open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку

Управління методології бухгалтерського обліку

в комерційних банках
N 12-111/1566 від 25.12.2000

м.Київ
vd20001225 vn12-111/1566

Територіальним управлінням

Національного банку України,

ОПЕРУ НБУ,

Центральній розрахунковій палаті,

комерційним банкам України,

Асоціації українських банків

Вказівки щодо подання фінансового річного звіту

комерційними банками

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) звітним періодом для складання
фінансової звітності є календарний рік. Баланс банку складається
за станом на кінець останнього дня року (31 грудня 2000 року). 1. Річний звіт комерційними банками подається у такому
складі: - фінансовий річний звіт складений згідно "Інструкції до
складання річного фінансового звіту комерційного банку",
затвердженою постановою Правління Національного банку України
23.11.99 р. N 569 ( z0859-99 ) зі змінами; - форми звітності, які затверджені постановою Правління
Національного банку України 12.12.97 р. N 436 ( v0436500-97 ), зі
змінами: 1) оборотно-сальдовий баланс (форми N 10-КБ, N 10Н сформовані
з файлу #02) з оборотами за грудень 2000 року та коригуючими
проводками, проведеними у січні 2001 року. Подається без вхідного
сальдо на початок року та накопичувальних оборотів на протязі
року; 2) оборотно-сальдовий баланс, баланс комерційного банку,
Балансовий звіт комерційного банку, обороти за місяць за рахунками
в іноземних валютах(форми N 1-КБ, N 11, N 10-КБ, N 10Н, N 550
сформовані з файлу #25); 3) звіт про прибутки та збитки комерційного банку (форма
N 2-КБ з файлу #08); 4) звіт про кількість клієнтів і особових рахунків (форма
N 752 з файлу #15). Усі форми річного звіту складаються на паперових носіях за
підписом керівника та головного бухгалтера. Виправлення помилок у
фінансовій звітності підтверджується підписом службових осіб із
зазначенням дати виправлення. 2. Річний фінансовий звіт установи комерційних банків подають
разом з копією договору про проведення аудиторської перевірки
незалежним аудитором відповідно до Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ). 3. Комерційні банки, по яких прийняті рішення про ліквідацію
та відкликання ліцензії на право здійснення всіх банківських
операцій річний звіт надають за окремою схемою (підстава:
Положення про застосування Національним банком України до банків
та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення
банківського законодавства ( z0382-00 ), затвердженого постановою
Правління Національного банку України 26.05.2000 р. N 215
( z0381-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.07.2000 р. за N 381/4602). 4. Комерційні банки - юридичні особи подають річний
фінансовий звіт на паперових носіях відповідним територіальним
управлінням Національного банку України у встановлені ними строки,
не раніше 5 та не пізніше 19 лютого 2001 року. Комерційні банки встановлюють строки представлення річного
фінансового звіту підзвітним філіям самостійно. 5. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове
проведення інвентаризації активів, зобов'язань, резервів,
включаючи і обліковане на позабалансових рахунках, під час якої
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан
та оцінка. 6. Комерційні банки у січні 2001 року до дати надання #02 та
#25 файлів здійснюють, у разі необхідності, коригуючі проводки
згідно "Порядку формування коригуючих проводок, що здійснюються
комерційними банками України з метою забезпечення реальної
фінансової звітності", затвердженого постановою Правління
Національного банку України 10.09.98 р. N 358 ( v0572500-98 ) зі
змінами. Балансові рахунки 6, 7 класів до 24 січня 2001 року за
коригуючими проводками можуть мати активно-пасивні залишки. Проведення коригуючих проводок за цими балансовими рахунками
здійснюються на базі щоденного балансу за 29 грудня 2000 року
(файл #01) у розгорнутому вигляді (із залишками у балансі на
рахунках 2500, 2501, 2510, 2511, класів 6 та 7). 7. Після формування і надання комерційними банками щоденного
балансу за 30 грудня 2000 року у розгорнутому вигляді, комерційні
банки відкривають новий операційний день за 30 грудня 2000 року з
окремою ознакою і здійснюють операції тільки по закриттю рахунків: - взаємно закриваються залишки за балансовими рахунками 2500,
2501, 2510, 2511; - закриваються залишки за рахунками 6, 7 класів у
кореспонденції з рахунком 5040. Після здійснення цих операцій, банком знову формується файл
#01 і передається на Центральну розрахункову палату, через
територіальні управління НБУ, 3 січня 2001 року. 8. Прибуток (збиток) отриманий за 2000 рік на розсуд банку
може залишатися на рівні філії, або на балансі банку - юридичної
особи. Залишок за рахунком 5040 комерційного банку - юридичної
особи у зведеному балансі (файл #25) може бути активно-пасивним. 9. Комерційний банк - юридична особа електронними засобами
зв'язку на Центральну розрахункову палату, через територіальне
управління НБУ передає: - 23 січня 2001 року місячний #02 файл, який включає обороти
за грудень 2000 року та обороти за коригуючими проводками за
період з 3 по 23 січня 2001 року; - 24 січня 2001 року річний #25 файл, який містить в собі
тільки обороти за проводками по закриттю балансових рахунків 2500,
2501, 2510, 2511, рахунків 6 та 7 класів на рахунок 5040, а також
обороти за коригуючими проводками, які були здійсненні після
передачі місячного файлу #02 по закриттю рахунків 6 та 7 класів на
рахунок 5040. Залишки на балансових рахунках в #02 файлі та #25 файлі
можуть відрізнятись між собою за наступними балансовими рахунками:
6, 7 класів, 380, 504 груп, розділу 39, а також балансовими
рахунками 2500, 2501, 2510, 2511. Розбіжності між залишками по цих рахунках можуть бути на
суму, яка виникла в результаті закриття та передачі сум за
рахунками 6 та 7 класів та технічними рахунками бюджету. Інші
розбіжності, які виникли між даними #02 та #25 файлами повинні
бути пояснені у річному фінансовому звіту на паперових носіях. 10. У період складання річного фінансового звіту за всіма
рахунками юридичних осіб необхідно отримати в письмовій формі
підтвердження залишків особових рахунків за станом на 1 січня
2001 року згідно Положення про організацію бухгалтерського обліку
та звітності в банківських установах України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України 30.12.98 р.
N 566 ( z0056-99 ). 11. Комерційні банки та їх установи надають підтвердження
залишків за кореспондентськими рахунками, відкритих в установах
Національного банку на загальних умовах. 12. Усі форми річного фінансового звіту складаються у двох
примірниках. Примірник річного звіту, який залишається в установі банку,
підшивається разом з усіма матеріалами до річного звіту, з
аудиторським звітом. Комерційні банки забезпечують схоронність звіту, як
документів з постійним строком зберігання. 13. Усі матеріали річного звіту з урахуванням строків
подаються особисто головними бухгалтерами комерційних банків або
їх заступниками. 14. По фінансовому річному звіту комерційні банки - юридичні
особи формують та надають на Центральну розрахункову палату через
територіальні управління Національного банку України файл #82, 19
лютого 2001 року до 16-00 години. Територіальним управлінням НБУ на місцях необхідно встановити
термін надання звітної інформації комерційним банкам - юридичним
особам. Звіт, переданий через електронну мережу, зберігається в
подальшому в загальному порядку. 15. На загальних зборах акціонерів, на яких проводиться
розгляд та затвердження результатів діяльності за 2000 рік, слід
затверджувати річну фінансову звітність банку, яку складену
відповідно до постанови Правління Національного банку України
23.11.99 р. N 569 ( z0859-99 ), зі змінами. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) розподіл прибутку за 2000 рік здійснюється за
підсумками календарного року. 16. Вказівки щодо здійснення коригуючих проводок за
результатом зовнішнього аудиту та формування і подання файлу #81
будуть надані окремо. 17. Відповідальність за своєчасне та якісне складання річного
фінансового звіту покладається на керівників, головних бухгалтерів
установ банків та відповідних функціональних служб банку. 18. В територіальних управліннях Національного банку України
звіт комерційних банків на паперових носіях після перевірки та
аналізу бухгалтерськими працівниками може надаватися до відділів
банківського нагляду для роботи.
Головний бухгалтер -
Директор Департаменту В.І.Ричаківська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: