намір Російську Сторону не
менше ніж за 5 (п'ять ) робочих днів до здійснення платежу. У разі
здійснення платежів у грошовій формі, сума кожного зробленого
платежу буде віднесена в першу чергу в оплату відсотків,
нарахованих на суми кредитної складової вартості природного газу з
встановлених дат виникнення відповідної частини боргових
зобов'язань України до дати відповідного платежу Української
Сторони, яка є датою зарахування коштів у доларах США на рахунок
уповноваженого банку Російської Сторони за вказівкою останнього.
Суми зроблених Українською Стороною платежів у грошовій формі
будуть враховані при визначенні загальної суми державного боргу
України перед Російською Федерацією, який підлягає оформленню
єврооблігаціями.
Стаття 5
Уповноважені банки Сторін здійснюватимуть облік і розрахунки
щодо готівкової та кредитної складових вартості природного газу, а
також щодо державного боргу України, що передбачені у статті 4
цієї Угоди. З цією метою уповноважені банки Сторін у якнайкоротший
термін, але в будь-якому разі до початку поставок природного газу,
передбачених цією Угодою, укладуть відповідну міжбанківську угоду.
Стаття 6
Усі суми, які підлягають сплаті Українською Стороною
відповідно до положень цієї Угоди, не будуть обкладатися
будь-якими податками, митом або зборами і будуть виплачуватися без
будь-яких обмежень, відрахувань, вилучень або компенсаційних
утримань. У противному разі Українська Сторона буде збільшувати суми,
які підлягають сплаті до таких розмірів, які дозволили б отримати
Російській Стороні належні їй відповідно до цієї Угоди суми, так
якби до них не застосовувалися податки, мита, збори, обмеження,
відрахування, вилучення або компенсаційні утримання.
Стаття 7
У разі якщо дефіцит в узгодженому газовому балансі України,
що виникає внаслідок можливих проблем у реалізації контрактів
України на поставку туркменського газу, не може бути поповнений у
рамках цієї Угоди Російська Сторона буде сприяти укладанню
комерційних контрактів на поставку природного газу в Україну.
Стаття 8
Українська Сторона через НАК "Нафтогаз України", а Російська
Сторона через ВАТ "Газпром" забезпечать щодобове надання в
узгодженій формі повної й об'єктивної оперативної інформації про
надходження і споживання російського природного газу, який
поставляється за цією Угодою. Контроль за фактичним переміщенням природного газу через
українсько-російський кордон здійснюють митні органи України і
Російської Федерації.
Стаття 9
Сторони повідомляють одна одну про будь-які зміни, що можуть
завдати шкоди поставкам природного газу в рамках цієї Угоди та/або
зменшити надійність таких поставок і вживають всіх необхідних
заходів, щоб запобігти їм і не допустити їх.
Стаття 10
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або
повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке
невиконання стало наслідком обставин непереборної сили
(форс-мажор). У разі виникнення форс-мажорних обставин під час реалізації
контрактів України на поставку туркменського газу в 5-денний строк
включається механізм міжурядових консультацій.
Стаття 11
Усі спори, що стосуються тлумачення і виконання цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій і переговорів між
Сторонами. У разі якщо спір не буде вирішений шляхом консультацій і
переговорів протягом тридцяти днів Сторонами будуть використані
можливості, передбачені міжнародним правом.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати одержання останнього
письмового повідомлення Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності
цією Угодою, одночасно з набуттям чинності Угодою між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про гарантії
транзиту російського природного газу територією України від 22
грудня 2000 року ( 643_144 ) за умови набуття чинності контрактом
між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", в якому будуть
погоджені річний обсяг, а також комерційні і технічні умови
транзиту російського природного газу територією України в 2001
році. Ця Угода буде діяти до 31 грудня 2001 року за винятком статей
4, 5 і 6, що залишаються чинними до повного виконання Українською
Стороною своїх зобов'язань, передбачених у статті 4 цієї Угоди.
Вчинено в м. Москві 22 грудня 2000 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва текста мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федерації
Додаток

до Угоди між Кабінетом Міністрів

України і Урядом Російської Федерації

про умови резервних поставок і оплати

російського природного газу в Україну

в 2001 році
Основні умови

емісії та обігу облігацій зовнішньої державної позики
України, які випускаються відповідно до Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про умови
резервних поставок і оплати російського природного газу в

Україну у 2001 році
1. Ці Основні умови визначають порядок емісії та обігу
облігацій зовнішньої державної позики України (далі -
єврооблігації), які випускаються з метою врегулювання загальної
суми державного боргу України перед Російською Федерацією
відповідно до Угоди між Кабінетом і Міністрів України і Урядом
Російської Федерації про умови резервних поставок і оплати
російського природного газу в Україну в 2001 році (далі - Угода). 2. Емітентом єврооблігацій від імені України є Кабінет
Міністрів України, представлений Міністерством фінансів України. 3. Обсяг емісії єврооблігацій у доларах США - загальна сума
державного боргу України перед Російською Федерацією з урахуванням
капіталізованих відсотків, яка визначається відповідно до Статті 4
Угоди. 4. Єврооблігації є державними цінними паперами, що надають
їхньому власнику право на одержання основної суми боргу
(номінальної вартості), а також доходу у вигляді купонних
платежів. 5. Дата емісії єврооблігацій - 25 січня 2002 року. 6. Дата погашення єврооблігацій - 25 січня 2012 року. 7. Купонна ставка єврооблігацій визначається як середнє
арифметичне доходностей по облігаціях Казначейства США, які
погашаються у найближчий до 25 січня 2012 року день, за п'ять
перших робочих днів 2002 року на моменти закриття ринку в
Нью-Йорку, збільшена на 75 базисних пунктів (0,75 відсотка). 8. Дати сплати відсотків - 25 січня і 25 липня кожного року,
починаючи з 25 липня 2002 року і закінчуючи 25 січня 2012 року,
при цьому перший купонний період починається 25 січня 2002 року. 9. Вартість єврооблігацій виражається в доларах США,
мінімальна номінальна вартість кожної єврооблігації складає 1
(одну) тис. доларів США. Виплата основного боргу і відсотків по
єврооблігаціях здійснюється в доларах США. 10. Єврооблігації можуть бути пред'явлені для дострокового
погашення за номінальною вартістю для використання під час
приватизації державного майна України. 11. Умови випуску і обігу єврооблігацій, за винятком
визначених цими Основними умовами, будуть аналогічні умовам
єврооблігацій, випущених Україною 15 березня 2000 року. 12. Витрати, пов'язані з емісією єврооблігацій, включаючи
оплату юридичних послуг, друкування проспекту емісії та необхідних
реєстрацій, несе Українська Сторона.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: